Da li smo sami – i zašto?

Oko Kreatora
70 komentara

Pitanje „da li ima života van Sunčevog sistema“ je jedno od najinteresantnijih za široku javnost. Dokaza za sada nema ili se dovoljno pažljivo kriju, međutim, ima puno činjenica koje posredno mogu nagovestiti odgovor na ovo pitanje. Ovde ću pokušati da ih što preciznije predstavim.

Šta je to život?

Nauka napreduje velikom brzinom, znanja do kojih dolazimo su zaista neverovatna. Kada kažemo život tada pomislimo na čoveka, mačku, travu… a tek ređe na recimo bakteriju. Zbog toga i kada razmišljamo o mestu van naše planete gde bi moglo biti života mislimo prvenstveno na mesto sa „prijatnom“ temperaturom. Ali šta kažu istraživanja? Nađene su bakterije na geološki aktivnim područijima na dnu okeana gde je Zemljina kora tanka i lava se povremeno jednostavno izliva ili izbacuje vrelu vodu u obliku podvodnih gejzira. To su mesta sa temperaturom od preko 350˚ C i neverovatnim pritiskom a te bakterije se hrane vodonik sulfidom – nije baš život na koga smo navikli.

ISS - Internacionalna kosmička stanica
ISS – Internacionalna kosmička stanica

Nedavno smo saznali da postoje mikroorganizmi koji su ostali zarobljeni pod debelim slojem leda u jezerima na Arktiku i preživeli tako stotinama hiljada godina. Ako mislite da su ovo ekstremi – varate se. Pre par godina ruski astronauti su čisteći spoljašnju površinu Međunarodne Kosmičke Stanice „ISS“ pronašli plankton i druge mikroorganizme koji su tamo bili zakačeni!

Život na ekstremnim temperaturama, pritiscima, u sredini velike kiselosti ili baznosti, u odsustvu vode ili kiseonika, u ekstremnom zračenju… – gde je granica? To su organizmi koje nazivamo ekstremofili i koji su otkriveni nekoliko decenija unazad ali to je još uvek život koji poznajemo, da li postoje oblici života na samoj Zemlji koje nismo u stanju da detektujemo ni shvatimo?

Da li je moguć život van naše planete?

Obzirom na pronalazak života u otvorenom svemiru odgovor je definitivno pozitivan. Sada se postavlja pitanje da li postoje gradivne materije za nastanak života u drugim delovima svemira? Poslednjih godima su otkrivene velike količine i veliki broj organskih jedinjenja u otvorenom svemiru od kojih su neki vrlo kompleksni kao što su prostiji šećeri ili gradivni blokovi nukleinskih kiselina. Kako su to otkrili? Najprostije rečeno to izgleda ovako: kada svetlost prođe kroz neku materiju ta materija apsorbuje određeni deo svetlosti i na osnovu „preostalog dela“ naučnici sa apsolutnom sigurnošću mogu utvrditi o kakvoj materiji je reč. Sledeće godine će biti lansiran teleskop sa moćnom opremom koja će biti u stanju da pravi vrlo precizne analize atmosfere bližih planeta sa mogućnošću da odredi materiju za koju se sa velikom verovatnoćom može tvrditi da je proizvod života – ukoliko takva materija tamo uopšte postoji.

Exoplanet
Exoplanet

Znači gradivna materija za život postoji širom svemira – kakvo mesto je potrebno za njegov nastanak? Kako smo već videli život nije previše izbirljiv. Na osnovu dosadašnjih otkrića može se sa velikom verovatnoćom pretpostaviti da velika većina zvezda ima bar po jednu planetu a mnoge i po više njih. Kako je moguće videti relativno tamna tela na tako velikoj daljini? U stvari, viđeno je samo nekoliko planeta i to nedavno zahvaljujući najnovijoj tehnologiji . Zvezda je sjajnija nekoliko miliona puta nego njena planeta i ideja je bila napraviti softverski filter koji će blokirati svetlost zvezde. Metoda kojom je otkriveno najviše planeta se zasniva na pojavi smanjenja intenziteta svetlosti sa zvezde kada se planeta  u prolazu nađe između zvezde i nas posmatrača – kao da zvezda trepne. Da bi se otklonila sumnja da je „treptaj“ izazvalo nešto drugo čeka se potvrda, potrebno je da zvezda „trepće“ u pravilnim intervalima Još jedna metoda je široko korišćena a to je „gravitacioni pomeraj“. Kao što zvezda gravitacijom drži oko sebe planete i one svojom masom privlače zvezdu. Iako je masa planeta značajno manja a samim tim i dejstvo na zvezdu ipak je dovoljno veliko da uzrokuje oscilaciju zvezde koju možemo registrovati.

Dubinska detekcija leda na Marsu
Dubinska detekcija leda na Marsu

Od tog neverovatno velikog broja planeta neka je bar mali deo sa tekućom vodom to je opet ogroman broj potencijalnih kandidata za nastanak života sličnog našem. Ali nije neophodna planeta za život, postoje mišljenja da su meseci oko velikih planeta još i bolji kandidati: unutrašnjost tog meseca se zagreva gravitacionim delovanjem planete oko koje kruži i toplota se širi do površine tako da mu nije potrebna svetlost zvezde kao izvor energije što takođe znači da može biti na većoj udaljenosti od zvezde gde je opasnog zračenja manje. Osim toga, velika planeta je odlična zaštita od kometa i meteora – znamo šta to znači. Dakle, ukoliko nema nečega nauci nepoznatog život tamo negde samo čeka da bude otkriven. Ovo su do sada bile činjenice a sada da malo uđemo u „sivu zonu“.

Ima li ih inteligentnih?

Evolucija jednoćelijskog života u višećelijski i dalje u sve složenije organizme je sasvim prirodan proces za životnu sredinu sa odgovarajućim uslovima. Razvojem i usavršavanjem organizama razvijaju se i njihovi „intelektualni“ potencijali. Čovek često ističe da je jedino biće sa sposobnošću logičkog zaključivanja ali oni koji su u stalnom dodiru sa životinjama se neće lako složiti sa ovim, i sam sam bio svedok ponašanja životinje koje je bilo posledica učenja i primene stečenog znanja. Zašto ne bi na nekoj drugoj planeti život, za koji smo već zaključili da postoji velika verovatnoća, kroz nekoliko stotina miliona ili nekoliko milijardi godina evoluiralo do inteligencije?

Već pomenut neverovatan broj planeta u svemiru pruža veliku mogućnost razvoja života a velika starost svemira je uslov da neki oblici tog života, kao što smo mi, dostigne razvoj do stepena inteligencije. Na ovakvu konstataciju odmah se javlja pitanje „ako postoje zašto nas ne kontaktiraju?

Na ovo pitanje postoje tehnički i filozofski odgovori. Prvi problem je rastojanje koje se meri u svetlosnim godinama. Ono što u kosmičkim relacijama možemo zvati našim najbližim susedstvom se meri sa recimo par stotina svetlosnih godina. To praktično znači da ako postoji inteligencija na 200 svetlosnih godina od nas koja pokušava da nađe tragove inteligencije onako kako to i mi radimo nas neće otkriti jer mi koristimo radio talase jedva preko jednog veka. Znači, tehnološki smo toliko mladi da nas ni susedstvo ne poznaje.

„A zašto ne nalazimo tragove starijih civilizacija?“

Kada gledamo deo svemira koji je udaljen milijardu godina mi vidimo ono što je tamo bilo pre milijardu godina. Šta je tamo danas nemamo pojma – možda je sada tamo prepuno inteligentne aktivnosti koju bi mi mogli detektovati ali za to moramo sačekati milijardu godina. Takođe, kada bi tamo otkrili inteligenciju pitanje je šta bi sada tamo zaista bilo jer naše sada i njihovo sada se razlikuje za milijardu godina. Možda su davno izumrli iako ih mi vidimo a možda su prešli na viši oblik komunikacije koju mi još uvek ne koristimo – što može biti sledeći razlog zašto ih ne detektujemo.

Stare civilizacije
Stare civilizacije

Svemir je veoma star i sasvim je moguće da su mnoge inteligentne vrste nestale. Ljudski rod je imao sreće da Zemlja nije doživela kataklizmični događaj tipa pada većeg meteora desetinama hiljada godina ali to može biti slučaj i zahvaljujući tome što živimo u mirnom, ivičnom delu galaksije gde su velika nebeska tela prilično udaljena. U centralnom delu galaksije to sigurno nije slučaj. Pa i danas, na ovom stepenu tehnološkog razvoja ne bi bili u stanju da učinimo mnogo ako bi se našli na putu nekom „globalnom ubici“. Samodestruktivne tendencije vrsta manifestovane u ratovima i sličnim radnjama neću ni pominjati. Ako je neka civilizacija ipak prevazišla sva iskušenja i dostigla tehnološki razvoj koji im omogućava putovanje svemirom čak svetlosnom brzinom, rastojanja su i dalje prevelika.

Da pretpostavimo da je neka civilizacija u stanju da putuje nadsvetlosnom brzinom. Iako naša fizika kaže da je to nemoguće pitanje je da li će se to promeniti kroz recimo 10 000 godina (što je kratak vremenski period u kosmičkim relacijama). Da pretpostavimo da su nas već pronašli – zašto nas nisu kontaktirali? Ovde prelazimo u domen filozofije.

Zašto nam se ne obrate?

Da li smo sigurni da nam se nisu već obratili? Ali pre toga da razmotrimo da li su već ovde. Postoje brojne „anomalije“ u drevnim spisima, na slikama, freskama… koje bi se mogle povezati sa vanzemaljcima. Posebno je interesantan mit o Atlantidi: ostrvo naseljeno naprednijom civilizacijom koje je u strašnoj prirodnoj katastrofi potonulo. Za ondašnje vreme bi bilo nazamislivo ali danas ne toliko da je to „ostrvo“ u stvari zaronilo ili čak odletelo.

Ali u novije vreme postaje još zanimljivije. Brojni su pojedinci koji su videli NLO-e, brojne su takve slike (mada su većinom fotomontaža) ali ono što je indikativno je da ni jedna vlada nije jasno negirala postojanje ovog fenomena. Štaviše, poslednjih godina se objavljuju vojni dokumenti vezani za NLO-e u kojima se vidi da su na radarima primećivani objekti za koje se nije znalo poreklo i koji su leteli na način na koji naša (ovozemaljska) tehnika nije u mogućnosti – neverovatna ubrzanja i skretanja pri tim ubrzanjima koja usled inercije ljudska posada ne bi preživela kao i neobjašnjiva nestajanja. Da to nisu retki slučajevi govori i preporuka pilotima da se u susretu sa takvim objektima ni slučajno ne ponašaju agresivno – napadački a koju su usvojili bar Amerika, Rusija i Britanija.

NLO pri vojnom testiranju
NLO pri vojnom testiranju

Ono što za sada „znamo“ je da je najveća frekvencija pojavljivanja za vreme velikih vojnih pokreta. Rusi (vojska SSSR-a) su išli dotle da su organizovali lažne manevre u cilju „privlačenja“ NLO-a. I kako kažu, bili su uspešni u tome. Amerikanci su takođe imali sličnih iskustava. Jedan mornarički oficir tvrdi da su pri testiranju rakete ispaljene sa broda u sred dana videli NLO koji je leteo u blizini rakete, ispaljivao neke zrake u njenu glavu što je izazvalo prevremeni pad rakete. Mnogo je ovakvih izjava i verovatno su mnoge lažne ali je interesantno da većinom govore o „njihovom“ interesovanju za naše vojne sposobnosti. Mala je verovatnoća da je ta zainteresovanost vezana sa namerom da nas napadnu – da je tako odavno bi to učinili, ne bi čekali da razvijemo naoružanje.

Zamislite da dođete na planetu pavijana. Dovoljno su inteligentni da nešto nauče ali su previše agresivni da bi se mogao uspostaviti neki ozbiljniji rad sa njima. Šta bi onda uradili? Proučavali ih i eventualno pokušali da ih unapređujete na neki način ako imate dovoljno vremena i volje za to. Iako ljudi o sebi imaju lepo mišljenje mi smo veoma agresivna vrsta. Neumereno trošimo sve resurse do kojih možemo doći bez obzira kako to utiče na druge ljude, na životnu sredinu a da pri tom ne biramo način na koji ćemo do tih resursa doći. U stanju smo da se međusobno istrebljujemo – šta dalje reći. A mi ne gledamo u nebo i nadamo se poseti vanzemaljaca da bi „upoznali novu braću“. Da se ne lažemo, mi ni svoju braću često ne podnosimo, nismo mi toliko zainteresovani za same vanzemaljce već za njihovo znanje, za njihovu tehnologiju. A davati tehnologiju koja bi mogla omogućiti odlaske na druge svetove bićima kao što smo mi bi bilo krajnje neodgovorno – kao pustiti lisicu u kokošinjac. Jedino što vanzemaljci mogu učiniti je da pokušaju da nas promene ili bar kontrolišu naše najagresivnije potencijale i na taj način nam omoguće dovoljno vremena da se promenimo a da se do tada međusobno ne istrebimo.

Ako pretpostavimo da su vanzemaljci pokušali da utiču na našu civilizaciju onda je to najverovatnije bilo kroz religiju. Desetinama hiljada godina smo gajili kultove raznih božanstava tako da je bilo potrebno samo malo usmeriti verovanje prema suštinskim vrednostima. Nešto što možda najviše ide u prilog ovoj tezi je da se vrlo slična imena i događaji provleče kroz različite religije. Naravno, sve to je mogao biti spontani razvoj naše civilizacije ali kada se pogleda šira slika verovatnoća (a bez konkretnih dokaza sve se svodi samo na verovatnoću) vanzemaljskog uticaja je prilična. Još jedan detalj bi mogao biti interesantan: kroz filmove sa tom tematikom smo već stvorili viziju izgleda vanzemaljaca ali da li nas posećuje samo jedna vrsta ili ih ima više? Možda su neke toliko napredne da su prevazišle postojanje u fizičkom obliku i da „žive“ samo na energetskom nivou – zanimljiva asocijacija na „sveti duh“?

I na kraju, šta uraditi da nam se ipak obrate?

Ako su gore iznete pretpostavke tačne, ako nas vanzemaljci „nadgledaju“ onda bi bilo logično i da su nam ostavili „kanal za komunikaciju“. Ja verujem da jesu. Sve religije praktikuju okupljanje i pevanje duhovnih pesama, molitve, liturgije… Oslobađanjem tih pesama od dogmatskih elemenata, vraćanje njihovom izvornom obliku pri čemu se širi iskrena ideja ljubavi, tolerancije, zajedništva i što masovnijim pevanjem širi se pozitivna energija koju bi vanzemaljci možda mogli osetiti. Verovatno bi bilo potrebno da se takva okupljanja izvode istovremeno na celoj planeti radi postizanja što veće koncentracije pozitivne energije.

Najbolje od svega je što ne možemo pogrešiti. Ako bi uspeli da postignemo takav stepen iskrenog jedinstva i saradnje eksplozivan napredak naše civilizacije bi bio zagarantovan – sa vanzemaljcima ili bez njih.

exoplanetreligijastare civilizacijeSvemirvanzemaljciŽivot
Pretplatiti se
Obavijesti o
70 Komentari
Najstariji
Najnoviji Najviše komentiran
Inline povratne informacije
Pogledaj sve komentare
TomRy
6 godine prije

“Da li smo sami?…”
To pitanje mi se nametnulo čitajući Kosmoplov, davne 1969 i nije nestalo do dana današnjeg…
Nismo sami.
Kolega @Šumadinac, drago mi je što ste se nakon nekoliko godina odlučili početi pisati više nego što je samo komentiranje. Nastavite,,

belay
6 godine prije

Možda smo mi sa našim glupostima rak rana u njihovom shvačanju i normalno da žele da pokušaju da nas izliječe.
Bojim se njihove odluke kada shvate da smo neizlječivi pa odluče da nas izrežu kao svako rakasto tkivo dok se nismo raširili i na zdrave organe .
Da pokušam da budem i malo ozbiljan …zaista moramo imati ogroman ego da mislimo da smo jedini najinteligentniji najsposobniji i nedostižni u čitavom svemiru .Vjerujem da postoje negde daleko neko pametniji i inteligentniji od nas što dokazuje večsa tim što ne želi da ima posla sa ovakvim kao što smo mi .

Vlado Banja Luka
6 godine prije

Americka vlada laze. CIA laze. FBI laze. FDA laze. NBC laze. CNN laze. Zasto pobogu neko uopste misli da jos jedna americka agencija govori istinu!? Zasto neko uopste misli da filmski studio zvani NASA bilo sta govori istinito!? Tzv Apolo program i let na Mjesec 1969.-te godine je najveca americka laz i farsa ikada! U reziji NASA i naciste Vernera fon Brauna. Prica o marsovim roverima Oportjunitiju i Kjuriozitiju je laz. Oni se nalaze na nenaseljenom kanadskom ostrvu Devonu, tamo se sve snima… Kakve to veze ima sa tekstom Shumadinca? Pa, kolega Shumadinac, kao sto ne postoje udaljene galaksije i milijarde drugih planeta (NASA je i to lagala), tako i ne postoje nikakvi vanzemaljci i drugi inteligentni zivot. P.S. nastavi gledati Holivudske SF filmove i vjerovati u njih. Bolje bilo da procitas neke stare i svete knjige. Tamo tacno pise koliki je svemir i kakava je Zemlja i da li… Čitaj više »

StarDam
6 godine prije

Zanimljiv, dobro organiziran i napisan članak. S lijepom porukom na kraju. Samo naprijed

GER
6 godine prije

Trolovi su stigli i lupaju minuse, a to znači da je članak dobar. 🙂

čitatelj
6 godine prije

Bravo SHUMADINAC!

octopus
6 godine prije

Da te pitam, Da li imaju duge kose? Dal’ traperice nose? Dal’ vjeruju u Boga? Da li uzimaju droga? Da li ima smoga i kod njih na planetu? Dive li se nama il nam zele mozda nanjet stetu? Odakle dolaze ove nase mljecne staze? Jel’ dolaze u miru ili zele da nas zgaze? Zasto tolko paze na svoju diskreciju? Dal’ zele mozda na nama da naprave korekciju? Pa da i mi dodjemo do svjetskoga mira Al’ mozda i kod njih gore neka borbena svira Mozda je i kod njih gore, samo se priznat stide Mozda svoj opstanak na nasoj zemlji vide Pitam se, Dal’ rade grafite? Il’ su im ulice totalno, ono totalno, jebene, ciste? Tako ciste da se sve ono pravo sjaji Dal’ udobno zive ili umiru od gladi? Dal’ se trava sadi kod njih ko kod nas zito? Da vidim svemirca, to bih ga ja upito Da li… Čitaj više »

octopus
6 godine prije

Život postoji, ima i inteligentnih, samo treba imati na umu veličinu svemira….Nikad niti oni nas, niti mi njih nećemo vidjeti niti posjetiti.

Samo
6 godine prije

Dokaza je dosta. Npr. Broj kromosoma u ljudskoj dnk. Svi primati imaju veci broj kromosoma nego ljudi. To znači, da je neko intervenisao sa genskom manipulacijom ili, da Darvin nije bio u pravu, jer evolucija nikad nije isla kod nove vrste na manji broj kromosoma. Genska manipulacija je navedena u Bibliji kod Adama i Eve ( rebro je odlican vir materiala za gensko manipulaciju ) . Dobar vir informacija je i dr. Arheologije Michael Cremo. Svim zainteresiranim priporucujem njegov intervju u emisiji Na rubu znanosti ( HTV ), kojeg nadzete na YouTube. Lep pozdrav iz Slovenije.

Ivan1
6 godine prije

Živimo u hiper svemiru.

izzan
6 godine prije

Bas da

Alen
6 godine prije

Nismo sami , samo mi to ne mozemo da vidimo a neki ipak vjeruju.. Oni i znaju… Ostali samo trose dragocjeno vrijeme …

shumadinac
6 godine prije

Hvala na podršci kolege, biće još interesantnih tema kada bude malo više vremena.
Kolegama koji “malo manje veruju” preporučio bih da svrate do neke opservatorije i malo bace pogled – možda se iznenade 😉
Inače, astronomija je jedna od nauka koja se najbrže razvija i već postaje vrlo interesantno, toliko da i Holivud mora da se pomuči da bi bio korak ispred.

Hari1
6 godine prije

Sve je život. Čak i materija. Točnije bi bilo reći: sve je svijest, odnosno svijest u određenom stanju. Pa je onda materija svijest u jako niskom stanju svjesnosti ili osviještenosti. Tako da je pitanje o postojanju života u Svemiru pomalo smiješno s obzirom na navedeno. Ono na što se mislilo je pitanje da li postoji inteligentni život u Svemiru. Što je opet očigledno ako se uzme u obzir da je svaka svijest inteligentna, ali ne mora nužno biti svjesna svoje inteligencije (poput materije). Tako da se onda ipak mislilo na pitanje da li postoji inteligentni život u Svemiru koji bi bio na razini ljudske inteligencije. Prema određenim (duhovnim) tumačenjima, postoji nebrojeno mnogo Svemira i većina ima jednu vrstu koja bi bila ekvivalentna ljudskoj (poput jajeta iz kojeg se izleže jedna jedinka). Znači, u većini slučajeva vrijedi: jedan Svemir, jedna najinteligentnija vrsta. Što bi moglo poslužiti kao objašnjenje geocentrizma. Naša vrsta… Čitaj više »

Nebitan
6 godine prije

Da smo sami,Bog bi onda veliku gresku napravio. Toliko praznog prostora samo za nas..

Matija Vlačić
6 godine prije

ja sam ti u svojoj 40. godini došao od vjerovatelja u boga sa bradom, nevjerovatelja u bilo kakve vanzemaljce (jer ih nije ‘znanost’ potvrdila) itd, itd… dakle- došao sam do zaključka (čitajući, promišljajući, instinktivno, empirijski, povezujući..) da imam bojazan da Oni nas uzgajaju, i da nije slučajno da smo zaglupljeni. Pastir ne voli da mu ovca bude svojeglava… Uzgajivač nam je napisao i ‘bibliju’ u kojoj spominje da je on pastir a mi ovce (po crkvama čak i pjevaju ‘bit ću ovca tvojaa’:(
Tako da svi mi koji se batrgamo, možemo za ponoseom reći da smo ‘uhvatili boga za jaja’.. još da nam ga je objesiti za jaja… za to najprije moramo osvijestiti tko je i kakav (taj Njihov predstavnik.. volio je janjetinu, to jasno piše u bibliji.. možda je sad sushi popularniji):
I osvijestiti- kakve Mi mogućnosti imamo. a imamo.
Blago siromašnima duhom, oni su zadovoljni blejanjem

Osoba C
6 godine prije

Ma kakvi sami. Evo mi žena stalno nešto ”klepeće”!

Dano
6 godine prije

Mislim da bez dokaza ne možemo govoriti o tome da nismo sami i da “sigurno” postoje druga inteligentna bića! Da razni dokazi možda postoje u vidu crteža , freski , građevina tj.načina gradnje, pisanih tragova sve je to rekla-kazala uz moguču bujnu maštu umjetnika!
Složio bi se sa tvrdnjom da bi bilo logično da postoje i da postoje u nekim paralelnim svijetovima!
Preporučio bih knjigu od pisca iz Vinice Benedicta”Paralelni svijet” a sto se tiće vanzemaljaca sivih , orionaca i drugih knjigu od Sal Rachele “Zemljine promjene i poruke od utemeljitelja” gdje je na nemreš bilivit opisana prošlost sadašnjost i budučnost zemlje i njenih stanovnika! Pa tko voli nek izvoli! Inače mi se uvijek dopadao stil pisanja od Vas Šumadinac pa mi se i čini da je bilo vrijeme da netko prepozna taj talent! Evo toliko od mene!

stefano
6 godine prije

Shumadinac sve je super , interesantno ali i nakon tvog teksta ja znam da ništa neznam

6 godine prije

Shumadinac, bravo! Odlican clanak, bolje receno analiza u kojoj se prepoznaje logicno razmisljanje. Cestitam na tome i na prvom objavljenom clanku na Logicno, nadam se da ce ih biti jos 🙂 Dao si sirok spektar tema o kojima bi se dalo raspravljati … ovo oko inteligencije je na malo labavim nogama, a evo i zasto mislim tako. Inteligencija nije samo sposobnost “logickog (analitickog) razmisljanja”. Mislim da tu gresku pravimo najvise zbog poznatog nam IQa (inteligencni kvocient) koji je nekako postao pokazatelj inteligencije (vjerovatno zbog toga sto zivimo u vremenu visoke znanosti za koju je potreban visok IQ), ma da postoje i druge vrste kao sto je emocionalna inteligencija (nista manje bitna!) za koju je tipična visoka sposobnost empatije, a za sto je potreban takodje visok nivo inteligencije. Visina inteligencije IQem ne odrazava nuzno istu visinu u EQ. Cak sto vise, poznavanjem REIa (ja je smatram znanstvenom teorijom jer to i… Čitaj više »

Baba
6 godine prije

Bravo Sumadinac i hvala…hocemo jos! 🙂

Brainstorm
6 godine prije

bioloska bica nastaju kako ih okolis usmjeri. vidimo da je let nastao nezavisno mnogo puta u povijesti zivota; kod riba, kukaca, gmazova, pa opet kod sisavaca. cak su i biljke (sjemenke) stekle krila. na neki nacin i covjek, tehno covjek, leti. izlazilo se iz vode na kopno, stjecale noge ali i obratno, islo se natrag u vodu a noge su se pretvarale u peraje. za ocekivati je da biokemijskog zivota ima svugdje u svemiru gdje postoje uvjeti. uvjeti diktiraju pojavu i razvoj zivota. frank drake formula daje ogromne brojeve kao vjerojatnost postojanja zivota u svemiru. postavljamo pogresno pitanje pa smo zbunjeni ne nalazenjem odgovora – postoje li civilizacije stupnja razvoja kao mi od 19.-22. stoljeca? ogranicavamo se samo na to kratko razdoblje od 100-200 ljudskih godina koje bi oni mogli prijeci i brze. radje se zapitajmo kakvi cemo mi biti kroz koje desetljece i jedno stoljece. meni se cini da… Čitaj više »

vjaceslav erceg
6 godine prije

sve nabrojene forme života koje nalazimo na ekstremno negostoljubivim mjestima za njihovu pojavu, nisu se ni pojavile tu, već na drugim mjestima i potom se evolucijom prilagodile tome okolišu. prava pitanja su
– kako se iz mrtve materije rodio život? i – zbog čega se uopće pojavio u svemiru? jer, podsjetio bih te da je s. hawking rekao: “da je količina materije u svemiru samo neznatno veća ili manja, život se u njemu ne bi pojavio”. iako smo svjetlosnim godinama daleko od planeta koji mogu dati potporu već nastalom životu, mi smo sposobni u njegovoj atmosferi očitati bio markere, a to su metan i kisik. ako količina metana, koji u atmosferi može opstati najviše 10 godina nije stabilna tj. nadoknađena onim živih organizama, znamo da ih na tome planetu nema, a ako izostane prisustvo kisika znamo da nema viših oblika života.

vjaceslav erceg
6 godine prije

matija vlačić, ne znam za ruske znanstvenike, ali sovjetski znani po krilatici “svaki dan u svakome pogledu sve više i više napredujemo” razmišljali su o isušivanju indijskoga oceana i pretvaranje njegovoga dna u najveću žitnicu pa bi glad na zemlji bila u potpunosti iskorijenjena 🙂

Ante
6 godine prije

Ja sam na zagrebačkoj gori ( Seljeme ) našao komad kamena koji jako nalikuje na beton. Imao je u sebi različitog kamenja onog riječnog koji je okrugao do sitnog kamenja koje je izgledalo kao da je zdrobljeno. Taj beton nisam našao na tamo gdje bi netko nešto gradio pa je zato tamo bio taj beton. Nego sam ga našao na jako nepristupačnom brdu, virio je iz stijene koja je imala sloj tog betona. kada sam ja spazio taj beton izgledao je kao sendvič dvije stijene sa strane i u sredini je vrio taj beton. Šteta što to nisam slikao pa bi slika bila bolji opis, ali znam gdje sam to pronašao. Sada dali netko ima logično objašnjenje kako se različito kamenje može na ovakva način miješati to ne znam nisam istraživao po internetu.

vjaceslav erceg
6 godine prije

mislio sam da je diskusija otvorena i za one koji se oslanjaju na znanstvene činjenice (kao u mome slučaju), a ne samo za ufologe. brisanjem postova ništa ne ćete naučiti i postići

EU dismr
6 godine prije

Shumadinac, hvala Ti na lijepom članku ! Ovi što pljuskaju minuse, oni to moraju jer su vraćeni na Zemlju sa zadatkom da se istina ne otkrije, he he.

alan ford
6 godine prije

ajde ne bih kvario zadovoljstvo autoru ovog članka, ali mislim da nekoliko kritičnih diskutanata imaju pravo. Autor previše robuje iluzijama naučenim iz svijeta zabave, filma, literature, itd.. Ajmo malo realno. Na otočju Fidži, ili u Mongoliji, ili u Iranu, ili u Nigeriji, ili u Maleziji, ili u Bangladešu, ili u Peruu, ili u Gvatemali …itd.. dakle u velikoj većini svijeta, malo ili nikako ljudi, ne interesira se za to, oni uopće nemaju pojma o svemu tome, jer su im sve te stvari iz zapadnjačke popularne kulture nepoznate. Sve te stvari su raširene ponajviše u SAD; na Zapadu i Europi… Otkuda mi crpimo sve zo znanje? Sve te stvari o svemiru, navodnim izvanzemaljcima i i ostalom vezanom za to, sve skoro 100% crpimo iz američke popularne kulture, bajki koje se zovu “science fiction”, (znastvena fantastika). Bez svega toga, što smo čitali i vidjeli u knjigam, filmovima i stripovima, mi uopće ne… Čitaj više »

alan ford
6 godine prije

da, i ja sada ne vjerujem više u to da su amerikanci 1969. bilio na Mjesecu, iako me ta tema toliko ne interesira.. mislim da je sve režirano u nekom filmskom studiju, a poznato je da NASA odavno odlično surađuje sa Hollywoodom.

stefano
6 godine prije

Evo kad smo na ovoj temi moj prijedlog utipkajte PHIL SCHNEIDER podzemne baze ,možda malo pomogne

stefano
6 godine prije

Još jedan moj prijedlog ALAJE SA PLEJADA 9. nastavak

5th.Element
6 godine prije

Naravno da smo sami…van planete zemlje ne postoje svesni organizmi…ne postoje…ovakve i slicne bajke su stvorene radi obmane coveka i njegovog razvitka….sta bi ste rekli kada bih vam pokazao da mogu u mikrotalasnoj da simuliram raspadanje bilo cega i sutra da to prodajem kao nesto veoma staro,hiljadama godina….sto vise tehnologija napreduje vi ljudi ste sve gluplji umesto obratno….tom temom treba da se pozabavite…jel da imate znanje nebiste ovde prepricavali bajke nego bi ste radeli nesto korisno…pozdrav

© 2023 – Portal Logično

POVEZANE VIJESTI