fbpx

Ekonomska kriza osamdesetih i njene posljedice – SSSR vs. SAD

Gorbačev i Regan

Nacionalna gospodarstva Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih Država tijekom ’80-ih nisu prolazila kroz najbolja vremena. Uvriježeno je mišljenje da se “stagnacija” u gospodarstvu ’80-ih dogodila samo u Sovjetskom Savezu, a ovu činjenicu mnogi stručnjaci nazivaju preduvjetom za njegov daljnji kolaps. Međutim, treba imati na umu da su SAD u tim godinama također bile u društveno-ekonomskoj krizi.

Ekonomska situacija u Sovjetskom Savezu ’80-ih

Ekonomska situacija u Sovjetskom Savezu od ranih ’70-ih i sve do sredine ’80-ih nije bila najpovoljnija, jer je dosegla fazu postindustrijskog razvoja. Gotovo svake godine se najavljivala nova gospodarska reforma ili eksperiment osmišljeni za rješavanje gospodarskih problema SSSR-a, čime se nisu mijenjala okvirna pravila igre. Ideje demokratskog socijalizma, popularne među mnogim istaknutim partijskim vođama, propale su.

Istina, globalna energetska kriza koja je buknula i porast cijena energenata, posebno nafte, za više od 20 puta, uz aktivni razvoj naftnih i plinskih polja su postali rastući izvor prihoda za gospodarstvo SSSR-a i omogućili su Brežnjevu da za nekoliko godina odgodi gospodarsku krizu.

Ali sedamdesetih godina nije bilo porasta produktivnosti rada, dok je ona u sljedećem desetljeću, prema mišljenju nezavisnih stručnjaka, općenito pala za 8%. U tom trenutku je “utrka za vođama” u velikoj mjeri izgubila svoje značenje, budući da su mnogi veliki nacionalni projekti ili izblijedjeli ili su izazvali snažan protest znanstvene zajednice. Pokazatelji prosječnih maloprodajnih cijena u državnim i zadružnim trgovinama su se za to vrijeme, govorimo o razdoblju od 1970. do 1985. godine, “značajno povećali”, ali ono što je uslijedilo poslije je bila katastrofa.

Naime, od 1970. do 1985. je cijena mesa porasla s 1,74 na 1,89 rubalja po kilogramu, riba je poskupjela s 0,74 do 0,77 rublje za kg, deset jaja s 1,01 do 1,03 rublje, šećer s od 0,85 ne 0,86, krumpir s 0,13 na 0,15 po kilogramu, i tako dalje. Općenito govoreći, iako uz ovaj rast, cijene na malo za kućanstva su u sedamdesetima bile stabilne. Ali od sredine ’80-ih je porast cijena već postao primjetan, posebno za električnu robu i elektroniku. Novi potrošački proizvodi su bili kvalitetniji i njihova je proizvodnja bila radno intenzivnija. U maloprodaji je bilo i sve više uvezene robe.

Početkom osamdesetih godina je sovjetsko rukovodstvo bilo suočeno sa zadaćama koje se na mnogo načina odnosile na tehnološki zaostatak Sovjetskog Saveza, zbog čega je nedostatak konkurentnosti domaćih proizvoda na svjetskom tržištu bio očigledan.

Mihail Gorbačov, koji je 1985. godine preuzeo dužnost glavnog tajnika KP Sovjetskog Saveza, došao je do zaključka da bi samo radikalna ekonomska reforma mogla spasiti gospodarstvo zemlje. Početkom 1986. godine je predstavljen koncept ubrzanog socio-ekonomskog razvoja, prema kojem je zemlja do 1990. godine morala povećati proizvodnju hrane 2,5 puta, a do 2000. udvostručiti industrijski potencijal i riješiti sve stambene probleme.

Međutim, ogroman birokratski aparat za čije se održavanje godišnje trošilo više od tadašnjih 40 milijardi rubalja, bez ikakvog entuzijazma je primio na znanje inovacije Gorbačova, sprečavajući njihovu provedbu u svakom pogledu. Postalo je jasno da takve reforme ne samo da nisu poboljšale, već su dovele i do pogoršanja socio-ekonomske situacije u zemlji.

Već s početkom 1987. je došlo do karakterističnog pada proizvodnje, a 1989. godine je prvi put usvojen proračun s deficitom.

Ukupna propast se dogodila 1987. godine, kada je ukinut državni vanjskotrgovinski monopol, čime je razbijen ionako slab sustav opskrbe stanovništva. Ta je odluka dovela do toga da su poduzeća masovno postala izvozno orijentirana. Ukidanjem državnog vanjskotrgovinskih monopola se nisu izvozili samo proizvodi koji su proizvedeni u Sovjetskom Savezu, nego i robe i usluge kupljene u inozemstvu za javnu potrošnju. Prihod od takvih trgovinskih manipulacija bio je nevjerojatan. Sovjetski Savez se kao država odrekao prava da regulira trgovinu s inozemstvom i tako je nastao El Dorado za lokalne partijske birokrate koji su upravljali sveukupnom proizvodnjom i uvozom strane robe za građane, koju su poslije preprodavali u inozemstvu.

Konačno, subvencionirane cijene u Sovjetskom Savezu, koje su se primjenjivale na široki spektar proizvoda za građane, bile duplo manje od tržišnih cijena istih proizvoda u zapadnim zemljama. Zbog slobodnog, bolje rečeno divljeg izvoza, došlo je do manjka robe.

U ljeto 1989. godine je došlo do velikih nestašica osnovne robe – šećera, čaja, lijekova, deterdženata, a malo kasnije je izbila i kriza duhana. Pogoršanje u sektoru opskrbe je dovelo do masovnih štrajkova rudara Donbasa, Kuzbasa i Karagandskog bazena. U velikim gradovima kao što su bivši Lenjingrad, Sverdlovsk, Perm i drugima, ljudi koji su izgubili nadu u kupovini s bonovima su počeli organizirati spontane skupove.

Prethodno je partijsko vodstvo bilo prisiljeno poduzeti konkretne mjere. 1986. je usvojeni zakon “o individualnoj radnoj aktivnosti”, a 1988. zakon “o suradnji”. Ti zakoni su djelomično legalizirati mala poduzeća. Istodobno se počela voditi borba protiv nezarađenih prihoda, a zatim je pokrenut masovan napad na privatne podružnice. Ove mjere ne samo da su narušile rast novih oblika gospodarskih aktivnosti, već si im dale otvorenu kriminalnu prirodu. Ali novi poduzetnici nisu mogli biti zaustavljeni. Iskoristivši slabost zakonske regulative i nezasićenost tržišta, počeli su povećavati cijene. Prihod kojeg su ostvarivali je zbog nedostatka bankovnih računa morao biti opran. Prema riječima stručnjaka, godišnji promet kapitala sive ekonomije u Sovjetskom Savezu je dosegao 90 milijardi rubalja.

Dakle, reforme Mihaila Gorbačova u ekonomskoj sferi ne samo da nisu spriječile stagnaciju gospodarstva, već ga i gurnule u duboku društveno-ekonomsku krizu i tada se u svemu osjetila recesija.

Zbog reformi Gorbačova je 1991. godine došlo do stvarnog kolapsa. Ako je usporedimo s 1985. godinom, šest godina poslije, uz sve navedene mjere, SSSR je smanjio stopu rasta gospodarstva, zlatne rezerve zemlje su se smanjile, a inozemni dug se povećao učetverostručio.

Sovjetska ekonomija propala je upravo zbog događaja iz ’80-ih, koji su postali fatalni ne samo za partijsko vodstvo, nego i za cijeli sovjetski narod.

Onda je došao “trenutak nade”, ali doslovno trenutak. Ubrzo nakon raspada Sovjetskog Saveza dolazi era Jeljcina i do dolaska Vladimira Putina je pravni sljednik bivšeg socijalističkog mastodonta, Ruska Federacija, prošla kroz najgore doba u novijoj povijesti. Zemlja je se pretvorila u klasičan ratni plijen kojeg su komadale zapadne zemlje i kompanije, vjerujući u sigurnu i vječnu pobjedu u Hladnom ratu, uz plan da se Ruska Federacija u bliskoj budućnosti pretvori u “labavu federaciju” de facto neovisnih republika, uz srednjoročnu perspektivu potpunog raspada. No, to se nije dogodilo i danas, gledajući Rusku Federaciju, njenu vojnu i ekonomsku moć, koja je dovoljno velika da zaštiti i osigura priličnu razinu blagostanja svom stanovništvu, čak i saveznicima, svjedočimo realizaciji najveće noćne more većine zapadnih političara.

Ekonomska situacija u Sjedinjenim Državama ’80-ih i posljedice programa “Reaganomics”

Sjedinjene Države su se ’80-ih također suočile s problemom proračunskog deficita i deficita trgovinske bilance. Prije nego se vratimo u prošlost, podsjetimo da je to ponovno veliki problem američkih uprava u proteklih nekoliko mandata, ali se čini nerješiv.

Ali kada se to dogodilo početkom ’80-ih, proveden je program gospodarskog oporavka. Temelj je bio novi kurs ekonomske politike američke vlade tijekom predsjedništva Ronalda Reagana, koji se zvao “Reaganomics”. Uz provedbu “strukturnih reformi”, neoliberalnog modela koje je prethodno eksperimentiran u Latinskoj Americi, počevši s vladavinom generala Augusta Pinocheta u Čileu, kasnije i drugim zemljama, novi kurs Ragana se temeljio na ekonomskoj teoriji opskrbe.

Ukratko, Ronald Reagan se, umjesto da regulira potražnju za robom i uslugama, oslanjao na poticanje njihove proizvodnje.

Uz smanjenje rasta državne potrošnje rezanjem socijalnih programa, vlasti su provodile politiku dereguliranja poduzetničkih aktivnosti, a smanjivale su inflaciju smanjenjem novčane mase. Kako bi se potaknula strana ulaganja, određene su visoke kamatne stope na bankovne kredite. Program “Reaganomics” je također uključivao smanjenje poreza na dohodak pravnih i fizičkih osoba. Građani s niskim prihodima su uglavnom bili oslobođeni plaćanja saveznih poreza.

Tim sredstvima je Reagan pokušao povećati koncentraciju proizvodnje, ostvariti tehnološko i strukturno restrukturiranje gospodarstva, smanjiti javni dug, inflaciju i nezaposlenost.

Istovremeno sa smanjenjem poreza, Reagan je počeo povećavati izdatke za naoružanje, čime se potpuno distancirao od politike prethodnih predsjednika, Nixona, Forda i Cartera.

Ako je 1980. godišnji deficit američkog državnog proračuna bio 2,7%, pod Reaganom je dosegnuo prosječnu stopu od 4,2% bruto domaćeg proizvoda.

SAD su 1983. započele ekonomski bum koji je trajao sedam godina, a dogodio se u kontekstu dubokog restrukturiranja gospodarstva povezanog s novom fazom znanstvene i tehnološke revolucije. Realna ulaganja u opremu za obradu informacija su se na godišnjoj razini povećala u prosjeku za 13%. Zbog toga je ostvaren značajan gospodarski oporavak. Realni BDP od 1979. do 1989. godine i osobna potrošnja u 1989. godini su premašili brojke iz 1979. za trećinu, uglavnom zbog povećanja zaposlenosti. Stvoreno je više od 17 milijuna radnih mjesta, ali uglavnom u uslužnom sektoru. Stopa nezaposlenosti bila je 5%, što je najniža razina od 1973. godine.

Glavni čimbenici gospodarskog rasta, koji je počeo 1983. godine, nestali su  1989. Tada je završio proces gospodarskog restrukturiranja, koje je, dok je trajalo, stvorilo uvjete za ubrzanje obnove i širenja proizvodnje, te stalnu razinu realne potrošačke potražnje, uz privlačenje ogromnih financijskih ulaganja drugih zemalja u američko gospodarstvo.

Međutim, ’80-ih godina su se pojavili i negativni trendovi u gospodarskom razvoju Sjedinjenih Država, na koje nitko nije obraćao pažnju. Zbog programa “Reaganomics” je deficit državnog proračuna iznosio 152 milijarde dolara, a početkom ’90-ih se povećao na 290 milijardi dolara, dok je javni dug iznosio oko 4000 milijardi dolara, čime su SAD postale najveći dužnik na svijetu.

Nakon najdužeg oporavka, američko gospodarstvo ušlo je u razdoblje oštrog usporavanja. Od 1989. do 1992. godine je prosječan realni rast BDP-a bio samo 1%. Mnogi stručnjaci Reaganovu politiku poticanja kreditiranja konačne potražnje nazvali klicom globalne ekonomske krize.

Došavši na vlast 1992. godine, Bill Clinton je pokušao revitalizirati gospodarstvo, stimulirajući proces ulaganja. Međutim, sve do danas američki dug raste, a svake se godine usvaja proračun s “planiranim deficitom”. Kao što vidimo, ta je politika Sjedinjenim Državama osigurala izlazak iz trenutne krize, ali je nakon nekoliko godina blagostanja uslijedila sustavna kriza koja traje sve do danas.

Sumirajući, vidimo da su obje supersile tijekom ’80-ih bile u društveno-ekonomskoj krizi. U Sovjetskom Savezu se produktivnost rada smanjila, zlatne zalihe su se topile, a dug zemlje se povećao gotovo četiri puta. Gospodarska kriza u zemlji je počela pod Brežnjevom, ali je zbog povećanja troškova energenata na svjetskom tržištu bila odgođena. Međutim, ne za dugo, što potvrđuje kolaps gospodarstva i sovjetske države.

Kriza u američkom gospodarstvu nije bila toliko pogubna, budući da nije bila toliko sustavna. Unatoč ogromnom dugu, zemlja je u to vrijeme uspjela potaknuti razvoj malih i srednjih poduzeća, što je dovelo do tehnološkog prodora i pojave budućih inovacijskih divova. SAD su stvorile uvjete za privlačenje resursa, dok su iz kriznog Sovjetskog Saveza ovi izvori “pobjegli”.

Nakon svega dolazi do obrata, današnja Ruska Federacija ima prilično razuman plan restrukturiranja gospodarstva koji, usprkos sankcijama, nije podbacio ni u jednom segmentu. Ameriku trenutno vodi Donald Trump i usprkos nekim pozitivnim statističkim pokazateljima još uvijek nije uspio pronaći pravi put za oživljavanje američke ekonomije. Sukob s Kinom i Europskom unijom zbog trgovinskog deficita i s Rusijom iz geostrateških i geopolitičkih razloga se pokušava riješiti “argumentima sile”, što po mnogima neće dati nikakav rezultat. Unutar zemlje trump ima previše protivnika da bi u djelo proveo neke svoje ideje. Zapravo bi ga se moglo usporediti s Mihailom Gorbačovom, koji je 1986. godine predstavio koncept ubrzanog socio-ekonomskog razvoja. O tome kakav bi on bio da se proveo se ne može raspravljati. Partijska birokracija i ideološki uspavana znanstvena zajednica ga nisu provodili na lokalnim razinama i onda počeli su se donositi ad hoc zakoni koji su na kraju, kao što smo opisali, uništili tada već ostatke ostataka Sovjetskog Saveza.

U otprilike istoj situaciji je i Trump, koji je Americi predstavio plan restrukturiranja koji je samo u infrastrukturi predviđao ulaganja od 1000 milijardi dolara, ali uz proporcionalno sudjelovanje središnje države, uprava američkih saveznih država, lokalnih samouprava i okruga i privatnih poduzetnika. Baš kao u Sovjetskom Savezu, čelnici saveznih država i okruga i privatni ulagači su ovaj plan odbili, što je jasno po tome da o njemu danas više nitko ne govori. Nakon toga Trump poseže za ad hoc mjerama kao što su carine, ucjene i prijetnje, a rezultate ćemo vidjeti krajem 2020. i na završetku mandata.

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
52 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
alan ford
Gost
alan ford
2 godine prije

zbog posjete kineske delegacije Hrvatskoj… kako su odmah kao po komandi reagirali hrvatski lažljivi mainstream mediji u službi Washingtona i ciohazarske duboke države, pa prenose komentare svojih njemačkih pobratima u službi istih gazda. Pa kažu Sorosev Index i Warburgov Net, gle kako “Nijemci” upozoravaju na opasnost partnerstva Kine i Hrvatske.… Pročitaj više »

IVE iz pecalbe
Gost
IVE iz pecalbe
2 godine prije
Reply to  alan ford

Kineska posijeta Hrvatskoj je; “Trla baba lan da joj prodjer dan.” tko je tu bio sefa sa hrvatske starane, arogantni, .prepotentni i anemicni koji o ekonomiji zna da je to pojam o kojemu on nema pojma. S|ve je to ista prica vec 20 godina ili vise, nema tu ni znanja… Pročitaj više »

Alen
Gost
Alen
2 godine prije
Reply to  IVE iz pecalbe

Taj ce razguliti prvom prilikom tamo odakle je i poslat , skupa s gazdama i takvima kao on…

Mat
Gost
Mat
2 godine prije
Reply to  IVE iz pecalbe

Ive……..nije bas tako,gos. Plenkovic je bio tu da ispuni formalnost I stavi zvanicni potpis,a za sve ostalo ce se pobrinuti oni koji su u praksi pokazali i dokazali da imaju i………..mu*a i znanje,lijep pozdrav

Šok
Gost
Šok
2 godine prije

raspad waršavskog pakta je počeo kada
usa nije htjela dati kredite poljacima
pa su se pojavili sindikati solidarnost
i agenti tipa lech walesa i slični
koji su sistem nagrizali iznutra

Koča Popović
Gost
Koča Popović
2 godine prije
Reply to  Šok

Koliko je ono milijuna dolara prenio papa Ivan Pavao II da bi financirao rušenje poljskog socijalizma?

Bruno
Gost
Bruno
2 godine prije
Reply to  Koča Popović

Nije ni trebao ništa rušiti. Socijalizam je bio toliko jadan da se srušio sam od sebe. I ovaj tekst ti opisuje kakva bijeda je bio Sovjetski Savez. Stalno u krizi…

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  Bruno

BRUNO, SSSR nije bio bijeda stalno u krizi, kriza je zaista počela kako autor navodi u članku, tek sa eksperimentiranjem kapitalizma, za vrijeme Gorbačova. Sa povijesne točke gledišta, SSSR je bio jedna prilično uspješna epizoda ljudske povijesti. Golemi euroazijski prostor nekadašnje Carevine, zvala se ROSSIJSKAJA IMPERIJA, taj SSSR je pretvorio… Pročitaj više »

Bruno
Gost
Bruno
2 godine prije
Reply to  zlatan

Hajde Zlatane, ne lupetaj. Koga ti misliš impresionirati tim svojim kvazi znanjem sa Wikipedie? Nije mi stalo do hvalisanja i nadmetanja sa lakrdijašima, a osim toga mi ljudi koji radimo nemamo vremena odgovarati na svaku glupost. Pa, Zlatane, pobrkao si opet mnogo toga. Prvi Svjetski rat vodila je carska Rusija,… Pročitaj više »

Zvrk
Gost
Zvrk
2 godine prije
Reply to  Bruno

Brunči, vrati se u kolhoz. Majka Rodina vapi za takvom intelektualnom snagom.

Bruno
Gost
Bruno
2 godine prije
Reply to  Zvrk

A u kolhozu je puno prije mjesto tebi i Zlatanu. Ja sam kapitalist, šta ću ja u socijalističkoj poljoprivredi?

Zvrk
Gost
Zvrk
2 godine prije
Reply to  Bruno

Znači, ipak si yuppie.

RAJKO
Gost
RAJKO
2 godine prije
Reply to  Šok

da leh je bio zajeban igrac i mafiozo ja bi reko sjecam se brodogradiliste u gdanjsku morao je cak i papa koji je ipak bio poljak da smiruje jaruzelskog i generale ustvari cjeli varsavski pakt je bio spreman da intervenise no jaruzelski je uveo ratno stanje no opet je banda… Pročitaj više »

Bruno
Gost
Bruno
2 godine prije
Reply to  RAJKO

Tu konfuzije koju si nadrobio ne razumiješ ni ti sam…

alan ford
Gost
alan ford
2 godine prije

Vrhunac, ove antikineske propagande, bio je proljevni članak, Jurice Pavičića, pored Ante Tomića, glavne propagandne perjanice Jutarnjega lista. Jurica je pokazao je ljigavu kurvanjsku prevrtljivost, za Soroseve pare. Poznato je da je on inače deklarirani jugofil, što nikada nije ni krio i da je također na neki način i titofil.… Pročitaj više »

Alen
Gost
Alen
2 godine prije
Reply to  alan ford

Nije samo hrvatska popljačkana vec komplet istok evrope… Onih 16+ iz DU. O tome pisem stalno.. Ali neka , ovaj ” humor ” znaci samo da se , sad kad su nas doveli na dno , povlace u svoj kazamat.. Siguran sam da ce za njima da krene bjezati i… Pročitaj više »

Bruno
Gost
Bruno
2 godine prije
Reply to  alan ford

Pa dobro, Ante Tomić je dobio kantu govana po glavi. Od tada ga zovu poglavica Apacha Kanta Govana. Jurica Pavičic ima facu kao sagnjili krompir. Pogled na kantu govana je ugodniji od pogleda na njegovu facu. Bolesne frustracije takvih likova su jasne kad im se pogleda face. Ne znam tko… Pročitaj više »

Dečko sa ulice
Gost
Dečko sa ulice
2 godine prije
Reply to  Bruno

Baš tako. Drago mi je kad pročitam da ima ljudi koji identično misle kao ja. Baš da kantu govana.

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  Bruno

BRUNO, Ante Tomić, britko secira naš primitivno-plemenski mentalitet, i koketiranje velikog dijela javnosti sa ustašlukom, nacizmom i fašizmom. Zato mu svaka čast, pravi je. Jasno da je dobio kantu govana, a šta očekivati od naroda koji je izabrao jednog Keruma da bude gradonačelnik?

Kihote
Gost
Kihote
2 godine prije
Reply to  zlatan

da si dvije riječi sa tim balegarom progovorio i ti bi mu prolio kantu izmeta po faci. Talenta za pisanu riječ ima, to mu priznajem, proza mu je tečna, al šta ti to znači kad ti je duša prekrivena mekim drekom. tri balegara: Tomić Jergović i Pavičić. Uf, Butkovića najvećeg… Pročitaj više »

Bruno
Gost
Bruno
2 godine prije
Reply to  zlatan

Tvoj primitivno – plemenski mentalitet, Zlatane. Govori za sebe. Samo lopovi sude cijeli svijet po sebi. Ostale gluposti nemam volje komentirati, ne znaš ti ni šta znači fašizam. Misliš li na izvorni talijanski fašizam ili neki drugi? To su priče propalica koje je pregazilo vrijeme, ne znaju stvarati radna mjesta,… Pročitaj više »

samo tako
Gost
samo tako
2 godine prije
Reply to  Bruno

Kanta govana je argument ? Za primitivce poput tebe i bacanje u more, paljenje automobila također ?

žrec
Gost
žrec
2 godine prije
Reply to  samo tako

re samo tako…..Za nekoga tko ispušta fekalije kroz usta i pero, kanta istoga je vrlo odmjeren vox populi. Sve te epehaovske spodobe od Tomića do Jerge zaslužuju isto. Pravi intelektualci nikada nisu ni od koga kupljeni, umrli su u bijedi. Ovi fejkeri iz jutarnjeg lista su postali milijunaši još prije… Pročitaj više »

dsfgboasneugnaserngauesnr
Gost
dsfgboasneugnaserngauesnr
2 godine prije
Reply to  žrec

Bravo Žrec.

Bruno
Gost
Bruno
2 godine prije
Reply to  samo tako

Svakom prema zasluzi.

Dečko sa ulice
Gost
Dečko sa ulice
2 godine prije
Reply to  alan ford

Takve “perjanice” hrv. novinarstva preskačem pod obavezno. Gnjilež truli li ga truli po medijima. Ovaj portal se još da pročitati, ali takva propaganda jutarnjih plaćenika kao Pavičić i Tomić, smrde na pokvarenu ribu, ljigavci beskrvni. Fuj.
Mora, kad pročitaju, da se sami sebi gade.

samo tako
Gost
samo tako
2 godine prije

Dečko, fulao si portal

Bruno
Gost
Bruno
2 godine prije
Reply to  samo tako

A ti si fulao ceo fudbal.

IVE iz pecalbe
Gost
IVE iz pecalbe
2 godine prije

Gorby je bio i ostao njonjo, iz prve ruke imam informaciju kako je plako pred predsjednibima kolhola i molio ih da povecaju proizvodnju inace ce Rusija umirati od gladi, umijesto da je rekao da ode glava onome tko ne ispuni savizni plan u proizvodnji hrane. I tu je osnovni uzrok… Pročitaj više »

Alen
Gost
Alen
2 godine prije
Reply to  IVE iz pecalbe

Ispada da je tako..

Miki maus
Gost
Miki maus
2 godine prije
Reply to  IVE iz pecalbe

Nisu samo Slaveni takvi, svi su. Socijalizam , izmedju ostalog, polazi od pretpostavke da su ljudi moralni i svjesni, a ne da ljudi funkicioniraju po nacelu- nagrada ili kazna. Ljudska narav je konstanta od kamenog doba, sada i kad, ako, budemo zivjeli i u Svemiru. Nepromjenjiva.

ARBUN
Gost
ARBUN
2 godine prije
Reply to  IVE iz pecalbe

Sjecam se slike u nekim novinama,Milanovic prvi ministar u vladi RH ulazi u Erste banku.Zgodno bi bilo doznati gdje Andrej i njegovi ministri podizu novac od placa skupa s saborskom kamarilom.Jedina banka u vlasnistvu RH je Postanska koju nitko jednostavno ne JEBE cisto zbog guzolizacko-podanickog mentaliteta.TITO,TITO JE ZAKON ,CAR, zato… Pročitaj više »

samo tako
Gost
samo tako
2 godine prije
Reply to  ARBUN

A koja to firma u državnom vlasništvu ima račun u HPB ? Mislim da nema nijedna, što nije stvar straha nego “domoljubne” politike HDZ-SDP-HNS. Priljepci su fakat nebitni

Ivo
Gost
Ivo
2 godine prije
Reply to  IVE iz pecalbe

Ive, Miki Maus, svaka čast. Vrhunski ste to rekli.

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  IVE iz pecalbe

IVE, zaboravio si da Slaveni nisu bili jedini stanovnici SSSR-a, a razni narodi SSSR-a su i rasno, etnički, kulturološki i religijski, bili raznolikiji nego cijeli ostali Svijet zajedno. Jedino se sa raznolikošću SSSR-a, mogla mjeriti Indija i cijeli Indijski Potkontinent. Neki vole religije, e pa samo da napomenem vjere koje… Pročitaj više »

Ivan
Gost
Ivan
2 godine prije

Mao Ce Tung je kazao:”Gorbačov je IDIOT”!

mars
Gost
mars
2 godine prije
Reply to  Ivan

@ Ivan – slažem se sa tom konstatacijom, ali s obzirom da je Mao Ce Tung umro 1976. godine, dakle mnogo prije nego je Gorbi u partijskom i državnom aparatu imao takvu funkciju sa koje bi mogao uticati ili krojiti politiku SSSR-a, nekako mi se čini da ta izjava baš… Pročitaj više »

Bruno
Gost
Bruno
2 godine prije
Reply to  Ivan

Glupost. To je rekao Marko Polo.

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  Ivan

IVANE, Maoje umro 9.9.1976, a Gorbačov je na vrh SSSR-a, došao 11.3.1985. I jedan i drugi događaj jako dobro pamtim. Inače Gorbačov je u sam vrh države i partije, došao tek 1978… sve nakon smrti Maoa.
Šta ste tako mahom slabi u matematici?

Tumanski
Gost
Tumanski
2 godine prije
Reply to  Ivan

Ne, u filmu “Nixon” je Brežnjev rekao: Mao durak. ?

Lucija
Gost
Lucija
2 godine prije

Regan je otpustio administraciju i ponovno zapošljavao…ovo je svugdje nužnost, jer birokracija zakonito raste dok ne iscrpi sistem. Hrvatska i Mađarska su do prije par godina imale najglomazniji državni aparat, ali sad smo bez konkurencije…koliko ima ministarstava? 19? Može netko to nabrojit? A agencija? Osim smanjenja ovih čuda, provode se… Pročitaj više »

Ivo
Gost
Ivo
2 godine prije
Reply to  Lucija

Lucija,mani se procjena nataše srdoč, to je vrlo zloćudna persona. Iza nje stoji hazarija najgoreg tipa. Da ti to bude jasno, samo trebaš sagledati njenu ukupnu djelatnost, iz koje proizlazi jasna agenda. Krajnje opasna osoba, sreća je da nema talenta za pridobijanje ljudi, tako da je politički hendikepirana, i može… Pročitaj više »

Dub Miroslav
Gost
Dub Miroslav
2 godine prije

Rusiju je ekonomski uništilo natjecanje sa usanima u proizvodnji super skupih atomskih podmornica. Dali su se navuči na tanak led. Da nisu napravili tu glupost SSSR bi vjerovatno još postojao. Za Varšavski pakt ne znam.

onaj najgl.......veći Dalton
Gost
onaj najgl.......veći Dalton
2 godine prije

Sovjetski Savez su na Zapadu zvali ”Sovjetska Rusija”. I dan danas za nekadašnji SSSR znaju reći Rusija. E pa ta ”Sovjetska Rusija” je raspadom Sovjetskog Saveza izgubila 23,8% teritorije, 48,5% stanovništva, 41% BDP, 39,4% industrijskog potencijala, 44,6% vojnog potencijala…….. Gubitak je još i veći, jer je privreda bila uvezana, pa… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije

DALTONE, točno. Ali zaboravlja se da su neke snage na Zapadu govorile “Sovjetska Rusija”, zbog mržnje prema socijalizmu i zbog toga da je taj SSSR dao pravo na identitet svim narodima SSSR-a. I jer je taj SSSR, u svim svojim Ustavima (1924, 1936, 1977), dao pravo svim saveznim republikama pravo… Pročitaj više »

samo tako
Gost
samo tako
2 godine prije

Nikakvo čudo da zapad mrzi Putina koji im je ispred nosa zatvorio samoposlugu. Za utjehu imaju više vrtnih patuljaka sa budalastim osmjehom na licu

Mucke
Gost
Mucke
2 godine prije

Tema clanka je izvucena iz konteksta dogadjanja prethodnih desetljeca i kao takva nedorecena.Zametak ondasnjih a i danasnjih problema se dogodio krajem WW2 kada se dogodio dogovor velikih svjetskih sila oko svjetskog poretka nakon rata.Da podsjetim,tim dogovorom su SAD dobile sve moguce poluge upravljanja svijetom od sjedista UN-a ,sjedista MMF-a,Medjunarodne Banke… Pročitaj više »

Pajo
Gost
Pajo
2 godine prije
Reply to  Mucke

Zato sto rade zajedno
Drzave i zakoni su samo za raju
A oni lete gdje hoce bez pasosa

ergoaengnaewrgfnaiufiaewfae
Gost
ergoaengnaewrgfnaiufiaewfae
2 godine prije
Reply to  Mucke

Onaj koji je sebi, a ne đu junajted stejtsu, dao sve te poluge je brat po krvi flekavom i to sve objašnjava, čitaj pozorno Alan Forda…………….

Aga
Gost
Aga
2 godine prije

Bitno je opaziti da kineski stratezi bilo vojni bilo ekonomski vrlo dobro su analizirali Americko,i Jugoslavensko gospodarstvo prednosti i mane , to se da vrlo lako utvrditi, Od amerikanaca koriste BiG Deal program razvoja zemlje, od Yugoslavije uvezanost privrednih subjekata zaokruzenost proizvodnje. Te vrlo bitno rade na kompaknosti kineske nacije… Pročitaj više »

samo tako
Gost
samo tako
2 godine prije
Reply to  Aga

Kina ima mnogo naroda i mnogo etničkih skupina

Lucija
Gost
Lucija
2 godine prije
Reply to  samo tako

…I dobro ih kontrolira. I ne cjepka teritorij.

POVEZANE VIJESTI

Izbornik