fbpx

“Komunisti” i globalisti i neke “nelogičnosti” u definiciji obitelji i multikulturalizma

Brak u komunizmu

U središtu političkog diskursa današnje zapadne “ljevice”, ako se takvom uopće može zvati, iako stranke tog tabora često imaju “socijalistički” prefiks, su ljudska prava, okoliš, multikulturalizam i druge ideje koje dolaze iz liberalnog tabora koji je asimilirao bivšu revolucionarnu ljevicu i uvjerene komuniste koje se danas može pronaći još samo u staračkim domovima ili zapuštenim imanjima po provincijama.

Dio te borbe su i prava sve agresivnije LGBT manjine, koja je u manjoj ili većoj mjeri dobila pripadajuće pravo da slobodno iskazuje svoju seksualnu orijentaciju, ali je nakon prvih pobjeda krenula u mijenjanje zakonodavstava na nacionalnoj razini i svim europskim zemljma koje žele biti dio uljuđenog i demokratskog zapada. Donose zakone koji često nemaju veze sa zdravim razumom, da ne govorimo da se kose s civilizacijskim i kulturološkom nasljeđem svakog od naroda koji se moraju i trebaju mijenjati. Ovdje govorimo o tradicijama i kulturološkom nasljeđu o kojima govore konzervativni krugovi i vjerske zajednice, koje imaju isti stav o “netradicionalnim oblicima seksualnog ponašanja”, da parafraziramo ruskog predsjednika Putina, a ne ljevici. Dakle, moglo bi se reći da je to svjetonazor konzervativaca i desnice, ali to nije istina i današnja desnica, iako ne sva, pravi kardinalnu grešku kada ljevicu, istinsku marksističko-lenjinističku revolucionarnu ljevicu kakva je bila početkom XX stoljeća povezuje s nečim što nikada nije bilo dio klasne ili borbe za radnička i ljudska prava općenito.

Podsjetimo na jednu od temeljih pretpostavki Karla Marxa, koji je cijeli život posvetio proučavanju i evoluciji raznih društava, zajednica i obitelji, o čemu svjedoče brojni radovi na tu temu. Marx tvrdi da je čovjek društveno biće i da je temeljna ćelija društva zajednica između muškarca i žene, odnosno obitelj. O buržoaskom braku kao instituciji u kojoj je žena podređena muškarcu i postaje njegova svojina je imao izrazito negativno mišljenje.

No vratimo se današnjoj ljevici i njezinoj odbojnosti prema tradicionalnoj obitelji i borbi za sve vrste obitelji, odnosno zajednici svih “rodova”, a današnja “znanost” kaže da ih ima desetine, ako ne i stotine. Naime, rodna teorija ne priznaje dva biološka spola i mnoštvo  rodnih identiteta i svi od njih bi prema novim zakonima i ustavima trebali moći sklapati brakove, tu mrsku buržoasku instituciju u kojoj se potpisom pred državnim službenikom stječu određena prava.

Kakav je stav kršćanskih crkvi i islamskih zajednica o tom pitanju to znamo, kao i udruga koje gravitiraju oko bilo koje crkve ili mešihata. Ali što kažu komunisti? Pri tome ne mislim na lijevo-liberalne krugove i stranke, iako bih volio da mi priznati politolog objasni kako se istovremeno može biti ljevičar i liberal, pod pretpostavkom da taj ljevičar u temeljima svog političkog promišljanja ima djela Marxa i Engelsa, Lenjina, Györgya Lukácsa, Gramscia i drugih mislioca s početka XX stoljeća.

U sljedećem nabrajanju, da nema uvoda, mnogi bi čitatelji rekli da je riječ o prijedlozima crkve ili mešihata za odredbe ustava europskih zemalja kada govorimo o obitelji, ali nije tako i mnogi će se iznenaditi u kojim je zemljama obitelj kao zajednica muškarca i žene bila zaštićena temeljni aktom.

Naime, ovdje nudimo antologiju obiteljskih koncepata izraženih u najvažnijim socijalističkim političkim iskustvima XX i XXI stoljeća, kroz njihove ustavne dokumente. Kao što se može vidjeti, gotovo svatko priznaje da je obitelj temeljni dio društva, stoga treba zaštitu od strane države, te da je brak, usmjeren na rađanje i obrazovanje djece, a često je eksplicitno priznat kao zajednica muškarca i žene, čak i tamo gdje su prihvaćene građanske zajednice. Osim kulturnih razlika, primjetan je kontrast s onim što propagira današnja progresivna ljevica individualističke i liberalne matrice, koja propovijeda raspadanje obitelji na subjektivističkoj osnovi.

Napomenimo da su mnogi od ovih ustava, navedenih kronološki, tijekom godina revidirani i modificirani, ali je naznačeni datum onaj u kojem se citirani članak pojavljuje prvi put.

 • Ustav Demokratske Republike Njemačke (DDR), 1949. Čl. 30. 1. Brak i obitelj čine temelj života u zajednici. Oni uživaju zaštitu države.
 • Ustav Narodne Republike Poljske, 1952. Čl. 67: 1. Brak i obitelj su pod nadzorom i zaštitom Poljske Narodne Republike. Obitelji s mnogo djece uživaju posebnu brigu od strane države.
 • Ustav Socijalističke Republike Rumunjske, 1965. Čl. 23. U Socijalističkoj Republici Rumunjskoj žene imaju ista prava kao i muškarci. Država štiti brak i obitelj i brani interese majke i djeteta.
 • Ustav Demokratske Narodne Republike Koreje, 1972. Čl. 78. Brak i obitelj štiti država. Država posebnu važnost pridaje učvršćivanju obitelji koja je temeljna jedinica društvenog života.
 • Ustav Socijalističke Republike Jugoslavije, 1974. Čl. 190. Obitelj uživa zaštitu društva. Brak, pravni odnosi u braku i obitelji, regulirani su zakonom […].
 • Ustav Republike Kube, 1976. Čl. 35. Država štiti obitelj, majčinstvo i brak. Država priznaje obitelji kao temeljnu ćeliju društva i pripisuje joj bitne odgovornosti i funkcije u obrazovanju i obuci novih generacija. Članak 36. Brak je slobodno odlučeno zajedništvo muškarca i žene s pravnom sposobnošću da ga sklapaju, kako bi proveli zajednički život […].
 • Ustav Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika, 1977. Čl. 53. Obitelj je pod obranom države. Brak se temelji na dobrovoljnom pristanku žena i muškaraca; supružnici imaju potpuno jednaka prava u obiteljskim odnosima.
 • Ustav Narodne Republike Kine, 1982. Čl. 49. Brak, obitelj, majke i djecu štiti država […].
 • Ustav Socijalističke Republike Vijetnam, 1992. Čl. 64. Obitelj je srž društva. Država štiti brak i obitelj. Muški i ženski građani imaju pravo sklopiti brak u skladu s načelima slobodnog pristanka, progresivne orijentacije, monogamije i jednakosti između muškarca i žene […]. Članak 65. Država, društvo i obitelj odgovorni su za zaštitu, skrb i odgoj djece.
 • Ustav Republike Ekvador, 2008. Čl. 67. Obitelj je priznata u svojim različitim vrstama. Država će je štititi kao temeljnu jezgru društva i jamčiti uvjete koji u cijelosti pogoduju ostvarenju njegovih ciljeva […]. Brak je zajedništvo muškarca i žene i temeljit će se na slobodnom pristanku ugovornih osoba i na jednakosti njihovih prava, dužnosti i poslovne sposobnosti. Članak. 68 također priznaje građanske unije, ali navodi da je usvajanje rezervirano za heteroseksualne parove.
 • Ustav Bolivarske Republike Venecuele, 2009. Čl. 75. Država štiti obitelj kao prirodno tkivo društva i kao temeljni prostor za cjeloviti razvoj ljudi […]. Članak 76. Država jamči punu pomoć i zaštitu majčinstva, općenito od trenutka začeća, tijekom trudnoće, porođaja i postporođajnog razdoblja, te osigurava sveobuhvatne usluge planiranja obitelji koje se temelje na etičkim i znanstvenim vrijednostima […]. Član 77. Brak između muškarca i žene zaštićen je na temelju slobodnog pristanka i apsolutne jednakosti prava i dužnosti supružnika […]
 • Ustav Republike Angole, 1975. Čl. 35. 1. Obitelj je temeljna jezgra organizacije društva i predmet je posebne zaštite države koja je utemeljena u braku ili u de facto zajednici / Ustavu iz 2010. godine u ovom članku ima dodatak: “između muškarca i žene.”

Dakle, stara garda komunista je u ustave svojih “režima” ubacila obitelj kao osnovnu ćeliju društva, a obitelj se u najvećem broju slučajeva smatrala zajednica muškaraca i žena, koja s potomstvom zaslužuje i jamči joj se posebna zaštita države. Što se u međuvremenu primijenilo, mislim da sam dovoljno vremena posvetio manjim ili širim člancima u kojima se pojašnjavao proces metamorfoze revolucionarne ljevice u nešto što se danas zovu “lijevi liberali”, koji se bave kozmetičkim promjenama neoliberalnog kapitalizma, ako uspiju i to, dok u temelje sustava protiv kojeg bi se trebali boriti i ne misle dirati. Moderna mainstream ljevica je mali kotačić mašinerije kojoj je cilj uspostava unipolarne globalizacije, poznatije kao svijet bez granica s jednim centrom, jednom vladom, jednom valutom i jednom političkom misli koja se reducira na slijepu poslušnost proglašenim dogmama.

Komunista više nema, ili ih barem nema u takozvanom “zapadnom svijetu” i više se ne čitaju Kapital ili Gramscieve “Zatvorske bilježnice”, a smjernice “lijeve političke misli” određuju kolumne na portalu Soroseve udruge Project Syndicate.

Ideološko oružje globalizma je “multikulturalizam”

Sada kada ste se upoznali s ustavima komunističkih režima i što su za njih bile ili su još uvijek obitelji, vrijedi obratiti pozornost na multikulturalizam. O ljudskim pravima kao oružju za uspostavu globalne dominacije smo pisali ranije i možete osvježiti memoriju otvarajući linku u dnu teksta.

Možda ste primijetili da vam Facebook nudi reklamu da provjerite vaš DNK, “jer ćete se iznenaditi”. To nije ništa novo. Prije nekoliko godina je globalno popularan bio video koji pokazuje mlade ljude različitih rasa i nacionalnosti koji gaje određene predrasude, pa čak i prikrivenu mržnju prema određenoj naciji. Nakon što su dali svoj uzorak DNK, otkrilo je da djevojka koja pripada kurdskoj zajednici ima među precima Turke, Britanac je dijelom Nijemac, crnci imaju europskih gena, Latinoamerikanci tko zna već kojih, i tako dalje. Uglavnom ne postoji “čista nacija” i ne postoji “čista rasa”, što je točno, kao što su dokazala istraživanja koja je prije nekoliko godina proveo tim u kojem je sudjelovao naš političar i prof. Dragan Primorac.

Naime, prema uzrocima DNK se otkrilo da jedan dio onih koji se smatraju Hrvatima ima slavenski haplotip, dio ih ima keltski, potom ilirski, i tako dalje. Isto su pokazala ispitivanja koja su provedena među drugim nacijama. To da priroda ne poznaje “nacije” i nije neka novost. Kompletna paradigma genetike je u potpunoj suprotnosti s paradigmom “nacija”. Svi ljudi su kombinacija različitih grupa gena i ne može se govoriti o čistoj naciji, dok se o rasama, u određenom smislu, ipak može govoriti, barem kako je znanost do sada tvrdila, ako se u međuvremenu nije što promijenilo.

No, ovdje se vraćamo na ključnu stvar i globalizaciju koja se promiče pod krinkom “prirodnog internacionalizma“, koji ne poznaje nacije, uskoro vjerojatno ni rase.

Po prvi put se o kozmopolitizmu govorilo prije oko 2400 godina. Kant je vidio čovječanstvo ujedinjeno kroz povijest, Lenjin je govorio o ujedinjenju svijeta kroz dokidanje podjela među narodima, Karl Marx je izmislio umjetni nadnacionalni entitet – proletarijat, koji će osloboditi porobljene mase, a Voltaire sanjao ujedinjenu Europu. Svi navedeni mislioci i revolucionari, svako na svoj način, netko doslovno, kao na primjer Lenjin, sanjali su bolji svijet, sigurno ne ovakav kakvog nam nameće globalistička elita.

Ljudi općenito vole sanjati o idealnom svijetu, ali sanjari ponekad ne razmišljaju o posljedicama. Svaka ideologija gradi model svijeta ne obazirući se na stvarnost, koja često zna biti neugodna. U provedbi svojih planova, globalistička elita danas postaje sve agresivnija i sve je više slijepa na posljedice.

Usporedo s procesom globalizacije su krenula znanstvena istraživanja u području genetike i, kao što je bilo očekivano, otkriveno je da čiste nacije ne postoje, što je argument za promicanje multikulturalizma, jednog od ključnih instrumenata ideologije globalista, koji služi za miješanje i ujedinjenje naroda i ukidanje granica.

Naizgled vrlo human cilj, ako uzmemo u obzir da su nacije i granice ionako izmišljene od ljudi za ljude i povijesna su kategorija koja danas jeste, a sutra već ne mora biti, jednako kao i nacionalne države.

No, nije baš sve tako bezazleno i humano u ovom planu. Naime, govorimo o demontaži nacionalnih identiteta, koja se jednim dijelom provodi i kroz miješanje naroda, kulturnim relativizmom, ukidanjem društvenih standarda i osudom bilo kakvog protivljenja ovom procesu. Sve koji se usude tvrditi suprotno se proglašava “radikalnim desničarima” i “fašistima”, posebno u Europi i Sjedinjenim Državama, čak i ako kritike dolaze od strane komunista ili ostatka ostataka komunističkih zanesenjaka koje su pregazili “politički korektni lijevo-liberalni socijaldemokrati”.

No može li, na primjer, njemačku putovnicu posjedovati svaki građanin svijeta? Naravno da ne može. 2010. je njemački socijaldemokrat, što je čudno, Thilo Sarrazin objavio knjigu “Njemačka – Samouništenje“. Naravno, ovo djelo ga je stajalo mjesta u upravi Bundesbanke, ali je barem označio početak široke javne rasprave o multikulturalnosti.

Knjiga je tiskana u malom tiražu, a govori o razočaravajućim rezultatima imigracijske politike u Njemačkoj. Ali su onda Merkel, Sarkozy i Cameron progovorili o neuspjehu multikulturalizma u Europi, “ali da će se klatno ipak vratiti”.

Međutim, analogija s klatnom je vrlo opasna. Ona daje lažni dojam da svjedočimo procesu u kojem će se, ako nešto pođe po zlu, sustav moći prilagoditi. Sada je jasno da je to bio pokušaj smirivanja javnog mnijenja. U međuvremenu se klatno tako snažno zanjihalo da se sada postavlja pitanje ima li povratka natrag ili idemo u nekontrolirani kaos?

Shvativši ekstremnu nevoljkost u većine ljudi da se promijene i odreknu tradicije, ili svoje “konzervativnosti”, globalistička elita je počela ideološki kamuflirati sve svoje korake kroz navodnu “ekonomsku korist” i počeli su govoriti o udobnijem životu i više novca.

“Multikulturalnost” nam daje jeftinu radnu snagu i puni upražnjena mjesta koja se nude u, blago rečeno, “manje atraktivnim zanimanjima” kao što je posao s otpadom, teškim poslovima u izgradnji cesta, građevinarstvu i slično.

Međutim, ovo je objašnjenje osmišljeno za laike, dok je za “sekularne humaniste” to bio važan korak prema svijetu bez granica. Bilo kako bilo, presudan čimbenik je postala kratkoročna ekonomska korist. Uz nesporne pozitivne stvari, kao što je upoznavanje i zbližavanje pripadnika različitih naroda i rasa, iako se to zbog getoizacije doseljenika rijetko događa, poslodavci su sebi ostvarili dodatni profit, a potrošači su dobili proizvode po pristupačnijim cijenama.

S druge strane je došlo do dodatnog opterećenja javne infrastrukture, škola, bolnica i drugih ustanova, što se pokriva iz proračuna. Stvorene su i razne interesne skupine, razne komisije i odbori na upravljanje migracijom, organizacije za zaštitu prava migranata, itd. Međutim, kako se ispostavilo, osim financijske komponente, koja podrazumijeva priljev jeftine radne snage, došlo je do transformacije kultura. Zemlje su se počele transformirati i mijenjati društvenu atmosferu, ali ne uvijek u smjeru koji bi odgovarao autohtonom stanovništvu.

Stoga je sljedeći korak bio objasniti kako je masovna imigracija potrebna i zbog starenja stanovništva, jer nastaju teškoće s isplatama mirovina. Ovaj je argument vrlo kontroverzan, jer je postotak kvalificirane radne snage među imigrantima iz zemalja Trećeg svijeta vrlo nizak. Mnogi od njih su nepismeni i govore samo na materinjem jeziku. Osim toga, oni također stare i dolaze u dob za odlazak u mirovine. I na kraju, podaci o drugoj ili trećoj generaciji doseljenika u Europi govore kako ni njihova djeca i unuci nemaju razinu obrazovanja i stručne kvalifikacije kao lokalno stanovništvo. Međutim, njihove su ambicije puno veća od onih njihovih roditelja, koji su bili sretni da dobiju bilo kakav posao s kojim će moći prehraniti obitelj. Na kraju, vrlo mali broj imigranata je ostvario svoje snove u Europi.

Potom imamo drugi proces, a to je unutarnja migracija i odljev mozgova iz siromašnih zemalja EU i one bogatije, čime se kompenzira manjak stručne radne snage, ali se zemlje poput Bugarske, Hrvatske i Rumunjske ostavljaju bez kvalificirane radne snage.

Onda su se u određenom trenutku javili zagovornici imigracije iz Sjedinjenih Država. Uostalom, Amerika je zemlja imigranata i vidjeli smo kako se razvijala. Dakle, Amerika se pokazala kao primjer da imigracija općenito ima pozitivan rezultat. To je istina, ali samo djelomično, jer treba razumjeti prirodu američke imigracije. U prošlosti, doseljenici u Americi nisu imali nikakvih socijalnih primanja i morali se osloniti na vlastite snage. Oko trećine ih se vratilo u domovinu. Osim toga, svi su bili prisiljeni postati dio i asimilirati se u “jedinstvenu američku kulturu”. Na kraju, većina tih doseljenika je bila iz europskih zemalja, pa su u kulturi Sjedinjenih Država ujedno bili blizu svojim vrijednostima.

Danas govorimo o posve različitoj imigraciji. Uglavnom iz Afrike i Bliskog istoka, odakle dolazi veliki broj ljudi s vrlo niskim stupnjem obrazovanja koji se ne mogu samostalno integrirati u društvo, niti obavljati gospodarske djelatnosti. Nemali broj ide isključivo za primanjima, besplatnim stanovanjem i liječenjem. Međutim, oni se neće asimilirati, a mnogi od njih otvoreno priznaju da su donijeli svoje vrijednosti u novu zemlju u kojoj su primljeni i da će ih zadržati.

U pravilu, što je greška svih zapadnih vlada proteklih desetljeća, oni žive u svojim getima u koja ne zalazi čak ni policija. Za održavanje javne infrastrukture i isplate socijalnih naknada, lokalno stanovništvo je prisiljeno plaćati sve veće i veće poreze, a mnogi, s razlogom ili ne, sve više strahuju za vlastitu sigurnost.

Fenomen kojeg globalistička elita ne voli spominjati je i stopa nataliteta među strancima, koja je puno veća nego među Europljanima. London i Pariz proživljavaju pravo “baby boom” razdoblje, ali većina ove djece će biti Englezi i Francuzi samo u dokumentima.

Također se često brkaju pojmovi “multinacionalnog” i “multikulturalnog“. Društvo može biti i multinacionalno i uspješno, ali je to moguće dok god se ljudi pridržavaju zajedničkih pravila ponašanja, ako govore isti jezik i imaju zajednički identitet, jednostavno rečeno, ako žive unutar dominantne kulture. No, može doći do toga da se dvije ili više kultura na istom teritoriju često suprotstavljaju jedna drugoj ili čak isključuju jedna drugu.

Uz takav pristup, život postaje mnogo složeniji. Ljudi više nisu sigurni kako se ponašati i kako procijeniti djelovanje i ponašanje drugih ljudi, a sve veća opća društvena anksioznost se pretvara u netoleranciju. Smanjuje se broj društvenih kontakata i ljudi sve manje sudjeluju u društvenom životu. Pada razina povjerenja, uključujući i među predstavnicima iste kulture i nacionalnosti. Instinktivno, okolina se počinje uzimati kao neprijateljska i opasna, što su pokazala brojna istraživanja na tu temu.

No, čak i ako uzmemo sam pojam “tolerancije”, kao što je rekao sirijski predsjednik Bashar Al-Assad, on je pogrešan. Naime, tolerancija je kada nešto prihvaćamo protiv svoje volje i potrebno je težiti suživotu u kojem se zajednice integriraju jedna s drugom, a da se pri tom ne odriču svojih tradicionalnih vrijednosti, kultura i običaja. Europa nikada nije vodila računa o tome i integracija je rijedak slučaj. Zapada Europa je stvorila, sustav segregacije, odnosno getoizacije i na drugoj strani – asimilacije, tako da su “integrirani” pojedinci zapravo “asimilirani”.

Imigracija uvelike transformira i politički diskurs. Nacionalne manjine ne glasaju za određenu političku platformu. One glasaju za svoje etničke interese. Na primjer, u Americi Latinoamerikanci i Afroamerikanci su gotovo monolitni u podršci Demokratskoj stranci, jer im demokrate obećavaju više pogodnosti i povlastica i lakšu dodjelu državljanstva. Situacija je slična i u Europi i imigranti najvećim dijelom podržavaju “lijevo-liberalnu opciju”.

No, to je taktički savez, jer kada manjine ojačaju, one vrlo brzo mogu promijeniti političku agendu u drugom smjeru. Na primjer, vraćanje Kalifornije, Teksasa, Arizone, Novog Meksika i Nevade Meksiku je cilj utjecajne organizacije “La Raza”.

U Europi imamo primjer zahtjeva za uspostavom šerijatskog zakona, kao na primjer u Belgiji, gdje su u nekim gradovima proglašene šerijatske zone, a u Bruxellesu su dva muslimanska političara osvojila lokalne izbore obećavajući da će provoditi šerijatski zakon. Lhoucine Aït Jeddig i Redouane Ahrouch su osvojili zastupnička mjesta u dvije većinski muslimanske općine u Bruxellesu, Molenbeek-Saint-Jean i Anderlecht i rekli su da će nastaviti političku borbu za islamizaciju Belgije.

Ono što globalistička elita ne vidi, ili ne želi vidjeti, jest da nezadovoljstvo stanovništva i dalje raste. Kada se došlo do kritične točke, Europljanima se počela plasirati priča kako treba pomoći izbjeglicama, prije svega onima iz Sirije, koje bježe od strašnog rata i “Assadovog režima”. U isto vrijeme i za propagandnu svrhu je poslužila fotografija malog dječaka koji se utopio u pokušaju da iz Turske dođe do Grčke, što je izazvalo val empatije u Europi. No, nitko nije htio napisati da je obitelj dječaka tri godine živjela u Turskoj i da nisu bježali od rata. Zanimljiva je činjenica da je među izbjeglicama samo četvrtina Sirijaca, a među izbjeglicama je najviše ekonomskih migranata.

Tehnički i pravno, oni nisu izbjeglice, jer nisu zatražili azil u prvoj zemlji u koju su ušli. Oni idu po cijeloj Europi samo kako bi došli do Njemačke ili Švedske.

Na kraju je odgovor na sve bio Brexit, iako sa sumnjivim ishodom, te pobjeda Donalda Trumpa u Americi. U europskim zemljama je primjetan uspon suverenističkih i “populističkih” stranaka. One nisu iste, jer da bi zaista bila “suverenistička”, stranka mora imati program i rješenja, a populist može biti bilo tko. Dovoljno je udariti u trbuh birača i govoriti o onome što ih boli i zbog čega pate, bez razumnih rješenja da se situacija promjeni nabolje.

Razlog za uspon jednih i drugih, ali i dijela desnice je strah stanovništva zbog suludih politika europskih lidera koji su u ovoj situaciji potpuno izgubili kompas. Zapravo, danas se desnica poseže za nekim marksističkim rješenjima, kao što je pitanje obitelji, državnim nadzorom u ekonomiji i slično, dok je “ljevica” hibrid unilateralnog globalizma s neliberalnom ideologijom.

No, sat otkucava, a svake godine je situacija sve ozbiljnija, a ništa se ne čini da se riješe strukturni problemi oko prihvata određenog broja ljudi, kontrole njihovog ulaska, ali prije svega rješavanja problema u njihovim vlastitim domovinama, tako da nemaju razloga razmišljati o odlasku u Europu.

Ako se ovako nastavi, bit će sve više imigranata, a sve manje autohtonog europskog stanovništva. Brojne studije govore da nešto više od milijun ljudi, koliko ih je došlo samo 2015. godine, ne može ugroziti pola milijarde Europljana. To bi bilo točno kada bi zaista bilo “pola milijuna Europljana”, ali autohtonog stanovništva nema toliko. Osim toga, veliki dio pod utjecajem neoliberalnih propagandista nimalo ne drži do tradicije i spremni su ne samo na zamjenu stanovništva, nego i na zamjenu kulture.

Globalistička elita u ovom procesu se koristi starom taktikom “podijeli pa vladaj“, koja se pokazala vrlo učinkovitom kada su europski kolonizatori manjinu koristili da kontroliraju populaciju na osvojenim teritorijima. Njihovi interesi se podudaraju sa samozvanim “sekularnim humanistima”.

U tom procesu se želi nametnuti mišljenje da se svi ratovi u svijetu vode zbog kulturnih i etničkih razlika, stoga je recept za mir u svijetu neprepoznatljiva mješavina kultura i etničkih skupina, što otvara put stvaranju jedne globalne “nacije” i “kulture”, posljedično i globalne vladajuće strukture. Ne zaboravimo “remek djelo” napisano u tu svrhu – “Sukob civilizacija” Samuela Huntingtona.

Zapadni čovjek je na dobrom putu da pronađe neku bezvremensku kulturu, stoga živi u iluziji da će svi imigranti jednom postati Europljani. No, zapadna kultura uopće ne prati što se događalo i događa u ostatku svijeta od prije 40 do 50 godina do danas i da to uzme kao mjerilo.

Proteklih desetljeća je trajalo “pozapadnjačenje svijeta“, a kroz modu, filmove i glazbu se osvojio čak i islamski svijet. Ali danas islamski svijet ide u suprotnom smjeru, a azijske zemlje također ne žure da prihvate “zapadne vrijednosti”. Istina, te su zemlje izabrale ekonomsku slobodu, tehnološki napredak, zapadni način uređenja gradova i infrastrukture, ali ne žele odustati od borbe za jednakost i socijalnu pravdu, posebice ne žele odbaciti vlastite kulture i identitete, ukinuti društvene standarde i prioritet dati “individualnim slobodama”, apstraktnom pojmu i “svete krave” Zapada.

Dakle, prvo su nam rekli da nam dolazi jeftina radna snaga, korisna za sve. Zatim su nas lagali o starenju populacije, kao da doseljenici ne stare zajedno s nama. Zatim se prepričavaju bajke o otvorenom svijetu bez granica i na kraju se apelira na pomoć koju smo dužni pružiti izbjeglicama. Sve to je punilo stranice medija i bilo je sadržaj programa vodećih medijskih kuća, bez da se ikada spomenuo glavni cilj, a to je demontaža nacionalnih identiteta i država, pretvaranje zasebnih etničkih skupina i kultura u homogenu svjetsku populaciju, krdo individualnih potrošača bez korijena, kulture, povijesti i tradicije.

Ljudska prava kao oružje za uspostavu globalne hegemonije Zapada

0 0
Ocijenite članak
Pretplati se
Obavijest
guest
136 Comments
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Ana
Gost
Ana
1 godina prije

Cesto kazem da levatori misle kao i mi, samo to jos nisu shvatili. Najnoviji primjer je napad na transrodnu osobu u Parizu, koja se nasla u sred demonstracija alziraca ( kojih zna biti i do 10 000 na gomili). Nakon verbalnih uvreda, drpanja, pokazivanja spolovila i “daj me usreci”, krenuli su samari, pesnice i polijevanje pivom i sokovima. Dreca njena pa je policija bila u bliziini, sto nije uvijek slucaj. Ipak, Julija (jos nije Julija ali biti ce), ne zeli vjerovati da su sve to uradili Alzirci a ne Francuzi( da objasnim- neovisno o papirima i gdje je tko rodjen, postoje Francuzi, alzirci, Kongoloanci…. tunizani…..) Franuzi opcenito i sveukupno u Francuskoj NE postoje.Jedan primjer nadaleko ne jedini. Tesko shvacaju levatori.

Laki Topalović
Gost
Laki Topalović
1 godina prije

Tko su “levatori”, lažni ljevičari ili ….. Ljevičar pravi misli kako misli i nema tu cile mile oko nekih stvari, a obitelj i suverenitet itd su na prvom mjestu. Nigdje nije ukinuta nacionalna država jer je u ovom povijesnom trenutku nužna, prema marksistima. No vraćajući se na tradiciju. u YU je bilo više emisija o tradiciji kulturi i običajima svih naroda i skupina nego danas. Sjećam se da sam kao dijete u tim emisijama uvijek čekao Crnogorce zbog onog kola kada se jedni drugima popnu na ramena, ili Albance, jer su plesali sa sabljama i onim pantalama, pa su mi bili zanimljivi, a danas je to gotovo sramota.

Ana
Gost
Ana
1 godina prije

@Laki Potpuno se slazem sa tvojim komentarom, a o “levatorima” pogledaj moj odgovor Luciji, tj iduci komentar.

Lucija
Gost
Lucija
1 godina prije

Ana
? ili… Obratno ?
Naime, ljevica danas ne postoji, a ljevičarima se proglašavaju – liberali ?

Red Dog
Gost
Red Dog
1 godina prije

Tradicionalna skala levice-desnice nam je zamenjena onom iz USA.
Prema toj je liberalizam levica.

Visarionovič
Gost
Visarionovič
1 godina prije

Upravo tako. Dopustili smo da nas najgluplja nacija na svijetu spusti na svoju razinu.

Ana
Gost
Ana
1 godina prije

@ Lucija – pa zato i kazem- levatori- suprotnosti i izrodi od pravih ljevicara i antifasista, sa konstantnim metodama i primjerima njihovogi shvacanja antifasizma, te demokracije.

Brave new world
Gost
Brave new world
1 godina prije

U RH je ustavnu zastitu definicije braka kao zajednice muškarca i žene organizirala kroz referendum udruga “U ime obitelji” sa gospođom Željkom Markić na čelu.
Ta hrvatska junakinja i danas je predmet najgrubljih napada i omalovažavanja od tzv ljevice koja se poziva na antifašizam i pod tom krinkom zastupa najdestruktivnija liberalna razmisljanja koja sa antifašizmom nemaju nikakve poveznice.
Svi mainstream mediji ukljucujuci tadasnju SDP vladu cinili su sve da referendum ne uspije.
Toliko o MEDIJIMA i tzv hrvatskim antifastima.

Laki Topalović
Gost
Laki Topalović
1 godina prije

Ljevica kao komunisti više ne postoji. Osim u pojedinaca, kao uvjerenje da bi to bilo najbolje. Socijaldemokrati nisu ljevica. Syiriza, Podemos, ili Radnička fronta i Nova ljevica u nas nisu ljevica samim tim što podržavaju EU i NATO. Dakle, taj bi termin trebalo izbaciti. Antifašist možeš biti i ako nisi komunist. De Gaulle nije bio komunist. Poljaci i Britanci nisu bili komunisti, pa su se borili protiv nacifašizma. Tužna je grčka povijest, gdje su se monarhisti i komunisti zajedno borili protiv Nijemaca, a onda su od ’44. do ’48. međusobno vodili građanski rat s više mrtvih i razaranja od onog s okupatorima.. Tako da ne znam tk oje danas ljevica?

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

LAKI TOPALOVIĆU, zašto pišeš neistinu? Grčka koja je pred Drugi svjetski rat imala blizu osam milijuna stanovnika, ne znam točno, u okupaciji talijanskoj i njemačkoj za vrijeme rata, imala je oko ili preko pola milijuna mrtvih. Njemački okupator je odnio hranu, tako da je zavladala glad i masovna smrt od gladi…također su masovno strijeljali rodoljube, zarobljene partizane, spaljivali sela, istrijebili su grčke Židove i Rome. Okupirana Grčka je imala gubitke i razaranja u odnosu na broj stanovnika, jednako velike kao i okupirana Jugoslavija, Poljska i okupirani dio SSSR-a.
Točno je da je grčki građanski rat bio rat nakon rata, a vodio se na sjeveru Grčke. U tome ratu poginulo je oko 55.000 ljudi, a Grčku je napustilo oko 140.000 ljudi. Najvećim dijelom grčkog makedonskog slavenskog stanovništva. Važni jenaglasiti da je grčku desničarsku vladu u Ateni u tome ratu pomagala Velika Britanija (do 1947) i SAD (od 1947 do kraja rata 1949). Američka avijacija je pomagala tu monarhističku regularnu vojsku i bombardirala partizane u planinama na sjeveru Grčke. Čak i sa napalm-bombama, to je jedina upotreba napalma na evropskom kontinentu. Znamo svi da je to bilo tek novo naoružanje, ali treba se podsjetiti da je to bila jedina upotreba napalma na evropskom kontinentu.
Već sam prije nekoliko dana pisao da je partizane pomagala tadašnja FNRJ i Tito. SSSR i Staljin, nisu ih pomagali ništa, čak je Staljin bio ljut na Tita zbog toga, i zato je i došlo do razlaza na relaciji Tito-Staljin 1948.

P.S. Malo poznati detalji iz rata. Kada je 8.9.1943., kapitulirala fašistička Italija, talijanske trupe kojih je bilo na zapadu Grčke, u Albaniji i zapadnom dijelu Jugoslavije, kao i na jugu Francuske, ali i na sovjetsko-njemačkom frontu, našli su se u nezavidnoj situaciji.
No, njemački nacistički vojni vrh je odlučio, pobit ćemo ih….I masovno su poubijali te izgubljene talijanske vojnike, na tisuće i tisuće njih. Dojučerašnje saveznike.
U mome Splitu, koji je nakon talijanske-fašističke kapitulacije, bio punih 15 dana slobodan, kao i cijela Dalmacija, talijanski vojnici čekali su brodove kojima bi otišli kući. Predavali su se partizanima, s kojima nisu imali problema. No, njemačka avijacija koja je bombardirala Split, Solin, također su izviđački avioni bacali letke na talijanskom jeziku i pozivali su talijanske vojnike da se okupe na jednom jestu. I okupili su se, i onda su doletjele njemačke Štuke, lovci-bombarderi sasuli bombe i mitraljiranjem pobili puno talijanskih vojnika. Bilo je to na splitskom Poljudu, gdje je sada gradski stadion, a tada su tu bile prostrane ledine i obrađena polja, i močvarno tlo sa ljekovitim crnim blatom.
Nema što, prava nacistički precizna kirurška operacija. Znaju li ovi naši današnji ljudi u Splitu, Dalmaciji, Hrvatskoj i šire, za tako što? Ne znaju i ne žele znati…..a u Grčkoj su njemačke snage pobile daleko više vojnika. Ne tako davno snimljen je i igrani film o tome, gledao sam ga, ali zaboravio sam ime filma. Ako netko zna ime filma, neka napiše.

Moreno
Gost
Moreno
1 godina prije

zlatan Drago mi je kad iz komentara naučin nešto šta nisan zna 🙂

Lucija
Gost
Lucija
1 godina prije

Lgbt i migranti zaista nemaju ništa s antifašizmom…

No navedena dama ima nešto zajedničko sa Sorošem. Oboje, naime koriste demokratske institucije za svoje ciljeve, koji – nisu demokratski.
A i dobro zarađuje sa svojih 6 poduzeća i 12 (?) udruga. Za koje dobija od države 50 milijuna godišnje.

Brave new world
Gost
Brave new world
1 godina prije

Lucija, to si saznala iz pouzdanih izvora ili se tradicionalno pravis pametna!

Lucija
Gost
Lucija
1 godina prije

? ?

žrec
Gost
žrec
1 godina prije

re: Brave new world
Da mogu, nazvao bi jedan lijepi zagrebački trg “Trg žrtava index.hr-a”

mladen3x
Gost
mladen3x
1 godina prije

Demokracija je sa svojim prednostima savršeni oblik vladavine i samo trebaš znati iskoristiti vlast da ti daju novac za promicanje demokratskih prava a u demokratska prava ulaze sloboda govora,sloboda odabira partnera i sloboda osnivanja obitelji na temeljima koje sam biraš.Isto tako ta ista demokracija sa svojim manama je instrument koji uvijek možeš iskoristiti u neke svrhe,ovisno o tome “za koga igraš”.Pravo pitaje je -“Što je demokracija,fikcija ili smjer življenja?”

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

LUCIJA, ti migranti i ti elgebetetovci, to nije ni nacija ni radno mjesto, ni profesija. I među migrantima i lgbt, ima i glupih i pametnih, i neradnika i vrhunskih radnika, poštenih i nepoštenih. Svi u nekom trenutku možemo iz tko zna kojih razloga, postati migranti, a biti lgbbtt, uvijek brkam ta slova, koliko slova napisati, to se rađa. To se ne postaje, nije to izbor. Jer da je izbor, nitko ne bi bio gej ili lezbijka.

Šok
Gost
Šok
1 godina prije

u usa 40% djece ne živi kod i sa svojim biološkim roditeljima
valjda hoće da tako bude i kod nas

Lucija
Gost
Lucija
1 godina prije

“Prećera ga”

Šok
Gost
Šok
1 godina prije

@Lucija
Preneseno:
“Fewer than half (46%) of U.S. kids younger than 18 years of age are living in a home with two married heterosexual parents in their first marriage. This is a marked change from 1960, when 73% of children fit this description, and 1980, when 61% did, according to a Pew Research Center analysis of recently released American Community Survey (ACS) and Decennial Census data.”

StarDam
Gost
StarDam
1 godina prije

@Šok, da ti prevedem s engleskog, manje od pola živi u normalnoj obitelji (biološki otac i majka). No, većina ostalih živi barem s jednim biološkim roditeljem (samohranim ili u drugom braku).

Šok
Gost
Šok
1 godina prije

StarDam

zahvaljujem na prevodu
ljubazno od tebe

moja je greška što nisam naveo točan postotak jer sam pisao po sjećanju i što nisam naveo
(mada su me stvarni brojevi neugodno iznenadili)
oba heteroseksualna roditelja u bračnoj zajednici
drugi put ću biti pažljiviji

Kihot
Gost
Kihot
1 godina prije

Poanta je da je obitelj kao prva, osnovna jedinica, uspješno Razbijena i uništena.

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

KIHOTE, a šta ako je u obitelji nasilje, otac alkoholičar koji redovito tuče i djecu i ženu, i razbija po kući….? Je li i to dio tradicije? samo neka se ne nađe netko tko će napisati da nema toga. Ima, u prošlosti je toga bilo i previše. U našim dinarskim vukojebinama takvi roditelji su stoljećima govorili: ja sam te stvorio, ja ću te i ubit !!! To su mnogi roditelji govorili djeci. Kada bi ostarili i kada bi te ostarjele očeve, sada odrasli sinovi mlatili kao vola u kupusu, hahaaa, pa neka su ih mlatili.
Uvijek kažem, ako nekog starca tuče sin pod stare dane, za to je uvijek i isključivo kriv taj otac.

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

ŠOK, znaš li koliko u Rusiji ili Ukrajini, ima razvedenih brakova, koliko djece ne živi u tzv.tradicionalnoj obitelji. Prvi razvedenik je glavom i bradom, sam predsjednik Putin, tek da napomenem.

Ana
Gost
Ana
1 godina prije

Ma pravo je uzivanje citati tekstove gdina Babica. Svrbe me prsti da se ukljucim i prodiskutiram o skoro svakom paragrafu, ali to bi vec bila uzurpacija prostora i 🙂 . Svakako, kao i uvijek- argumenti, zakljucci…. Ma sve!!! Naklon!

Laki Topalović
Gost
Laki Topalović
1 godina prije

Jbte, pa Željka Markić bi sad prepisala ustav DDR/Kina/SSSR itd itd itd.. u dijelu definicije i zaštite obitelji

PPP
Gost
PPP
1 godina prije

Ne samo za obitelj nego i za religiozne ustanove. Više je slobode imala Crkva u vrijeme komunizma, nego sada. 🙂

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

LAKI, a kako je ustav DDR/Kina/SSSR tretirao obitelj? Daj prosvjetli me?

Alanis
Gost
Alanis
1 godina prije

U svemu tome je toliko nelogičnosti i kontradiktornisti, da zaista ne znam kako pobornicima cijelog tog “progresivnog” pokreta glava ne eksplodira.

Trubadur
Gost
Trubadur
1 godina prije

Ostavite se ljevice, desnice, demokratije i svih ostalih izma, koji su ništa drugo nego iluzije… Nema toga več davno u postmodernom društvu…. Danas imamo samo suverenističku i globalističku stranu ….Politički pedigre je tu nevažan….Jest, da je globalizacija nužda ali zato GLOBALIZAM nije…..Ali problem uopšte dašnice je, da velikoj večini ne uspije da se izmota iz svih tih davno mrtvih ideologija, pa jim realna sadašnjica uvijek biježi…. Ako čemo još jednostavnije…. Ima samo dvije grupe u današnjom zapadnom svijetu….MI ( plebejci ) i ONI ( patriciji )….I ko je kome u funkciji zasad, mislim, da je jasno…

Lucija
Gost
Lucija
1 godina prije

Trubadur
O, htjeli bi oni biti patriciji.
Samo bez obzira koliko milijjuna i milijardi imali ukradenih bili su i ostali – fukara.
To što su psihopati kod mene nije olakšavajuća okolnost.

Slavonac
Gost
Slavonac
1 godina prije

Gopodinu novinaru.Ja bi volijo dase pozabavis malo sa crvenim menedzerima i njihovom djecom.Svi tajkuni su ostavstina CKJ.Mi presedamo VE a ne postivamo RVE 1481 koja kaze treba lustracija i zabraniti onima koji su bili u totalitarnom komunizmu.Nas premier nemoze svoje roditelje prosvjetliti.Dok se to ne napravi i svi arhive ne otvore,nema mladima perspektive.Samo istina moze ove narode prosvjetliti.Smrt fasizmu i komunizmu.

Ivo
Gost
Ivo
1 godina prije

opet preskačeš lijekove, svemirac. Lustriraj tu svoju glavu, bilo bi vrijeme. Smrt idiotizmu.

Slavonac
Gost
Slavonac
1 godina prije

Svako brani svoje.Nikad siska nije pala ispod masline.

otpisani
Gost
otpisani
1 godina prije

Slavonac
I tebi sinko;)

PPP
Gost
PPP
1 godina prije

Slavonac, zašto bi novinar pričao o crvenim menadžerima kad on za njih nije glasao nego ti.

Ti bi sada htio da drugi riješava ono što si ti zaj*ebo.

Neka svatko svoj problem rješava.

Slavonac
Gost
Slavonac
1 godina prije

Covice o cemu ti govoris.Mi dobili Rat,a isli kod fasista raditi.Branis ono sto nije obranjivo.Potomci crvene bagre ,drmaju kapitalom i medijima na ovim prostorima.

oddball
Gost
oddball
1 godina prije

Žalosno i mizerno,…. čitam i ne vjerujem, kao prvo tradicionalna seksulana ponašanja itekako uključuju i homoseksualce, nedvosmisleno možemo pratiti homoseksualnost od najranijih ljudskih zajednica, ne želim držati predavanje iz povijesti i antropologije tko je pismen neka se posluži podacima, dakle neka društva prije više tisuća godina su znala uključiti i takve osobe u društvo, mi danas u 21. st. ne znamo, mrzimo isključujemo i napadamo osobe koje su drugačije od većine, e sada kada sve ljude koje mrzimo ili kojih se bojimo uspijemo povezati sa ideološkim protivnicima nazovimo ih ljevičari, globalisti, multikulturalisti, soroševci (soroš je uvijek dobar dodatak na protivničkohj strani) i onda imamo zaokruženu priču, drugo multikullti nije ništa novo, aleksandrov svijet je bio takav i rim je bio multikulti, SAD asimilira došljake, pa alo to je poanta SAD-a i njegov izvor moći, melting pot, alo!? dalje, pozapadnjivanje svijeta zadnjih desetljeća?! ma zadnjih 200 godijna se svijet “pozapadnjiva”, pogledajte samo Japan, dovoljan argument, na kraju krajeva sa zapada je došao i kršćanski konzervativizam i komunizam i socijalizam i liberalizam više manje sve što je u opticaju na razini ideja i ideologija u svijetu danas i vi stvarno mislite da sa ovim Markić tezama možete kritizirati liberalni zapad?

PPP
Gost
PPP
1 godina prije

Halo ekolog, farmaceut, doktore ekonomije i magije, sada vidimo da si i doktor antropologije. Ti si se neki dan odjavio s ovog portala. 🙂

Sada mi je jasno da si pripadnik LGBT zajednice. Trebao si odmah otvoriti karte.

Saddam Panonski
Gost
Saddam Panonski
1 godina prije

Na koji način čovjeka diskvalificira iz rasprave njegova seksualna orijentacija?

PPP
Gost
PPP
1 godina prije

Ne diskvalificira, ali ga ne opravdava da piše tvrdnje koje ne stoje. On se vjerojatno pronašao u članku, a onda je kao i obično krenuo pisati nelogičnosti koje nemaju za cilj zdravu argumentiranu polemiku, nego omalovažavanje drugih.

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

PPP, ja sam se pronašao u članku, jer sam protiv tradicije, osim da tradicija bude folklor. Osobno mi smetaju tradicionalisti, jer su svi odreda licemjeri. Koriste internet, čedo modernih vremena i proizvod Zapada, piju kavicu ili čaj, i to imaju zahvaljujući globalizaciji.
Odbalove tvrdnje stoje, a tvoje ne stoje. Jer nisu istinite.

Moreno
Gost
Moreno
1 godina prije

oddball Čini se kako nisi u tijeku . . . tubaša je uvik bilo, ima ih i uvik će ih bit, neznan da neko ima problema sa tim činjenicama . . . međutim dok si ti spava nakotilo se još puno toga;

LGBTIQCAPGNGFNBA
– Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer, Curious, Asexual, Pansexual, Gender-non-conforming, Gender-Fluid, Non-binary, Androgynous

A šta se tiće Sorosa, pa on in daje lovu za udruge i to je nekima stvarno ”dobar dodatak” iliti ga honorar, ali to nije sve, nego te udruge još i država financira, a sa druge strane imamo također od države po vatikanskim ugovorima financiranje katoličke crkve . . . i tako dolazimo do obrasca ”divide et impera” pa imamo soroščad i katolibane. To uopće nije zajebancija.

oddball
Gost
oddball
1 godina prije

moj moto je živi i pusti druge da žive, uopće se za razliku od tebe ne opterećujem ovim lbgtbnjk, niti me ne zanimaju, meni su u životu konkretnu najviše zla napravili hrvati katolici tako da,….

Mat
Gost
Mat
1 godina prije

oddball, budi malo precizniji,koji Hrvati katolici???…..krezubi ili….

Moreno
Gost
Moreno
1 godina prije

oddball Je, opterećuju me tubaši kad idu u procesijun oko grada i kako oni kažu ponosno paradiraju pa ti dan ne dolazin u grad, to isto i crkva radi sa svojin procesijama. Meni se čini kako si ti preopterećen sa katilicima jer ako ti je neko zlo napravija onda je taj sikeđija, lupež, pedifil, prevarant . . . pa tek onda katolik . . .

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

MORENO, i meni smetaju nogometni navijači i svo to primitivno ludilo oko te glupe igre. Idu mi na k……c, kada je neka “velika” utakmica. Pitaj ljude oko stadiona na splitskom Poljudu, svaki put strahuju da im ne razbiju auto ili djecu ne puste na ulicu. Ok, srećom, tog nogometnog ludila ima sve manje.
Mene uvijek fasciniraju ti nogometni fanatici, ne bave se nikakvim sportom, a luduju za napuhanom mješinom. Mene su često u mladosti pitali, a tebe ne zanima sport? Za njih je sport samo nogomet. Hahaaa, ja bi ih upitao, a šta vi to trenirate, vježbate? Hm, ja sam i jutros bio u špagatu (ajd, ne 100-postotnom, ali 90%), na glavi i rukama, bez zida, nasred sobe jasno, i to ću raditi do smrti. Imam 60+ godina….
Inače zadnjih godina se i ne primijećuje da su te neke gej-parade, ljudi su se navikli, a ionako na njima ne sudjelu 99% gejeva i lzb. Jer se njih 99% ne deklarira.

Moreno
Gost
Moreno
1 godina prije

zlatan Također, ako si i ka mlad živija u Splitu onda si zna di se tubaši pojavljuju . . . 1970-ih su dolazili u restoran ”Dva Goluba”, na Sustipanu, na mistu di je danas ACI restoran kojega vodi Grašo, kupali su se na đigu . . . svi su to znali i nikome to nikad nije smetalo . . . iman i dobre poznanice lezbe koje se ne ljute kad ih zoven lezbama i one mi govore kako bi volile da nema ”povorki ponosa” . . . pa da ja obučen tange i stavin kožne tirake pa da tako šetan po gradu skupila bi me pandurija odma i pitala osobnu, pa bi me ”privelo” . . . a tubaši u ”povorki ponosa” sa bivšin ministron policije na čelu povorke to mogu . . . to ti je ono ”. . . . u mozak” . . . a ja nevolin da me iko ”. . . . u mozak” i to nema ikakve veze sa ravnopravnostima, pravima i slobodama.

žrec
Gost
žrec
1 godina prije

Oddball, ne znam što su ti zlo napravili hrvati katolici, ali se vidi da ti je razum pod utjecajem prošlosti i emocija, što te diskvalificira za bilo kakvu ozbiljnu raspravu. Ne možeš raspravljati s nečijim emocijama. A i inače si 100 postotni leftard, u svoj negativnosti te riječi, još od AMSI-a, i nisi se pomakao milimetar. Bez uvrede, molim.

Ivo
Gost
Ivo
1 godina prije

hahah…proučavao sam malo povijest, nisam nigdje pročitao da su u starom Rimu imali wc-e za transgendere i slične nesretnike.

Što se pozapadnjavanja tiče, Japana pogotovo, to je sve na vrhovima bajoneta doneseno transgenderu, alo?!

Nemam inače ništa protiv vas iz lgbt-a, dokle god to držite to za sebe i ne namećete svoje vrijednosti drugima. Ipak je ovo demokracija, znaš? Vladavina većine i to, alo?!

oddball
Gost
oddball
1 godina prije

wc za transgendere? ja pokušavam biti ozbiljan, ajmo malo drugačija povijest, narod Siouxa, imali su mjuesto za ratnike, squo, i homoseksulaci su imali posebno mjesto u plemenu sa u njihovoj tradiciji određenom funkcijom, mi nismo u stanju dati tim ljudima da na neki način registriraju svoju nekakvu zajednicu bez da se petljamo u njihovu intimu, primjerice ja živim u klasičnoj ajmo reći obitelji, žena djeca i ostalo, i nikada se nisam osjećao ugrožen mogučnošću da će neki homoseklsualni par imati jednaka prava kao i moja obitelj, ali evo većini ljudi je to problem i ti kažeš demokracija, u redu, meni je najveći problem što većina kojoj ti pripadaš se osjeća ugrožena ako se dopusti da i oni drugi imaju prava

Piretis
Member
Piretis
1 godina prije

@oddbal- Daj, molim te, pročitaj famoznu Istanbulsku konvenciju, koju smo i “mi” potpisali. Obrati pažnju na čl.12 st. 5 gdje se jasno traži od potpisnice da “kulturu, običaje, vjeru i tradiciju u mjeri u kojoj se razlikuju od načela i tumačenja ove Konvencije, trebaju potčiniti ciljevima Konvencije”. U čl. 4 st. 3 jasno se navode temelji Konvencije: rod, rodni identitet i seksualna orijentacija.
I sve bi to bio luk i voda da nije članka 14 stavka 1 i 2. A on jasno zahtijeva od potpisnice da u redovni nastavni program uključi pitanja “roda i nestereotipnih rodnih udruga”, nadalje traži se širenje rodne ideologije i u sportskim i kulturnim prostorima.
Dakle, jedno je biti za toleranciju, i ja jesam za, a nešto sasvim drugo dopustiti da nam pravila života i obrazovni i kulturni prostor kontrolir manjina sa, za većinu građana, nestandardnim ponašanjem. Eto zato se osjećam ugrožen. Zato jer će mi unuke, sva je sreća pa im je za djecu već prekasno, pokušati “odgojiti” razni sumnjivi tipovi.
Treba razlikovati život iza četiri zida, o kome ja ne želim znati ništa jer me se ne tiče, i prisvajanje obrazovanja i prava na promjenu tradicije od strane ljudi koji do moje tradicije, vjere i kulture ne drže ni koliko do lanjskog snijega.
P.S. Pročitaj prvu vijest i današnjim “Vijesti u podne” sa ovog portala. To sigurno nije nešto što bi zaželio sebi i svojoj obitelji.

oddball
Gost
oddball
1 godina prije

razumijem te, pročitao sam konvenciju i nemam problema sa tim, mislim da se cijela stvar predimenzionira, što se krije iza formulacije rodna ideologija? dakle imaš muškarce, žene i likovi koji ne znaju što su ili su muškarci “zarobljeni” u tijelu ženi ili obrnutu, mislim koga briga, ja nisam u životu takve osobe upoznao, ako ikada sretnem takvu osobu ne vidim razlog da surađujemo poslovno ili profesinalno kao sa bilo kojom drugom osobom, ono što hoću reći ako neka konvencija pokušava regulirati nekakve okvire i za te ljude ja nemam ništa protiv iako kao i većina konvencija to je mrtvo slovo na papiru, što ćemo sa stvarnim problemima primjerice muž prebije ženu pred djecom ili djecu zajedno sa ženom, to se svakodnevno događa, je li to “uobičajeno” ponašanje u našoj kulturi? ajmo se praviti da problema nema dok neki baja ne pobaca vlastitu djecu sa balkona pa ćemo se svi skupa danima iščuđavati, koja konvencija će tu tradiciju i kulturu mijenjati? bojim se da nam te za pametne ljude sporedne teme serviraju isti ljudi koji tvrde da nema globalnog zatopljenja, da je cijepljenje štetno i nepotrebno, da se upala pluća liječi vitaminom c, dakle sve redom liberalno-soroševske zavjere, bojim se da tvoja unučad i moja djeca ne moraju strahovati od rodne ideologije nego od novoga svjetskoga poretka koji niti je antiglobalistički kako se želi predstaviti niti je suverenistički ali je potpuna negacija tri stoljeća prosvjetiteljske tradicije,….

Moreno
Gost
Moreno
1 godina prije

oddball A šta se tiće istanbulske tebi nije problem šta se za udruge i raznu dodatnu birokraciju iz drżavnoga proračuna izdvaja trocifreni broj miljuni kun za one kojima će bit egzistencija uvećavanje problema nasilja nad ženama i promisli kako funkcioniraju ti kojima egzistencija ovisi o nasilju di bi prestankom nasilja oni izgubili egzistenciju.
Sad ti zagovaraš istanbulsku, po obrascu “meni ne smeta” isto ka šta katolici i neki nekatolici zagovaraju vatikanske ugovore po istome obrascu “nama ne smetaju”.
Ti ili si indoktriniran ka pravo sorošče koje ili jednostavno sereš.

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

ODBALL, točno tako. Svi ovi tradicionalisti nisu rekli niti jednu riječ kada je onaj bacio četvero djece sa balkona, jer po njima, djeca su njegovo vlasništvo. Civilizirano društvo ne dopušta ni bacanje kućnih ljubimaca, a kamo li djecu!
Uvijek pitam takve, znate li barem jedan istospolni brak ili zajednicu? Ispostavi se da ne znaju. Ne znam ni ja, jer čitam , da ih u cijeloj Hrvatskoj ima samo 35 parova (muško-muških i žensko-ženskih). Kako tih 70 osoba, može ugroziti društvo?
Ti tradicionalisti ne mogu podnijeti ni mene kada u dobi 60 plus godina, radim stoj na glavi na kamenoj ogradi mosta, a to sam radio i lani-:). Pred nekim prijateljima, da se uvjere. Tradicionalisti bi me najradije gurnuli …… jer im rušim njihovu usku sliku svijeta.

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

PIRETIS, moja vjera je staroslavenska. Zašto kršćani lažu da su korijeni evropske civilizacije i nas Slavena i nas Hrvata, u kršćanstvu, kada to nije istina! I to kršćanstvo je isto bio dio globalnog širenja.

Piretis
Member
Piretis
1 godina prije

@zlatan- Nije tema je li vjera, kršćanska, od pamtivjeka dio naših života ili nije. Za mnoge na ovim prostorima ona jeste dio života. To je činjenica. Isto kao što je činjenica da su opće društvene vrijednosti našeg društva u korijenu kršćanske.
Ima istine da su se kršćanstvo i islam širili, osim misioniranjem tj dobrovoljnim prelaskom na vjeru, i ognjem i mačem. No, to je prvenstveno politički a ne vjerski fenomen.
P.S. Od staroslavenske vjere sačuvani su neki običaji i narodna imena. Sve je drugo nestalo, čak je teško utvrditi detalje te vjere. Ako netko želi prakticirati neku, bilo koju vjeru, a da to nije samo poza nego iskreno, ja mu sigurno neću praviti probleme. Dapače, imat će moju punu podršku.

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

ODBALL, imali su u mnogim kulturama i ratnike homoseksualce. U grčkoj Tebi, postojao je cijeli odred gejeva-ratnika, a mnoge stare vojske su ih bile pune. Dokazano je da su bili odlični ratnici.
Problem je u percepciji primitivne sredine, koja misli da su muškarci gejevi plahe pahuljice, a lezbijke da su muškarače. Hahaa, koji primitivizam, da ti tradicionalisti znaju kakvih mužjačina ima među gejevima, ali baš se takvi ne deklariraju. Čitao sam o tome i logika mi to govori. Siguran sam da ovi tradicionalisti ne mogu ni zamisliti, da neki boksač može bit gej-:)
Usput, a šta sa gejevima koji su u braku, imaju ženu i djecu? Neki kažu da su to biseksualci.
I zašto bi nekome smetalo da postoje i aseksualne osobe? Sve neki fašisti.

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

IVO, a kakve su to zahode imali u starome Rimu? Nisu u rimskoj i grčkoj civilizaciji imali problema sa postojanjem homoseksualnosti, to dolazi tek sa kršćanstvom. Japan na bajunetama? Hahaaa, Japan se otvorio velikom Svijetu 1853, a prvi strani vojnik je na japansko tlo stupio tek 1945. Inače sve do 1895, niti jedan japanski vojnik nije izašao sa japanskog otočja. Inače Japan je oduvijek, kao i cijela Azija, itekako bio tolerantan na postojanje homoseksualnosti. Nisu bili tolerantni jedino kršćani, muslimani, židovi i zaratustrijanci.
IVO, nemaš pojma.
Ako je i demokracija, to nije samo vladavina većine, nego i zaštita svih manjina. IVO, takvi stavovi neće proći, vrati se u pećinu.

Pero
Gost
Pero
1 godina prije

Jesi li ti upravo to pohvalio melting pot? Strasno, prestrasno i zalosno

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

PERO, barem smo mi na slavenskom jugu melting pot Ilira, Romana i Slavena. Ma ima tu i Avara, i ostalih ovakvih-onakvih. Koliko nas ima od žute kose kao slama, pa do crne kovrdžave, od kosih očiju, pa do ne znam kakvih sve ne. Znači i nas treba likvidirati, jer i mi smo MILTING POT. Pot, lonac, u Dalmaciji se za lonac i danas kaže pot, to je talijanizam. Mali lonac, lončić, je potić.

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

ODBALL, sve je to točno. Ni meni nije jasno kako nekome u ovome vremenu, toliko može mrziti pedere i slične. Znam da oni kažu, neka budu u četiri zida takvi, hahahaaa, kao da rade neke nepodopštine na ulici. Dapače, homići su toliko povučeni, da se ni danas njih 99%, ne želi deklarirati. Ipak, ako se vratimo u kršćansku prošlost, kada su pedere koje bi ulovili, spaljivali, hm, dobro je danas. Iako su i u našem vremenu pravi gejevi osuđeni na smrt.U nekim islamskim tvorevinama tipa: Saudijska Arabija, Jemen, Iran, Sudan, pa i Uganda, ili tamo gdje je vladao ISIS. Unatoč tome da neki u Rusiji vide branu protiv pedera, onaj koji nešto zna, znat će da je baš carsko doba Rusije, do recimo 19-tog stoljeća, bilo doba kada su prihvaćali postojanje homoseksualnosti. Što se ne bi moglo reći za ostatak Evrope u ta vremena. To šta neki u današnjoj Rusiji misle da će uz pomoć tradicionalne obitelji, podići natalitet, varaju se. Šta je uopće to, tradionalna obitelj? U samoj Rusiji, već desetljećima nema takve obitelji i neće je više nikada biti.
Činjenica je da su najslobodnija, najnaprednija, najbogatija, ona društva koja odustanu od tradicije i okrenu se modernosti. Ok, tradicija kao folklor, ali ništa više od toga.
Pozapadnjivanje Svijeta jest činjenica, ali je činjenica da i zapad prihvaća neke druge vrijednosti. Npr., mnoge dobre strane azijskih civilizacija i kultura. Pada mi na pamet yoga ili džudo kojeg trenira sam Putin. To definitivno nije zapadna tekovina, to je azijska, budistička i hinduistička tekovina.
ODBALL, prouči malo, koliko je znanja došlo iz kineske civilizacije u Evropu? Od papira, preko baruta, kompasa pa do ne znam čega sve ne. Ili brojke kojima danas piše cijeli Svijet. I koje još uvijek pogrešno zovemo arapske, a zapravo su indijske.
Točno, globalizacija postoji još od kamenog doba, i to je vječno kretanje ljudske vrste. Oni koji su protiv, neka odbace svu hranu koju smo uvezli i koju držimo zdravo za gotovo. Npr., ispijanje kave ili čaja, i to pijuckamo zahvaljujući globalizaciji. Zahvaljući globalizaciji jedenmo i rižu, krumpir, naranče cijedimo, ili imamo purice ili tuke, kako ih zovemo u Dalmaciji. Ili jedemo špagete, i to je sve produkt globalizacije.
Zahvaljujući globalizaciji i lupkamo po tastaturi i imamo internet, je li tako?

oddball
Gost
oddball
1 godina prije

da ti odgovorim na prvo pitanje, mržnja je sama sebi smisao za ljude koji ne znaju drugačije, najbolji ti je primjer Hitler, počelo je sa židovima koji su eto krivi za sve, 36. je bilo lako u Njemačkoj mrziti židove, a bilo ih je manje od 1% njemačke populacije, nažalost nije bolje ni danas, ako si luzer i sumnjaš u svojku muškost udri po pederima , to je barem lako,… istina one gey parade su mi bez veze i nikada ne bih otišao tamo, ali kao što kažeš ne idem ni u grad kada je velika utakmica , ne idem na skupove HDZ-a, to ti je to,…
drugo, slažem se da je puno znanja došlo i sa istoka, ali velika većina ideja i ideologija su čisti produkt zapada, u indiji se danas glasa na “demokratskim” izborima, u kini je na vlasti konunistička partija, a japanski poslovnjaci nose kravatu i odjelo, kužiš,… a ovi tradicionalisti, to je smiješno koliko malo hrvatska ima autohtone vlastite kilture, strašan utjecaj su davno izvršili na nas mlečani, austrijanci, turci, mađari, anglo-amerikanci i tako dalje, i danas kada se javi neki “suverenist” kako je naša tradicija i kultura u opasnosti, za puknit od smijeha,…

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

ODBALL, zar kravata nije hrvatski proizvod, hm, hahahaaa? Smiješno je ipak tako pisati, da je velika većina ideja sa zapada. E pa nije baš tako jednostavno. Nedavno sam gledao na National geografic ili na Tv-history, ne pamtim, o putu svile. Pa je do u detalje objašnjeno koliko je dugo taj put svile postojao, kako je kineska civilizacija utjecala na evropsku i obrnuto. Naprosto sam ostao zatečen….
Točno je da je nekakva demokracija rođena u staroj Grčkoj, pa je bilo i u Rimu, prije nego je postao carstvo. No, i rane indijske države, kada su Arijci tek preplavili sjever Potkontinenta, isto su imale nekakvu demokraciju.
Odbale, Svijet nije tako jednostavan, a naša tradicija je ista kao i kod svih Evropljana. Mi se lako uklapamo od sjevera do juga, od Atlantika do iza Urala, samo zato jer pripadamo istoj civilizaciji.
Ok, malo teže bi se snašli u recimo Japanu, ali snašli bi se i tamo. Ako nismo baš zatucani seljaci, koji misle da je cijeli Svijet kao njegovo selo.

P.S Odballe, ja se mogu pohvaliti da u mojoj Dalmaciji nije bilo kmetova i da nisu spaljivali vještice. Zašto? Bili smo dio Presvijetle Republike Venecije, u kojoj nije bilo kmetsva ni inkvizicije. Zato u Splitu nisu spaljivali vještice, u Zagrebu jesu. Zadnje četiri su spalili 1752, a te je godine prosvjećena habsburška carica Marija Terezzija zabranila te gluparije. I vještice više nisu gorile.

Moreno
Gost
Moreno
1 godina prije

Muški I ženske biološki nisu isti, to je priroda odredila i nikakvi društveni inženjering to nemore prominit bez obzira šta kažu i znanost i religije i ideologije.

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

MORENO, kako nisu isti, osim po pitanju spolnih organa i mogućnosti rađanja? Zar žene nemaju mozak? Po vjernicima, žena je pola muškarca, ima pola mozga. Vjeruješ li u te svinjarije?
Inače ako si protiv znanosti, pa koji vrag koristiš internet? Za mene je to biti licemjeran. Zao.

Moreno
Gost
Moreno
1 godina prije

zlatan Nisu isti ne samo po spolnosti i mogućnošću rađanja nego po puno toga drugoga . . . uziman kako si normalan čovik za raspravu, ravnopravan svima ostalima bez obzira na spol, ali me ipak čudi kako možeš napisat ”Zar žene nemaju mozak? Po vjernicima, žena je pola muškarca, ima pola mozga.”
Ko je spomenija MOZAK i kako ženske imaju po mozga . . . pa nije valjda kad san napisa kako muški i ženske ”nisu isti” kako san dodatno mora napisat da su muški i ženske RAZLIČITI ili kaku su muški DRUGAČIJI od ženskih i obrnuto . . . ali evo napisa san . . . bez uvrede, ali po mojemu mišljenju tako se objašnjaje maloj dici koja još nisu krenila u prvi razred.

Messimontana
Gost
Messimontana
1 godina prije

Prvo pitanje…zašto određena skupina ljudi (Gay, bi, hindusi, muslimani, vegetarijanci..skroz nebitno)
ne bi imala ista prava kao i većina dok ne krše zakone i pravila države u kojoj žive…I ako drugome me rade zlo????…zato jer to piše u knjizi napisanoj prije 3000 godina u kojoj se govori o divovima, ljudi žive 1000 godina i zemlja je ravna ploča???…ali ozb, neki pametni argument???

PPP
Gost
PPP
1 godina prije

Ozbiljnost komentara si uništio spominjanjem ravne Zemlje, al’ dobro.

Jedan primjer. Zakon je jasan. Sekularna država ne priznaje menije prema religioznoj i ideološkoj pripadnosti.

Ako pak misliš da treba i takva osobna prava uzeti u obzir, onda očekuj da će drugi tražiti pravo na 150 žena jer to nikoga ne ugrožava. Biti će i onih koji misle da su sunčeve zrake dovoljne i da im hrana nije potrebna.

Pravila države i državu stvara većina, a ne država većinu. Okrenuo si priču. Komu se država i većina ne sviđa, može tražiti drugu državu i drugu većinu, a ne nametati svoje osobne preferencije tvrdeći da su univerzalne i da na njih svatko ima pravo.

Messimontana
Gost
Messimontana
1 godina prije

Očito ne poznaješ bibliju ili povijesne činjenice…dakle, kad je Jošua (mislim da je taj, morao bi prov ako te baš zanima toliko) zauzimao jedan Kananski grad navodno je zaustavio sunce da zađe i na taj način produžio bitku u „noć“ i pobjedio na kraju…I to ti je bio glavni argument crkve da je zemlja ravna ploča u onim slavnim suđenjima Koperniku i sl ?

PPP
Gost
PPP
1 godina prije

Bibliju, kao i većina, čitaš binarno, a to se tako ne radi. Biblija nije bajka, nego skup opisa društvenih i prirodnih događanja u vremenu kojeg nitko od nas ne poznaje. Čak i Tora u prijevodu znači “Zakonik”.

Druga stvar, koju rijetko tko zna, tiče se tog spaljivanja vještica i znanstvenika. Najviše spaljivanja je bilo u vrijeme Rensanse, a ne prije kada je Crkva dominirala. Ako ne vjeruješ, samo pogledaj arhive, pa se iznova javi.

Messimontana
Gost
Messimontana
1 godina prije

I ovo za bibliju…dakle jesu li po tebi onda tekstovi istiniti ali u nekom nepoznatom dobu (dakle postoje divovi, Jona je u trbuhu kuta proveo 3 dana..) ili su neke alegorije iz kojih mi moramo izvući zaključke???…I po tebi je li onda postojao npr Mojsije, da li je živio 900 god i jesu li Izraelci pobjegli iz Egipatskog ropstva iako o tome nema ni jednog povijesnog dok (a postoje papirusi o glupostima tipa isplata žita, ugradnji WC-a i sl)….A ovo da za spaljivanje nije odg crkva je jedna od većih gluposti koje sam pročitao?????

PPP
Gost
PPP
1 godina prije

Vidim ja Messimontana da si sve “shvatio”. 🙂

Sve svete knjige su ustvari jedan oblik pravnih propisa tog vremena i način kako se treba ponašati. One su napisane stilom koji odgovara tom vremenu i samo binarne osobe ih čitaju bukvalno.

Zamisli sada da smo u budućnosti u godini 4000. Djeca će vjerojatno čitati naše pravne propise. Misliš li da će sve razumijeti kao ti danas Bibliju?

Hoće li oni iz neke poezije tipa “Djevojci kosa sjaji jače nego Sunce” zaključiti da joj glava doista svijetli jače nego Sunce?

A za spaljivanje treba ipak malo čitati i istražiti. Možda glupost bude ne drugoj strani?

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

PPP, kršćanska rulja je spalila i Aleksandrijsku knjižnicu i zadnju onodobnu znanstvenicu Hipatiju, su ubili i meso joj ogulili do kosti. Alekandrijski tadašnji biskup, koji je primitivnu rulju nahuškao na to, kasnije je proglašen za sveca. To je sveti Ćiril aleksandrijski.
Da EU parlament osudu sve totalitarne vjerske režime, da im pišemo i da donesu tu deklaraciju?

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

PPP, joj meni, gospođa Crkva da je bila toliko nevina, dobra, hahaaa. PPP, je li to neki vic ili zaista misliš?
Pa ta Crkva kada je krenula u križarske ratove, četiri puta su prošli kroz moju Dalmaciji i bijesna, pijana i smrdljiva križarska rulja, spalila je Zadar. Godine 1202.
Kada su došli do Konstantinopolja (danas Istanbul), te prešli Bospor, pijana i smrdljiva, nepismena kršćanska križarska vojska, prvo selo na koje su naišli su sve odreda poklali i selo spalili. Budaletine su mislili da su već među Arpima, iako su bili među kršćanima, Grcima.
I da Crkva i crkve nisu odgovorne za svinjarije prošlosti? Najodvratnije nešto što sam pročitao.

PPP
Gost
PPP
1 godina prije

Zlatane, žali Bože energije koju imaš i koju pogrešno koristiš. Komentari su ti puni mržnje koja te zaslijepljuje tako da čitaš ono što ne piše, vidiš ono što ne postoji i čuješ ono što nitko nije rekao.

Da ponovimo, možda će ona “Repetitio mater studiorum est” ipak upaliti?

Najviše spaljivanja je bilo u vrijeme Rensanse, a ne prije kada je Crkva dominirala.”

Razlika između “sva” i “najviše” je velika. Nije to teško shvatiti, samo iz srca treba izbaciti mržnju i prestati manipulirati uspoređujući spaljivanja gradova i ljudi. Naseljena mjesta su spaljivale sve vojske.

Messimontana
Gost
Messimontana
1 godina prije

Dr…u čemu je prob da ja ili bilo tko dr imamo dvije-tri (ili 150 žena) ako se volimo i nitko nikoga nije na to prislio????…Ozb???…A kad tvrdiš da većina određuje pravila manjini sjeti se npr naci Njem, fašist Italije, Nedićeve Srb ili naših U…i koliko je to zla i smrti donijelo….I tko ti garantira da tebe osobno netko neće proglasititi manjinom npr jer si pre nizak, čelav, imaš krivu boju očiju, iz krivog si grada, drukčijeg si mat sranja i sl??????

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

MESSIMONTANA, pa i sada se navijači pomlate ako čuju tvoj naglasak. Hoću reći, moguće je to.
To prenizak ili previsok…..i danas ima prepreka. Npr., u mojoj firmi radio je momak visok 204 cm. Nakon srednje škole, želio je postati vojni pilot. Ne može rekli su mu, previsok si !

Piretis
Member
Piretis
1 godina prije

@Messimontana- Evo zašto: Ja sam, samo kao primjer, vegetarijanac. I zakon i društvo nemaju ništa protiv mojeg stila života i prehrane. E sad, zamisli da ja, ovakav kakav jesam, počnem sumanuto lobirati, sa skupinom istomišljenika, i da proguram zakon koji obavezuje i druge, tj sve, da se drže mojeg stila života.
Kako bi ti se dopao taj zakon? Kako bi se ostalima dopao? Nije problem u pravima, ona moraju biti univerzalna, problem je kad netko svoje ideje ili agendu pokušava nametnuti drugima. Problem je u tome što je određena skupina sebi dala za pravo da ostalima nameće svoja pravila.

Messimontana
Gost
Messimontana
1 godina prije

Koja to skupina nameće dr svoja pravila???…ako misliš na Gay, LGTB i tako nešto čini mi se da oni žele samo prava kao i svi dr….ako misliš na muslimane tu se slažem da u demokraciji nemaju šta vrijediti pravila bilo koje crkve?

PPP
Gost
PPP
1 godina prije

Osobno pravo nije prirodno pravo. Osobna prava su stvar dogovora zajednice, a ne dio prirodnih prava. Prirodna ili univerzalna prava pokrivaju sve. Poštujući prirodna prava nitko ne može biti ugrožen.

Reci mi koja to prava nemaju pripradnici LGBT zajednice?

Messimontana
Gost
Messimontana
1 godina prije

Do prije par god vjenčanje i nasljeđivanje imovine ako ti partner premine…čak nisu smjeli ni nekakvu glupu paradu održati jednom god…sada je to oke ali samo zato jer su se izborili za to…rekao si da si vegetarijanac, zamisli da to ne možeš promijeniti i netko ti uskrati ovo gore i još te koji put istuče ili zatvori zbog toga ?

Piretis
Member
Piretis
1 godina prije

@Messimontana- Nisam ni spomenuo uskraćivanje prava niti zatvaranje ili tuču nekoga. Svatko mora imati pravo na svoj život. Ali nitko si ne smije uzeti pravo da nameće kroz obrazovni sustav svoj stil života i seksualne navike. A to se dešava, za sada samo na “razvijenom zapadu” ali već sutra to će biti normalno i kod nas.
Primjer: 2013 god. u GB je došlo do masovnog ispisivanja iz škole i posljedično do skandala jer se u školi predavala nastava naziva “No Outsiders” koja promiče LGBT stil života. Uz to je u obaveznu lektiru bilo uključeno i nekoliko knjiga o istospolnim zajednicama. Bio je to pilot program koji je neslavno propao ali ne znači da se neće ponoviti i to idući put kao obavezni. Sigurno hoće.

Lurker
Gost
Lurker
1 godina prije

Ponovilo se nedavno, ali su ih zaustavili muslimani koji su prosvjedovali (roditelji). Od krscana niti a niti b.

Lurker
Gost
Lurker
1 godina prije

Da, do prije par godina je situacija za lgbt bila puno losija pa su se izborili i tu sam ih podrzavao… Ali, borba se nastavlja iako za to nema potrebe, a s tim nisam OK. Ukoliko imaju sva prava plus pravo na gradjanski brak zasto je nuzno da npr trans osobe citaju maloj djeci vrticke dobi slikovnice sa trans tematikom kao u Americi?

Messimontana
Gost
Messimontana
1 godina prije

I ko je je po tebi to „osobno pravo“…Ne razumijem…daj definiciju

PPP
Gost
PPP
1 godina prije

Prije parade “ponosa” nisam nikada vidio poradu heteroseksualaca, dakle te parade služe samo za podijele u društvu, jer prava homoseksualnih osoba su zaštićena jasno preciziranim prirodnim pravima koja nitko nema pravo pogaziti na bilo koji način.

Ona se suprotstavljaju bilo kakvom pravnom normiraju. O tome su pisali Weber, Hobbes, Spinoza, Hayek, Bastiat, Aquin… Prirodna prava vrijede za sve ljude podjednako, bez izuzetka. Ona ne ovise o osobnim preferencijama i ideologijama. O njima nema polemike i dogovora. Ona su vremenski vječna i nepovrediva.

– Pravo na život
– Pravo na slobodu
– Pravo na vlasništvo

Kasnije govorimo o pravu na rad, integritet, sigurnost, obrazovanje, liječnje, udruživanje, privatnost, slobodu mišljenja i govora…

Imaju li pravo članovi LGBT pravo na život, slobodu i vlasništvo? Imaju. To su temelji današnjeg društva.

Brak nije prirodno pravo, nego dogovorno. Zajednica se dogovorila što se smatra brakom i to treba respektirati. Spomenuo si nasljedstvo. Ok, sada je to regulirano drugim oblikom zajednice koja nije brak. Dakle i to je riješeno.

Pojedinci ne mogu svoje osobne preferencije nametati zajednici, niti se mogu pozivati na prirodna prava, jer ona ni u kom slučaju nisu ugrožena.

Pogledaj statistike i broj sklopljenih homoseksualnih zajednica u Hrvatskoj. Za manje od 100 takvih zajednica smo potrošili stotine milijuna kuna. Za svaku takvu zajednicu, građani Hrvatske su platili desetak milijuna kuna. I sada ti govoriš o ugroženosti.

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

PPP, a šta misliš, zašto je sklopljeno samo 35 ili 70, istospolnih zajednica u Hrvatskoj? Ne znam točnu brojku, da li 35 ili 70, a nije ni važno. Tako malo, jer još uvijek se 99% gejeva i lezbijki ne želi deklarirati, jer bi im život bio nakon toga ugrožen. Ok, meni je prihvatljivo da najveći dio tih ljudi želi svoju intimu čuvati za sebe. Ali sam siguran, da ih se barem u mladosti, stalno pita: kada će djeca, brak?
Jednako kao što se vegetarijanci odmaah nađun na listi za izrugivanje, tipa: a šta ti uopće jedeš?

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

PPP, u kršćanskom srednjem vijeku su gejeve spaljivali, ako bi ih ulovili. U nekim muslimanskim zemljama i danas ima toga, jednako kao što je seks izvan braka u nekim islamskim zemljama kažnjiv.

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

PIRETIS, ja sam pretežn vegetarijanac (jede ribu, mliječne prozvode…), ako si ti pravi vegetarijanac, onda sigurno znaš na kakve si predrasude i čak mržnju, nailazio u našoj primitivnoj sredini. Mogu misliti sa čime se susreću vegani. E sada, ako je netko gej, vegan, nije nogometni navijač, već radije hoda po konopu između dvije litice, u našoj sredini je to put za lomaču-:)))))
Lobiranje za nešto nije problem, jer i ti si postao vegetarijanac samo zato jer je netko govorio o tome. Jednako kao što sam ja čuo za klasičnu hatha-yogu, kupio određenu literaturu i na kraju došao do osobe koja je to podučavala. Među prvima u bivšoj yu-državi. Srećom, bio sam dovoljno mlad za to početi, ali bilo bi još bolje da sam za to doznao u djetinjstvu.
A to gej ili ne-gej, to te nitko ne može “preobratiti”. Takav se ili rodiš ili ne rodiš. Prije se može promijeniti boja očiju nego seksualna sklonost, hahahaa. I asketski tipovi, koji žive povučeno i disciplinirano, ako su sa gej-sklonostima, neće to raditi, ali su i dalje gejevi. U glavi!
Usput, jako cijenim asketizam. Nema ti ništa loše.

Messimontana
Gost
Messimontana
1 godina prije

Pitanje br.2….tko brani bogatom, npr Njemcu, Norvežaninu, Šveđaninu itd da ima 5-6 djece???…ako ih neka sirotinja iz Iraka koja radi slabo plaćene poslove može imati toliko zašto ih onda nemaju ovi gore???…pitanje br.3….tko bi čistio ulice, radio na farmama, njegovao starije da nema tih istih ljudi????….Evo u RH više ne možeš naći radnika za neka zanimanja ni da ih duplo platiš?…I najvažnije, 99% tih ljudi dolazi iz država gdje su SAD i EU uvodile „demokraciju“…I pri tome uništili infrastrukturu, državna tijela i birokraciju, pobili ko zna koliko ljudi i doveli na vlast koljače i ubojice…I sada se netko čudi šta oni bježe od tamo?

Mucke
Gost
Mucke
1 godina prije

Brani im isto kao i meni zdrav razum koji kaze da ako budes imao vise od dvoje djece zavrsit ces bankrotiran ,kao beskucnik kopajuci po kantama za smece.Ovo za sta se vi zalazete u Sovjetskom Savezu se zvalo uravnilovka i neslavno je propalo jednako kao i liberalizam,samo sto to jos nitko nije procitao na vijestima pa se valjda nije ni dogodilo.

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

MUĆKE, ljudi koji su pročitali više od jedne knjige, ne žele imati čopor djece oko sebe. To je civilizacijska činjenica. Kada bi se množili kao miševi, koliko bi nas onda bilo? Već idemo prema brojci osam milijardi…..do kada?
Ne znam koliko djece imaju ti iz Iraka, možda nemaju baš 6, možda 3 ili 4 u prosjeku. Opet, iskustvo me uči, da oni koji se nekontrolirano množe, da su problem u društvu. I ovaj lik koji je nedavno bacio četiri djeteta sa balkona, ma prečesto je to da bi bilo slučajno.

Pero
Gost
Pero
1 godina prije

Odgovor na pitanje br.2: trenutni sustav i financijski sistem. Odgovor na pitanje br. 3: nije poanta tko ce raditi “nize placene poslove” vec zasto domicilno stanovnistvo ne zivi od tog istog rada? Odgovor je isti: trenutni sustav i financijski sistem.
Dakle, poanta nije u rijesavanju posljedice, vec rijesavanju uzroka. A uzrok je jednak.

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

PERO, u davnim vremenima ljudi su se množili kao miševi, samo je tada pola male djece umrlo prije druge ili pete godine. Do 18-te godine, već je 67% bilo mrtvo, a do 50-te, oko 94% od ukupno rošenih je već bilo pod zemljom.
Danas dožive 85 ili 90 godina i umru, i kaže se, mogao je još koju godinu. Toliko smo se uzoholili. Za to je zaslužan svekoliko napredak, a ne tradicija.

Har Megiddo
Gost
Har Megiddo
1 godina prije

Jedna od idiotskijih tvrdnji koju možete svako malo čuti iz konzervativnih, tradicionalnih i desnih krugova je kako tzv. liberalna ljevica ne zagovara “istinski” liberalizam (što god to bilo), nego kulturalni marksizam!!! Te panjine su duboko uvjerene da je Staljin svojedobno slao svoje agente da se infiltriraju na američka sveučilišta i počnu promicati agendu ljudskih, životinjskih, seksualno-manjinskih i kojekakvih drugih prava. Njihov mentalni sklop je isti kao u ovih danas što zbilja vjeruju kako je Putin doveo Trumpa u Bijelu kuću.

A hrvatski tradicionalisti, konzervativci i desničari još su za koplje iznad od ostalih. Kad biste svima njima kojima se navlaže gaće na pojavu Željke Markić pročitali odredbe iz ustava gore navedenih zemalja, a da im ne kažete o kojim zemljama je riječ, svi bi oduševljeno pljeskali i odobravali. Kad bi ste im potom rekli da se radi o odredbama iz ustava Sjeverne Koreje, Kube, SSSR-a, Venecuele ili SFRJ, dočekao bi vas muk popraćen blagotelećim pogledom svojstvenim onima koji se suočavaju sa činjenicom da ono u što su vjerovali i što su znali nema veze ni sa stvarnošću ni sa zdravim razumom. Ali nemojte misliti da bi nakon toga oni korigirali svoja uvjerenja. Nakon početnog šoka bi došli sebi i rekli bi da je takvo što nemoguće; da svi dobro znamo što su i kakve su komunističke diktature; da mi rvati moramo biti sretni što smo se oslobodili jedne takve komunističke diktature; da mi rvati pripadamo zapadnoj kulturnoj uljudbi još tamo od stoljeća sedmog, te se kao dio te uljudbe moramo boriti protiv dekadentnih tendencija (za koje su naravno krive komunjare); općenito – da nam uvijek mora biti ukusnije američko govno nego sarajevski ili, nedajbože, leskovački ćevap.

Ukratko, i “liberalni ljevičari” i “konzervativni desničari” su dno dna lumpenproletarijata, pijuni na “velikoj šahovskoj ploči” čija je jedina svrha da ih elite napujdaju jedne na druge, uvjereni da će postati kraljice ako doguraju dovoljno daleko. Na njih se jednostavno ne može računati u borbi protiv tih elita i njihovog sustava vrijednosti.

Red Dog
Gost
Red Dog
1 godina prije

Oooo… kulturoloski marksizam.
Slava, slava Velikom Breiviku, jer je on popularizirao to 😉
Ranije je Luda Desnica muku mucila da objasni zavere Illuminata-jevreja-komunista, ili drugih konstelacija. Sad kazu samo „kulturoloski marksizam“ i oni „znaju“. Akteri zavera mogu ukljuciti i druge, ali uvek komuniste.
Jer komunisti, bajo moj, nisu nestali, samo su promenili odela. Za sve su jos uvek krivi komunisti 🙂

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

HAR MEGIDO, te države koje si nabrojao, ta Sj.Koreja, Kuba i danas su tobože socijalističke države, u kojima su komunisti na vlasti. Uz opasku, u Sj.Koreji nitko ne govori o komunizmu i marksizmu, i tamo je na vlasti Radnička Partija Koreje. Ne postoji niti jedan spomenik Marxu ili Lenjinu, nigdje nema srpa i čekića, samo njihova ideologija DŽU ČE. To je nešto samo njihovo.
SSSR i SFRJ, su bile klasične socijalističke države, sa jednopartijskim sistemom u kojem su vladali komunisti, a današnja Venezuela nije. Ona je i dalje višestranačka, u ekonomiji kapitalistička, u kojoj je država vlasnik smiješno malog dijela privrede.
Usput, a kakve su to ustavne odredbe u spomenutim zemljama? Evo npr., Kuba, je jedno kratko vrijeme proganjala homoseksualce, tamo negdje šezdesetih, ali je sam Castro obustavio proganjanje gejeva već sedamdesetih. Sam se ispričao za tu svoju glupost, bilo je u medijima. Sada na komunističkom otoku čak razmišljaju o legalizaciji gej-zajednica.

Har Megiddo
Gost
Har Megiddo
1 godina prije

@zlatan, piše u članku o kojim je odredbama riječ. Bez da sada ulazimo u finese koliko je koja od navedenih zemalja kapitalistička, koliko socijalistička, a koliko komunistička itd., u očima konzervativnih, tradicionalnih i desnih to su sve “komunjare”, je li. I ne samo oni, nego i postmoderni liberali (osim naravno ekonomskih liberala za koje je slobodno tržište = Bog, a država = Sotona). Zapravo, za njih su potencijalni “komunjare” svi koji ne dijele njihova stajališta.

dane
Gost
dane
1 godina prije

u srbiji su svi komunisti obukli liberalno odelo.za druge bivse reublike ne znam

PPP
Gost
PPP
1 godina prije

U pravu si. Bilo mi je dovoljno samo ovo pogledati.

https://www.youtube.com/watch?v=N9lPiyFDfpk

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

DANE, ti nisu ni tada bili komunisti. Imaš masu njih koji su bili obični karijeristi. Uostalom, čovjek može mijenjati mišljenje, a magarac ne može.

farree
Gost
farree
1 godina prije

Znate šta je najzanimljivije u ovoj cijeloj priči. Najliberalnija zemlja svijeta nisu ni Švedska niti Njemačka nego oni Arapski Emirati + Katar i Oman. Tamo se za Božić na skoro svim javnim mjestima (Malls i Hotels…) pjevuše božićne pjesmice i dijele paketići i nikoga nije briga kako si obučen. Čak sam vidio nekoliko Boža Vreča kako gazaju okolo i nikome ne pada na pamet da ih uznemirava. Zapadni “liberalizam” je zapravo onaj kome politika određuje granice istog (= Fašizam).
Ustvari Emirati su konaöni san globalne elite. Gomila ljudi iz ćitavog svijeta, bez prepoznatljive većinske kulture, skupljena na jednom mjestu da se utrkuju u tome ko će ljepše, bolje i jeftinije opslužiti gospodare u zlatnim dvorcima i velikim autima. Upravo su ovakvi Emirati model kapitalističkih (robovlasničkih) težnji. Roblje, koje nije čak ni svjesno svjesno da je roblje.
Njemačka vlada je prije nekoliko mjeseci bila glavni autor tzv. Pakta o Migraciji UN kojeg su usvojile većina zemalja svijeta. Pakt predviđa omogućavanje migracije (čitaj jetine radne snage u Njemačku i druge razvijene zemlje). One zemlje koje migracijom ostanu prazne trebaju se popunjavati sa migracijom iz još siromašnijih zemalja. U prevodu, kada usisaju sa Balkana svu radnu stranu koja čita i piše popuniće isti prostor sa Arikancima i NATOvim žrtvama

Lurker
Gost
Lurker
1 godina prije

To im je bila ideja… Ali kao i sva jednostavna rjesenja za slozene probleme nije uspjela, samo su si stavili trosak za vrat plus ne smiju priznati da su pogrijesili jer su sve protivnike uspjesno demonizirali i etiketirali pa je sada, jelte, malo nezgodno priznati gesku.

Kihot
Gost
Kihot
1 godina prije

Tko o ćemu, Babić o Marxu. No svakako odličan članak. “Moderna mainstream ljevica je mali kotačić mašinerije kojoj je cilj uspostava unipolarne globalizacije, poznatije kao svijet bez granica s jednim centrom, jednom vladom, jednom valutom i jednom političkom misli koja se reducira na slijepu poslušnost proglašenim dogmama” Suština.

Red Dog
Gost
Red Dog
1 godina prije

Sta biste rekli…
Kad bih vam rekao da je seme belih muzjaka, i kvantitativno i kvalitativno, spalo na trecinu onoga iz 1970-tih? I nastavlja opasti.
https://www.theguardian.com/science/2017/jul/29/infertility-crisis-sperm-counts-halved

Laki Topalović
Gost
Laki Topalović
1 godina prije

Bićemo crni i žuti, gdje je problem? Moj je brat bio 1992. kao azilant u Nizozemskoj. reče, možeš se oženit za par sati. nema muških. Nizozemke love strance lasom za vrat i kod matičara. Sve redom, nevažno koje rase i vjere.Razlog? Nizozemci su masom ili gay ili “bisex” što se ženama baš ne sviđa. malo s njom , malo s dečkom. Fali muških, ukratko.

Mucke
Gost
Mucke
1 godina prije

Nije problem kakvi cemo biti(meni se osobno svidja ovako kako jest sada) nego da to bude stvar osobnog izbora a ne prisile.Vlasti u Nizozemskoj su odavno uocile problem o kojem govorite i otvorile granice za one iz prekomorskih teritorija(kolonija) pa danas prolazak preko Centralne stanice u Roterdamu ili Amsterdamu izgleda kao boravak u centru Hararea ili Mombase.

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

LAKI, muških najviše fali u Ukrajini, Rusiji i Bjelorusiji, to su države sa najmanjim postotkom muškaraca. Razlog? U WW2, muškarci su predstavljali u te tri sovjetske republike, preko 80% poginulih, osim toga i danas žive kraće u tri spomenute države od žena, za nekih 5 ili 7 godina.
Pročitaj nešto pametno.

Lucija
Gost
Lucija
1 godina prije

Neda mi se gledat je li to isto istraživanje od prije godinu dvije, ali ovo jest bilo veliko i značajno: Usa, eu, Australija, Kanada…plonost spermija opala za 52%.

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

LUČI, to je svjetski problem, uzrok nepoznat. Moguće je da je u pitanju zagađenost životne sredine ili koješta drugo. Ako je to u pitanju, hm, šta će se tek dogoditi u npr.,Kini ili Indiji, koje imaju velikih problema sa zagađenom sredinom. Evropa je ipak sve čišća i sve manje zagađena.

puf
Gost
puf
1 godina prije

Stvarno mi nije jasno cemu tolika buka oko LGBT osoba. Svi mi imamo svoje izbore i nesto sto cini nasu licnost. Neko preferira isti spol, ok tvoja stvar. Neko preferira drugi spol, ok tvoja stvar. Neko preferira oba spola, opet ok tvoja stvar.

Brak je jako dugo bio pod dominacijom vjerskih grupacija. Niko to ne spori, ako dvije osobe, o ovom slucaju muskarac i zena, zele da zasnuju svoj odnos na braku kao religijskoj osnovi, ok njihova stvar. Ako isto tako, zele da zasnuju svoj onos bez braka nego zajednickim zivotom bez nekog papira opet njihova stvar.

Isto tako, ako dvij gej ili lezbijske osobe zele da svoj zivot zasnuju zajednickim zivotom, pa cak i ug neki pisani trag, njihova stvar. Ne moramo to zvati brakom, jer je brak vjerska kategorija, nego to zovimo zivotnim partnerstvom ili kako god. To je pozrebno u slucaju nasljedstva, posjete u bolnici, podizanja dokumenata, nasljeđivanja penzije i mnogo toga drugog.

Nikako mi nije jasno zasto bi nekoga to trebalo zamarati ili jos preciznije zasto bi sebi neko dao za pravo da nekoga osuđuje ili brani zbog vlastitih izbora te osobe. Ako neko zeli biti tradicionalista, ako slijedi vjersku definiciju braka i obitelji, ako.svoj zivot zasniva na vjerskim pravilima to je licno pravo svakog pojedinca. Ali e isto tako licno pravo svakog.pojedinca da ima drugacije izbore od navedenih i da svoj zivot definise kako zeli te da zivi s kime zeli. Ako meni nesto smeta nemam pravo da druge osuđuem zbog toga ako go djelo nije kriminalno.

Moreno
Gost
Moreno
1 godina prije

puf Pa oni stvaraju buku, do prij 20 godin isto su živili i nije bilo buke

puf
Gost
puf
1 godina prije

Moreno
Samo zivjeti nije dovoljno. Ja imam prijateljicu koja je lezbejka. Ona ze jedno vrijeme zivjela sa djevojkom. Svaki dan je prolazila kroz uvrede komsija i poznanika. Dakle, svaki dan je trpila verbalno zlostavljanje. Nije mogla posjetiti vlastitu djevojku kada je zaglavila bolnice pri automobilskoj nesreci, jer po zakonu ona joj nije nista, nego je po zakonu porodica njene djevojke njena majka, brat i sestra, koji su je se btw odrekli kada su saznali da je lezbejka. Ta moja ista prijateljica je mnogo puta bila diskiminirana pri trazenju posla ili pri koristenju neke javne usluge jer je lezbejka. Nikoga uopce nije bilo briga koje su njene kompetencije, nego to sto je ona lezbejka. Dakle, trpila je diskriminacju pri zaposljavanju i na radnom.mjestu zbog svoje seksualne orijentacije. Svaki dan je se na neli nacin podsjecalo kako je eto ona manje vrijedna, blolesna, nakaradna, nistavna, pedofilna, šugava ili kakva vec jer je lezbejka.
Sve sto je ona htjela je sasvim normalan zivot.gdje ce da obavlja posao za koji je placena, zivi casno i posteno sa svojom djevojkom, da se smije, bavi sportom, trci na posao, izlezava, ispija kafe itd. kao i svi ostali.

Nakon godina uvreda, diskriminacije, napada, zlostavljanja i ona i djrvojka joj su nasle poslove u Minhenu, jer su obje visoko obrazovane, i preselile su se u Minhen. Tu zive u sretnom braku, i nikoga apsolutno nije briga da li su one lezbejkr ili ne, da li su vjencane ili ne.
Nije dovoljno reci “svako ima pravo da radi sta hoce u 4 zida”, jer ta 4 zida nisu dovoljna. Svi mi vecinu svog vremena provodimo van tih 4 zida.

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

PUF, gdje je to bilo sa te dvije lezbijke? U kojem našem ex-yu gradu, i također, kako je sredina znala da su lezbijke? Pa koliko znam, a zapravo ne znam, u bolnicu možeš doći nekoga posjetiti ako ti je i prijatelj ili obični znanac.
Nekako mislim da su one javno naglašavale da su to šta jesu, a u mnogim našim primitivnim sredinama to je još uvijek opasno.

puf
Gost
puf
1 godina prije

Zlatane
Bilo je u manjem gradicu nedaleko od Sarajeva. Po manjim sredinama svako svakoga zna ili se ljudi vecinom znaju. Ostatak price sam napisao gore u prethodnom komentaru. Samim time sto se ljudi vecinom znaju cim vide ili cuju za osobu odmah znaju ko je i sta je osoba, te na koji nacin ce se podnijeto prema toj osobi. Gejevi, lezbejke, zene sa burkom, vehabije kao i svi koji se.na neki nacin razlikuju od vecine su posebno tema razgovora u malim sredinama gdje svako svakoga zna. Ne zato jer se eksponiraju, nego sto su drugacije.
U slucaju moje projateljice one su po izgledu, ponasanju, i stavu sasvim normalne djevojke kao i svaka hetero djevojka. Dakle, nijedna nije “muškobara”, kako se o ovdje kaze. Dako da, Zlatane, nisu se eskponirale, jer se cak nisu ni za ruke vodile. Međutim, njigov “grijeh” je sto su zeljele da zive zivpt onako kako one odluce, sto nisu lagale i sto nisu na vulgaran i nasilan nacin odgovarale na razne vidove diskiminacije i nasilja koje su trpile.
I ne kontam sta znaci to “eksponiranje” u ovom slucaju? Da li o sto bi se one eventualno drzale za ruke, mada to nisu radile, znaci eskponiranje? Sigurno se nisu seksale na ulici.
Sto se tice bolnice, ne znam u detalje, uglavnom bila je teza povreda i radilo se o tome ko ce biti osoba kontakta i ko ce da se skrbi za nju, dakle nije svako mogao pristupiti. I, posto joj ona nije nista po zakonu, nije imala to pravo.

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

MORENO, a kada bi se pederi javno vješali, očito ti ne bi smetalo? Zadnje masovno vješanje muških homoseksualaca bilo je u Londonu 1811 ili 1812 godine. Zadnji peder smaknut zato jer je peder, bio je isto u Britaniji, 1839, tako nekako. Ok, opet ih je Hitler ubijao 1941-1945, ali to je bilo van ajmo reći, mirnih vremena.
Pročitaj nešto o neprizantom genocidu nad gejevima.
I pročitaj nešto i britanskom genijalcu, matematičaru, Alanu Turingu, koji je dijelom zaslužan za pobjedu Saveznika u WW2, ali je bio gej, pa je 1952 osuđen na kemijsku kastraciju. Nakon toga je pao u depresiju i počinio samoubojstvo 1954. MORENO, to ti ne smeta?

Moreno
Gost
Moreno
1 godina prije

zlatan Ti opet okrićeš pilu naopako . . . ja san samo napisa kako je pedera bilo i dok nisu dizali buku nije bilo problema . . . tek sa povorkom ponosa se pojavilo i ono ”ubij pedera” . . . kako san već napisa, niti mislin kako pederi tribaju paradirat, a još manje kako ih ”triba ubit” . . . neman pojma odakle ti tolika agresija u komentaru pa da mi uvaljuješ u usta nešto šta nisan reka . . . to je u najmanju ruku nepristojno . . . a šta se tiće samoubojstava, ljudi ih rade iz raznih razloga . . . neko pije antidepresive koji ga odvedu u samoubojstvo, nekoga ostavi cura, neko se teško razboli . . . nebi ulazija u razloge zašto neko ima depresiju ili zašto se ubija . . . a nepravde u svitu ima koliko oćeš, evo i biće i danas u Jemenu ubijeno koje dite . . . i nebi pojedinačno sad izdvaja nesriće i nepravde . . .

Lurker
Gost
Lurker
1 godina prije

E stari, kasnis, to je na zapadu bila prica prije par godina, sada su bitno napredovali… Sada je normalno da muski mogu u zenski wc (jer se danas osjeca zenom) da ukoliko izjavis da ne zelis spavati sa trans osobom da si bigot, da transevi (prikladno odjeveni, naravno) citaju maloj djeci slikovnice i da ukoliko sprijecis svoje 10 godisnje dijete da uzima lijekove za blokiranje puberteta si zlostavljac… Puno su napredovali na zapadu a uskoro smo i mi na redu.

pera lozac
Gost
pera lozac
1 godina prije

Ja znam samo jedno, desice se kao i pre 500 godina u Spaniji ili pre 100 i neku na Balkanu, tj. totalno proterivanje Arapa iz Spanije i Turaka sa Balkana, i isto kao i onda prolice se reke krvi.
Ako nastavi ovako u roku 100-150 godina, belci ce postat apsolutna manjina u Evropi ako nas uopste i bude, a veliki krivac tome ce biti belkinje, bez obzira na nacionalnost.
Na zapadu, svaka druga reklama prikazuje belkinju sa crncem (plan Kalergi u punom sjaju), a posto su zene, veliki manipulatori i jako podlozne manipulaciji, plan globalista vec uveliko ide zacrtanim putem.
Uvek se kaze za muskarce da misle donjom glavom, ali eto zene nam dokazuju da misle guzicom da nekazem picom.
Ja sam u Italiji preko 30 godina i znam sta pricam, u ono vreme videti talijanku sa crncem je bilo skoro neverovatna pojava, danas su stvari totalno drugacije, da nepricam o francuskinjama, svabicama, holandjankama itd.
Secam se jednnog slucaja u mom kraju (Slavonsko-Baranjska) pre 35 godina kad je jedna cura sa fakulteta (Osijeckog) htela da ispadne naj-picka pa prosetala crnca po nasem gradu, znate rezultat? I dan danas je udavaca, niko ju nije hteo.
Vidim da se i kod nas puno toga promenilo, nedavno u Beogradu sazaljevaju curu koju je silovao crnac migrant , a niko se nepita sta je ta mala kucka trazila u njegovom stanu u koji je dosla sa drugim crncem (njenim prijateljem).
Ili pre par dana u Zagrebu kad je tamo neka starleta optuzila igraca Dimama- crnca, da ju je silovao, svi komentari su bili kako laze i hoce da mu izvuce pare.niko se nije pitao sta je trazila u njegovom stanu, svima je bilo u redu sto ona izlazi sa crncem.
Takve kucke, bilo iz Beograda bilo iz Zagreba, ce sutra rodit crnca Srbina ili Hrvata, pa zar nam jos i to treba.
Napunise nam Srbiju, Hrvatsku i Bosnu “migrantima”, na Bas-carsiji vise nema Bosanaca sve arapi, a kucki koje bi da se “druze” sanjima bilo i bice.
A sta mi radimo, delimo se na ustase, cetnike i balije i klali bi se do besvesti, a polako nestajemo, SVI ZAJEDNO.
Probudimo se vise ljudi, mozda jesmo iz razlicitih plemena, razlicitih vera jesmo sigurno, ali smo isto tako sigurno iz istog NARODA.
Motke uruke, afrikance u afriku a sanjima i sve kucke koje bi da se “druze” sanjima, a mi bratski da se dogovorimo sta cemo i kako cemo.
ILI TAKO ILI NAS NECE NI BITI.

PS: Slobodno me nazovite rasistom, tako me vec zovu crnci i arapi u mom gradu, znaci navikao sam.

Lurker
Gost
Lurker
1 godina prije

Gle, ukoliko je crnac o kojem je rijec asimiliran to mi ne smeta… Smetaju me samo kad namecu svoju kulturu ovdje. I to me jako smetaju.

zlatan
Gost
zlatan
1 godina prije

PERA LOŽAČ, kada bi se u selima Poljičke kneževine, a to to je zaleđe planine Mosor blizu Splita, neka cura udala za Srbina, u selu bi svirala ona mrtavčka zvona s acrkve. zajednica bi je se odrekla. Toga je bilo još dugo, sve do Drugog svj.rata, pa i kasnije.
Jasno da si rasist, a ima i muškaraca bijelaca koji vole crnkinje.
U mome Splitu, miješanih rasnih brakova bilo je već šezdesetih. Tu su crni Afrikanci bili na školovanju. Pa su se neki i oženili. jedan zubar iz Angole je imao četvoro djece, dva sina, i dvije kćerke blizanke. Sva ta djeca su već roditelji….Za njih slučajno znam, znam tko su.

pera lozac
Gost
pera lozac
1 godina prije

Nema sumnje da ima belaca sto vole crnkinje ali u daleko manjem broju ih zene i prave decu sa njima, ija sam kresno ne jednu crnkinju i puno vise mulatkinja ali ih nikada nebi ozenio i malog crnca zvao sinom.
Za mene vazi brazilska uzrecica tj. belkinju za zenu, mulatkinju za ljubavnicu a crnkinju za sluskinju i kraj..
Plan globalista je unistenje bele rase i sada otvoreno promovisu lgbt i i mesanje sa afrikancima da bi dobili nekakavu suc-muc populaciju bez korena ni tradicija i koju mogu manipulisati do mile volje.
Ko god misli da lupam ko Maksim po Diviziji neka procita Plan Kalergi.
https://tribun.hr/kalergijev-plan-etnickog-ciscenja-europe/

pera lozac
Gost
pera lozac
1 godina prije

Pitanje za Administratora:
Pre mesec dana sam slucajno “natrcao” na vas portal, i odonda svi komentari duzi od dva reda su OBAVEZNO CENZURISANI, cak i kada sam postavio link jedne pesme ni pod razno nacionalisticke.
CIME SAM TO ZASLUZIO??????

pera lozac
Gost
pera lozac
1 godina prije

ok ovako je vec bolje.

L. R.
Admin
Famed Member
1 godina prije

Poštovani, svaki link mora biti validiran, tako da to nije vezano samo za vas.

Svaki link moramo provjeriti, jer ljudi postavljaju stvari koje nisu prikladne za čitati i vidjeti.

Hvala na razumijevanju.

Mirko
Gost
Mirko
1 godina prije

LGBT = Liquer Guns Bacon Tits, pa če svi pametni muškarci uči u LGBT.

Red Dog
Gost
Red Dog
1 godina prije

Klasicna porodica vec jeste mrtva.
Mrzi me da razvijam kako i zasto, ali to nije zbog nekog zlog plana neke zle elite, vec zato sto je to sta razmazeni plebs hoce kad moze.
Ekonomska baza odreduje nadgradnju. Ranije je porodica bila ekonomska neophodnost. Sad nije vise.
A LGBT paradiranje je samo deklarativno. U stvarnosti se nastavlja dikriminacija kao i uvek jer niko ne sme da se umesa u funkcionisanje slobodnog trzista. To je ono; „Hajdemo se praviti demonstrativno da volimo vlahe, da se vlasi ne dosete da su diskriminisani“.
Vama na Balkanu i Istocnoj Evropi je i test liberalizma, jer jeste reakcionarni. Ako vas vladar uspeva organizovati paradu znaci da ima kontrolu i vredi pregovarati s njime.

alan ford
Gost
alan ford
1 godina prije

paradkos je samo za one koji nisu upućeni, da se u bivšoj komunističkoj istočnoj Europi bolje održao i nacionalni identitet, i konzervativne vrijednosti i kršćanstvo…nego u navodnoj “kršćanskoj” zapadnoj Europi. Komunistički sustavi u istočnoj Europi, bili su strogo sekularni, antikršćanski i antireligijski, ali su u svojim temeljnim načelima, bili konzervativni skoro kao i kršćanstvo. Komunistički sustavi u istočnoj Europi se nisu borili protiv tradicionalnih obitelji i tradicija svakog naroda, već su sve to poticali. U tim sustavima bila je 45 godina zabranjena pornografija i prostitucija, a za vrijeme 45 godina Jugoslavije, nikada nije bio zabilježen niti jedan jedini slučaj pedofilije i zlostvaljanja djece ili da je neko dijete netragom nestalo. Toga nije bilo. Ti istočni komunistički sustavi su ustvari bili ateističke kopije kršćanstva.. Primanje male djece u Savez pionira, bilo je nešto kao Sveta pričest, a primanje tinejdžera u Savez socijalističke omladine, bilo je kao Krizma. Prilikom primanja u Savez pionira, djeca su recimo, morala ponavljati zakletvu, da će vjerno služiti Jugoslaviji, i da će slušati i štovati svoje roditelje, da će štovati starije osobe, da će biti dobri učenici, itd..–dakle otprilike slične stvari ono što se djecu uči i na vjeronauku, prilikom Prve pričesti. Dakle, taj “istočni komunizam”, u SSSR-u, jugoslaviji , Varšavskom paktu, itd… borio se za podržavljavanje ekonomije, protiv kapitalizama, za radničku klasu, itd,, ali taj komunizam se nije miješao u obitelj, vjeru i tradicionalne običaje svakog naroda. Kada današnji jugofili i Sorosevi uhljebi, kao Dežulović, Ante Tomić, Jurica Pavičić, i ostala ekipa, koji se stalno busaju u prsa, da su veliki liberali i europejci i snobovski hvalisaju da slušaju samo jazz i drugu zapadnu glazbu, seruckaju po hrvatskim zatucanim i krezubim desničarima i prema svemu onome što je konzervativno, narodno i tradicionano–onda oni namjerno zaboravljaju ili ignorirajui, da je komunistički sustav u Jugoslaviji 45 godina upravo poticao sve to narodno i konzervativno. da su se poticali narodni običaji i tradicije svake republike i svakog naroda u Jugoslavije, i da se upravo prezirala pretjerana zapadnjačka dekadencija.

Za razliku od Istoka, na Zapadu, se polako razvio “zapadni komunizam”–(tako ga naziva bivši slovački političar i katolik Vladimir Palko, koji kaže,–komunisti danas sjede u Briselu)–Taj zapadni komunizam–ili “kulturni marksizam”, nije se nikada borio za promjenu ekonomskog sustava i kapitalizma, već se on borio samo za razaranje postojećeg stoljetnog društva, za razaranje nacija, za razaranje obitelji i svih narodmh kršćanskih tradacija u europskim državama. Taj “kulturni marksizam”, poticala je liberalna, laicistička, antikršćnaska američka lihvarska i oligarhijska elita, još u ranom 20. stopljeću. Rockefeller, Carnegie, Ford i ostali su se već u to vrijeme,. kada su u SAD-u i svim ostalim zapadnim državama, vladali još čvrsti tradicionalni kršćnaski konzevartivni svjetonazor– borili za razaranje tog tradicionalnog društva, za rušenje tih stoljetnih moralnih načela.. Oni su već tada pod plaštom liberalizacije, podsticali eugeniku, pobačaj, i sve ostalo, a malo kasnije 40-.ih i 50′-ih godina podstiču i financiraju i gay ideologiju i pedofiliju, i Kinseya, koji je sve to pokrenuo. Onda taj zapadni komunizam–ili “kulturni marksizam”, počinje načimati zapadne države krajem 60-ih, pojavom takozvanog šezdesetosmaškog pokreta. Glavna i velika većina pripadnika tog pokreta zapravo nikada nije bila protiv kapitalizama, kako mnogi ljudi naivno vjeruju, već je taj pokret bio za razaranje i uništenje postojećeg stoljetnog kršćanskog društva u zemljama Zapada, zato je ta pokret podsticao sveopću seksualizaciju, oslobađanje gayeva, pedofila, itd.. brutalnu borbu protiv obitelji i tradicinalnih stoljetnih normi.. i taj pokret je postepeno razorio zapadna društva., Ono što su tada zahtjevali radikalni šezdestosmaši na ulici, danas je službena politika EU u Briselu: guranje eugenike, eutanzacije, opće seksualizacije, pedofilije,itd.. plaštom brige za stanovnišvo, “spolnih odgoja” i brige za djecu, itd. Naivno je vjerovati, da je relativno mala grupa ljudi šezdestosmaša sve to mogla napraviti, bez tajne podrške elite… Danas vidimo pravo lice šezdestosmaša, Npr… Joschka Fischer i njegov hazarski prijatelj Daniel Cohn-Bendit (koji je desetljećima hvalio pedofiliju i nikada mu se ništa nije desilo), koji su tada bili među glavnim šezdestosmašima i tukli se sa policijom na ulici, danas su milijunaši, umreženi u najvećim vrhoviam svjetske lihvarske elite i zalažu se za ukidanje europskih nacija i stvaranje europske države, Fischer je osobni prijatelj Sorosa… A takvih bivših “zapadnih komunista”, ima u vrhovima EU koliko hoćeš…
Borba koju danas prikriveno vodi globalana lihvarska elita internacista i iluminata za postepeno uništavanje europskih nacija i kršćanske tradicije Europe, je potajno započela odmah nakon 2. sv. rata, kada su američko-cionistički lihvari počeli vući konce za stvaranje takozvanih “europskih intergracija”… Iza svih tih procesa europskih integracija stajala je ona ista lihvarska elita iz FED-a, koja i danas stoji iza kaosa na Bliskom isoku, iza poticanja namjernog vala migracije, iza puča u Ukrajini i izolacije Rusije.
I tako je sa tim procesima “intergacija” i “učvršćivanja mira”, postepeno trajala sve veća i veća liberalizacija, sekularizacija, denacionalizacija, dekršćanizacija Europe…poglavito one zapadane i danas vidimo rezultate… Zato elita i njeni kurvanjski medji nama danas propovjedaju kako je globalizacija navodno neminovna i neizbježna, kako nacionalne države navodno ne mogu rješiti “komplicirane” probleme, itd..
Zapravo je za Crkvu i kršćane (one stvarne kršćane koji još nešto drže do Biblije), dugoročno gledajući liberalna EU, opasnija. nego što je bilo u Jugoslaviji i komunizmu. Jer, komunisti su progonili kršćane i Crkvu, samo ako bi se ovi miješali u politiku i kritizirali komunistički sustav. Međutim komunisti se nikada nisu miješali u Bibliju, u crkveno učenje i vjerske stvari. A liberalna antikršćanska lihvarska elita, koja danasa vlada sa SAD-om i EU, miješa se u kršćansko učenje, ona ima svoje ljude posvuda i u Crkvi, i tako se vrši pritisak na Crkvu i poticanjem gej ideologije i sve mogueće liberalizacije, pod plaštom uvođenja obaveznih “reformi” u “otvrdnuloj “zatucanoj”, “okoštaloj” Crkvi,, itd, i pod plaštom “kršćanskog milosrđa” polako se rastače cijelo kršćansko učenje, koje se liberalizira, koje se tako reći “deteizira” (razbožuje), koje se sekularizira…i tako se postepeno razara kršćanstvo, a Crkva i crkveno učenje postepeno trebaju postati režimski, potpuno prilagođeni vladajućoj eliti i vladajućem svjetonazoru… Zato ta elita danas na čelu Vatikana ima svog čovjeka, jezuitsku Rotschildovu ljigu-Bergoglija koji je od početka podsticao masovnu migraciju u EU i koji je više puta kritizirao zatvarnje “balkanske rute” i postvaljanje žica na granice, a nedavno je prilikom posjete Maroku, opet zahtjevao, da cijela Europa prihvati migrante i da se oni raspodjele po svim državama.
Crkva i kršćnastvo su preživjeli i Staljina, i SSSR i komunizam i sve represalije, ali neće preživjeti EU, (ako se ova ne raspadne).

alan ford
Gost
alan ford
1 godina prije

To je jedna strana medalje, dakle, ispravno, je to što je Babić ovdje napisao u analizi, da su bivše komunističke države poticale obitelj i da su u principu bile konzervativne. Svi koji se sjećaju Jugoslavije znaju to, da se tada u Jugoslaviji njegovalo sve ono što je bilo narodno i tradicionalno. Ipak medalja ima i svoju drugu stranu, brutalnu istinu. A to je: da je upravo nekadašnja komunistiačka ljevica iz istočnoeuropskih država, odnosno njeni potomci, danas, posvuda u istočnoj Europi. sva u službi Sorosa i globalizacije. Skoro sva ta ljevica se bori protiv vlastitih naroda, vlastite tradcije, i svega šti je vlastito. Sve u ime “borbe za napredak”, “civilno društvo”, “protiv nacionalizma, fašizma”..itd.

Nedavno sam na internetu gledao jednu vanjskopolitičku emisiju njemačke TV. I tu je bio jedan prilog iz Gruzije. Jedan gruzijski konzervativni aktivist priča, kako manjinska skupina lijevo-liberalnih gruzijskih aktivista, vrlo agresivno vodi kampanju protiv svega što je gruzijsko, nacionalno i tradicionalno. Napadaju gruzijsku naciju, pravoslavnu crkvu, itd.. Na drugoj strani prikazali su jednu tu ljevičarsku aktivisticu, koja se bori protiv svega tradicionalnog i vjerskog u Gruziji, za prava “manjina”, “homosseksualaca” itd.. I ta cura je ono, baš po tipičnom klišeju, imala ono “napredni” izgled, ljevičarskih aktivista; kratko ošišana, sa nehajnom i nenjegovanom frizurom i odjećeom, itd.. Naravno, ona i njeni istomišljenici čine sve to, u ime borbea za “demokraciju”, “civilno drištvo”, “ljudska prava” i ostalo sranje. I nju i ostale aktiviste naravno podržavaju EU, neizbježni Soros, američki USAID i ostala ekipa.. Ista priča, kao i kod nas su Hrvatskoj, kao i u cijeloj regiji, kao i u Poljskoj, Rusiji, Rumunjskoj..itd u cijeloj istočnoj Europi. Svugdje, manjinske aktivitsičke skupine ljevičara, liberala, “europejaca”, podpomgnutr novcem iz EU, Sorosa i SAD-a, agresivno vode rat protiv svega što je nacionalno, tradicionalno, religiozno u toj i toj državi. Što su stoljetni običaji i tradicije u svakom narodu,. ta agresivna manjina želi to sve srušiti. A jedna od stvari, sa kojima oni vode taj agresivni rat, je baš nametanje homoseksualne propagnade i rodne ideologije.
I tko su ti agresivni manjinski aktivisti u svim istočmnoeuropskim državama, odavde do Varšave, gore do Rige i tamo istočno do Moskve? Uvijek i u svim državam su to ljevičari, i bivši sljedbenici nekadašnjih komunističkih partija iz ovih država, odnosno njihovi sinovi, kćeri i unučad. To je naprosto brutalna istina. Čast izutetcima, kao ruskim komunistima, koji ne sudjeluju u ovoj prlljavoj raboti. Ali inače, velika većina.
I tko je njihov kralj? Kralj svih istočnoeurpskih ljevičara? George Soros, koji ih i sve financura, inače pojam grabljivog, zločlinačkog lihvara, kapitalistčkog špekulanta i mafijaša, bezskupurolznog do kostiju, nemoralnog i bez ikakve savjesti. I da još spomenem i to, jer se svi ljevičari rado busaju u prsa sa antifašizmom,da je Soros,u 2. svjetskom ratu, zajedno sa svojim ocem Theodorem, bio dokazani fašistički kolaboracionist. Da su on i njegiov otac, zbog osobne koristi, cinkarili nacistima druge židove, koji su tjerani u logore, a otac i sin Soros, (Schwarz), sebi su prisvajali imovinu tih židova. Ali ljevičari sve to ignoriraju i ne žele čuti, iako je činjenica, iako je to i sam Sorsos priznao, prije 20 godina na američkoj TV, bez trunke kajanja.

Nedavno je bio neki obiteljski kongres u Veroni i Italiji, gdje su se okupili konzervativni i obiteljski aktivisti iz mnogih država Europe, koji se bore za zaštitu obitelji i protiv sve agresivnije i sve penetrantnije propagande namaetanja sveopće pederizacije i rodne ideologije na svim poljima, gdje se ne zazire i od najvećeih kretenizacija, kao izmišljanje posebnnih WC-oova za transrodne osobe ili dopuštanje transrodnim osobama da budu oficiri u armiji, (dakle muškarci, našminkani sa ženskom perikom u uniformi), što izazaiva podsmjeh drugih vojunika, ali nema veze, ljevičari će radije da ćemo svi biti kreteni,. nego da razmišljaju vlastitiom glavom i koriste zdravi razum.
Na tom kongresu u Veroni, bili su i predstavnici hrvatske inicijative “U ime obitelji” i njena čelnica Željka Markić, osoba koju ljevičarska ekipa i Hrvatskoj najviše mrzi, više i od Hasanbegovića i svih drugih desničara, više i od same Crkve, Iako Markićka, da li je netko voli ili mrzi, nije ni političarka, niti službena crkvena osoba. Niti je ikada obavaljala neku političku i drugi državnu dužnost. Ali to pokazuje bijedni mentalitet sorosevske-ljevičarske, globalističke,”europejske”, samozvane antifašističke ekipe. Kao Mate Kapović i Damir Pilić i njihova “Radnička fronta”, Dragan Markovina, Zoki Pusić i njihova “Nova ljevica” , SPD, i svi ostali, Kao i nova umjetna wanna be politička zvjezdica, Dalija Orešković, od koje elita pokušava nametnuiti nekakvu hrvatsku žensku varijantu Emmanuela Macrona. Kao i njihovi medijski apologeti iz Sorosevog i vošigntonskog šupka: Ante Tomić, Jurica Pavičić, Drago Pilsel, Miljenko Jergović, Gordan Duhaček, Branimir Pofuk.. i ostala ekipa. Oni svakodnevno u svojim člancima samo vode rat protiv Markićke, Crkve, zaostalih desničara, biskupa, itd… Nitko od njih, nitko, u zadnjih 5-6 goidna nije napisao nijedan, ama baš nijedan kritički i analitički članak, kao što su članci na ovom portalu: o procesu globalizacije koji baš uništava radnike i male ljude, o pljački, lihvarizaciji, špekulativnom kapitalizmu, itd.. Ništa, nula. Od Tomića i ostalih samozvanih perjanica “ljevičarstva”, nikad o tome nečete čuti ni riječi. Naravno da ne, jer im je gazda Soros.
Na ovom kongresu u Veroni, sudjelovali su i aktivisti iz srpskih “Dveri”. Srpski korporativni “Blic” (mješavina našeg Indexa i Jutarnjega lista, samo sa još više žutila i trača), napao je aktivista “iz “Dveri”, koji je bio na tom kongresu u Veroni, Ma to je samota, da aktivisti Dveri, provode homofobiju, i da su bili na tom kongresu eurposkih homofoba, populista, itd.., Tako je grmio Blic na svom portalu-. I naravno spomenuli su da je na kongresu sudjelovala i hrvatska, aktivistica Željka Markić, populistica, desničarka i što sve ne…
Blic je inače u vlasništvu njemačkog medijskog koncerna, “Axel Springer”, koji u svom vlasništvu ima mnoge medije u istočnom Europi. Koncern AS u svom statutu ima zapisanu obavezu, da je pro-američki i pro-izraelski, a šef koncerna Matthias Doepfner, član grupe Bilderberg, sam sebe naziva “nežidovskim cionistiom”.

alan ford
Gost
alan ford
1 godina prije

Hrvatski ljevičari se ponašaju po onom geslu: neprijatelj mog neprijatelja je moj prijatelj.
Dakle, ako je lihvar Soros neprijatelj svih konzervativaca i desničara, onda je Soros prijatelj ljevice, nema veze, što je taj Soros velezločinac i jedno 1000 puta gori od svih desničara.
Dakle, samo ako Markićka nešto zastupa– ona ljevičari automatski moraju biti protiv toga što zastupa Markićka.
Ako je Markićka protiv nečega, onda ljevičari automatski moraju biti za to, protiv čega je Markićka.
Dakle, ljevičari se uopće ne žele pozabaviti argumntima i činjenicama, ne žele koristiti zdravi razum i vlastito mišljenje, već samo ideološki princip. Ako Željka Markić i Crkva kažu naprimjer: mi smo protiv toga da čovjek zabada glavu u WC šolju punu govana, ljevičari se uopće neće pozabaviti sa argumentom, da zdrav ljudski razum mora biti protiv toga da se zabada glavu u šolju punu govana, već će ljevičari reći: Željka Markić i Crkva su glupi i nazadni, mi smo za to da čovjek zabada glavu u WC šolju punu govana!
Kada je Kinseyev stipendist Štulhofer., po nalogui Brisela pravio zdravstveni odgoj za djecu u školi, Markićka i ostali aktivisti us bili protiv toga, ljevičari su naravno bili za. Samo da su protiv Markićke i crkve, Oni se uopće nisu hteli pozabaviti niti jednom činjenicom, nisu htjeli čuti za to: da je Alfrede Kinsey bio luđak, koji je pisao o orgazmima novorođenčadi, da je branio pedofiliju i incest, da je Štulhofer u 4. modulu tog tzv, odgoja unio citat Kinseyevog aktivista Paul Abramsona ono, da su djeca seksualna bića, da mogu uživati u seksu i da im to ne smiju zabranjivati ni roditelji, ni zakoni, ni policija. Dakle, citat koji predstavlja mokre snove svih pedofila, što je jasno svakom čovjeku koji to pročita, ali ljevičarima ne. Oni su to ignorirali, jer je za njih važnji ideološki rat, važnije je da omrznuta Markićka i ostali konzervativni aktivisti ne budu u pravu, nego brutalne činjenice.

alan ford
Gost
alan ford
1 godina prije

Većina danšnjih ljevičara su baš onakvi kakvim ih je opisao David Icke, (koji nije ni desničar, ni vjernik, naprotiv on je protivnik organiziranih religija: „Rijetko susrećem zatupljenije ili naivnije ljude od onih koje nazivaju ekstremnim krajem političke ‘ljevice’. Njima se već stotinama godina manipulira kako bi mijenjali svijet prema nacrtima Iluminata u nasilnim revolucijama kojima se ruši postojeći poredak. Sada ih još jednom okupljaju kako bi dovršili put u globalnu tiraniju i osigurali nasilje i kaos koji služe da otvore put svjetskoj vladi, svjetskoj vojsci, središnjoj svjetskoj banci, svjetskoj elektronskoj valuti i mikročipiranom stanovništvu povezanom sa satelitskim sustavom za globalno pozicioniranje, ili GPS-om, među mnogim drugim tehnologijama za nadzor i kontrolu.”

alan ford
Gost
alan ford
1 godina prije

Ljevica je u konačnici samo korisni idiot globalističke korporativne elite, protiv koje se navodno bori. Jer je ljevica uporno i po svaku cijenu protiv nacionalizma i za internacionalizam, A svaki internacionalizam, pa i onaj dobronamjerni, u konačnici samo ide na ruku toj zloj globalističkoj, korporativnoj eliti- onih 1% koji žele porobiti cijeli narod kao stoku i stvoriti svjetsku državu.
Problem ljevice je što ona ne uviđa, ili ne želi uvidjeti, da je globalizacija problem, a ne rješenje, da je globalizacija, da je internacionalizacija zlo, a ne dobro. Globalizacija samo pomaže eliti onih 1%, ali ljevica je uprkos tomu za globalizaciju. Ljevica se ponaša, ono kako se u narodu kaže, netko tko se jebe, ali želi ostati nevin. Ljevica je protiv globalne elite, ali za globalizaciju. Ljevica je protiv briselske korumpirane elite koja vodi EU, ali za održavanje te EU i to za pretvaranje EU u jednu saveznu državu, isto ono što želi i ta korporativna elita. Ljevica je protiv globalističke korporativne elite, ali je ljevica i protiv nacionalnih država, isto kao i ta elita. Ljevica je protiv ratova koje je na Bliskom istoku izazvala ta elita, ali ljevica istovremeno podržava Sorosevu “demokratizaciju” i “arapsko proljeće” i podržava dolazak milijuna migranta u Europu, koje je poslala ta ista elita.
Ljevica je u zabludi da je EU i cijeli sustav globalizacije dobar, samo ga treba malo reformirati, treba samo malo suzbiti utjecaj elite i dati malo više utjecaja narodu i sve će biti lijepo i dobro i bajka. Ta naivnost, ta romatična blesava utopija vidljiva je u “Svjetskom socijalnom forumu”, kojega vodi Noah Chomsky. Taj forum je osnovan kao ljevičarski proces “pravedne globalizacije, kao odgovor na onu “nepravednu” globalizaciju koju šire SAD, EU, MMF, skupina Bilderberg ili Svjetski ekonomski forum–light varijanta Bilderberga.
Ai kvaka je u tome što globalizacija nije pravedna, niti može biti, niti će ikada biti. Globalizaciju nikada nisu željeli narodi svijeta, ona je proizvod korporativne elite, koja preko svojih medija, propagandom prodaje priče kako je globalizacija korisna svakomu i kako je neizbježna i nezadrživa. Sve j to laž. Globalizacija je zlo, globalizacija je problem, a ne rješenje. Samo rušenje procesa globalizacije, nacionalizacija i povratak nacionalim državama, spašava svijet, a to su shvatili , i Putin, i Orban, itd a i ljevičari Miloš Zeman i Robert Fico… Koji su istinski brorci protiv korporativne elite, a ne Chomsky, Horvat i Svjetki socijalni forum ili Subversive festival, gdje ljevičari, odnono ljevičarska salonska elita sa visoka laprda o pravednijoj globalizaciji. Neka Horvat ili Chomsky, ili Mate Kapović pitaju obične radnike u Hrvatskoj, Njemačkoj, Španiji, Švedskoj, Poljskoj, Nizozemnkoj, SAD-u ili bilo kojoj drugoj državi. Žele li oni globalizaciju? 90% njih će odgovoriti da ne žele, već svi žele očuvanje svojih nacionalnih država.
Korporativna vladajuće elita je lukava i znaju da im ljevičari samo koriste, svjesno ili nesvjesno, zato ta elita, Rockefeller, Soros i ostali, također potiču i Svjetski socijalni forum, a stoje potajno i iza salonskih lažnih ljevičara, Sirize u Grčkoj. i Podemosa u Španjolskoj. Zato lažljivi zapadni korporativvni mediji u službi elite rado podržavaju i Podemos i Sitrizu i ostale ljevičare, a demoniziraju desničare i nacionaliste. zato je eliti svaki prosvjed ljevičara uvijek dobro došao, zato će elita uvijek podržati svaki prosvjed ljevičara, samo da se nezadovoljstvo naroda može lakše kontrolirati. Jer bolje je da da nezadovoljne mase idu Sirizi i Podemosu, nego Marini Le Pen, Orbanu ili AFD-u..

alan ford
Gost
alan ford
1 godina prije

“No može li, na primjer, njemačku putovnicu posjedovati svaki građanin svijeta? Naravno da ne može. 2010. je njemački socijaldemokrat, što je čudno, Thilo Sarrazin objavio knjigu “Njemačka – Samouništenje“. Naravno, ovo djelo ga je stajalo mjesta u upravi Bundesbanke, ali je barem označio početak široke javne rasprave o multikulturalnosti.
Knjiga je tiskana u malom tiražu, a govori o razočaravajućim rezultatima imigracijske politike u Njemačkoj. Ali su onda Merkel, Sarkozy i Cameron progovorili o neuspjehu multikulturalizma u Europi, “ali da će se klatno ipak vratiti”.”
————-
Thilo Sarrazin osobno ima hugenotsko, dakle francusko podrijetlo. Što se vide po njegovom francuskom prezimenu. Hugenotsko podrijetlo ima i bivši ministar za unutrašnje poslove, Thomas De Maziere. Sarrazinova knjiga se inače u originalu zove: “Deutschland schafft sich ab” (Njemačka ukida samu sebe). Knjiga nije tislana u malom tiražu, naprotiv, ona je imala ogroman uspjeh, prodala se u 1 milijun primjeraka. Sarrazin nije kritizirao multikulturalnost kao takvu, već je kritizirao multikulturalnost kao ideološku matricu politike SPD-a i Zelenih,. a i Merkelice i CDU-a. On je kritizirao tu romantičnu multikulturalnost, koja nema veze sa surovom stvarnošću. I predočio tu surovu stvarnost, surove činjenice. On je otvoreno kritizirao određene migrantske skupine, koje se slabo ili nikako integriraju u Njemačkoij, koje prave svoja paralelna društva, koje su faktički državi u državi. Prije svega, dio arapskih i turskih migranata. Na drugoj starni on je pohvalio one migrante i migrantske skupine, koji se dobro integriraju, koji su vrijedni, mirni i marljivi, koji doprinose njemačpkom društvu. Tu je posebno istako azijatske migrantske skupine, kao Vijetnamce, koji su mirni i koji su nadprosječno dobro školovani, djeca im nadšrosječno često završavaju fakultete i izvrsno znaju njemački. Sarrazin je kritizirao njemačke vlasti, koje zatvaraju oči nad tim problemima, kao namprimjer o problemu arapapskih i kurdskih obiteljskih mafijaških klanova, koji vkladaju u nekim gradskim četvrtima veklikih gradova. Sarrazina su u toj kritici podržali i pojednini poznati njemački građani, turskog podrijetla, kao sociloginja Necla Kelek i odvjetnica Sertan Aytes. Te dvije žene godinama kritizraju njemačke vlasti da su previše popustlijive prema dijelu arapskih i turskih migranata, koji u pojedinim njemačkim gradovima prave velike probleme, tako da se tu stvaraju faktički odvojeni getoi. Međutim, Sarrazina su napali svi iz njemačkog mainstreama, posebno ljevičari. Jer, ljevičari, kako rekoh ne žele čuti argumente i činjenice, već je njima samo stako do toga da omrznuti desničari ne imadnu pravo. Pa makr sve otišlo do vraga.

A daleko najžešći kritičar ovih problematičnih arapskih i turskih migranata, još piuno žešći od Sarazina je Akif Pirincci, koji i sam ima turske korijene. Pirincci je autor i scenarist, sin turskih gastarbajtera one prve generacije, koja je u NJemačku došla početkom 60-ih godina. Pirincci je prije 4 godine napisao knjigu ” Njemačka izvan pameti- ludi kult oko migranata, homoseksualaca i žena” Pirincci, koji ima vrlo osebujan stil pisanja, koristi opušteni jezik i mnoge vulgarne riječi sa ironijom i sarkazmom, u toij knjizi, napao je upravo te njemačke salonske ljevičare, koji svojim popuštanjem svemu i svakomu uništavaju NJeačku, On je kritizirao upravo tu golemu propagnadu, ili “kult” kako on to naziva, migranta, homoseksualaca i žena. Pod ovim “žene”, mislio je naravno na feministice i feminizam. Pirinccii je stranku Zelenih otvoreno nazvao “stranka zlostavljača djece”. Aludirajući na prljavu prošlost ove sztrank, koja se od svoga postanka, 1980. pa sve do počeka 90-ih, više od 10 godina, otvoreno zalagala za legalizaciju pedofilije i u svojim redovima imala mnoge pedofile. Pirnicci je rekao, kako su njegovi roditelji početkom 60-ih iz Turske došli u Njemačku siromašni, samo sa dva kartonska kofera nešto “prnja”. I da su vrlo lijepo primljeni od njemačkih susjeda, Da su njegovi roditelji odmah za prvih 6 mjeseci zaradili toliko novca, da su mogli nepto poslati u Tursku i pomoći rodbinu. Da su njegovi roditelji i ta prva generacija turskih gastarbajtera bili marljivi, mirni i vrijedni ljudi koji su crnčili od jutra do mraka. A ovima sada iz ovih naraštaja migranata, sve džabalebarošima, se sve servira na tanjur i mnogi kod njih ne rade naišta, žive na socijali, prave probleme i nasilje. Za to je on okrivio njemačke političare posebno ljevilačare, koji uništavaju Njemačku. Onu “dobru Njemačku”, kakvu je on poznavao iz svog djetinjstva i mladosti.
Pirinccci je na svoj šaljivi način kritizirao i tu ludu propagandu homoseksualnosti. On sam ističe da nema ništa protiv homosekusalaca, naprotiv, u šali kaž, da u porniću rado gleda dvije lezbijke, već je kritizirao tu ludost nametanja homoseskualnosti i rodne ideologije,. Pirincci je pisao o ludilu gej parada u Njemačkoj, koje su tamo postale gej porno orgije na sred ulice. Tv kamere koje prikazuje te gej parade, prikazuju samo scene veselih gejeva, koji plešu i vesele se, međutim, kamere ne idu dolje naniže, i ne pokazuju, kako gejevi jedni drugima puše, na sred ulice, — kaže Pirincci..
Nakon ove knjige i nakon druge knjige koju je napisao pod naslovom: “Velika pederizacija Njemačke”, Pirincci je postao nepoželjna osoba u javnosti, Na njrega je iszvšena totalna hajka, a najviše su ga napadli njemačkji ljevičari, koji su ga proglasili i fašistom., Njegove knjige , koje je pisao ranije, koje nemaju veze sa politikom, izbačene su iz knjižnica.
Sarrazin je također nepoželjan u javnosti, Mainstream medij ga bojkotiraju i nazizavju ekstremistom. Prije 4 godine u Leipzigu je održan konferencija o obitelji, na kojoj su sudjelovali mnogi neovisni aktivisti, Sarrazin, a gošće su bile i dvije ruske zastupnice iz ruske Dume. Prije početka te konferencije, batinaši Antife su pred dvoranom napadali i pljuvali sudionike. Jedan Antifaš je pokuašao udariti jednu od ove dvije ruske zastupnice.

Visarionovič
Gost
Visarionovič
1 godina prije

Bravo, bravo, bravo! Fantastičan članak! Bojao sam se da samo ja tako mislim, ali sve mi se više čini da tako misli većina, no začepili su nam usta.

POVEZANE VIJESTI

Izbornik
136
0
()
x