fbpx

Da li smo sami – i zašto?

Oko Kreatora

Pitanje „da li ima života van Sunčevog sistema“ je jedno od najinteresantnijih za široku javnost. Dokaza za sada nema ili se dovoljno pažljivo kriju, međutim, ima puno činjenica koje posredno mogu nagovestiti odgovor na ovo pitanje. Ovde ću pokušati da ih što preciznije predstavim.

Šta je to život?

Nauka napreduje velikom brzinom, znanja do kojih dolazimo su zaista neverovatna. Kada kažemo život tada pomislimo na čoveka, mačku, travu… a tek ređe na recimo bakteriju. Zbog toga i kada razmišljamo o mestu van naše planete gde bi moglo biti života mislimo prvenstveno na mesto sa „prijatnom“ temperaturom. Ali šta kažu istraživanja? Nađene su bakterije na geološki aktivnim područijima na dnu okeana gde je Zemljina kora tanka i lava se povremeno jednostavno izliva ili izbacuje vrelu vodu u obliku podvodnih gejzira. To su mesta sa temperaturom od preko 350˚ C i neverovatnim pritiskom a te bakterije se hrane vodonik sulfidom – nije baš život na koga smo navikli.

ISS - Internacionalna kosmička stanica

ISS – Internacionalna kosmička stanica

Nedavno smo saznali da postoje mikroorganizmi koji su ostali zarobljeni pod debelim slojem leda u jezerima na Arktiku i preživeli tako stotinama hiljada godina. Ako mislite da su ovo ekstremi – varate se. Pre par godina ruski astronauti su čisteći spoljašnju površinu Međunarodne Kosmičke Stanice „ISS“ pronašli plankton i druge mikroorganizme koji su tamo bili zakačeni!

Život na ekstremnim temperaturama, pritiscima, u sredini velike kiselosti ili baznosti, u odsustvu vode ili kiseonika, u ekstremnom zračenju… – gde je granica? To su organizmi koje nazivamo ekstremofili i koji su otkriveni nekoliko decenija unazad ali to je još uvek život koji poznajemo, da li postoje oblici života na samoj Zemlji koje nismo u stanju da detektujemo ni shvatimo?

Da li je moguć život van naše planete?

Obzirom na pronalazak života u otvorenom svemiru odgovor je definitivno pozitivan. Sada se postavlja pitanje da li postoje gradivne materije za nastanak života u drugim delovima svemira? Poslednjih godima su otkrivene velike količine i veliki broj organskih jedinjenja u otvorenom svemiru od kojih su neki vrlo kompleksni kao što su prostiji šećeri ili gradivni blokovi nukleinskih kiselina. Kako su to otkrili? Najprostije rečeno to izgleda ovako: kada svetlost prođe kroz neku materiju ta materija apsorbuje određeni deo svetlosti i na osnovu „preostalog dela“ naučnici sa apsolutnom sigurnošću mogu utvrditi o kakvoj materiji je reč. Sledeće godine će biti lansiran teleskop sa moćnom opremom koja će biti u stanju da pravi vrlo precizne analize atmosfere bližih planeta sa mogućnošću da odredi materiju za koju se sa velikom verovatnoćom može tvrditi da je proizvod života – ukoliko takva materija tamo uopšte postoji.

Exoplanet

Exoplanet

Znači gradivna materija za život postoji širom svemira – kakvo mesto je potrebno za njegov nastanak? Kako smo već videli život nije previše izbirljiv. Na osnovu dosadašnjih otkrića može se sa velikom verovatnoćom pretpostaviti da velika većina zvezda ima bar po jednu planetu a mnoge i po više njih. Kako je moguće videti relativno tamna tela na tako velikoj daljini? U stvari, viđeno je samo nekoliko planeta i to nedavno zahvaljujući najnovijoj tehnologiji . Zvezda je sjajnija nekoliko miliona puta nego njena planeta i ideja je bila napraviti softverski filter koji će blokirati svetlost zvezde. Metoda kojom je otkriveno najviše planeta se zasniva na pojavi smanjenja intenziteta svetlosti sa zvezde kada se planeta  u prolazu nađe između zvezde i nas posmatrača – kao da zvezda trepne. Da bi se otklonila sumnja da je „treptaj“ izazvalo nešto drugo čeka se potvrda, potrebno je da zvezda „trepće“ u pravilnim intervalima Još jedna metoda je široko korišćena a to je „gravitacioni pomeraj“. Kao što zvezda gravitacijom drži oko sebe planete i one svojom masom privlače zvezdu. Iako je masa planeta značajno manja a samim tim i dejstvo na zvezdu ipak je dovoljno veliko da uzrokuje oscilaciju zvezde koju možemo registrovati.

Dubinska detekcija leda na Marsu

Dubinska detekcija leda na Marsu

Od tog neverovatno velikog broja planeta neka je bar mali deo sa tekućom vodom to je opet ogroman broj potencijalnih kandidata za nastanak života sličnog našem. Ali nije neophodna planeta za život, postoje mišljenja da su meseci oko velikih planeta još i bolji kandidati: unutrašnjost tog meseca se zagreva gravitacionim delovanjem planete oko koje kruži i toplota se širi do površine tako da mu nije potrebna svetlost zvezde kao izvor energije što takođe znači da može biti na većoj udaljenosti od zvezde gde je opasnog zračenja manje. Osim toga, velika planeta je odlična zaštita od kometa i meteora – znamo šta to znači. Dakle, ukoliko nema nečega nauci nepoznatog život tamo negde samo čeka da bude otkriven. Ovo su do sada bile činjenice a sada da malo uđemo u „sivu zonu“.

Ima li ih inteligentnih?

Evolucija jednoćelijskog života u višećelijski i dalje u sve složenije organizme je sasvim prirodan proces za životnu sredinu sa odgovarajućim uslovima. Razvojem i usavršavanjem organizama razvijaju se i njihovi „intelektualni“ potencijali. Čovek često ističe da je jedino biće sa sposobnošću logičkog zaključivanja ali oni koji su u stalnom dodiru sa životinjama se neće lako složiti sa ovim, i sam sam bio svedok ponašanja životinje koje je bilo posledica učenja i primene stečenog znanja. Zašto ne bi na nekoj drugoj planeti život, za koji smo već zaključili da postoji velika verovatnoća, kroz nekoliko stotina miliona ili nekoliko milijardi godina evoluiralo do inteligencije?

Već pomenut neverovatan broj planeta u svemiru pruža veliku mogućnost razvoja života a velika starost svemira je uslov da neki oblici tog života, kao što smo mi, dostigne razvoj do stepena inteligencije. Na ovakvu konstataciju odmah se javlja pitanje „ako postoje zašto nas ne kontaktiraju?

Na ovo pitanje postoje tehnički i filozofski odgovori. Prvi problem je rastojanje koje se meri u svetlosnim godinama. Ono što u kosmičkim relacijama možemo zvati našim najbližim susedstvom se meri sa recimo par stotina svetlosnih godina. To praktično znači da ako postoji inteligencija na 200 svetlosnih godina od nas koja pokušava da nađe tragove inteligencije onako kako to i mi radimo nas neće otkriti jer mi koristimo radio talase jedva preko jednog veka. Znači, tehnološki smo toliko mladi da nas ni susedstvo ne poznaje.

„A zašto ne nalazimo tragove starijih civilizacija?“

Kada gledamo deo svemira koji je udaljen milijardu godina mi vidimo ono što je tamo bilo pre milijardu godina. Šta je tamo danas nemamo pojma – možda je sada tamo prepuno inteligentne aktivnosti koju bi mi mogli detektovati ali za to moramo sačekati milijardu godina. Takođe, kada bi tamo otkrili inteligenciju pitanje je šta bi sada tamo zaista bilo jer naše sada i njihovo sada se razlikuje za milijardu godina. Možda su davno izumrli iako ih mi vidimo a možda su prešli na viši oblik komunikacije koju mi još uvek ne koristimo – što može biti sledeći razlog zašto ih ne detektujemo.

Stare civilizacije

Stare civilizacije

Svemir je veoma star i sasvim je moguće da su mnoge inteligentne vrste nestale. Ljudski rod je imao sreće da Zemlja nije doživela kataklizmični događaj tipa pada većeg meteora desetinama hiljada godina ali to može biti slučaj i zahvaljujući tome što živimo u mirnom, ivičnom delu galaksije gde su velika nebeska tela prilično udaljena. U centralnom delu galaksije to sigurno nije slučaj. Pa i danas, na ovom stepenu tehnološkog razvoja ne bi bili u stanju da učinimo mnogo ako bi se našli na putu nekom „globalnom ubici“. Samodestruktivne tendencije vrsta manifestovane u ratovima i sličnim radnjama neću ni pominjati. Ako je neka civilizacija ipak prevazišla sva iskušenja i dostigla tehnološki razvoj koji im omogućava putovanje svemirom čak svetlosnom brzinom, rastojanja su i dalje prevelika.

Da pretpostavimo da je neka civilizacija u stanju da putuje nadsvetlosnom brzinom. Iako naša fizika kaže da je to nemoguće pitanje je da li će se to promeniti kroz recimo 10 000 godina (što je kratak vremenski period u kosmičkim relacijama). Da pretpostavimo da su nas već pronašli – zašto nas nisu kontaktirali? Ovde prelazimo u domen filozofije.

Zašto nam se ne obrate?

Da li smo sigurni da nam se nisu već obratili? Ali pre toga da razmotrimo da li su već ovde. Postoje brojne „anomalije“ u drevnim spisima, na slikama, freskama… koje bi se mogle povezati sa vanzemaljcima. Posebno je interesantan mit o Atlantidi: ostrvo naseljeno naprednijom civilizacijom koje je u strašnoj prirodnoj katastrofi potonulo. Za ondašnje vreme bi bilo nazamislivo ali danas ne toliko da je to „ostrvo“ u stvari zaronilo ili čak odletelo.

Ali u novije vreme postaje još zanimljivije. Brojni su pojedinci koji su videli NLO-e, brojne su takve slike (mada su većinom fotomontaža) ali ono što je indikativno je da ni jedna vlada nije jasno negirala postojanje ovog fenomena. Štaviše, poslednjih godina se objavljuju vojni dokumenti vezani za NLO-e u kojima se vidi da su na radarima primećivani objekti za koje se nije znalo poreklo i koji su leteli na način na koji naša (ovozemaljska) tehnika nije u mogućnosti – neverovatna ubrzanja i skretanja pri tim ubrzanjima koja usled inercije ljudska posada ne bi preživela kao i neobjašnjiva nestajanja. Da to nisu retki slučajevi govori i preporuka pilotima da se u susretu sa takvim objektima ni slučajno ne ponašaju agresivno – napadački a koju su usvojili bar Amerika, Rusija i Britanija.

NLO pri vojnom testiranju

NLO pri vojnom testiranju

Ono što za sada „znamo“ je da je najveća frekvencija pojavljivanja za vreme velikih vojnih pokreta. Rusi (vojska SSSR-a) su išli dotle da su organizovali lažne manevre u cilju „privlačenja“ NLO-a. I kako kažu, bili su uspešni u tome. Amerikanci su takođe imali sličnih iskustava. Jedan mornarički oficir tvrdi da su pri testiranju rakete ispaljene sa broda u sred dana videli NLO koji je leteo u blizini rakete, ispaljivao neke zrake u njenu glavu što je izazvalo prevremeni pad rakete. Mnogo je ovakvih izjava i verovatno su mnoge lažne ali je interesantno da većinom govore o „njihovom“ interesovanju za naše vojne sposobnosti. Mala je verovatnoća da je ta zainteresovanost vezana sa namerom da nas napadnu – da je tako odavno bi to učinili, ne bi čekali da razvijemo naoružanje.

Zamislite da dođete na planetu pavijana. Dovoljno su inteligentni da nešto nauče ali su previše agresivni da bi se mogao uspostaviti neki ozbiljniji rad sa njima. Šta bi onda uradili? Proučavali ih i eventualno pokušali da ih unapređujete na neki način ako imate dovoljno vremena i volje za to. Iako ljudi o sebi imaju lepo mišljenje mi smo veoma agresivna vrsta. Neumereno trošimo sve resurse do kojih možemo doći bez obzira kako to utiče na druge ljude, na životnu sredinu a da pri tom ne biramo način na koji ćemo do tih resursa doći. U stanju smo da se međusobno istrebljujemo – šta dalje reći. A mi ne gledamo u nebo i nadamo se poseti vanzemaljaca da bi „upoznali novu braću“. Da se ne lažemo, mi ni svoju braću često ne podnosimo, nismo mi toliko zainteresovani za same vanzemaljce već za njihovo znanje, za njihovu tehnologiju. A davati tehnologiju koja bi mogla omogućiti odlaske na druge svetove bićima kao što smo mi bi bilo krajnje neodgovorno – kao pustiti lisicu u kokošinjac. Jedino što vanzemaljci mogu učiniti je da pokušaju da nas promene ili bar kontrolišu naše najagresivnije potencijale i na taj način nam omoguće dovoljno vremena da se promenimo a da se do tada međusobno ne istrebimo.

Ako pretpostavimo da su vanzemaljci pokušali da utiču na našu civilizaciju onda je to najverovatnije bilo kroz religiju. Desetinama hiljada godina smo gajili kultove raznih božanstava tako da je bilo potrebno samo malo usmeriti verovanje prema suštinskim vrednostima. Nešto što možda najviše ide u prilog ovoj tezi je da se vrlo slična imena i događaji provleče kroz različite religije. Naravno, sve to je mogao biti spontani razvoj naše civilizacije ali kada se pogleda šira slika verovatnoća (a bez konkretnih dokaza sve se svodi samo na verovatnoću) vanzemaljskog uticaja je prilična. Još jedan detalj bi mogao biti interesantan: kroz filmove sa tom tematikom smo već stvorili viziju izgleda vanzemaljaca ali da li nas posećuje samo jedna vrsta ili ih ima više? Možda su neke toliko napredne da su prevazišle postojanje u fizičkom obliku i da „žive“ samo na energetskom nivou – zanimljiva asocijacija na „sveti duh“?

I na kraju, šta uraditi da nam se ipak obrate?

Ako su gore iznete pretpostavke tačne, ako nas vanzemaljci „nadgledaju“ onda bi bilo logično i da su nam ostavili „kanal za komunikaciju“. Ja verujem da jesu. Sve religije praktikuju okupljanje i pevanje duhovnih pesama, molitve, liturgije… Oslobađanjem tih pesama od dogmatskih elemenata, vraćanje njihovom izvornom obliku pri čemu se širi iskrena ideja ljubavi, tolerancije, zajedništva i što masovnijim pevanjem širi se pozitivna energija koju bi vanzemaljci možda mogli osetiti. Verovatno bi bilo potrebno da se takva okupljanja izvode istovremeno na celoj planeti radi postizanja što veće koncentracije pozitivne energije.

Najbolje od svega je što ne možemo pogrešiti. Ako bi uspeli da postignemo takav stepen iskrenog jedinstva i saradnje eksplozivan napredak naše civilizacije bi bio zagarantovan – sa vanzemaljcima ili bez njih.

Sviđa vam se portal Logično?
LAJKAJTE NAŠU STRANICU

(samo jednom, ako kliknete drugi put, Facebook će smatrati da nas ne volite)
Pretplati se
Obavijest
guest
70 Comments
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
TomRy
Gost
TomRy
3 godine prije

“Da li smo sami?…”
To pitanje mi se nametnulo čitajući Kosmoplov, davne 1969 i nije nestalo do dana današnjeg…
Nismo sami.
Kolega @Šumadinac, drago mi je što ste se nakon nekoliko godina odlučili početi pisati više nego što je samo komentiranje. Nastavite,,

Matija Vlačić
Gost
Matija Vlačić
3 godine prije
Reply to  TomRy

da li smo sami.. što o tome kaže ruska nauka , politika i državni mediji:
ukucaj ‘Ruski ufolog: Vanzemaljska baza u Sibiru otkrivena za vreme bombardovanja Srbije ‘ (Valerij Uvarov)

Dimitrij Medvedev (premijer Rusije): Na Zemlji živi nekoliko desetina hiljada vanzemaljaca
itd

Perun
Gost
Perun
3 godine prije
Reply to  TomRy

Vidio na svoje oči i dalje nemam potrebu za nikakvim dokazivanjem. Uostalom to je velika strateška prednost pojedinca nad običnim smrtnicima. Jedino na što bih skrenuo pažnju uvaženom Shumadincu da iako tehnološki napredniji ne znači da su bolji od nas. Većina njih su izričito zli i parazitiraju nas uz napomenu da ni svi ljudi ne funkcioniraju na jednak način. Malo je njih sa dobrim namjerama a oni koji bi istinski pomogli su u teškoj manjini. To je neko moje iskustvo i nije me briga da mi netko vjeruje nego da se obrati pažnja na to da ako si napredniji ne znači da si good boy. Ja ću vam dati lokaciju navodno napuštene baze pa ako bi se našli sponzori ekspedicije ne bi bilo uzalud: Kangaroo Island, otok koji pripada Australiji, baza je unutar otoka, ulaz kroz ogromna kamuflirana vrata pa dalje samo podzemnim vodama. Nije to tako veliko da se ne bi moglo naći. Obavještena australska vlada preko teških veza. Odgovor u stilu da je to van njihove nadležnosti a nalazi se na njihovom teritoriju. Znači znaju, ne demantiraju ali boje se čak i ako je vjerovatno napuštena. Ja sam tu informaciju dobio od Sarguelovog čovjeka a oni su u tim informiranim krugovima poznati da jedini imaju muda direktno napasti te monstruozne aliene. Navodno su i oni kad su napravili masakr nad alienima i pokupili sve što ih zanima htjeli predati bazu Australiji ali ovi su se usrali na samu pomisao da preuzmu bazu valjda u strahu od alienske kazne. Vrata se mogu otvoriti i izvana i lokaciju i način otvaranja su navodno Sarguelovci predali australskom odjelu za NLO fenomene koji prema izvoru nisu ništa poduzeli osim slanja podmornice da uslika i na Top Secret. Ameri znaju ali pragmatično se ne mješaju čim čuju da su Sarguelovci involvirani u nešto. S Rusima su Sarguelovci u boljim odnosima ali Ruse ne zanima ništa izvan njihove interesne zone, velik je to teritorij i imaju oni takvih situacija koliko hoćeš. Izvor tvrdi da bi dobro opremljena ekspedicija bez većih problema uspjela ući u bazu Kangaroo Island. Takvih baza ima na tone ali predlažem ovu jer je navodno napuštena. Tu su i paralelni realiteti jer oni su tu odavno i promatraju svoj eksperiment i svoj kokošinjac. Glavna hrana je životna energija ali neki ne zaziru i od mesa – ljudetine. Onaj fenomen kad NLO nestane on je zapravo otišao u paralelni realitet. Tesla je uspio poslati brod tamo ali posada se vratila masakrirana. Ne obazirati pažnju na skeptike i ostrašćene poricatelje jer to su vjerovatno hibridi pa se boje kako bi ljudi reagirali da znaju pravu istinu. A ljudi ko ljudi, konopac i prvo drvo za hibride iako sam protiv takvih metoda. Najbolji znak da je netko hibrid je strastveno poricanje njihove prisutnosti jer to im je jedan od glavnih zadataka. Preopširna tema pa se odjavljujem. Odličan tekst, kamo sreće da možemo u ekspediciju napraviti pravi dokumentarac pa da se skine taj glupi veo misterije i da se trijezno suočimo s tim ali savjetujem veliku dozu opreza i nepovjerenja kad su takve stvari u pitanju.

onda sam ja Astronaut
Gost
onda sam ja Astronaut
3 godine prije
Reply to  Perun

Za sebe mogu reći da spadam u kategoriju koja smatra da tu za sigurno ima nećega, ali ipak ne mogu se načudit od kuda vadite te podatke ?Npr. tko su “Sarguelovci” ,od kuda podatak da alijenskih baza ima na tone(tko je to provjerio),tko je utvrdio da “jedu” našu energiju, pa da su alieni zli itd. Na žalost u toj domeni se može pročitati toliko izjava i priča, a bez i jedne opaske i navoda nekog dokaza(sve rekla/kazala) da ostaneš oduzet.Sve to na žalost ide na ruku skeptika i stvara konfuziju koja onemogućava ozbiljinje promatranje tog frenomena(ima i kredibilnih svjedoka vidioca).Tu spada i ova tvoja priča koja počinje “Vidio na svoje oči” bez daljnjeg objašnjenja što si to vidio i sve zvuči ko loš SF.

čitatelj
Gost
čitatelj
3 godine prije
Reply to  Perun

zaista, i ja bih volio čuti malo više o izvorima i o viđenjima na vlastite oči. iako nisam skeptik. svemir je prevelik i svašta je moguće.

belay
Gost
belay
3 godine prije

Možda smo mi sa našim glupostima rak rana u njihovom shvačanju i normalno da žele da pokušaju da nas izliječe.
Bojim se njihove odluke kada shvate da smo neizlječivi pa odluče da nas izrežu kao svako rakasto tkivo dok se nismo raširili i na zdrave organe .
Da pokušam da budem i malo ozbiljan …zaista moramo imati ogroman ego da mislimo da smo jedini najinteligentniji najsposobniji i nedostižni u čitavom svemiru .Vjerujem da postoje negde daleko neko pametniji i inteligentniji od nas što dokazuje večsa tim što ne želi da ima posla sa ovakvim kao što smo mi .

Vlado Banja Luka
Gost
Vlado Banja Luka
3 godine prije

Americka vlada laze. CIA laze. FBI laze. FDA laze. NBC laze. CNN laze. Zasto pobogu neko uopste misli da jos jedna americka agencija govori istinu!? Zasto neko uopste misli da filmski studio zvani NASA bilo sta govori istinito!? Tzv Apolo program i let na Mjesec 1969.-te godine je najveca americka laz i farsa ikada! U reziji NASA i naciste Vernera fon Brauna. Prica o marsovim roverima Oportjunitiju i Kjuriozitiju je laz. Oni se nalaze na nenaseljenom kanadskom ostrvu Devonu, tamo se sve snima… Kakve to veze ima sa tekstom Shumadinca? Pa, kolega Shumadinac, kao sto ne postoje udaljene galaksije i milijarde drugih planeta (NASA je i to lagala), tako i ne postoje nikakvi vanzemaljci i drugi inteligentni zivot. P.S. nastavi gledati Holivudske SF filmove i vjerovati u njih. Bolje bilo da procitas neke stare i svete knjige. Tamo tacno pise koliki je svemir i kakava je Zemlja i da li postoje vanzemaljci.

čitatelj
Gost
čitatelj
3 godine prije

Rusi su i sami priznali da su ameri sletjeli na mjesec.

onda sam ja Astronaut
Gost
onda sam ja Astronaut
3 godine prije
Reply to  čitatelj

Neznam od kuda toliki minusi ,jer na taj podatak sam i ja naišao.Najme nekoliko ruskih vojnih lica iz tog doba su potvrdili izjavom da je komunikacija zemlja – apolo(mjesec) bila autentična to jest iz dva mjesta emitiranja od kojih ono apolovo odgovara tadašnjem položaju mjeseca! SSSR je dovoljno velik da se radijskom triangulaciom može utvrditi mjesto emitiranja.

Ivan1
Gost
Ivan1
3 godine prije

Slijetanje na Mjesec nije nikakva zavjera.
Samo je tehnologija kojom je to učinjeno bila primitivnija, kao da starijim autom ideš na neko dosta daleko mjesto umjesto BMW-a, ali se može dogurat.

otpisani
Gost
otpisani
3 godine prije
Reply to  Ivan1

Da, da, najteže je bilo krntiju odgurati na Mjesec, ali je zato povratak bio lak jer je sve bilo “nizbrdo” 😉

Ivan1
Gost
Ivan1
3 godine prije
Reply to  otpisani

Zemlja je masivnija od Mjeseca, pa je lakše, ne mora savladavat gravitacijsku brzinu. Pola rakete se raspalo, ali je stigo na Zemlju.

Vlado Banja Luka
Gost
Vlado Banja Luka
3 godine prije
Reply to  Ivan1

Za čitatelja i Ivana-Sovjeti su ćutali o laži zvanoj let na Mjesec. zato što su SSSR i SAD tada imale istog gazdu-Vol Strit. Rusi nikad nisu priznali, čak štaviše, uskoro će da pokrenu istragu u vezi tzv Apolo programa: http://informer.rs/vesti/svet/148180/VIDEO-PUTIN-TRAZI-ISTRAGU-AMERICKOM-SLETANJU-MESEC-Mnogo-sta-sporno-zvanicnoj-verziji-PROGRAMA-APOLO

Snimak uzletanja sa Mjeseca, kako modul uzleće i ko ga snima!?!?:
https://www.youtube.com/watch?v=sj6a0Wrrh1g

radijacija2000
Gost
radijacija2000
3 godine prije

Prijatelju, postoji relativno jednostavno rješenje tvoje sumnje oko veličine Svemira i galaksije : probaj domoći se nekakvog teleskopa i onda proviri kroz njega .

StarDam
Gost
StarDam
3 godine prije

Zanimljiv, dobro organiziran i napisan članak. S lijepom porukom na kraju. Samo naprijed

Bear
Gost
Bear
3 godine prije
Reply to  StarDam

Da,clanak je dobar?.
Nema teorijske sanse,da smo jedina inteligencija! Preveliko je to prostranstvo….

GER
Gost
GER
3 godine prije

Trolovi su stigli i lupaju minuse, a to znači da je članak dobar. 🙂

čitatelj
Gost
čitatelj
3 godine prije

Bravo SHUMADINAC!

octopus
Member
octopus
3 godine prije

Da te pitam,
Da li imaju duge kose?
Dal’ traperice nose?
Dal’ vjeruju u Boga?
Da li uzimaju droga?

Da li ima smoga
i kod njih na planetu?
Dive li se nama il nam zele
mozda nanjet stetu?

Odakle dolaze ove
nase mljecne staze?
Jel’ dolaze u miru ili zele
da nas zgaze?

Zasto tolko paze
na svoju diskreciju?
Dal’ zele mozda na nama
da naprave korekciju?

Pa da i mi dodjemo
do svjetskoga mira
Al’ mozda i kod njih
gore neka borbena svira
Mozda je i kod njih gore,
samo se priznat stide
Mozda svoj opstanak
na nasoj zemlji vide

Pitam se,
Dal’ rade grafite?
Il’ su im ulice totalno,
ono totalno, jebene, ciste?
Tako ciste da se sve ono pravo sjaji
Dal’ udobno zive ili umiru od gladi?

Dal’ se trava sadi kod njih
ko kod nas zito?
Da vidim svemirca,
to bih ga ja upito

Da li imaju policiju?
Da li i njih maltretira?
Dal’ vole opoziciju
i kako vlast se kod njih bira?

Znaju l’ sta je piva?
Dal’ rocka kod njih ima?
Dal’ ima kod njih boli?
Da li zena voli?

Duvaju li na flasu
ili koriste roli?
Je li lijepo tijelo
kod njihovih zena?
Da li se i oni tuku
zbog boje svoga tena?
Kad dodu izbori,

jel’ se i kod njih laze?
Da li im zene vole petting,
vole l’ tetovaze?

Koja je valuta?
I da li devalvira?
Da li i kod njih
na ratu gore neko profitira?

Kojim danom po gebiru idu?
I zasto nikad, bas nikad,
ne zovu nas na gidu?
Je li imaju u vidu
davat vize za strance?

Hoce li primat
ko’ izbjeglice nas Bosance?
Nek’ me prime prvog,
ovdje nemam plana, kuce, stana
zivitnog elana ni volana da vozim

Ovdje mi je neugodno,
al’ kod vas cu da prosim

(Edo Maajka)
Nek’ nam vrate Elvisa,
Haseta, Bruce Lee-a,
Da te pitam,
Da li imaju duge kose?
Dal’ traperice nose?
Dal’ vjeruju u Boga?
Da li uzimaju droga?

Da li ima smoga
i kod njih na planetu?
Dive li se nama il nam zele
mozda nanjet stetu?

Odakle dolaze ove
nase mljecne staze?
Jel’ dolaze u miru ili zele
da nas zgaze?

Zasto tolko paze
na svoju diskreciju?
Dal’ zele mozda na nama
da naprave korekciju?

Pa da i mi dodjemo
do svjetskoga mira
Al’ mozda i kod njih
gore neka borbena svira
Mozda je i kod njih gore,
samo se priznat stide
Mozda svoj opstanak
na nasoj zemlji vide

Pitam se,
Dal’ rade grafite?
Il’ su im ulice totalno,
ono totalno, jebene, ciste?
Tako ciste da se sve ono pravo sjaji
Dal’ udobno zive ili umiru od gladi?

Dal’ se trava sadi kod njih
ko kod nas zito?
Da vidim svemirca,
to bih ga ja upito

Da li imaju policiju?
Da li i njih maltretira?
Dal’ vole opoziciju
i kako vlast se kod njih bira?

Znaju l’ sta je piva?
Dal’ rocka kod njih ima?
Dal’ ima kod njih boli?
Da li zena voli?

Duvaju li na flasu
ili koriste roli?
Je li lijepo tijelo
kod njihovih zena?
Da li se i oni tuku
zbog boje svoga tena?
Kad dodu izbori,

jel’ se i kod njih laze?
Da li im zene vole petting,
vole l’ tetovaze?

Koja je valuta?
I da li devalvira?
Da li i kod njih
na ratu gore neko profitira?

Kojim danom po gebiru idu?
I zasto nikad, bas nikad,
ne zovu nas na gidu?
Je li imaju u vidu
davat vize za strance?

Hoce li primat
ko’ izbjeglice nas Bosance?
Nek’ me prime prvog,
ovdje nemam plana, kuce, stana
zivitnog elana ni volana da vozim

Ovdje mi je neugodno,
al’ kod vas cu da prosim

(Edo Maajka)
Nek’ nam vrate Elvisa,
Haseta, Bruce Lee-a,
A evo im silikoni,
atomska i CIA

octopus
Member
octopus
3 godine prije

Život postoji, ima i inteligentnih, samo treba imati na umu veličinu svemira….Nikad niti oni nas, niti mi njih nećemo vidjeti niti posjetiti.

Ivan1
Gost
Ivan1
3 godine prije
Reply to  octopus

Lupaš gluposti.

Samo
Gost
Samo
3 godine prije

Dokaza je dosta. Npr. Broj kromosoma u ljudskoj dnk. Svi primati imaju veci broj kromosoma nego ljudi. To znači, da je neko intervenisao sa genskom manipulacijom ili, da Darvin nije bio u pravu, jer evolucija nikad nije isla kod nove vrste na manji broj kromosoma. Genska manipulacija je navedena u Bibliji kod Adama i Eve ( rebro je odlican vir materiala za gensko manipulaciju ) . Dobar vir informacija je i dr. Arheologije Michael Cremo. Svim zainteresiranim priporucujem njegov intervju u emisiji Na rubu znanosti ( HTV ), kojeg nadzete na YouTube. Lep pozdrav iz Slovenije.

Ivan1
Gost
Ivan1
3 godine prije

Živimo u hiper svemiru.

izzan
Gost
izzan
3 godine prije

Bas da

Alen
Gost
Alen
3 godine prije

Nismo sami , samo mi to ne mozemo da vidimo a neki ipak vjeruju.. Oni i znaju… Ostali samo trose dragocjeno vrijeme …

shumadinac
Gost
shumadinac
3 godine prije

Hvala na podršci kolege, biće još interesantnih tema kada bude malo više vremena.
Kolegama koji “malo manje veruju” preporučio bih da svrate do neke opservatorije i malo bace pogled – možda se iznenade 😉
Inače, astronomija je jedna od nauka koja se najbrže razvija i već postaje vrlo interesantno, toliko da i Holivud mora da se pomuči da bi bio korak ispred.

Netko iz mase
Gost
Netko iz mase
3 godine prije
Reply to  shumadinac

E moj shumadinac, fino složen i ukomponiran tekst ali nigdje ni blizu kritične mase.
Kad već spominjes satelite, bajke iz tvornice laži zvane NASA, dozvoli i prosudi argumente.
Naime, u dobu smo kada je laž ponovljena na milione puta i vremenom je postala DOGMA, a znamo da se dogme ne propituju i tu je taj problem.
Njemački tim posmatrača napravio je studio da sateliti ne postoje i da je to noturna laž i dokazali isto ali mediji su to zatrli pod tepih i nastavili sa šprdačinom. Spomenuti tim sastojao se od ozbiljnih imena iz svijeta astronomije i srodnih znanosti i prijavili su se na listu čekanja na jedan od boljih opservatorija, ime ne znam, i počeli su od teorije, preko 20 k satelita u orbiti i svakih 20 minuta preko obzora mjeseca preći će ih 500 komada, jakim teleskopom i obrada slike sa profi compom, da ga ne nazovem super comp. Znaš li koliko su otkrili tamnih piksela na max zoomu na mjesec ???? Nula, niti jedan crni pixel nije zamijećen kako prelazi preko obzorja mjeseca, Gdje su sateliti ??? Ove google slike su sve snimane letjelicama… Sateliti i sva priča iz tvornice laži vise liči na teoriju zavjere. Možemo mi pričati, odnosno ponavljati šta nam NASA kaže, o geostacionarnim orbitama, Van Allenovim pojasima žračenja … Ali da je nasa 60-tih izašla iz orbite i prošla čak do mjeseca sa računarom jačine GAMEBOY-a , pa nismo budale, i uslikali samo 5 slika sa mjeseca …. pa kardašijan ode u wc i uslika 200 slika… Ne želim te kritizirati ali istražuj , propituj, kao što je netko gore napisao “Americka vlada laze. CIA laze. FBI laze. FDA laze. NBC laze. CNN laze. Zasto pobogu neko uopste misli da jos jedna americka agencija govori istinu!? Zasto neko uopste misli da filmski studio zvani NASA bilo sta govori istinito!?”

Vlado Banja Luka
Gost
Vlado Banja Luka
3 godine prije
Reply to  Netko iz mase

Za Netko iz mase: veliki pozdrav za vas! Konačno razborit i normalan komentar. Ne mogu vjerovati da na ovom alternativnom sajtu ima toliko likova kojima su NASA i SAD isprale mozak. Elem, svi astronauti Apolo programa su lažljivci i masoni. Slobodno istraži. Da sad ne idem previše u prošlost, evo fotografija od prije par dana na kojoj “drugi čovjek na Mjesecu”, baz Oldrin pokazuje masonsko-iluminatsko-satanistički znak svevidećeg oka! na jakni mu je stilizovan amblem koji podsjeća na piramidu: https://vigilantcitizen.com/pics-of-the-month/symbolic-pics-month-0817/
Snimak Baza Oldrina i Nila Armstronga iz 1969. godine, nenormalno ponašanje, tužni, a navodno bili na Mjesecu!?
https://www.youtube.com/watch?v=ifx0Yx8vlrY

Baba
Gost
Baba
3 godine prije
Reply to  Netko iz mase

aha…a sta onda “hvataju” silne satelitske antene (tv-prijenos) diljem svijeta? isto googlove avione? 😀

Dreamer
Gost
Dreamer
3 godine prije
Reply to  shumadinac

Cestitam Shumadinac,ugodno sam iznedađen,sretno s pisanjem!

Zorule
Gost
Zorule
3 godine prije
Reply to  shumadinac

Svaka cast na tekstu, vidim da si dobro potkovan u astronomiji. Da li si mozda naletio (a vjerujem da jesi) ne EU (Electric universe) teoriju? Ako jesi, što misliš o njoj. Meni se čini vrlo realna.

shumadinac
Gost
shumadinac
3 godine prije
Reply to  Zorule

Pošalji neki link kolega. Trenutno nemam vremena ali ću obavezno pogledati.

Zorule
Gost
Zorule
3 godine prije
Reply to  shumadinac

U biti sve je ovdje na jednom mjestu
http://www.electricuniverse.info
S tim da imaju svoj YT kanal gdje ima gomila materijala.
Probat ću ukratko svojim riječima predstaviti njihovu teoriju, konvencionalna teorija svemira počiva na gravitaciji kao glavnom silom, EU tvrdi da uz gravitaciju je značajna i električna sila. Npr. oni tvrde da većina kratera na planetima nije nastala direktnim djelovanjem meteorita već električnim pražnjenjima između većih objekata (tipa komet) i planeta koji su imali veliku razliku el. potencijala. Sama činjenica da ako se promatra oblik kratera, i ako su svi nastali padom meteorita, ispada da je na preko 90% kratera meteorit pao okomito, što je statistički skoro nemoguće jer meteori uglavnom padaju pod određenim kutem. El. pražnjenje ide skoro uvijek najkraćom linijom a to je na kugli između 2 objekta uvijek 90 stupnjeva.
Onda npr. ponašanje kome, ona se uvijek otklanja u pravcu od sunca, ne u smjeru kretanja kometa. Pojava dvostruke kome se ne može objasniti klasičnom teorijom. Još daleko prije Rosetta misije EU je tvrdio da postojeća teroija da su komete uglavnom prljave grude leda ne stoji, oni su tvrdili da su kometi uglavnom prilično suhi, i da im se površina sastoji uglavnom od tvrdih stijena i da je površina nepravilno izbrazdana i modelirana od strane brojnih el. pražnjenja (tkzv. električna eskavacija). Nekoliko godina poslije kod Rosetta misije brojni znanstvenici su se čudili zašto komet 67P u komi ima minimalne tragove vode, tj. to što su izmjerili je višestruko manje nego što su očekivali od nečega što bi trebalo biti gruda leda. Također i ona nesretna situacija sa Philae harpunima što su se trebali zabiti u led, kojeg očigledno nije bilo, službeno propćenje je bilo da su harpuni zakazali. Također EU smatra da crna energija i masa ne postoji, smatraju da je to izmišljeno samo iz razloga jer model zasnovan isključivo na gravitaciji ne može funkcinirati onako kako je zamišljen, nešto fali u jednadžbi momenta gibanja što i potvrđuju mjerenja, EU smatraj da je el. sila ono što fali u aktualnoj teoriji svemira.

Zorule
Gost
Zorule
3 godine prije
Reply to  Zorule

Zaboravio sa i ovu stranicu
https://www.thunderbolts.info
Oni su ti koji imaju hrpu članaka i YT materijala

Baba
Gost
Baba
3 godine prije
Reply to  shumadinac

Nemam observatorij baš kod kuće, ali imam teleskop sa u promjeru 30ak cm ogledalom ugrađenim i mogu potvrditi da su stvarno tu i razne magle (npr. Orionova maglica/Messier 42), planeti suncevog sistema, galaksija Andromeda itd…

Hari1
Gost
Hari1
3 godine prije

Sve je život. Čak i materija. Točnije bi bilo reći: sve je svijest, odnosno svijest u određenom stanju. Pa je onda materija svijest u jako niskom stanju svjesnosti ili osviještenosti. Tako da je pitanje o postojanju života u Svemiru pomalo smiješno s obzirom na navedeno. Ono na što se mislilo je pitanje da li postoji inteligentni život u Svemiru. Što je opet očigledno ako se uzme u obzir da je svaka svijest inteligentna, ali ne mora nužno biti svjesna svoje inteligencije (poput materije). Tako da se onda ipak mislilo na pitanje da li postoji inteligentni život u Svemiru koji bi bio na razini ljudske inteligencije.

Prema određenim (duhovnim) tumačenjima, postoji nebrojeno mnogo Svemira i većina ima jednu vrstu koja bi bila ekvivalentna ljudskoj (poput jajeta iz kojeg se izleže jedna jedinka). Znači, u većini slučajeva vrijedi: jedan Svemir, jedna najinteligentnija vrsta. Što bi moglo poslužiti kao objašnjenje geocentrizma.

Naša vrsta života (ljudi) je samo jedna od mogućih. Postoji beskonačno mnogo mogućnosti varijacija života, no to ne znači da ih ima beskonačno mnogo manifestiranih u određenom trenutku. Potrebna je samo odgovarajuća kombinacija uvjeta i život koji odgovara tim uvjetima je moguć.

Autor teksta spominje rastojanje, odnosno udaljenost, kao problem kod upoznavanja drugih inteligencija. Opet, prema duhovnim tumačenjima, vrhunska inteligencija koju zovemo Bogom je dostupna u bilo kojem dijelu Svemira. Znači, nije uopće potrebno fizički putovati do nekakve inteligencije, nego bi bilo dovoljno koristiti kvalitetnu meditaciju ili slične metode (molitva, mantra) za pristup takvoj vrsti inteligencije, odnosno svijesti.

Čuli ste za Isusa? Kuda je otišao nakon uskrsnuća? Izvan Zemlje, u duhovnu domenu, pa je time i on na neki način (iz)vanzemaljac.

Pogriješiti je naravno moguće, cijela materijalna stvarnost je primjer domene u kojoj prevladava pogrešna spoznaja Apsolutne Istine, osobito u današnje doba (neznanja).

Ono što autor teksta zove “iskrenim jedinstvom” je jedinstvo temeljeno na orijentaciji prema istini, bez laži ili prevare bilo kakve vrste. Jedinstvo koje nudi tzv. NWO ili globalisti je potpuna suprotnost tome.

Proleter
Gost
Proleter
3 godine prije
Reply to  Hari1

Odlicno druze Hari , samo cu nadodati vjecnost(svemir) i vrijeme( ljudski zivot) susrecu se sa covjekom u momentu koji se zove sada , to je ujedno i trenutak presjecanja horizontalne linije ljudskog zivota sa vertikalnom linijom beskonacnosti do apsoluta.Tocka presijecanja horizontalne linije vertikalnom jest ujedno i osobni stupanj stanja svijesti , odnosno tocka presijecanja na krstu ili krizu .
P.S. Svatko od nas nosi svoj kriz .

Nebitan
Gost
Nebitan
3 godine prije

Da smo sami,Bog bi onda veliku gresku napravio. Toliko praznog prostora samo za nas..

Matija Vlačić
Gost
Matija Vlačić
3 godine prije

ja sam ti u svojoj 40. godini došao od vjerovatelja u boga sa bradom, nevjerovatelja u bilo kakve vanzemaljce (jer ih nije ‘znanost’ potvrdila) itd, itd… dakle- došao sam do zaključka (čitajući, promišljajući, instinktivno, empirijski, povezujući..) da imam bojazan da Oni nas uzgajaju, i da nije slučajno da smo zaglupljeni. Pastir ne voli da mu ovca bude svojeglava… Uzgajivač nam je napisao i ‘bibliju’ u kojoj spominje da je on pastir a mi ovce (po crkvama čak i pjevaju ‘bit ću ovca tvojaa’:(
Tako da svi mi koji se batrgamo, možemo za ponoseom reći da smo ‘uhvatili boga za jaja’.. još da nam ga je objesiti za jaja… za to najprije moramo osvijestiti tko je i kakav (taj Njihov predstavnik.. volio je janjetinu, to jasno piše u bibliji.. možda je sad sushi popularniji):
I osvijestiti- kakve Mi mogućnosti imamo. a imamo.
Blago siromašnima duhom, oni su zadovoljni blejanjem

Hari1
Gost
Hari1
3 godine prije

“Blago siromašnima duhom” znači da nije potrebno biti bogat duhom da bi ušao u Kraljevstvo nebesko. Ako već jesi bogat duhom, to znači da možeš ući dublje u srž tog Kraljevstva. Tako je rečeno da oni koji su čistog srca (najviši stupanj bogatstva duhom) mogu doći do samog Boga, odnosno upoznati Ga osobno.

Matija Vlačić
Gost
Matija Vlačić
3 godine prije

i bit ću još slobodan reći: mislim da im služimo (između ostalog?) za skupljanje zlata.
Ljudima , ni državama realno ne trebaju milijuni tona zlata, ne koristi se za puno namjena, pogotovo ne u velikim količinama…
Slutim da će onaj (potomci mu) tko im preda najviše zlata (energija? hrana?..), kad dođe trenutak da ga pruzmu na svoju planetu- biti postavljen za slijedećeg guvernera Zemlje na hiljadugodišnji mandat..
Tu bih napomenuo da Oni vjerojatno nisu savršeni, pa rade i greške i propuste….čime bih objasnio ‘rupe u tezi’.

Ljubiteljima Jahve (Đave, u nekim izgovorima npr. talijanskom) bih dopunio: volio je, osim janjetine sa ražnja, povremeno saći i nad pokoju djevicu.. nije mu bilo mrsko, a nije mu ni za zamjeriti. Sve piše u bibliji, samo treba znati čitati bez popovih očala

apolo
Gost
apolo
3 godine prije

Samo ljudi luduju za zlatom. Oni ako su u stanju preci tolike udaljenosti, tako su tehnoloski napredni da si zlato mogu praviti. Otkud ti ideja da uopce njima zlato nesto znaci? Moguce je da tamo odakle dolaze zlato nema vrijednost.

otpisani
Gost
otpisani
3 godine prije

Matija Vlačić
Djelomično si u pravu zato što ima još mnogo drugih minerala i umjetnih materijala , legura itd., koji su Stvoriteljima interesantni i mi ih vadimo obrađujemo i proizvodimo po njihovoj volji i recepturi.
Npr. volfram (talište preko 4000 stup. a na 800 stupnjeva još uvijek jači od čelika),
Torij (od jedne tone torija možeš izvući više energije nego iz 200 tona urana).
Grafen (200 puta jači od građevinskog čelika, trebaš težinu slona na šiljku olovke da bi probio foliju debljine najlon vrećice).
Dyneema ( “ljudski proizvod” 15 puta jači od čelika a lakši od pera – najjače vlakno na svijetu)
Carbon 60 ( “ljudski proizvod”- nanocjevčice od karbona, 50.000 puta tanje od ljudske kose, duplo tvrđi od dijamanta, 10 puta lakši od čelika i 500 puta jači od čelika. !!)
…da ne nabrajam više.

Piretis
Gost
Piretis
3 godine prije

@Matija Vlačić- Nije mi jasno što si htio reći s “Blago siromašnima duhom, oni su zadovoljni blejanjem”? Ako to stvarno tako misliš onda se tvoj imenjak (Matija Vlačić- Ilirik) sad okreće u grobu.

Osoba C
Gost
Osoba C
3 godine prije

Ma kakvi sami. Evo mi žena stalno nešto ”klepeće”!

Osoba C
Gost
Osoba C
3 godine prije
Reply to  Osoba C

@Shumadinac
Priznanje za Vaš angažman. Imate moju podršku, ako Vam to išta znači! 🙂

Dano
Gost
Dano
3 godine prije

Mislim da bez dokaza ne možemo govoriti o tome da nismo sami i da “sigurno” postoje druga inteligentna bića! Da razni dokazi možda postoje u vidu crteža , freski , građevina tj.načina gradnje, pisanih tragova sve je to rekla-kazala uz moguču bujnu maštu umjetnika!
Složio bi se sa tvrdnjom da bi bilo logično da postoje i da postoje u nekim paralelnim svijetovima!
Preporučio bih knjigu od pisca iz Vinice Benedicta”Paralelni svijet” a sto se tiće vanzemaljaca sivih , orionaca i drugih knjigu od Sal Rachele “Zemljine promjene i poruke od utemeljitelja” gdje je na nemreš bilivit opisana prošlost sadašnjost i budučnost zemlje i njenih stanovnika! Pa tko voli nek izvoli! Inače mi se uvijek dopadao stil pisanja od Vas Šumadinac pa mi se i čini da je bilo vrijeme da netko prepozna taj talent! Evo toliko od mene!

Dreamer
Gost
Dreamer
3 godine prije
Reply to  Dano

Ako nesto ne drzi vodu onda su to teorije o paralelnim svjetovima. Ako ste citali knjigu moze li kratko pojasnjenje o toj teoriji?

Dano
Gost
Dano
3 godine prije
Reply to  Dreamer

Imao sam neko osobno iskustvo

Dano
Gost
Dano
3 godine prije
Reply to  Dreamer

Sada sam tek uhvatio vremena , i ne bih htio ostati nedorečen pa da pojasnim teoriju .Što se tiće knjige ona je skup osobnih iskustava ljudi koji se susreču sa raznim izvan tjelesnim , telepatskim te proricateljskim mogučnostima!Moja teorija je da ljudi sa nesebicno- pozitivnom energijom mogu to doživjeti a da sad to dokažem mogu istinitom osobnom pričom sličnom kao u toj knjizi “Paralelni svijet”.

Dreamer
Gost
Dreamer
3 godine prije
Reply to  Dano

Ocito da se odgovori odnosno predrasude zasnivaju na psihofizici te pozitivnoj energiji a to se tesko moze dokazati,pogotovo sto jos nismo 100% dokazali silu tezu i neke druge teze koje su mnogo jednostavnije. Pozdrav.

stefano
Gost
stefano
3 godine prije

Shumadinac sve je super , interesantno ali i nakon tvog teksta ja znam da ništa neznam

Anarho
Noble Member
Anarho
3 godine prije

Shumadinac, bravo! Odlican clanak, bolje receno analiza u kojoj se prepoznaje logicno razmisljanje. Cestitam na tome i na prvom objavljenom clanku na Logicno, nadam se da ce ih biti jos 🙂

Dao si sirok spektar tema o kojima bi se dalo raspravljati … ovo oko inteligencije je na malo labavim nogama, a evo i zasto mislim tako. Inteligencija nije samo sposobnost “logickog (analitickog) razmisljanja”. Mislim da tu gresku pravimo najvise zbog poznatog nam IQa (inteligencni kvocient) koji je nekako postao pokazatelj inteligencije (vjerovatno zbog toga sto zivimo u vremenu visoke znanosti za koju je potreban visok IQ), ma da postoje i druge vrste kao sto je emocionalna inteligencija (nista manje bitna!) za koju je tipična visoka sposobnost empatije, a za sto je potreban takodje visok nivo inteligencije. Visina inteligencije IQem ne odrazava nuzno istu visinu u EQ. Cak sto vise, poznavanjem REIa (ja je smatram znanstvenom teorijom jer to i jeste), moze se reci da postoje vise ljudi koji imaju ili jedan ili drugi a rijedje oba kvocienta na visokoj razini. Naveo si i dobar primjer sa zivotinjama koje se mogu nauciti svasta, ali to ucenje nije posljedica logickog razmisljanja. Zivotinje se uce ali ne na osnovi logickog i analitickog razmisljanja (kao sto to moze covjek) vec na osnovi povezivanja odredjenog “inputa” sa odredjenom slikom iz svoje memorije koja moze biti povezana sa strahom, nekim ugodnim ili neugodnim osjecajem kojeg si zivotinja zapamti (razmisli kako dresiras psa npr.). Zivotinje imaju jako razvijenu memoriju i mogu pamtiti kilometre duge puteve kroz dzunglu ili zimi letenjem u toplije krajeve i da se vrate a da tim putem samo jednom prodju. Mnoge zivotinje takodjer su sposobne duboke empatije do drugog zivog bica. Pa cak i biljke imaju odredjenu vrstu inteligencije koja se izrazava na mnoge nacine. Ako uzmemo u obzir da su sposobne se razmnozavati na udaljenosti, regenerisati velike djelove svoga “tjela” (cak i ako ga unistis vise od pola npr), boriti se za vodu, hranu i sunce, pa cak imaju i mehanizme za borbu protiv razlicitih vanjskih napadaca, onda ne mozemo poreci ni postojanje inteligencije u biljkama, a da uopste nemaju mozga.
Inteligencija kao takva u samoj je sustini zivota kakvog ga poznajemo. Ne postoji zivo bice koje ne oslikava neku vrstu inteligencije i ne mozemo reci da smo inteligentnija bica samo zato sto smo sposobni logicki razmisljati. To je samo jedan aspekt inteligencije, koji se u ljudskoj vrsti najvise razvio i koji nam je omogucio primat medju ostalim zivim bicima, ali smo u mnogim vidicima inteligencije manje razvijeni u odnosu na ostala ziva bica.

shumadinac
Gost
shumadinac
3 godine prije
Reply to  Anarho

Da kolega, pitanje inteligencije je vrlo komplikovano i strašno široka tema ali nisam ovom prilikom zalazio dublje u to pitanje jer bih previše razvodljio temu – biće prilike i za to.
Što se tiče inteligencije životinja daću neke primere koje sam video svojim očima posle kojih više neće biti sumnje.

Baba
Gost
Baba
3 godine prije

Bravo Sumadinac i hvala…hocemo jos! 🙂

Brainstorm
Gost
Brainstorm
3 godine prije

bioloska bica nastaju kako ih okolis usmjeri. vidimo da je let nastao nezavisno mnogo puta u povijesti zivota; kod riba, kukaca, gmazova, pa opet kod sisavaca. cak su i biljke (sjemenke) stekle krila. na neki nacin i covjek, tehno covjek, leti. izlazilo se iz vode na kopno, stjecale noge ali i obratno, islo se natrag u vodu a noge su se pretvarale u peraje.
za ocekivati je da biokemijskog zivota ima svugdje u svemiru gdje postoje uvjeti. uvjeti diktiraju pojavu i razvoj zivota.
frank drake formula daje ogromne brojeve kao vjerojatnost postojanja zivota u svemiru.
postavljamo pogresno pitanje pa smo zbunjeni ne nalazenjem odgovora – postoje li civilizacije stupnja razvoja kao mi od 19.-22. stoljeca?
ogranicavamo se samo na to kratko razdoblje od 100-200 ljudskih godina koje bi oni mogli prijeci i brze.
radje se zapitajmo kakvi cemo mi biti kroz koje desetljece i jedno stoljece.
meni se cini da je istrazivanje materijalnog svijeta doslo svome kraju. mogu se otkrivati razne kombinacije materijalnoga ali to ce biti uglavnom isto. znanost buducnosti nece proucavati protone i neutrone kao sto ni “stvari” nece biti sagradjene od istih. batleship “galactica” nikad nece postojati kao ni star trek drzava, nekakva svemirska federacija.
najbolje da mislimo da se svemirci ne voze parnim brodovima pokretanim antimaterijom, ne sjede za volanom, ne drze volan rukama i ne gledaju nas teleskopima 25. stoljeca. radio i tv signala nema jer su ih korisitli kratko ili nikada.
kroz najkasnije 100 godina ni jedan od nas nece imati konja, dimnjak u kuci nit ce peci kruh.

vjaceslav erceg
Gost
vjaceslav erceg
3 godine prije

sve nabrojene forme života koje nalazimo na ekstremno negostoljubivim mjestima za njihovu pojavu, nisu se ni pojavile tu, već na drugim mjestima i potom se evolucijom prilagodile tome okolišu. prava pitanja su
– kako se iz mrtve materije rodio život? i – zbog čega se uopće pojavio u svemiru? jer, podsjetio bih te da je s. hawking rekao: “da je količina materije u svemiru samo neznatno veća ili manja, život se u njemu ne bi pojavio”. iako smo svjetlosnim godinama daleko od planeta koji mogu dati potporu već nastalom životu, mi smo sposobni u njegovoj atmosferi očitati bio markere, a to su metan i kisik. ako količina metana, koji u atmosferi može opstati najviše 10 godina nije stabilna tj. nadoknađena onim živih organizama, znamo da ih na tome planetu nema, a ako izostane prisustvo kisika znamo da nema viših oblika života.

vjaceslav erceg
Gost
vjaceslav erceg
3 godine prije

matija vlačić, ne znam za ruske znanstvenike, ali sovjetski znani po krilatici “svaki dan u svakome pogledu sve više i više napredujemo” razmišljali su o isušivanju indijskoga oceana i pretvaranje njegovoga dna u najveću žitnicu pa bi glad na zemlji bila u potpunosti iskorijenjena 🙂

Ante
Gost
Ante
3 godine prije

Ja sam na zagrebačkoj gori ( Seljeme ) našao komad kamena koji jako nalikuje na beton. Imao je u sebi različitog kamenja onog riječnog koji je okrugao do sitnog kamenja koje je izgledalo kao da je zdrobljeno. Taj beton nisam našao na tamo gdje bi netko nešto gradio pa je zato tamo bio taj beton. Nego sam ga našao na jako nepristupačnom brdu, virio je iz stijene koja je imala sloj tog betona. kada sam ja spazio taj beton izgledao je kao sendvič dvije stijene sa strane i u sredini je vrio taj beton. Šteta što to nisam slikao pa bi slika bila bolji opis, ali znam gdje sam to pronašao. Sada dali netko ima logično objašnjenje kako se različito kamenje može na ovakva način miješati to ne znam nisam istraživao po internetu.

vjaceslav erceg
Gost
vjaceslav erceg
3 godine prije

mislio sam da je diskusija otvorena i za one koji se oslanjaju na znanstvene činjenice (kao u mome slučaju), a ne samo za ufologe. brisanjem postova ništa ne ćete naučiti i postići

Anarho
Noble Member
Anarho
3 godine prije

Niko vam nije brisao komentare. Svi su tu.

otpisani
Gost
otpisani
3 godine prije
Reply to  Anarho

Anarho
A gdje je moj komentar ?? Znaš li možda zašto je obrisan? ( …ako netko od “odabranih” na ovom portalu zna što nije valjalo u mom komentaru molim da mi kaže kako bi drugi put pazio što mislim i pišem 🙁

otpisani
Gost
otpisani
3 godine prije

vjaceslav erceg
… nema ni mene(!?), sada nisam samo “otpisani”, eto, evoluirao sam u “obrisani 😉
Vidiš ja ti se ne držim baš za “znanstven činjenice” pa opet im se nije svidjelo…

EU dismr
Gost
EU dismr
3 godine prije

Shumadinac, hvala Ti na lijepom članku ! Ovi što pljuskaju minuse, oni to moraju jer su vraćeni na Zemlju sa zadatkom da se istina ne otkrije, he he.

alan ford
Gost
alan ford
3 godine prije

ajde ne bih kvario zadovoljstvo autoru ovog članka, ali mislim da nekoliko kritičnih diskutanata imaju pravo.
Autor previše robuje iluzijama naučenim iz svijeta zabave, filma, literature, itd.. Ajmo malo realno. Na otočju Fidži, ili u Mongoliji, ili u Iranu, ili u Nigeriji, ili u Maleziji, ili u Bangladešu, ili u Peruu, ili u Gvatemali …itd.. dakle u velikoj većini svijeta, malo ili nikako ljudi, ne interesira se za to, oni uopće nemaju pojma o svemu tome, jer su im sve te stvari iz zapadnjačke popularne kulture nepoznate. Sve te stvari su raširene ponajviše u SAD; na Zapadu i Europi…
Otkuda mi crpimo sve zo znanje?
Sve te stvari o svemiru, navodnim izvanzemaljcima i i ostalom vezanom za to, sve skoro 100% crpimo iz američke popularne kulture, bajki koje se zovu “science fiction”, (znastvena fantastika). Bez svega toga, što smo čitali i vidjeli u knjigam, filmovima i stripovima, mi uopće ne bi imali takvu predodžbu izvanzemaljcima, kakvu sada imamo. Vjerojtano ne bi ni znali za izvanzemaljce. niti bi uopće razmišljali o tomu. Ovo “znastvena” je valjda da ljudi lakše popuše te bajke. Većina svega toga temelji se na holivudskim filmovima, I ja sam gledao masu tih filmova i serija. I Zvjezdane staze (star trek), i Krstarica Galaktika,.. i one u kojima se radi o izvanzemaljcima, kao Spielbergov “Bliski susreti treće vrste” ili onaj “Kontakt” sa Jodi Foster,..i E.T..i naravno i Ratove zvijezda i sve druge poznate, ali me sve to ostavlja ravodušnim.. U svim tim filmovima, se izvazemaljce prikazva kao nekakva viša bića, puno pametnija i bolja od ljudi i slično… Zapravo su mi najbolji bili dva filma u kojima su izvanzemaljci prikazani kao ružni i zločesti, filmovi koji su bili čista zajebancija i zabava. Onaj “Dan nezavisnosti” u kojem zli izvanzemaljci dolaze porobiti ameriku i svijet i još bolji “Mars attacks” Tima Burtona.. u kojem su marsijanci prikazani ružni mali patuljci velikih glava (ono kao u starim filmovima iz 50-ih godina), a na kraju filma, amerikanci, odnosno Zemljani pobjeđuju zle marsovce tek uz pomoć užasne kičaste glazbe, sa starih ploča jedne bake, kojih se sjetio njen unuk…Isto tako dobra zezancija je bila ona komedija “galaktička pustolovina”, u kojoj neki dobrodušni izvanzemaljci sa neke daleke planete dolaze na Zemlju u SAD, i to da angažiraju glumce iz jedne popularne znastveno-fantastične televizijske serije, da ti glumci spase njihovu planetu, jer ti dobri i naivni izvanzemaljci, koji su gledali tu seriju na svojoj planeti, misle da je to što su vidjeli u seriji stvarnost, i da su ti glumci heroji..
znastvena fantastika je na Zapadu i Europi odavno postala jedan vrsta religije, zamjena za religiju.. pa imaju oni veliki obožavatelji zvjetzanih staza, koji se zovu “trekkies”, i koji se okupljaju na svojim skupovima.. Glavni glumac Zvjezdanih staza, William Shatner (kapetan Kirk), nakon prestanka snimanja serije, u karijeri nije skoro više ništa napravio, imao je samo neke manje sporedne uloge, ali on i drugi glumci serije, cijeli život žive od te stare serije, zahvaljući mnogim “vjernicima”, obožavateljima serije..

alan ford
Gost
alan ford
3 godine prije

da, i ja sada ne vjerujem više u to da su amerikanci 1969. bilio na Mjesecu, iako me ta tema toliko ne interesira.. mislim da je sve režirano u nekom filmskom studiju, a poznato je da NASA odavno odlično surađuje sa Hollywoodom.

stefano
Gost
stefano
3 godine prije

Evo kad smo na ovoj temi moj prijedlog utipkajte PHIL SCHNEIDER podzemne baze ,možda malo pomogne

Zigi
Gost
Zigi
3 godine prije
Reply to  stefano

Pogledao sam Schneidera prije godinu dana i sad sam opet naletio na jedan dio njegove priče koja se opet razlikuje od one prve koju osobno priča na jednom od Disclousure mitinga i moram priznati da mi nešto fali u svemu tome.Naime nisam čuo kako se u opće našao na tom iskopu i sa kojim zadatkom jer iz nekih drugih priča znalo se da na tom mjestu postoji izvanzemaljska podzemna nastamba koju osigurava vojska, a i njega na kraju spašavaju zelene beretke koje opet nevezano na prethodno osiguranje imaju uloge nekakve zaštite.Ispada da dve vladine tajne grupacije nešto tamo rade a nezna se što.
Zapravo nisam čuo ni kako se sve to završilo osmi da je ranjen i na kraju vjerojatno ubijen u nekom motelu.Sve skupa bez glave i repa a svjedoka nitko ne pita za detalje, malo čudno.Još čudnija priča je od Charles Hall-a, i stvarno mi je teško ocijeniti dali se radi o čudnoj želji za slavom, psihološkim problemima ili je istina.Dosta ljudi naizgled normalnih pričaju priče koje imaju rupa , i imam dojam da se u tim krugovima nalazi puno freakova i biznismena koji su zamutili vodu i tu temu gurnuli u rubriku obskurnog sa lošim predznakom.

stefano
Gost
stefano
3 godine prije

Još jedan moj prijedlog ALAJE SA PLEJADA 9. nastavak

5th.Element
Gost
5th.Element
3 godine prije

Naravno da smo sami…van planete zemlje ne postoje svesni organizmi…ne postoje…ovakve i slicne bajke su stvorene radi obmane coveka i njegovog razvitka….sta bi ste rekli kada bih vam pokazao da mogu u mikrotalasnoj da simuliram raspadanje bilo cega i sutra da to prodajem kao nesto veoma staro,hiljadama godina….sto vise tehnologija napreduje vi ljudi ste sve gluplji umesto obratno….tom temom treba da se pozabavite…jel da imate znanje nebiste ovde prepricavali bajke nego bi ste radeli nesto korisno…pozdrav

POVEZANE VIJESTI

Izbornik