fbpx

Da li smo sami – i zašto?

Oko Kreatora

Pitanje „da li ima života van Sunčevog sistema“ je jedno od najinteresantnijih za široku javnost. Dokaza za sada nema ili se dovoljno pažljivo kriju, međutim, ima puno činjenica koje posredno mogu nagovestiti odgovor na ovo pitanje. Ovde ću pokušati da ih što preciznije predstavim.

Šta je to život?

Nauka napreduje velikom brzinom, znanja do kojih dolazimo su zaista neverovatna. Kada kažemo život tada pomislimo na čoveka, mačku, travu… a tek ređe na recimo bakteriju. Zbog toga i kada razmišljamo o mestu van naše planete gde bi moglo biti života mislimo prvenstveno na mesto sa „prijatnom“ temperaturom. Ali šta kažu istraživanja? Nađene su bakterije na geološki aktivnim područijima na dnu okeana gde je Zemljina kora tanka i lava se povremeno jednostavno izliva ili izbacuje vrelu vodu u obliku podvodnih gejzira. To su mesta sa temperaturom od preko 350˚ C i neverovatnim pritiskom a te bakterije se hrane vodonik sulfidom – nije baš život na koga smo navikli.

ISS - Internacionalna kosmička stanica
ISS – Internacionalna kosmička stanica

Nedavno smo saznali da postoje mikroorganizmi koji su ostali zarobljeni pod debelim slojem leda u jezerima na Arktiku i preživeli tako stotinama hiljada godina. Ako mislite da su ovo ekstremi – varate se. Pre par godina ruski astronauti su čisteći spoljašnju površinu Međunarodne Kosmičke Stanice „ISS“ pronašli plankton i druge mikroorganizme koji su tamo bili zakačeni!

Život na ekstremnim temperaturama, pritiscima, u sredini velike kiselosti ili baznosti, u odsustvu vode ili kiseonika, u ekstremnom zračenju… – gde je granica? To su organizmi koje nazivamo ekstremofili i koji su otkriveni nekoliko decenija unazad ali to je još uvek život koji poznajemo, da li postoje oblici života na samoj Zemlji koje nismo u stanju da detektujemo ni shvatimo?

Da li je moguć život van naše planete?

Obzirom na pronalazak života u otvorenom svemiru odgovor je definitivno pozitivan. Sada se postavlja pitanje da li postoje gradivne materije za nastanak života u drugim delovima svemira? Poslednjih godima su otkrivene velike količine i veliki broj organskih jedinjenja u otvorenom svemiru od kojih su neki vrlo kompleksni kao što su prostiji šećeri ili gradivni blokovi nukleinskih kiselina. Kako su to otkrili? Najprostije rečeno to izgleda ovako: kada svetlost prođe kroz neku materiju ta materija apsorbuje određeni deo svetlosti i na osnovu „preostalog dela“ naučnici sa apsolutnom sigurnošću mogu utvrditi o kakvoj materiji je reč. Sledeće godine će biti lansiran teleskop sa moćnom opremom koja će biti u stanju da pravi vrlo precizne analize atmosfere bližih planeta sa mogućnošću da odredi materiju za koju se sa velikom verovatnoćom može tvrditi da je proizvod života – ukoliko takva materija tamo uopšte postoji.

Exoplanet
Exoplanet

Znači gradivna materija za život postoji širom svemira – kakvo mesto je potrebno za njegov nastanak? Kako smo već videli život nije previše izbirljiv. Na osnovu dosadašnjih otkrića može se sa velikom verovatnoćom pretpostaviti da velika većina zvezda ima bar po jednu planetu a mnoge i po više njih. Kako je moguće videti relativno tamna tela na tako velikoj daljini? U stvari, viđeno je samo nekoliko planeta i to nedavno zahvaljujući najnovijoj tehnologiji . Zvezda je sjajnija nekoliko miliona puta nego njena planeta i ideja je bila napraviti softverski filter koji će blokirati svetlost zvezde. Metoda kojom je otkriveno najviše planeta se zasniva na pojavi smanjenja intenziteta svetlosti sa zvezde kada se planeta  u prolazu nađe između zvezde i nas posmatrača – kao da zvezda trepne. Da bi se otklonila sumnja da je „treptaj“ izazvalo nešto drugo čeka se potvrda, potrebno je da zvezda „trepće“ u pravilnim intervalima Još jedna metoda je široko korišćena a to je „gravitacioni pomeraj“. Kao što zvezda gravitacijom drži oko sebe planete i one svojom masom privlače zvezdu. Iako je masa planeta značajno manja a samim tim i dejstvo na zvezdu ipak je dovoljno veliko da uzrokuje oscilaciju zvezde koju možemo registrovati.

Dubinska detekcija leda na Marsu
Dubinska detekcija leda na Marsu

Od tog neverovatno velikog broja planeta neka je bar mali deo sa tekućom vodom to je opet ogroman broj potencijalnih kandidata za nastanak života sličnog našem. Ali nije neophodna planeta za život, postoje mišljenja da su meseci oko velikih planeta još i bolji kandidati: unutrašnjost tog meseca se zagreva gravitacionim delovanjem planete oko koje kruži i toplota se širi do površine tako da mu nije potrebna svetlost zvezde kao izvor energije što takođe znači da može biti na većoj udaljenosti od zvezde gde je opasnog zračenja manje. Osim toga, velika planeta je odlična zaštita od kometa i meteora – znamo šta to znači. Dakle, ukoliko nema nečega nauci nepoznatog život tamo negde samo čeka da bude otkriven. Ovo su do sada bile činjenice a sada da malo uđemo u „sivu zonu“.

Ima li ih inteligentnih?

Evolucija jednoćelijskog života u višećelijski i dalje u sve složenije organizme je sasvim prirodan proces za životnu sredinu sa odgovarajućim uslovima. Razvojem i usavršavanjem organizama razvijaju se i njihovi „intelektualni“ potencijali. Čovek često ističe da je jedino biće sa sposobnošću logičkog zaključivanja ali oni koji su u stalnom dodiru sa životinjama se neće lako složiti sa ovim, i sam sam bio svedok ponašanja životinje koje je bilo posledica učenja i primene stečenog znanja. Zašto ne bi na nekoj drugoj planeti život, za koji smo već zaključili da postoji velika verovatnoća, kroz nekoliko stotina miliona ili nekoliko milijardi godina evoluiralo do inteligencije?

Već pomenut neverovatan broj planeta u svemiru pruža veliku mogućnost razvoja života a velika starost svemira je uslov da neki oblici tog života, kao što smo mi, dostigne razvoj do stepena inteligencije. Na ovakvu konstataciju odmah se javlja pitanje „ako postoje zašto nas ne kontaktiraju?

Na ovo pitanje postoje tehnički i filozofski odgovori. Prvi problem je rastojanje koje se meri u svetlosnim godinama. Ono što u kosmičkim relacijama možemo zvati našim najbližim susedstvom se meri sa recimo par stotina svetlosnih godina. To praktično znači da ako postoji inteligencija na 200 svetlosnih godina od nas koja pokušava da nađe tragove inteligencije onako kako to i mi radimo nas neće otkriti jer mi koristimo radio talase jedva preko jednog veka. Znači, tehnološki smo toliko mladi da nas ni susedstvo ne poznaje.

„A zašto ne nalazimo tragove starijih civilizacija?“

Kada gledamo deo svemira koji je udaljen milijardu godina mi vidimo ono što je tamo bilo pre milijardu godina. Šta je tamo danas nemamo pojma – možda je sada tamo prepuno inteligentne aktivnosti koju bi mi mogli detektovati ali za to moramo sačekati milijardu godina. Takođe, kada bi tamo otkrili inteligenciju pitanje je šta bi sada tamo zaista bilo jer naše sada i njihovo sada se razlikuje za milijardu godina. Možda su davno izumrli iako ih mi vidimo a možda su prešli na viši oblik komunikacije koju mi još uvek ne koristimo – što može biti sledeći razlog zašto ih ne detektujemo.

Stare civilizacije
Stare civilizacije

Svemir je veoma star i sasvim je moguće da su mnoge inteligentne vrste nestale. Ljudski rod je imao sreće da Zemlja nije doživela kataklizmični događaj tipa pada većeg meteora desetinama hiljada godina ali to može biti slučaj i zahvaljujući tome što živimo u mirnom, ivičnom delu galaksije gde su velika nebeska tela prilično udaljena. U centralnom delu galaksije to sigurno nije slučaj. Pa i danas, na ovom stepenu tehnološkog razvoja ne bi bili u stanju da učinimo mnogo ako bi se našli na putu nekom „globalnom ubici“. Samodestruktivne tendencije vrsta manifestovane u ratovima i sličnim radnjama neću ni pominjati. Ako je neka civilizacija ipak prevazišla sva iskušenja i dostigla tehnološki razvoj koji im omogućava putovanje svemirom čak svetlosnom brzinom, rastojanja su i dalje prevelika.

Da pretpostavimo da je neka civilizacija u stanju da putuje nadsvetlosnom brzinom. Iako naša fizika kaže da je to nemoguće pitanje je da li će se to promeniti kroz recimo 10 000 godina (što je kratak vremenski period u kosmičkim relacijama). Da pretpostavimo da su nas već pronašli – zašto nas nisu kontaktirali? Ovde prelazimo u domen filozofije.

Zašto nam se ne obrate?

Da li smo sigurni da nam se nisu već obratili? Ali pre toga da razmotrimo da li su već ovde. Postoje brojne „anomalije“ u drevnim spisima, na slikama, freskama… koje bi se mogle povezati sa vanzemaljcima. Posebno je interesantan mit o Atlantidi: ostrvo naseljeno naprednijom civilizacijom koje je u strašnoj prirodnoj katastrofi potonulo. Za ondašnje vreme bi bilo nazamislivo ali danas ne toliko da je to „ostrvo“ u stvari zaronilo ili čak odletelo.

Ali u novije vreme postaje još zanimljivije. Brojni su pojedinci koji su videli NLO-e, brojne su takve slike (mada su većinom fotomontaža) ali ono što je indikativno je da ni jedna vlada nije jasno negirala postojanje ovog fenomena. Štaviše, poslednjih godina se objavljuju vojni dokumenti vezani za NLO-e u kojima se vidi da su na radarima primećivani objekti za koje se nije znalo poreklo i koji su leteli na način na koji naša (ovozemaljska) tehnika nije u mogućnosti – neverovatna ubrzanja i skretanja pri tim ubrzanjima koja usled inercije ljudska posada ne bi preživela kao i neobjašnjiva nestajanja. Da to nisu retki slučajevi govori i preporuka pilotima da se u susretu sa takvim objektima ni slučajno ne ponašaju agresivno – napadački a koju su usvojili bar Amerika, Rusija i Britanija.

NLO pri vojnom testiranju
NLO pri vojnom testiranju

Ono što za sada „znamo“ je da je najveća frekvencija pojavljivanja za vreme velikih vojnih pokreta. Rusi (vojska SSSR-a) su išli dotle da su organizovali lažne manevre u cilju „privlačenja“ NLO-a. I kako kažu, bili su uspešni u tome. Amerikanci su takođe imali sličnih iskustava. Jedan mornarički oficir tvrdi da su pri testiranju rakete ispaljene sa broda u sred dana videli NLO koji je leteo u blizini rakete, ispaljivao neke zrake u njenu glavu što je izazvalo prevremeni pad rakete. Mnogo je ovakvih izjava i verovatno su mnoge lažne ali je interesantno da većinom govore o „njihovom“ interesovanju za naše vojne sposobnosti. Mala je verovatnoća da je ta zainteresovanost vezana sa namerom da nas napadnu – da je tako odavno bi to učinili, ne bi čekali da razvijemo naoružanje.

Zamislite da dođete na planetu pavijana. Dovoljno su inteligentni da nešto nauče ali su previše agresivni da bi se mogao uspostaviti neki ozbiljniji rad sa njima. Šta bi onda uradili? Proučavali ih i eventualno pokušali da ih unapređujete na neki način ako imate dovoljno vremena i volje za to. Iako ljudi o sebi imaju lepo mišljenje mi smo veoma agresivna vrsta. Neumereno trošimo sve resurse do kojih možemo doći bez obzira kako to utiče na druge ljude, na životnu sredinu a da pri tom ne biramo način na koji ćemo do tih resursa doći. U stanju smo da se međusobno istrebljujemo – šta dalje reći. A mi ne gledamo u nebo i nadamo se poseti vanzemaljaca da bi „upoznali novu braću“. Da se ne lažemo, mi ni svoju braću često ne podnosimo, nismo mi toliko zainteresovani za same vanzemaljce već za njihovo znanje, za njihovu tehnologiju. A davati tehnologiju koja bi mogla omogućiti odlaske na druge svetove bićima kao što smo mi bi bilo krajnje neodgovorno – kao pustiti lisicu u kokošinjac. Jedino što vanzemaljci mogu učiniti je da pokušaju da nas promene ili bar kontrolišu naše najagresivnije potencijale i na taj način nam omoguće dovoljno vremena da se promenimo a da se do tada međusobno ne istrebimo.

Ako pretpostavimo da su vanzemaljci pokušali da utiču na našu civilizaciju onda je to najverovatnije bilo kroz religiju. Desetinama hiljada godina smo gajili kultove raznih božanstava tako da je bilo potrebno samo malo usmeriti verovanje prema suštinskim vrednostima. Nešto što možda najviše ide u prilog ovoj tezi je da se vrlo slična imena i događaji provleče kroz različite religije. Naravno, sve to je mogao biti spontani razvoj naše civilizacije ali kada se pogleda šira slika verovatnoća (a bez konkretnih dokaza sve se svodi samo na verovatnoću) vanzemaljskog uticaja je prilična. Još jedan detalj bi mogao biti interesantan: kroz filmove sa tom tematikom smo već stvorili viziju izgleda vanzemaljaca ali da li nas posećuje samo jedna vrsta ili ih ima više? Možda su neke toliko napredne da su prevazišle postojanje u fizičkom obliku i da „žive“ samo na energetskom nivou – zanimljiva asocijacija na „sveti duh“?

I na kraju, šta uraditi da nam se ipak obrate?

Ako su gore iznete pretpostavke tačne, ako nas vanzemaljci „nadgledaju“ onda bi bilo logično i da su nam ostavili „kanal za komunikaciju“. Ja verujem da jesu. Sve religije praktikuju okupljanje i pevanje duhovnih pesama, molitve, liturgije… Oslobađanjem tih pesama od dogmatskih elemenata, vraćanje njihovom izvornom obliku pri čemu se širi iskrena ideja ljubavi, tolerancije, zajedništva i što masovnijim pevanjem širi se pozitivna energija koju bi vanzemaljci možda mogli osetiti. Verovatno bi bilo potrebno da se takva okupljanja izvode istovremeno na celoj planeti radi postizanja što veće koncentracije pozitivne energije.

Najbolje od svega je što ne možemo pogrešiti. Ako bi uspeli da postignemo takav stepen iskrenog jedinstva i saradnje eksplozivan napredak naše civilizacije bi bio zagarantovan – sa vanzemaljcima ili bez njih.

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
70 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
TomRy
Gost
TomRy
4 godine prije

“Da li smo sami?…”
To pitanje mi se nametnulo čitajući Kosmoplov, davne 1969 i nije nestalo do dana današnjeg…
Nismo sami.
Kolega @Šumadinac, drago mi je što ste se nakon nekoliko godina odlučili početi pisati više nego što je samo komentiranje. Nastavite,,

Matija Vlačić
Gost
Matija Vlačić
4 godine prije
Reply to  TomRy

da li smo sami.. što o tome kaže ruska nauka , politika i državni mediji:
ukucaj ‘Ruski ufolog: Vanzemaljska baza u Sibiru otkrivena za vreme bombardovanja Srbije ‘ (Valerij Uvarov)

Dimitrij Medvedev (premijer Rusije): Na Zemlji živi nekoliko desetina hiljada vanzemaljaca
itd

Perun
Gost
Perun
4 godine prije
Reply to  TomRy

Vidio na svoje oči i dalje nemam potrebu za nikakvim dokazivanjem. Uostalom to je velika strateška prednost pojedinca nad običnim smrtnicima. Jedino na što bih skrenuo pažnju uvaženom Shumadincu da iako tehnološki napredniji ne znači da su bolji od nas. Većina njih su izričito zli i parazitiraju nas uz napomenu… Pročitaj više »

onda sam ja Astronaut
Gost
onda sam ja Astronaut
4 godine prije
Reply to  Perun

Za sebe mogu reći da spadam u kategoriju koja smatra da tu za sigurno ima nećega, ali ipak ne mogu se načudit od kuda vadite te podatke ?Npr. tko su “Sarguelovci” ,od kuda podatak da alijenskih baza ima na tone(tko je to provjerio),tko je utvrdio da “jedu” našu energiju, pa… Pročitaj više »

čitatelj
Gost
čitatelj
4 godine prije
Reply to  Perun

zaista, i ja bih volio čuti malo više o izvorima i o viđenjima na vlastite oči. iako nisam skeptik. svemir je prevelik i svašta je moguće.

belay
Gost
belay
4 godine prije

Možda smo mi sa našim glupostima rak rana u njihovom shvačanju i normalno da žele da pokušaju da nas izliječe. Bojim se njihove odluke kada shvate da smo neizlječivi pa odluče da nas izrežu kao svako rakasto tkivo dok se nismo raširili i na zdrave organe . Da pokušam da… Pročitaj više »

Vlado Banja Luka
Gost
Vlado Banja Luka
4 godine prije

Americka vlada laze. CIA laze. FBI laze. FDA laze. NBC laze. CNN laze. Zasto pobogu neko uopste misli da jos jedna americka agencija govori istinu!? Zasto neko uopste misli da filmski studio zvani NASA bilo sta govori istinito!? Tzv Apolo program i let na Mjesec 1969.-te godine je najveca americka… Pročitaj više »

čitatelj
Gost
čitatelj
4 godine prije

Rusi su i sami priznali da su ameri sletjeli na mjesec.

onda sam ja Astronaut
Gost
onda sam ja Astronaut
4 godine prije
Reply to  čitatelj

Neznam od kuda toliki minusi ,jer na taj podatak sam i ja naišao.Najme nekoliko ruskih vojnih lica iz tog doba su potvrdili izjavom da je komunikacija zemlja – apolo(mjesec) bila autentična to jest iz dva mjesta emitiranja od kojih ono apolovo odgovara tadašnjem položaju mjeseca! SSSR je dovoljno velik da… Pročitaj više »

Ivan1
Gost
Ivan1
4 godine prije

Slijetanje na Mjesec nije nikakva zavjera.
Samo je tehnologija kojom je to učinjeno bila primitivnija, kao da starijim autom ideš na neko dosta daleko mjesto umjesto BMW-a, ali se može dogurat.

otpisani
Gost
otpisani
4 godine prije
Reply to  Ivan1

Da, da, najteže je bilo krntiju odgurati na Mjesec, ali je zato povratak bio lak jer je sve bilo “nizbrdo” 😉

Ivan1
Gost
Ivan1
4 godine prije
Reply to  otpisani

Zemlja je masivnija od Mjeseca, pa je lakše, ne mora savladavat gravitacijsku brzinu. Pola rakete se raspalo, ali je stigo na Zemlju.

Vlado Banja Luka
Gost
Vlado Banja Luka
4 godine prije
Reply to  Ivan1

Za čitatelja i Ivana-Sovjeti su ćutali o laži zvanoj let na Mjesec. zato što su SSSR i SAD tada imale istog gazdu-Vol Strit. Rusi nikad nisu priznali, čak štaviše, uskoro će da pokrenu istragu u vezi tzv Apolo programa: http://informer.rs/vesti/svet/148180/VIDEO-PUTIN-TRAZI-ISTRAGU-AMERICKOM-SLETANJU-MESEC-Mnogo-sta-sporno-zvanicnoj-verziji-PROGRAMA-APOLO Snimak uzletanja sa Mjeseca, kako modul uzleće i ko ga… Pročitaj više »

radijacija2000
Gost
radijacija2000
4 godine prije

Prijatelju, postoji relativno jednostavno rješenje tvoje sumnje oko veličine Svemira i galaksije : probaj domoći se nekakvog teleskopa i onda proviri kroz njega .

StarDam
Gost
StarDam
4 godine prije

Zanimljiv, dobro organiziran i napisan članak. S lijepom porukom na kraju. Samo naprijed

Bear
Gost
Bear
4 godine prije
Reply to  StarDam

Da,clanak je dobar?.
Nema teorijske sanse,da smo jedina inteligencija! Preveliko je to prostranstvo….

GER
Gost
GER
4 godine prije

Trolovi su stigli i lupaju minuse, a to znači da je članak dobar. 🙂

čitatelj
Gost
čitatelj
4 godine prije

Bravo SHUMADINAC!

octopus
Gost
octopus
4 godine prije

Da te pitam, Da li imaju duge kose? Dal’ traperice nose? Dal’ vjeruju u Boga? Da li uzimaju droga? Da li ima smoga i kod njih na planetu? Dive li se nama il nam zele mozda nanjet stetu? Odakle dolaze ove nase mljecne staze? Jel’ dolaze u miru ili zele… Pročitaj više »

octopus
Gost
octopus
4 godine prije

Život postoji, ima i inteligentnih, samo treba imati na umu veličinu svemira….Nikad niti oni nas, niti mi njih nećemo vidjeti niti posjetiti.

Ivan1
Gost
Ivan1
4 godine prije
Reply to  octopus

Lupaš gluposti.

Samo
Gost
Samo
4 godine prije

Dokaza je dosta. Npr. Broj kromosoma u ljudskoj dnk. Svi primati imaju veci broj kromosoma nego ljudi. To znači, da je neko intervenisao sa genskom manipulacijom ili, da Darvin nije bio u pravu, jer evolucija nikad nije isla kod nove vrste na manji broj kromosoma. Genska manipulacija je navedena u… Pročitaj više »

Ivan1
Gost
Ivan1
4 godine prije

Živimo u hiper svemiru.

izzan
Gost
izzan
4 godine prije

Bas da

Alen
Gost
Alen
4 godine prije

Nismo sami , samo mi to ne mozemo da vidimo a neki ipak vjeruju.. Oni i znaju… Ostali samo trose dragocjeno vrijeme …

shumadinac
Gost
shumadinac
4 godine prije

Hvala na podršci kolege, biće još interesantnih tema kada bude malo više vremena. Kolegama koji “malo manje veruju” preporučio bih da svrate do neke opservatorije i malo bace pogled – možda se iznenade 😉 Inače, astronomija je jedna od nauka koja se najbrže razvija i već postaje vrlo interesantno, toliko… Pročitaj više »

Netko iz mase
Gost
Netko iz mase
4 godine prije
Reply to  shumadinac

E moj shumadinac, fino složen i ukomponiran tekst ali nigdje ni blizu kritične mase. Kad već spominjes satelite, bajke iz tvornice laži zvane NASA, dozvoli i prosudi argumente. Naime, u dobu smo kada je laž ponovljena na milione puta i vremenom je postala DOGMA, a znamo da se dogme ne… Pročitaj više »

Vlado Banja Luka
Gost
Vlado Banja Luka
4 godine prije
Reply to  Netko iz mase

Za Netko iz mase: veliki pozdrav za vas! Konačno razborit i normalan komentar. Ne mogu vjerovati da na ovom alternativnom sajtu ima toliko likova kojima su NASA i SAD isprale mozak. Elem, svi astronauti Apolo programa su lažljivci i masoni. Slobodno istraži. Da sad ne idem previše u prošlost, evo… Pročitaj više »

Baba
Gost
Baba
4 godine prije
Reply to  Netko iz mase

aha…a sta onda “hvataju” silne satelitske antene (tv-prijenos) diljem svijeta? isto googlove avione? 😀

Dreamer
Gost
Dreamer
4 godine prije
Reply to  shumadinac

Cestitam Shumadinac,ugodno sam iznedađen,sretno s pisanjem!

Zorule
Member
Zorule
4 godine prije
Reply to  shumadinac

Svaka cast na tekstu, vidim da si dobro potkovan u astronomiji. Da li si mozda naletio (a vjerujem da jesi) ne EU (Electric universe) teoriju? Ako jesi, što misliš o njoj. Meni se čini vrlo realna.

shumadinac
Gost
shumadinac
4 godine prije
Reply to  Zorule

Pošalji neki link kolega. Trenutno nemam vremena ali ću obavezno pogledati.

Zorule
Gost
Zorule
4 godine prije
Reply to  shumadinac

U biti sve je ovdje na jednom mjestu http://www.electricuniverse.info S tim da imaju svoj YT kanal gdje ima gomila materijala. Probat ću ukratko svojim riječima predstaviti njihovu teoriju, konvencionalna teorija svemira počiva na gravitaciji kao glavnom silom, EU tvrdi da uz gravitaciju je značajna i električna sila. Npr. oni tvrde… Pročitaj više »

Zorule
Member
Zorule
4 godine prije
Reply to  Zorule

Zaboravio sa i ovu stranicu
https://www.thunderbolts.info
Oni su ti koji imaju hrpu članaka i YT materijala

Baba
Gost
Baba
4 godine prije
Reply to  shumadinac

Nemam observatorij baš kod kuće, ali imam teleskop sa u promjeru 30ak cm ogledalom ugrađenim i mogu potvrditi da su stvarno tu i razne magle (npr. Orionova maglica/Messier 42), planeti suncevog sistema, galaksija Andromeda itd…

Hari1
Gost
Hari1
4 godine prije

Sve je život. Čak i materija. Točnije bi bilo reći: sve je svijest, odnosno svijest u određenom stanju. Pa je onda materija svijest u jako niskom stanju svjesnosti ili osviještenosti. Tako da je pitanje o postojanju života u Svemiru pomalo smiješno s obzirom na navedeno. Ono na što se mislilo… Pročitaj više »

Proleter
Gost
Proleter
4 godine prije
Reply to  Hari1

Odlicno druze Hari , samo cu nadodati vjecnost(svemir) i vrijeme( ljudski zivot) susrecu se sa covjekom u momentu koji se zove sada , to je ujedno i trenutak presjecanja horizontalne linije ljudskog zivota sa vertikalnom linijom beskonacnosti do apsoluta.Tocka presijecanja horizontalne linije vertikalnom jest ujedno i osobni stupanj stanja svijesti… Pročitaj više »

Nebitan
Gost
Nebitan
4 godine prije

Da smo sami,Bog bi onda veliku gresku napravio. Toliko praznog prostora samo za nas..

Matija Vlačić
Gost
Matija Vlačić
4 godine prije

ja sam ti u svojoj 40. godini došao od vjerovatelja u boga sa bradom, nevjerovatelja u bilo kakve vanzemaljce (jer ih nije ‘znanost’ potvrdila) itd, itd… dakle- došao sam do zaključka (čitajući, promišljajući, instinktivno, empirijski, povezujući..) da imam bojazan da Oni nas uzgajaju, i da nije slučajno da smo zaglupljeni.… Pročitaj više »

Hari1
Gost
Hari1
4 godine prije

“Blago siromašnima duhom” znači da nije potrebno biti bogat duhom da bi ušao u Kraljevstvo nebesko. Ako već jesi bogat duhom, to znači da možeš ući dublje u srž tog Kraljevstva. Tako je rečeno da oni koji su čistog srca (najviši stupanj bogatstva duhom) mogu doći do samog Boga, odnosno… Pročitaj više »

Matija Vlačić
Gost
Matija Vlačić
4 godine prije

i bit ću još slobodan reći: mislim da im služimo (između ostalog?) za skupljanje zlata. Ljudima , ni državama realno ne trebaju milijuni tona zlata, ne koristi se za puno namjena, pogotovo ne u velikim količinama… Slutim da će onaj (potomci mu) tko im preda najviše zlata (energija? hrana?..), kad… Pročitaj više »

apolo
Gost
apolo
4 godine prije

Samo ljudi luduju za zlatom. Oni ako su u stanju preci tolike udaljenosti, tako su tehnoloski napredni da si zlato mogu praviti. Otkud ti ideja da uopce njima zlato nesto znaci? Moguce je da tamo odakle dolaze zlato nema vrijednost.

otpisani
Gost
otpisani
4 godine prije

Matija Vlačić Djelomično si u pravu zato što ima još mnogo drugih minerala i umjetnih materijala , legura itd., koji su Stvoriteljima interesantni i mi ih vadimo obrađujemo i proizvodimo po njihovoj volji i recepturi. Npr. volfram (talište preko 4000 stup. a na 800 stupnjeva još uvijek jači od čelika),… Pročitaj više »

Piretis
Gost
Piretis
4 godine prije

@Matija Vlačić- Nije mi jasno što si htio reći s “Blago siromašnima duhom, oni su zadovoljni blejanjem”? Ako to stvarno tako misliš onda se tvoj imenjak (Matija Vlačić- Ilirik) sad okreće u grobu.

Osoba C
Gost
Osoba C
4 godine prije

Ma kakvi sami. Evo mi žena stalno nešto ”klepeće”!

Osoba C
Gost
Osoba C
4 godine prije
Reply to  Osoba C

@Shumadinac
Priznanje za Vaš angažman. Imate moju podršku, ako Vam to išta znači! 🙂

Dano
Gost
Dano
4 godine prije

Mislim da bez dokaza ne možemo govoriti o tome da nismo sami i da “sigurno” postoje druga inteligentna bića! Da razni dokazi možda postoje u vidu crteža , freski , građevina tj.načina gradnje, pisanih tragova sve je to rekla-kazala uz moguču bujnu maštu umjetnika! Složio bi se sa tvrdnjom da… Pročitaj više »

Dreamer
Gost
Dreamer
4 godine prije
Reply to  Dano

Ako nesto ne drzi vodu onda su to teorije o paralelnim svjetovima. Ako ste citali knjigu moze li kratko pojasnjenje o toj teoriji?

Dano
Gost
Dano
4 godine prije
Reply to  Dreamer

Imao sam neko osobno iskustvo

Dano
Gost
Dano
4 godine prije
Reply to  Dreamer

Sada sam tek uhvatio vremena , i ne bih htio ostati nedorečen pa da pojasnim teoriju .Što se tiće knjige ona je skup osobnih iskustava ljudi koji se susreču sa raznim izvan tjelesnim , telepatskim te proricateljskim mogučnostima!Moja teorija je da ljudi sa nesebicno- pozitivnom energijom mogu to doživjeti a… Pročitaj više »

Dreamer
Gost
Dreamer
4 godine prije
Reply to  Dano

Ocito da se odgovori odnosno predrasude zasnivaju na psihofizici te pozitivnoj energiji a to se tesko moze dokazati,pogotovo sto jos nismo 100% dokazali silu tezu i neke druge teze koje su mnogo jednostavnije. Pozdrav.

stefano
Gost
stefano
4 godine prije

Shumadinac sve je super , interesantno ali i nakon tvog teksta ja znam da ništa neznam

Anarho
Noble Member
Anarho
4 godine prije

Shumadinac, bravo! Odlican clanak, bolje receno analiza u kojoj se prepoznaje logicno razmisljanje. Cestitam na tome i na prvom objavljenom clanku na Logicno, nadam se da ce ih biti jos 🙂 Dao si sirok spektar tema o kojima bi se dalo raspravljati … ovo oko inteligencije je na malo labavim… Pročitaj više »

shumadinac
Gost
shumadinac
4 godine prije
Reply to  Anarho

Da kolega, pitanje inteligencije je vrlo komplikovano i strašno široka tema ali nisam ovom prilikom zalazio dublje u to pitanje jer bih previše razvodljio temu – biće prilike i za to.
Što se tiče inteligencije životinja daću neke primere koje sam video svojim očima posle kojih više neće biti sumnje.

Baba
Gost
Baba
4 godine prije

Bravo Sumadinac i hvala…hocemo jos! 🙂

Brainstorm
Gost
Brainstorm
4 godine prije

bioloska bica nastaju kako ih okolis usmjeri. vidimo da je let nastao nezavisno mnogo puta u povijesti zivota; kod riba, kukaca, gmazova, pa opet kod sisavaca. cak su i biljke (sjemenke) stekle krila. na neki nacin i covjek, tehno covjek, leti. izlazilo se iz vode na kopno, stjecale noge ali… Pročitaj više »

vjaceslav erceg
Gost
vjaceslav erceg
4 godine prije

sve nabrojene forme života koje nalazimo na ekstremno negostoljubivim mjestima za njihovu pojavu, nisu se ni pojavile tu, već na drugim mjestima i potom se evolucijom prilagodile tome okolišu. prava pitanja su – kako se iz mrtve materije rodio život? i – zbog čega se uopće pojavio u svemiru? jer,… Pročitaj više »

vjaceslav erceg
Gost
vjaceslav erceg
4 godine prije

matija vlačić, ne znam za ruske znanstvenike, ali sovjetski znani po krilatici “svaki dan u svakome pogledu sve više i više napredujemo” razmišljali su o isušivanju indijskoga oceana i pretvaranje njegovoga dna u najveću žitnicu pa bi glad na zemlji bila u potpunosti iskorijenjena 🙂

Ante
Gost
Ante
4 godine prije

Ja sam na zagrebačkoj gori ( Seljeme ) našao komad kamena koji jako nalikuje na beton. Imao je u sebi različitog kamenja onog riječnog koji je okrugao do sitnog kamenja koje je izgledalo kao da je zdrobljeno. Taj beton nisam našao na tamo gdje bi netko nešto gradio pa je… Pročitaj više »

vjaceslav erceg
Gost
vjaceslav erceg
4 godine prije

mislio sam da je diskusija otvorena i za one koji se oslanjaju na znanstvene činjenice (kao u mome slučaju), a ne samo za ufologe. brisanjem postova ništa ne ćete naučiti i postići

Anarho
Noble Member
Anarho
4 godine prije

Niko vam nije brisao komentare. Svi su tu.

otpisani
Gost
otpisani
4 godine prije
Reply to  Anarho

Anarho
A gdje je moj komentar ?? Znaš li možda zašto je obrisan? ( …ako netko od “odabranih” na ovom portalu zna što nije valjalo u mom komentaru molim da mi kaže kako bi drugi put pazio što mislim i pišem 🙁

otpisani
Gost
otpisani
4 godine prije

vjaceslav erceg
… nema ni mene(!?), sada nisam samo “otpisani”, eto, evoluirao sam u “obrisani 😉
Vidiš ja ti se ne držim baš za “znanstven činjenice” pa opet im se nije svidjelo…

EU dismr
Gost
EU dismr
4 godine prije

Shumadinac, hvala Ti na lijepom članku ! Ovi što pljuskaju minuse, oni to moraju jer su vraćeni na Zemlju sa zadatkom da se istina ne otkrije, he he.

alan ford
Gost
alan ford
4 godine prije

ajde ne bih kvario zadovoljstvo autoru ovog članka, ali mislim da nekoliko kritičnih diskutanata imaju pravo. Autor previše robuje iluzijama naučenim iz svijeta zabave, filma, literature, itd.. Ajmo malo realno. Na otočju Fidži, ili u Mongoliji, ili u Iranu, ili u Nigeriji, ili u Maleziji, ili u Bangladešu, ili u… Pročitaj više »

alan ford
Gost
alan ford
4 godine prije

da, i ja sada ne vjerujem više u to da su amerikanci 1969. bilio na Mjesecu, iako me ta tema toliko ne interesira.. mislim da je sve režirano u nekom filmskom studiju, a poznato je da NASA odavno odlično surađuje sa Hollywoodom.

stefano
Gost
stefano
4 godine prije

Evo kad smo na ovoj temi moj prijedlog utipkajte PHIL SCHNEIDER podzemne baze ,možda malo pomogne

Zigi
Gost
Zigi
4 godine prije
Reply to  stefano

Pogledao sam Schneidera prije godinu dana i sad sam opet naletio na jedan dio njegove priče koja se opet razlikuje od one prve koju osobno priča na jednom od Disclousure mitinga i moram priznati da mi nešto fali u svemu tome.Naime nisam čuo kako se u opće našao na tom… Pročitaj više »

stefano
Gost
stefano
4 godine prije

Još jedan moj prijedlog ALAJE SA PLEJADA 9. nastavak

5th.Element
Gost
5th.Element
3 godine prije

Naravno da smo sami…van planete zemlje ne postoje svesni organizmi…ne postoje…ovakve i slicne bajke su stvorene radi obmane coveka i njegovog razvitka….sta bi ste rekli kada bih vam pokazao da mogu u mikrotalasnoj da simuliram raspadanje bilo cega i sutra da to prodajem kao nesto veoma staro,hiljadama godina….sto vise tehnologija… Pročitaj više »

POVEZANE VIJESTI

Izbornik