fbpx

Bosna i Hercegovina i uvezeni korijeni mržnje iz Saudijske Arabije

Saudijska Arabija

U susjednoj Bosni i Hercegovini među Bošnjacima između Muslimanskog bratstva iz Erdoganove Turske i vehabijskog režima iz Saudijske Arabije traje tihi rat za utjecaj nad lokalnim muslimanskim stanovništvom.

On je primjetan u svim sferama društvenog života – medijima, obrazovanju i utjecaju na lokalnu političku elitu, a račun, naravno, plaća obično stanovništvo koje se bori sa svakodnevnim problemima. Nešto manje je prisutan utjecaj Irana, ali on nije toliko agresivan, što možete primijetiti i po aktivnostima Zaklade Mulla Sadra. Unatoč činjenici da se na stranicama ove zaklade mogu pronaći brojne zanimljive teme za laike, pripadnike drugih konfesija, pa čak i ateiste i agnostike, Islamska zajednica BiH je oštro osudila djelovanje ove zaklade.

Poglavarstvo Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je 2014. upozorilo na opetovane pokušaje nametanja tumačenja islama na način koji je stran bosanskim muslimanima, te je najavilo “preispitivanje suradnje sa svim osobama i organizacijama koje to čine”.

“Neodgovorne aktivnosti nekih pojedinaca i organizacija tjeraju Islamsku zajednicu da preispita nastavak i oblike suradnje sa svima koji ignoriraju bošnjačku islamsku tradiciju i jedinstvo muslimana”, stoji u priopćenju koje je tada objavio ured reisa Islamske zajednice u BiH, Huseina Kavazovića.

U priopćenju je posebice istaknuto neprihvatljivo djelovanje iranske zaklade pod nazivom “Mulla Sadra”, jer ta zaklada promiče šiitsko tumačenje islama kakvo se u BiH uopće nije prakticiralo prije rata, jer su bosanski muslimani pripadnici sunitskog pravca u islamu.

Ovo je točno, ali samo djelomično. Naime, našem bratskom narodu islamske vjeroispovijesti je jednako stran radikalni politički islam kakvog promovira Muslimansko bratstvo, a posebno vehabijsko ili, kako ga preferiraju zvati, selafijsko tumačenje islama koje su sa sobom donijeli emisari iz Saudijske Arabije. Potonje je još opasnije, jer promiče mržnju, netoleranciju i isključivost prema svim ostalima i drugačijima. U tom smislu čudi agresivni nastup reisa Huseina Kavazovića prema zakladi koja bi u BiH trebala potrošiti milijarde dolara, a da u konačnici ne bi uspjela “obratiti” jedva nekoliko postotaka lokalnog muslimanskog stanovništva.

Vehabizam i uvezeni korijeni mržnje iz Saudijske Arabije

Međutim, što reći za vehabizam? Kroz povijest su na Arapskom poluotoku formirana tri različita vehabijska državna subjekata. Međutim, samo je posljednji, onaj čvrsto povezan s britanskim i američkim imperijalističkim projektom, uspio preživjeti sve do danas.

Pod pretpostavkom da kao valjan prihvatimo koncept kojeg je razvio američki politolog Charles Tilly, koji je tvrdio “kako rat stvara države, moramo priznati činjenicu da je Kraljevina Saudijska Arabija jedina država u regiji, isključujući bivše carske tvorevine poput Irana i Turske, te cionističkog projekta na Mediteranu, koja je prošla kroz ovaj evolucijski proces.

Međutim, ova pretpostavka može biti i točna, bez obzira na praksu stvaranja ad hoc i “odozgo prema dolje” novih državnih entiteta, ali ne treba zaboraviti četiri čimbenika koja su odigrala dominantnu ulogu u procesu izgradnje saudijske države. Prvo, to je režim koji čvrsto promiče vehabijsku ideologiju. Drugo je uloga “mutawwa’a”, čuvara vjerske tradicije koji su počeli s radom 1940. godine, a kasnije su institucionalizirani kroz “Odbor za promociju vrlina i prevenciju poroka”. Treće je “ikhwan”, islamska plemenska vojska. I četvrto, ali ne manje važno, jest britanski imperijalizam i njegovi geostrateški i geopolitički interesi u Perzijskom zaljevu između dva svjetska rata. Dakle, koliko je vehabizam blizak našim muslimanima, procijenite sami.

Vehabizam je kao ideologija u Saudijskoj Arabiji nesumnjivo imao zasluge kao ideološka nadgradnja u procesu formiranja države. Međutim, to je tumačenje islama u oštroj suprotnosti sa samom islamskom tradicijom. Vehabizam predstavlja ogranak koji negira kulturu i tradiciju islama, iako njegovi sljedbenici vole tvrditi “kako se oni vraćaju korijenima i izvorima islama iz vremena poslanika Muhameda”. To je ekstremno učenje koje odbacuje ne samo razvoj islamske misli nakon zlatnog doba Medine i poslanika Muhameda i njegovih drugova, nego ga odbija i etiketira kao “nepoznavanje religije”.

Misao reformatora Muhammada ibn Abd al-Wahhaba je nasilna i reakcionarna do krajnosti, što je razlikuje od konzervativnih teorija srednjovjekovnih mislioca. Muhammad al-Wahhab je rođen u vrijeme propadanja osmanske vlasti i kada je u Perziji, pod dinastijom Safavida, svoje pozicije ojačao šiizam.

Tada nastaje savez između vjerskog reformatora Muhammada al-Wahhaba i saudijskog emira Muhammeda ibn Sauda. U maloj oazi Dar’iyya se kao cilj predlaže uspostava kraljevstva Božje riječi, a cilj treba postići, ako je potrebno, putem “džihada”, što je značilo putem rata.

Teološka podloga vehabizma je vrlo jednostavna i temelji se uglavnom u naglasku na “tawhid”, jedinstvo Boga, te na konceptu džihadastrogog poštivanja pet stupova islama. Istovremeno se temelji i na otvorenom sukobu s bilo kojom drugom vrstom teorijske elaboracije “drugih”, odnosno onih koji nisu suniti, te potpunog odbacivanja svega što se smatra inovacijama. U stvari, prije nego su se okrenuli protiv sufizma i šiita, pristaše al-Wahhaba su sunite prisilili da poštuju njihovu rigidnu interpretaciju šerijata. Njihov stav je izazvao nasilne osude svih tradicionalnih institucija islama, koje su optužile vehabizam da je izdaja sunitske tradicije. U stvari, vehabije su gledane kao Qarametti, ekstremistička skupina  koja je utemeljila neku vrstu utopijske republike oko 900. godine.

Ova je skupina, potpuno u suprotnosti s islamom, optuživala je sve ostale muslimane za otpadništvo, ili “takfir”, a iste optužbe se danas upućuju protiv tradicionalnih islamskih institucija, “Sveučilišta Al-Azhar” u prvom redu, koje se protivi terorističkim skupinama povezanim s “Islamskom državom” i Al-Qaedom.

Optužbe i kritike su znatno oslabile upravo u trenutku kada su vehabije učvrstile vlast. Zahvaljujući energetskim resursima i britanskom imperijalizmu, vehabijski režim se pokazao spreman za daljnju distribuciju golemih gospodarskih resursa koje je dobivao od prihoda od prodaje nafte i uspostavio je dobre odnose s ostatkom muslimanskog svijeta, ali je ovim samo odgodio punu primjenu doktrine koju su razvili al-Wahhab i njegovi učenici.

Naime, od 1744. godine do devetnaestog stoljeća je saudijsko-vehabijski savez proživio razna razdoblja, ali je u ranom dvadesetom stoljeću, u specifičnom kontekstu propadanja Osmanskog carstva i zbog britanske pomoći, uspio udahnuti život određenoj politici planiranja.

Od posebne važnosti je bio dogovor između Saudijaca i britanskog agenta Sir Johna Philbyakapetana Shakespeara u prosincu 1915. godine, prema kojem su Saudijci na području Arapskog poluotoka trebali voditi kontinuirane anti-osmanske aktivnosti. Britanci su im davali oružje i municiju, kao i značajnu mjesečnu naknadu u novcu za budućeg vođu saudijske države, Abd al-Aziza ibn Abd al-Rahmana b. Faysala Al Sauda.

Saudijska ekspanzija je učinkovito provedena onako kako su isplanirali Britanci.  U stvari, sporazum je sklopljen pod uvjetom da Saudijci svoje ekspanzionističke namjere ne usmjere prema obalnim emiratima u Perzijskom zaljevu, koji su već tada čvrsto bili pod britanskom zaštitom.

Sir Philby je bio uvjeren da će britanski i interesi obitelj Saud biti najbolje zaštićeni ako Arapski poluotok bude pod kontrolom jedne vlade, koja bi trebala proširiti svoj utjecaj od Crvenog mora do perzijskog zaljeva.

Saudijci će kao “čuvari svetih mjesta” zamijeniti hašemite, a u međuvremenu će imati zadaću da štite mjesta u lukama za trgovačke brodove Britanskog carstva i trgovački put Suez-Aden-Bombaj.

Ova situacija se promijenila nakon Drugog svjetskog rata, kada su Britanci izdali sve dogovore s lokalnim vlastima i kroz nesretnu “Deklaraciju Balfour” podržali ostvarenje cionističkog projekta i židovske države na Mediteranu.

Deklaracija Balfour je zapravo pismo od 2. studenog 1917. britanskog ministra vanjskih poslova Arthura Jamesa Balfoura Walteru Rothschildu, drugom  barunu obitelji Rothschild, čelniku britanske židovske zajednice, u kojem stoji:

Vlada Njegovog Veličanstva podržava osnivanje nacionalnog doma za židovski narod u Palestini, i koristit će sve napore kako bi se olakšalo postizanje tog projekta. Jasno je da ništa neće biti učinjeno što može dovesti u pitanje građanska i vjerska prava postojećih nežidovskih zajednica u Palestini, ili prava i politički status kojeg uživaju Židovi u bilo kojoj drugoj zemlji.

Međutim, prava iskra koja je izazvala saudijska reakciju, osim ukidanja britanske mjesečne naknade, izbila je 5. ožujka 1924. godine, dva dana nakon uklanjanja posljednjeg osmanskog kalifa od strane republikanaca i sekularnih “kemalista” u Turskoj, kada prvi vladar modernog kraljevstva Hijaz i član hašemitske obitelji, kralj Husayin, preuzima titulu kalifa.

Očito je da vehabije, koje tvrde da su autentični tumači islama, nisu mogli prihvatiti činjenicu da ovako značajnu titulu u muslimanskom svijetu ima njihov izravni ideološki suparnik. Čak ni britanski imperijalisti, koji su upravljali tim područjem, nisu htjeli prihvatiti novog kalifa, koji je, za razliku od prethodne izblijedjele osmanske verzije, prema islamskoj klasičnoj tradiciji imao je uvjete za naslov kalifa. Naime, kralj Husayin je bio izravan potomak klana iz loze proroka Muhameda iz plemena iz Meke Banu Quraish. U tom kontekstu se može tumačiti saudijska agresija na Hijaz i nedostatak britanske intervencije u pomoć kralju Husayinu. Britanci su intervenirali samo kako bi pomogli bijegu kralja Husayina na Cipar.

Kraljevina Saudijska Arabija službeno je nastala 1932. godine, s jasnim nedvosmislenim imperijalističkim supstratom u paradoksalnom izboru službenog imena. Naime, “mulk”, ili kraljevstvo, u kontekstu islamskog političkog jezika ima vrlo negativno značenje, i daleko je od izraza koji bi se trebao koristiti u ortodoksnom islamskom entitetu koji za sebe tvrdi da je čuvar izvornog islama.

Pogrešne identifikacije Kraljevine Saudijske Arabije kao istinske tvorevine su bile predmet brojnih ideoloških rasprava u drugoj polovici dvadesetog stoljeća. Gotovo je paradoksalno da je Julius Evola, autentični tradicionalni znanstvenik, mogao upasti u istu klopku, kada je u takozvanog “Arapskog hladnog rata” branio stav Saudijske Arabije i Amerike, a osuđivao Nasserov socijalistički panarabizam, koji je bio puno bliže njegovim političkim uvjerenjima, ali ga je smatrao prirodnim saveznikom sovjetskog komunizma.

No, baš s tom pogrešnom identifikacijom, ali i predstavljanjem samih sebe kao čuvare svetih gradova Meke i Medine, temelji se gotovo patološki opsesivno traganje za političkim i vjerskim legitimitetom  saudijsko-vehabijskog saveza, jer se samo kroz njega, te zaštitom britanskog i američkog imperijalizma, može osigurati opstanak vlasti.

Upravo iz tog razloga, bilo kakvo odstupanje od unipolarne vizije islama, kojeg zagovaraju saudijske vehabije, neminovno se doživljava kao prijetnja. Vehabijska svijest o njegovoj čvrstoj islamskoj tradiciji je za posljedicu dovela do propagandnog rada u kojem se saudijski režim predstavlja kao čuvar autentičnog islama. U tom smislu, kritike stranih vjerskih poglavara protiv drugih islamskih učenja, koji u isto vrijeme nikada ne osuđuju vehabijsku ideologiju, jasno govore kome su odani ili od koga su kupljeni i podmićeni.

Nema sumnje da u ovom procesu prednjači duboka mržnja prema šiitima, koja se razvila u dva pravca. Jedan je čisto geopolitičkog karaktera, a drugi je u svojoj biti teološki.

Naravno islamskim teolozima i stručnjacima je više nego jasno da je vehabijska teološka razrada izuzetno siromašna u usporedbi s tisućljetnom  šiitskom tradicijom. “Kitab al-Tawihd”, glavno djelo al-Wahhaba, koje je u Saudijskoj Arabiji gotovo bogohulno svrstano uz druge svete tekstove sunizma, potpuno je lišeno originalnosti i književne vrijednosti. Međutim, teološki diskurs zaslužuje pozornost, jer se u njemu skriva većina saudijskih opsesija i strahova prema sufizmu i šiitskom učenju, posebno u njegovoj “crvenoj političkog verziji” i značenju kojeg su mu dali Ali Shariati i ajatolah Ruholah Homeini.

Ukupno poricanje iskustva mističnog islama, a time i izravnog odnosa između ljudskog i božanskog, na prvom mjestu  znači metafizičko odbacivanje filozofskog preispitivanja riječi:

“Bog je nepovrediv i njegove riječi sadržane u Kur’anu treba tumačiti doslovno! “

U tom smislu, progoni sufijskih mistika nisu usmjereni protiv oblika idolopoklonstva i poganstva, nego protiv kulture i znanja općenito. 

Vehabije su se posebno obrušile na šiite, iako imam u šiitskoj tradiciji nije božanski subjekt, nego sudionik božanskog i nositelj nebeskog, ali ne u konzervativnom ili reakcionarnom smislu, nego eshatološki, jer se odsustvo metafizičkog pogleda na svemir smatra apsolutnim zlom koje treba ispraviti.

U šiitskoj teologiji su se razvila dva različita trenda. “Crni” šiizam safavidskog klera, čiji je danas najveći eksponent ajatolah Ali al-Sistani u Najafu, i “crveni” šiizam ajatolaha Homeinija.

Šiitski islam je neraskidivim nitima povezan s aktualnim događajima u Levantu, ali su Saudijci to shvatili kao prijetnju, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da šiiti, iako su manjina unutar islamskog svijeta, u Levantu i Perzijskom zaljevu čine oko 50% od ukupnog stanovništva, a dobar dio ove populacije se nalazi na samim granicama i unutar Saudijske Arabije, na obali Perzijskog zaljeva, na područjima Al-Ahsa i Qatif, gdje se, na veliku žalost Saudijaca, nalazi veliki dio naftnih bušotina čijim se bogatstvom koriste kako bi osigurali stabilnost i kontinuitet vlasti.

Dakle, saudijska mržnja nije samo teološka, nego u većoj mjeri geopolitička. U stvari, sve dok je šah vladao Iranom, Saudijska Arabija i Teheran nisu imali nikakvih nasilnih ideoloških sukoba, jer su obje zemlje predstavljale stupove američke vanjske politike na Bliskom istoku.

Čak i naftni embargo od 1973. godine, koji je proveden, suprotno onome što se obično vjeruje, vrlo nerado od strane kralja Faysala, nimalo nije narušio bliske veze između Saudijaca i Amerikanaca.

Samo uzmimo u obzir činjenicu da je nakon kratkog embarga, u roku od nekoliko mjeseci, Saudijska Arabija postala jedno od glavnih izvoznih tržišta američkih proizvoda, prije svega oružja i visoko sofisticirane vojne opreme , što je paradoksalno, jer Saudijci pojma nisu imali kako je koristiti.

Islamska revolucija u Iranu je za Saudijce bila ostvarenje najgore noćne more, pogotovo jer je došla u vrijeme kada su ogromni naftni resursi i poraz arapskog nacionalizma Nassera osigurali Saudijskoj Arabiji da se nametne kao predvodnik arapskog svijeta i izvoznik vlastitog modela islama.

Oružana okupacija džamije u Meki u ime borbe protiv moralne korupcije saudijske dinastije u studenom 1979. godine od strane propovjednika Juhaymana ibn Muhammada al-Utaybia i njegovih brojnih sljedbenika je predstavljala najveći otvoreni izazov za saudijske vlasti od stvaranja kraljevstva. Vladajuća kuća je morala mobilizirati sve resurse na raspolaganju, političke, vjerske i vojne, samo kako bi smirila pobunu.

Kralj Khalid je od uleme izričito tražio proglašenje fetve koja će mu dozvoliti oružanu intervenciju na svetom mjestu.  Ustanak je tako brutalno ugušen u krvi. Međutim, od tog trenutka je dinastija Al-Saud naglasila svoju destruktivnu opsesiju protiv bilo kakve potencijalne prijetnje njenoj stabilnosti. U tom kontekstu valja tumačiti milijarde koje su se potrošile pomažući Iraku u ratu protiv Irana u osamdesetim godinama, na džihad protiv sovjetske okupacije Afganistana i na američku koaliciju u ratu protiv Iraka 1991. godine.

Do danas je Saudijska Arabija, pod američkim pritiskom i gotovo protiv volje kralja Fahda 1992. godine, uspjela dobiti nekakav pseudo-ustav u kojem se lupeta i isprepliću božanski suverenitet i islamski zakon. Naravno, režim u Rijadu je dozvolio izgradnju brojnih vojnih baza na svom teritoriju, što dodatno naglašava njegov karakter američkog protektorata na Bliskom istoku.

Osim toga, ako su u početku saudijsko-vehabijski savez mrštio na britanski projekt stvaranja cionističke tvorevine na Mediteranu, danas se ciljevi vanjske politike Saudijske Arabije i Izraela savršeno uklapaju. To pokazuje i sporazumom koji izraelskim zrakoplovima u slučaju napada na Iran dozvoljava da lete saudijskim zračnim prostorom.

Saudijci daju bezuvjetnu podršku svim ekstremističkim i barbarskim skupinama koje se odluče boriti protiv šiitske ekspanzije na Bliskom istoku, što otkriva duboku nesigurnost i strahove režima u Rijadu. U tom kontekstu treba promatrati i genocidnu intervenciju u Jemenu, koja se odvija u tišini međunarodne zajednice, ali i očajničke pokušaje da se pod svaku cijenu od uništenja spase plaćenici u Siriji.

Međutim, ove odluke Rijada odražavaju svijest o raspadu njegovog geostrateškog sustava obrane i zbunjenost s kojom Saudijci pristupaju međunarodnoj politici.

Međutim, usprkos zbunjenosti i agresiji, ali i nedostatku političkog i kulturnog projekta, saudijski režim je još uvijek vrlo aktivan u sunitskom svijetu u kojem pokušava nametnutu svoju viziju islama, ako se vehabijsko učenje, kao što je pojašnjeno, uopće i može zvati izvornim islamom.

U svom nastojanju širenja područja utjecaja nije zaboravljena ni Bosna i Hercegovina. Međutim, tu zemlju Turska još uvijek smatra svojim ekskluzivnim područjem utjecaja i sada dolazi do sukoba između dvije struje unutar bošnjačkog korpusa – onog koji se odazvao sirenskom zovu saudijskih petrodolara i onog koji je ostao vezan za osmansko povijesno nasljeđe. No, jedni i drugi djeluju destruktivno, jer ni Muslimansko bratstvo ni vehabijsko učenje nisu dio tradicije i kulture bosanskih muslimana.

Akademik Esad Duraković, profesor na Fakultetu islamskih nauka, rekao je “da je, ako se u BiH ne iskorijeni vehabizam, na kraju moguć i međubošnjački sukob”.

Prema službenim izvorima, uz dominantni hanefijski sunizam i malobrojnije pokrete, odnosno sekte, sunitski sufizam i šiizam, smatra se da vehabije, ili selafije, čine 5% – 10% muslimanskog stanovništva u BiH. Naravno, tu je i Muslimansko bratstvo iz Turske, na čelu s predsjednikom Erdoganom koji ne skriva svoje simpatije, odnosno pretenzije, prema povijesnim osmanskim pokrajinama. Malo je poznato da je Saudijska Arabija Muslimansko bratstvo prije nekoliko godina proglasila terorističkom organizacijom i stavila ga van zakona. Muslimansko bratstvo i vehabizam kao ideologije mržnje i isključivosti potiskuju tradicionalni hanefijski sunizam u BiH, kao da ova zemlja nema dovoljno problema za rješavati i bez geopolitičkih sučeljavanja Rijada i Ankare. U tom smislu, što prije muslimani Bosne i Hercegovine shvate da im prijatelji nisu ni saudijski fanatici, niti turski emisari, bez obzira na sredstva koja navodno izdvajaju za humanitarnu pomoć, škole i bolnice, tim bolje po njih i sve narode koji žive na ovim prostorima. U suprotnom će rak rana vehabijskog islama metastazirati i ne samo da je moguć međubošnjački sukob, kako upozorava akademik Esad Durakovioć, nego se inozemni dušebrižnici bosanskih muslimana u ostvarivanju svojih ciljeva neće dvoumiti u izazivanju sukoba s ostalim narodima ovih prostora.

S druge strane, nije nikakva tajna da BiH može djelovati kao snažna centripetalna sila i ujedinjujući čimbenik za sve narode koji u njoj žive i koji graniče s njom. Naravno, to i jest glavni razlog zašto imperijalističke sile na kartu podjela najviše igraju upravo u ovom dijelu jugoistočne Europe.

59
Ostavite komentar

avatar
10000
 
14 Grupirani komentari
45 Odgovori unutar grupe
0 Pratitelji
 
Komentar koji izaziva reakcije
Najaktivniji komentar
26 Komentatori
Miki3rex3rexhasanSismis Zadnji aktivni komentator
  Pretplati se  
Obavijest
Slagerpjevac
Gost
Slagerpjevac

Dobar članak. Iz prve ruke mogu reći da je ovakva opasnost u BiH realna i dobro opisana.

Sismis
Gost
Sismis

Ne dajte se. Arabija je najopasnija drzava na svijetu. Izbacite ih vani. Unisti ce vam drzavu i uvest opresivan islam. Nisu oni pravi muslimani nego islamski satanisti. Islam se je borijo za pravdu zena hiljadu godina i zene su imala prava jos makar 900 prije katolicke vjere. Prvi katolici so dali prava zenama od oka 100 do 200 godina. Islam vise od 1000 prije. Pogledaj te slobodne islamske narode, bar bili su slobodni na primer Irak, Iran, Sirija i slicni. Sad ih pobise. 2 milijuna iracana je pomrlo. Nije samo Amerika kriva nego i Savdska Arabija je upletena u to.U vecini islamskih drzava su jako postovali zene kao i u Bosni pa su ti arapski i slicni satanisti poceli da pobijaju. Oni samo zele da destabilizuju Bosni. Teraj te ih vani ako cjenite slobodu. Ne budite prokleti. Nisu pare prece od slobode.

Miki
Gost
Miki

E moj rođo neznaš ni vlastitu istoriju pa tumačiš tuđu. U Sloveniji recimo, žene su ravnopravne od antičkih vremena. Čak se morala carica Marija Terezija okruniti po Slovenskom pravu jer germansko nije dopuštalo nasledstva po ženskoj liniji. E sad da li su Slovenci hindujci ili katoliki!?

mars
Gost
mars

Ako neko tropsko voće, (npr. ananas) donesemo u dio svijeta (npr. Švedsku) gdje klima i drugi uslovi ne dozvoljavaju njen prirodni opstanak, jedino rješenje da se ona uspješno uzgoji, je da čovjek svojim djelovanjem, na vještački način stvori uslove za njen uspješan uzgoj. Znači njen opstanak ne zavisi od prirodne okoline tog prostora, već od vještačkog vanjskog djelovanja koje nije u skladu sa prirodnim stanjem stvari date okoline. Ista stvar je i u BiH i ovim pitanjem, odnosno razvoj ove “biljke” prvenstveno zavisi, ne od same biljke, već od vještačkih vanjskih uticaja raznih “zainteresovanih” svjetskih faktora koji imaju interes da ova biljka uspjeno zaživi ili nezaživi.

hiber
Gost
hiber

Srebrenački genocid je stvorio dovoljno mržnje za slijedećih sto godina, tako da je vahabijski ili erdo uticaj tek prateća pojava. A počinitelji još nisu ni kažnjeni,nego ih se na ovom forumu još i brani i opravdava ovakvim tekstovima koji su izokrenuli uzrok i posljedicu, i onda još i iščuđava što se stvorila podloga za razne radikalne pokrete.

odgovornik
Gost
odgovornik

@hiber
da li ti znaš za još neki genocid u “regionu” osim srebreničkog?

Samo pitaj
Gost
Samo pitaj

Pa bilo je jos pokusaja gdje su se ljudi ipak uspjesno odbranili, proveden genocid je bio samo u Srebrenici.

Slagerpjevac
Gost
Slagerpjevac

Rat je završio prije 22 godine. Glupo je sad loptati se genocidima. Ako se radikaliziramo tada definitivno gubimo jer postajemo kao i oni koji su ih napravili.

laki
Gost
laki

bil ti probo da vidiš kako je to ne seri

Tomica
Gost
Tomica

@hiber Ovo mi izgleda kao obično ponavljanje nametnutih stavova bez imalo kritičnosti i promišljanja. Ja bih se zapitao da li je nešto prethodilo Srebrenici. Kako je nastala tolika količina mržnje da bi se napravili zločini u Srebrenici? Da li su mudžahedini došli u BiH i činili zločine prije Srebrenice? Kako su odjednom Muslimani u BiH odbacili dotadašnji način života i masovno počeli aktivno prakticirati Islam? Da li je strani utjecaj ako su i humanitarnu pomoć uvjetovali prakticiranjem Islama? Da li je strani utjecaj ako se investira najviše u vjerske objekte? Da li su mediji (svi) redovito širili strah i podsticali mržnju te možda još najviše stvorili podlogu za razne radikalne pokrete? Činjenica je da se BiH islamizira i da Islam postaje sve radikalniji.

Slagerpjevac
Gost
Slagerpjevac

@Tomica Nije mi jasno.. Da li ti zelis naci opravdanje za zlocin u Srebrenici? Muslimani su negdje prije okupili/zarobili 8ooo Srba, organizirali i doveli vodove smrti iz susjedne drzave za egzekuciju, angazirali mehanizaciju za masovne grobnice? Napravili slican zlocin prije toga nad zarobljenim pacijentima bolnice grada kojeg su opkolili i sustavno mjesecima razarali do temelja? Budi malo Bosnjak na 1o minuta. Koliko bi se ti iskreno radikalizirao nakon toga? Kako su odjednom Srbi odbacili dotadasnji nacin zivota i poceli masovno graditi svoje vjerske institucije i sharati nacionalne grbove po javnim zidovima naoruzani do zuba. Gdje nas takvo razmisljanje vodi?

Tomica
Gost
Tomica

@Slagerpjevac Teško je odgovoriti na takva pitanja nekome ko već ima „svoje“ odgovore na njih. Iz čega si zaključio da opravdavam zločine u Srebrenici ili bilo gdje drugo? Postavljam sebi jednostavna pitanja i vidim da puno stvari koje čitam i slušam nisu i ne mogu biti takve kako ih prikazuju. Ne volim uopće pisati o domaćim temama jer tu razum ne igra nikakvu ulogu. Domaći Muslimani su isto žrtve i nisu baš toliko sretni ovakvim razvojem situacije. BiH je sve manje njihova a sve više nekih ljudi koji su tu došli i sa sobom donijeli običaje i način života koji nije uobičajen na tim prostorima. Nažalost, utjecaj medija, humanitarnih organizacija, vjerskog i političkog vodstva, ne ostavlja im puno izbora. Dovoljno sam star i dovoljno sam dugo živio sa domaćim Muslimanima da bih znao razliku. Što se zločina tiče, ko vjeruje da je samo jedna strana činila zločine, i još ničim izazvani, za mene je teška budala.

Savio
Gost
Savio

Procitaj knjigu Ibrana Mustafica o tome sta su muslimani na celu sa Naserom Oricem radili Srbima u okolini Srebrenice.
Procitaj koliko su Srba, ukljucujuci zene i djecu ne samo ubiki, nego i mucili.
Srbibsu makar pustili zene da napuste Srebrenicu, a strijeljali samo vojko sposobne muskarce. Od kojih su neki bili i ucesnici zlocina nad Srbima, a neki su bili zrtve.
A “junak” Naser pobjegao helikopterom kad je zagustilo.

U Srebrenici se jeste desio veliki zlocin, iz osvete. Ali genocid, ne.
Ne pustaju se zene kada se cini genocid.

Samo na primjer, Austrougarska je u logoru u Doboju 1915 drzala 45 000 ljudi, Srba, od kojih je ubijeno 12 000.

Niko nikada to nije nazvao genocidom, iako bi po definiciji bilo blize tom izrazu, nego Srebrenica.

U Kragujevcu, tokom 2. Sv. rata, nacisti strijeljali 7000 Srba, ukljucujuci i djecu iz kragujevacke gimnazije, i niko to nikada nije nazvao genocidom, cak ni Srbi, jer na patetisu i ne zloupotrebljavaju svoje zrtva zbog kojekakvih interesa.
Zlocin u Srebrenici je iz politickih razloga nazvan genocidom, iako sa istim nema nikakve veze.
Tako je bilo u interesu i muslimanima, i Amerima koji su razbili Jugoslaviju, pa su morali da pronadju krivce, na putu do njihovih geopolitickih, pljackaskih ciljeva.

Jedna Kina ne priznaje odluke Haskog suda, jer je svjesna da je to samo alatka u rukama SAD-a, za kaznjavanje neposlusnih, prije svega malih naroda.
Rusija je takodje povukla svoj potpis i vise ne priznaje nikakvu nadleznost haskog suda.
A interesantno je da Amerika nikada nije stavila potpis, prema tome Hag nikada ne moze da procesuira Amere za njihove ratne zlocine sirom svijeta.
Toliko o kredibilnosti tog “suda”.

Sarajevo
Gost
Sarajevo

Nemas ti pojma Savio. Klasicni komentar jednog mankija. Poredaj kronoloski zbivanja, pa se onda zapitaj je l’ iz osvete? Istina da je ratni zlocinac Alija razoruzao narod uzevsi im bivseg Slobinog tjelohranitelja Nasera (i jos dvojicu komandanata). Istina je da i je i sud u Haag-u farsa…al ova komparacija sa Kragujecem govori da ti ustvari ne znas bas najbolje znacenje rijeci na srpsko-hrvatskom jeziku. Pises neke imenice velikim, dok druge malim slovom. Ako je IKOME bilo u interesu da se Juga sacuva, onda su upravo to ti Muslimani iz Bosne. Toliko o kredibilnosti tVog “suda”.

Zoks
Gost
Zoks

Pitanje za poznavatelje situacije, zasto Imran Hosein tvrdi da se kod Srebrenice nije dogodio genocid?

Alen
Gost
Alen

Ovako da objasnim ,

on smatra da u ahiru zemanu ce se desiti rat ,veliki rat , te da bi muslimani morali biti na strani ruma (ortodoksno krscanstvo ) te govori bosanskim i balkanskim muslimanima da se ostave tih dogadjaja iz 90ih jer su izmanipulirani te da sto prije nadju zajednicki jezik sa srbima i svim ortodoksnim krscanima a vezano za dogadjaje koji dolaze..

U pravu je….

Slagerpjevac
Gost
Slagerpjevac

Objasni mi ovo izmanipulirani 90tih? Milošević je na nagovor zapada potpalio iskru nacionalizma u Jugi i svatko je počeo vući na svoju stranu. Muslimani su još na kraju zadnji po Sarajevu vukli Titine slike dok su već karte nacionalizma u okolini davno bile podijeljene. Kao neka smiješna naivna djeca. Pješačkog naoružanja je imao svaki pedeseti, a teškog i avijacije i tenkova NULA. I tako ludi izmanipulirani napali su goloruke Srbe na pravdi boga? Trebali su potpisati da su islamski Srbi i krenuti u “pobjednički” pohod na zapad do Slovenije na vijekovne islamsko-pravoslavne linije Karlobag-Karlovac-Virovitica? Sve su to sranja.. Ako ikome, Muslimanima u BiH se rat dogodio i onaj Bošnjak koji je priželjkivao rat u BiH je bio zadnja budala (mada iskreno ne znam za takvog). A to da ih rat od te dječje iskrenosti na ovamo sad vuče na tamnu stranu je meni jebena tragedija.

Alen
Gost
Alen

Izmanipulirani komplet svi.. Znam,znam tesko za progutati ali hej tvoj problem..misli sta hoces i dokazuj.. Zao mi je sto nemozes dokuciti velicinu svega toga i sta bio cilj ,cak ni sada nakon toliko godina i nakon sto su sve karte otvorene…..

Duboka voda su imranove misli i objasnjenja za vecinu bosnjaka,ne zamaraj se…

reci slobodno
Gost
reci slobodno

Postoji li mogucnost da si ti sada izmanipuliran… mislim kada je tako lako Muslimanima manipulirati.

Alen
Gost
Alen

@ reci slobodno,

To je lako dokuciti,

Od Huzejfe r.a., se bilježi slijedeća izjava: “Ako neko od vas želi da zna da li ga je pogodila fitna ili ne, neka pogleda u slijedeće: “Ako smatra da je halal ono što je ranije smatrao haramom – pogodila ga je fitna, i ako smatra da je haram ono što je ranije smatrao halalom – pogodila ga je fitna!” (Sened predaje je sahih po šartovima Buharije i Muslima; pogledaj: el-Mustedrek, br.8443., 4/514.)
Npr
Dakle ako mislis da je ok ovo sto rade nazovi muslimani u ime islama onda si sigurno izmanipuliran.. Ako mislis da je alep pao a ne oslobodjen opet si izmanipuliran

reci slobodno
Gost
reci slobodno

Ne funkcionira!
Tvoja mistika se da ovako i onako intepretirati. Vrlo opasan nacin razmisljanja. Ako nevaze cinjenice i pouka iz njih, vec misticne intepretacije.

Alen
Gost
Alen

Islam ,Kuran i hadisi poslanika Muhameda a.s. nisu nikakva mistika ..neznam sta ti je nejasno

reci slobodno
Gost
reci slobodno

Kada mozes sve intepretirati i izokreniti tako da na kraju dva muslimana imaju diametralna misljenja onda bar jedan zloupotrebljava vjeru za lazi i manipulaciju. Znaci spiritualni,filozofski naputci odnosno nauka se pretvara u mistiku, alat za manipuliranje.
Ako ti kazes da su svi Muslimani 90te izmanipulirani i da je eto Srebrenica ustvari greska Muslimana i da se trebaju voliti sa Srbima jer Srbi njih ustvari vole. Oni pokolji su bili iz nehotice i zbog bezobraznih provokacija zrtava… Onda ti manipuliras izloupotrebljavas islam. Da pozivas na mir ok, bilo bi pravilno. Ali ti pozivas na zajednistvo sa krvnikom koji se nije promjenio, nije se pokajo, koji prati iste ciljeve… Ti definitivno zloupotrebljavas svoju vjeru. Ni u kojoj vjeri nije propisano da ne smijes reci tko je cinio zla i tko ima zlu ideologiju, izjednacavanje nevine zrtve i krvnika zlocinitelja je u svakoj vjeri grijeh.

Sarajevo
Gost
Sarajevo

@Alen: Ti interpretiras SAMO hadise. Hadisi su prepiske. Sasvim slucajno sam rodjen kao Musliman, sasvim slucajno rodjen u vjernickoj porodici, iako je moje zivotno predjeljenje drugacije…ali ne mogu progutat gluposti koje pises. Hadisi su PREPISKE, a kad se vec pozivas na iste, dozvoli mi da t epitam sto ne uzmes u razmatranje one od Muslima? Mozda jer su izvor vehabizma…ili?

Alen
Gost
Alen

Znaci srbi su imali sve oruzje bivse juge ,a goloruki bosnjacki narod pusku na svakog pedesetig i tako slabo naoruzani se odbranili od svih tih tenkova,topova..

Sta reci na to… Dakle ja cu uzeti 5 tenkova a vas 200 sa cetiri puskoe pa probaj se oduprijeti..hahah

Drug surova realnost je takva da su srbi htjeli od bosnjaka nebi ni fes osto a ovo ti kazem kao bosnjak..upravo radi omjera oruzja..

A sve je to dio plana radi unistenja juge, ruskog saveznika u vremenima kja dolaze..

Inace problem srba nije zivot u BiH nego zibot u BiH po pravilima sarajeva a sarsjevo zeli srbe samo ukolikp prihvataju njihova pravila…

Ko je tu kriv…

Slagerpjevac
Gost
Slagerpjevac

😀 pa nije da nisu probali i nije da prve godine nisu gazili sve pred sobom.. srećom, boj ne bije svijetlo oružje.

Alen
Gost
Alen

Znaci ili srbi nisu htjeli ili su i bosnjaci bili naoruzani… Znaci ipak nije bila puska na 50 … Vidis..malo pomalo ,mic po mic..

Slagerpjevac
Gost
Slagerpjevac

Govorim o početku rata. Poslije se opremilo kako se moglo.. parama, industrijom, otelo od neprijatelja.. gadna vremena i ne ponovila se.. susjed protiv susjeda.

Ne želim više raspravljati s tobom. Ti si na žešćem egotripu misticizma i lažne prosvjetljenosti. “Vidiš” u budućnost i “istina” je za odabrane. S visoka bez argumenata si sklon patroniziranju i čisti si gubitak vremena. Poslao bih ti ovo privatno ali nije moguće. S toga da se lijepo ko ljudi raziđemo jer bi ovako mogli do preksutra.. 😉 Lijep pozdrav.

Alen
Gost
Alen

Lijep pozdrav slager pjevacu lakih besmislenih nota..

Enver
Gost
Enver

Alen,
Jesam dobro shvatio da se zalazes za to da se Srbi i Muslimani ujedine da bi mogli ratovati protiv Hrvata?

Alen
Gost
Alen

Zasto bi ratovali protiv hrvata ? … Treba se izdici iznad te balkanske namjestene mrznje jednih prema drugima… Misljenja sam da bi balkanski narodi trebali biti skupa u svemu ovome i na strani rusije.. Ovako ce nas zapad iskoristiti za topovsko meso protiv iste… Sta bi ti izabrao… Ja ne zelim biti na zidovsko-natovsko-vehabistickoj strani ,onoj koja radi nered na dunjaluku..

Enver
Gost
Enver

Sigurno necu da budem na onoj strani koja je nosi Srebrenicu, Vukovar, Manjacu, Dubrovik, Kosovo na dusi. A po tebi su uvjek zrtve izmanipulirane.

Alen
Gost
Alen

Ok,tvoj izbor. Ne znam samo sta rusi imaju s tim ,al eto ti biras… Niti ja necu da sigurno budem na strani onih koji su ove godine za mir u svijetu bacili 26,126 bombi, onih koji siriju i jemen ubijaju ,oni koji po evropi teror rade..

Sarajevo
Gost
Sarajevo

pored netacnih podataka, pozivas se i na netacne zapise koji NISU nikakva osnova. Za znanje je potrebno mnogo vise listova, dialoga….ma zivota prije svega. Takvi poput tebe su mnoge na Alijinu stranu stvrstali, sto im je zapravo i bio cilj, jer se sva trojica tadasnjih konjanika (Franjo, Slobo, Alija) bili dobro placeni CIA kadar. Sine, Sarajevo je i Jovo Divjak, Bogic Bogicevic, Stjepan Siber, Mustafa Hajrulahovic…i mnogi drugi kojima Alije i alijini psi prijatelji nisu..ali ti o tome malo (ne)znas.

Sarajevo
Gost
Sarajevo

+ ti rata vidio nisi svojim ocima, a vrlo su ti lose prepricali

3rex
Gost
3rex

Ja sam ga vidio i prozivio svaku minutu tog prokletog rata….muslimani su oopusili foru zbog koje ce tek u buducnosti ispastati…zivi bili pa vidjeli…

3rex
Gost
3rex

Eto ih tebi …Sarajevo je sada puno supaka i hriscanomrzaca

Micko
Gost
Micko

Grijesis jarane! I uz to manipulises cinjnicama.

Rade_S
Gost
Rade_S

@Slagerpjevac
Ne glumi pacifistu.
Pravi rat je počeo tek onda kada je tvoj Alija na nagovor Klintona povukao potpis sa Kutiljerovog (Lisabonski sporazum) plana za BiH.
Srbi su tada pristali, hrvati isto.
Da te podsjetim. To je bio februar 92′.

Evo mape na koju su i srbi i hrvati pristali;
comment image

Po njoj se vidi da ste vi Dejtonom dobili manje, ali vam je trebao RAT i taj ”genocid” da budete trol u ovoj regiji.

nonwo
Gost
nonwo

što prije muslimani Bosne i Hercegovine shvate da im prijatelji nisu ni saudijski fanatici, niti turski emisari, bez obzira na sredstva koja navodno izdvajaju za humanitarnu pomoć, škole i bolnice, tim bolje po njih i sve narode koji žive na ovim prostorima. U suprotnom će rak rana vehabijskog islama metastazirati i ne samo da je moguć “međubošnjački sukob“, kako upozorava akademik Esad Durakovioć, nego se inozemni dušebrižnici bosanskih muslimana u ostvarivanju svojih ciljeva neće dvoumiti u izazivanju sukoba s ostalim narodima ovih prostora.”
Vladari iz sjene na području od svog interesa uvijek kreiraju dvije strane koje će u odgovarajućem času instrumentalizirati jedne protiv drugih u ostvarivanju svojih ciljeva.. nakon njihovih spletki ostaje krvava pustoš a oni izvlače profit…iskoristiti će muslimane za svoje prljave ciljeve,pa ih ispljunuti…kao i uvijek..

Sarajevo
Gost
Sarajevo

@nonwo: taj novac koji Saudijci „daju“ ide samo u njihove škole, njihove humanitarne organizacije…njihove DŽEMATE.
Zvanicni podataci kazu da je Japan (u BiH) donirao 10x vise od svih islamskih zemalja skupa u kompletan sektor medicine. Turci su se malo vise upleli u skolstvo. Neke druge struje (oponenti Erdogana) imaju kolonije visokoskolskih institucija po BiH, dok ovi “pro-Erdoganisti” se bave silovanjem predskolskih institucija (obdanista) uz obilnu pomoc lokalaca, naravno. Tu se vrti neka dobra lova, jer ni SDP-ovi ne-Muslimani (istrazite sami ime njihove direktorice vrtica Sarajevo) se nisu pokazali kao neko ko bi (npr) odbranio Djeda Mraza. Vjeronauka na tom nivou je genocid, a u BiH niti jedna strana ne ustade protiv toga.

abu dabi
Gost
abu dabi

Sve vodece vere sveta propagiraju duhovni mir i mir među ljudima. Hteli mi to da priznamo ili ne ,široke mase muslimanske populacije su naj neobrazovaniji deo verujucih ,samim tim su i podlozni manipulacijama svetskih moćnika.
Ako nekom odsečete glavu i nabijete je na kolac,tme pokazujete na kojem ste civiliyacijskom nivou.
Da se razumemo u osnovi kuran propagira ljubav i uzajamno poštovanje među ljudima, što ga exstremni muslimani nepoštuju i ponašaju se kao neljudi,možda trebaju sami da objasne tako visok stepen mržnje prema drugim pripadnicima konfesija.

Željko
Gost
Željko

Da rezimiramo , po meni , da nije bilo loših politika Beograda ( Podgorice , njih se uvijek zaboravlja ) i Zagreba Muslimani iz BiH bi bili kao što su bili u ex YU naivni i lakovjerni ( vicevi na njihov račun ) !

Tomica
Gost
Tomica

Nikoga tu ne treba izostaviti, svi su jednako krivi i saučesnici. Svojim neznanjem i nesposobnošću da riješe probleme ili čak sa namjerom da se Jugoslavija onako raspadne, unesrečili su sve ljude. U onoliko vremena, koliko je trajao rat i poslijeratna bijeda, sigurno bi se našlo i bolje riješenje a bez toliko žrtava i stradanja.

Enver
Gost
Enver

K**** moj svi jednako krivi.

Tomica
Gost
Tomica

S njime izgleda i razmišljaš. Njih 8 se dogovaralo i skontalo da se samo puškom može dogovoriti s tim da će raja pušku nositi. Od njih su gori samo oni koji su se za pušku uhvatili. Svi se sad kao čudimo “budalama” po svijetu koji su uništili svoje države i živote i izgubili najmilije da bi sad živjeli još gore nego prije. Zaboravljamo da smo i mi isto radili i još se ponosimo s tim. Pametni ljudi su to riješili na drugi način. To je bio zadatak predsjedništva a sad vidimo kako su ga uradili. Ustvari dobro su ga oni uradili, ali ne za račun naroda, nego za svoj i tuđi.

Enver
Gost
Enver

Ja i Hitler i Poljska i Cehoslovacka su se dogovorili. Svi su isti, sve dogovor.
Asad, Erdogan, Saudijci i Al Bagdadi svi se dogovorili, niko nije kriv.

subaru
Gost
subaru

Ako se zna da su saudi židovi a islam podvaljen arapima i ostalima od strane istih onda je sve jasno što je vehabizam, muslimanska braća i ostali. Šiti su tu i pozitivci kad se vidi koje su kreature ovi drugi.

Alen
Gost
Alen

Tebi je podvaljeno ovo sto si sad napisao…

Alen
Gost
Alen

Kako mislis da je islam podvaljen ?… Kao religija opcenito ili samo saudima neka zidovska interpretacija…

laki
Gost
laki

jest dobar samo nepotpun trebao je reći da je bio i ostao projekt zapada zašto i ptice na grani znaju

Alen
Gost
Alen

Odlicno…
Prvo BiH,
u BiH djeluju uticaji istoka,zapada,bliskog istoka,amerike,turske,irana,ksa,hrvatske,srbije,vehabije ,razni tumaci islama, ceca,seka,aca,saban,halid … Lakse je navesti ko nems nekakav interes u BiH…

Durakovic je u pravu lako se moze desiti muslimanski sukom u BiH ali iszo tako i rusko americki..

Velika je slicnost s sirijom i uticajima koji se tamo dogadjaju..

Medjutim po meni BiH je manji problem u odnosu na veci globalni koji se desava po konceptu desavanja u BiH

Alen
Gost
Alen

Drugo s vjerske starne ,

ono bitnije je da se u ovom tekstu jasno potvrdjuju hadisi poslanika Muhameda a.s. u kojima kaze da ce se u ahiru zemanu (posljednjem vremenu ) karn (rog ili vrijeme ) sotone pojaviti u nedzdu.. Upravo kako je i predvidjeno tako se i desava.. Cijeli proces je glatko opisan i netreba da cudi ova faza kroz koju islam prolazi ,onoga ko razuma ima..

Dvije zemlje ,šam i jemen , koje su blagoslovljene zemlje u islamu i u njima je sve pocelo i sve ce zavrsiti se nalaze pod dirktim udarom nedzda upravo radi svoje posebnosti u islamu u ahiru zemanu…

Tadmur
Gost
Tadmur

Nikad,ama bas nikad radikalni Islam nece u BiH naici na plodno tlo u nekom masovnijem obliku,u to sam uvjeren.Indoktriniranih pojedinaca i grupa ce uvijek biti.Uostalom ni manje ni vise nego drugdje.Puno je teza situacija u jednom Marseju i Berlinu nego ovdje.Zivim pored Bosnjaka pa govorim iz licnog iskustva.

Alen
Gost
Alen

Problem je sto tzv radikalni islam ,iako se to uopce ne bi smjelo zvati islamom , je sastavni dio cio- nato grupacije .. Bosnjaci koji izbjegnu tu zamku upasce u zamku zvanu nato pakt pa ce i ovi radikalni i manje radikalni raditi za istog gazdu.. Ovih radikalnih je proizvedeno 5-10% tacno kolikp i treba da bude a isti su tu nesmetano i biti ce iskoristeni prvi u smislu sarenih revolucija kad to bude potrebno

Wiglaf
Gost
Wiglaf

Sukob Bosnjaka izmedju sebe je neizbjezan,jer je BIH mala bara,a puno krokodila. Nije samo da postoje oni pro Turski orijentirani,vec i oni se djele na Gullenove i Erdoganove. Onda jaca i Sijtski Islam preko utjecaja Irana,Sija i Suniti se mrze jer po Sunitskom ucenju su Sije otpadnici i vrijedjaju Islam ucenjima svojim. Ne zaboravite da je Bakir isao u posjetu Iranu…kad tad ce morat odlucit. Pored tog imas jos umjereni Bosnjacki korpus koji su umjereni vjernici,a imas i Jugoslovenski prijentirane kao npr Tuzla. Nadam se da ce sprijeciti porast radikalnog Islama jer trenutno Europa ide u jako desnom smjeru,a Americki okovi polako pucaju. Ispostavi li se da se kuha Kalifat u srcu Europe bit ce spremni svu frustraciju,bijes,mrznju koja se akumulirala godinama nepravde,neintegracije muslimana isprasiti na Balkanskim muslimanima.

Sarajevo
Gost
Sarajevo

ako cemo tako, imas nas koji cijenimo Kemala Ataturka isto (ako vec moramo biti opredjeljeni. Istina, sad vise nije u parametrima podjela, ali i pored njega imaju tri linije (ne samo dvije). Lijeni sin Alijin je ostao bez podrske unutar svog dzemata, zato je i otisao tamo, ali njegova veza nije sa Iranom..nego bas suprotno. Interesantno je to da niko vise ne spominje CASNU ulogu Hezbollaha u BiH, te necasnu ulogu Saudijaca (Vozuca). Niko vise ne pravi ni paralele kada je ko bio, nego to sve stade u jedan lonac…al’ eto. Bakir je jasno opredjeljen, a njegova posjeta Iranu je isto sto i Dodikova Rusiji 😀 Nisu te velike zemlje lude da podupiru ljude koje je americka ambasada postavila, NDI placa…
Btw, da ti kazem iz prve ruke, kao Sunit…NE POSTOJI ucenje gdje se spominju Suniti i Siti u zvanicnom Islamu. Obje strane su za sebe pravi Muslimani. Koriste se drugi “folovi” poput slika i idolopoklonstva kojima se razgradjuju oni drugi i konvertuju u cafire.

Bih
Gost
Bih

1 Rat u BiH bio je dobar “biznis”. Taj biznis i dalje traje ali se ne vodi oruzanim putem.
2 Sta je bilo u Srebrenici, nakon pada Srebrenice, kako je razoruzana, predana na pladnju, zasto se raspravljati kad postoje video snimci. Dok neki pravednici iz druge zemlje a porijeklom iz prve prozivaju imenom i prezimenom srpske zrtve srebrenice (ukupno 9 al on je zapamtio 2-je), broj stradalih bosanaca je toliki da se izrazava statistikom. Pravednik iz druge drzave bi trebao obrazloziti sta radi s ak 47 dok gleda jedan grad.
3 Jako sam ponosan sto sam BOSANAC kad ukljucim google maps BiH je citava drzava, kakva treba biti. Eh sad vi lijevi i desni kad vidim fekalno stanje u kojem se nalazite i to bez uticaja dva konstitutivna sazali mi se. Svi pusete u istu zar, niko vam ne remeti a drzaVE su vam unikatno fekalno uredjene.
4 Problem u BiH je rjesiv za svega 48h a govorim o problemu bosanskih muslimana. Jako dobro znamo ko smo i sta smo, mutirane oblike islamskih spodoba ne zelimo.
5 Njemacki ambasador je u redovnom izvjestaju opisao kako je dozivio bosance, nakon sto je mandat proveo u BiH.

hasan
Gost
hasan

s arabija sveta zemlja muslimana a vidite kako ubijaju muslimane u jemenu vehabije najgora sekta u cjelom svjetu bože j

POVEZANE VIJESTI

Izbornik