fbpx

“Komunisti” i globalisti i neke “nelogičnosti” u definiciji obitelji i multikulturalizma

Brak u komunizmu

U središtu političkog diskursa današnje zapadne “ljevice”, ako se takvom uopće može zvati, iako stranke tog tabora često imaju “socijalistički” prefiks, su ljudska prava, okoliš, multikulturalizam i druge ideje koje dolaze iz liberalnog tabora koji je asimilirao bivšu revolucionarnu ljevicu i uvjerene komuniste koje se danas može pronaći još samo u staračkim domovima ili zapuštenim imanjima po provincijama.

Dio te borbe su i prava sve agresivnije LGBT manjine, koja je u manjoj ili većoj mjeri dobila pripadajuće pravo da slobodno iskazuje svoju seksualnu orijentaciju, ali je nakon prvih pobjeda krenula u mijenjanje zakonodavstava na nacionalnoj razini i svim europskim zemljma koje žele biti dio uljuđenog i demokratskog zapada. Donose zakone koji često nemaju veze sa zdravim razumom, da ne govorimo da se kose s civilizacijskim i kulturološkom nasljeđem svakog od naroda koji se moraju i trebaju mijenjati. Ovdje govorimo o tradicijama i kulturološkom nasljeđu o kojima govore konzervativni krugovi i vjerske zajednice, koje imaju isti stav o “netradicionalnim oblicima seksualnog ponašanja”, da parafraziramo ruskog predsjednika Putina, a ne ljevici. Dakle, moglo bi se reći da je to svjetonazor konzervativaca i desnice, ali to nije istina i današnja desnica, iako ne sva, pravi kardinalnu grešku kada ljevicu, istinsku marksističko-lenjinističku revolucionarnu ljevicu kakva je bila početkom XX stoljeća povezuje s nečim što nikada nije bilo dio klasne ili borbe za radnička i ljudska prava općenito.

Podsjetimo na jednu od temeljih pretpostavki Karla Marxa, koji je cijeli život posvetio proučavanju i evoluciji raznih društava, zajednica i obitelji, o čemu svjedoče brojni radovi na tu temu. Marx tvrdi da je čovjek društveno biće i da je temeljna ćelija društva zajednica između muškarca i žene, odnosno obitelj. O buržoaskom braku kao instituciji u kojoj je žena podređena muškarcu i postaje njegova svojina je imao izrazito negativno mišljenje.

No vratimo se današnjoj ljevici i njezinoj odbojnosti prema tradicionalnoj obitelji i borbi za sve vrste obitelji, odnosno zajednici svih “rodova”, a današnja “znanost” kaže da ih ima desetine, ako ne i stotine. Naime, rodna teorija ne priznaje dva biološka spola i mnoštvo  rodnih identiteta i svi od njih bi prema novim zakonima i ustavima trebali moći sklapati brakove, tu mrsku buržoasku instituciju u kojoj se potpisom pred državnim službenikom stječu određena prava.

Kakav je stav kršćanskih crkvi i islamskih zajednica o tom pitanju to znamo, kao i udruga koje gravitiraju oko bilo koje crkve ili mešihata. Ali što kažu komunisti? Pri tome ne mislim na lijevo-liberalne krugove i stranke, iako bih volio da mi priznati politolog objasni kako se istovremeno može biti ljevičar i liberal, pod pretpostavkom da taj ljevičar u temeljima svog političkog promišljanja ima djela Marxa i Engelsa, Lenjina, Györgya Lukácsa, Gramscia i drugih mislioca s početka XX stoljeća.

U sljedećem nabrajanju, da nema uvoda, mnogi bi čitatelji rekli da je riječ o prijedlozima crkve ili mešihata za odredbe ustava europskih zemalja kada govorimo o obitelji, ali nije tako i mnogi će se iznenaditi u kojim je zemljama obitelj kao zajednica muškarca i žene bila zaštićena temeljni aktom.

Naime, ovdje nudimo antologiju obiteljskih koncepata izraženih u najvažnijim socijalističkim političkim iskustvima XX i XXI stoljeća, kroz njihove ustavne dokumente. Kao što se može vidjeti, gotovo svatko priznaje da je obitelj temeljni dio društva, stoga treba zaštitu od strane države, te da je brak, usmjeren na rađanje i obrazovanje djece, a često je eksplicitno priznat kao zajednica muškarca i žene, čak i tamo gdje su prihvaćene građanske zajednice. Osim kulturnih razlika, primjetan je kontrast s onim što propagira današnja progresivna ljevica individualističke i liberalne matrice, koja propovijeda raspadanje obitelji na subjektivističkoj osnovi.

Napomenimo da su mnogi od ovih ustava, navedenih kronološki, tijekom godina revidirani i modificirani, ali je naznačeni datum onaj u kojem se citirani članak pojavljuje prvi put.

 • Ustav Demokratske Republike Njemačke (DDR), 1949. Čl. 30. 1. Brak i obitelj čine temelj života u zajednici. Oni uživaju zaštitu države.
 • Ustav Narodne Republike Poljske, 1952. Čl. 67: 1. Brak i obitelj su pod nadzorom i zaštitom Poljske Narodne Republike. Obitelji s mnogo djece uživaju posebnu brigu od strane države.
 • Ustav Socijalističke Republike Rumunjske, 1965. Čl. 23. U Socijalističkoj Republici Rumunjskoj žene imaju ista prava kao i muškarci. Država štiti brak i obitelj i brani interese majke i djeteta.
 • Ustav Demokratske Narodne Republike Koreje, 1972. Čl. 78. Brak i obitelj štiti država. Država posebnu važnost pridaje učvršćivanju obitelji koja je temeljna jedinica društvenog života.
 • Ustav Socijalističke Republike Jugoslavije, 1974. Čl. 190. Obitelj uživa zaštitu društva. Brak, pravni odnosi u braku i obitelji, regulirani su zakonom […].
 • Ustav Republike Kube, 1976. Čl. 35. Država štiti obitelj, majčinstvo i brak. Država priznaje obitelji kao temeljnu ćeliju društva i pripisuje joj bitne odgovornosti i funkcije u obrazovanju i obuci novih generacija. Članak 36. Brak je slobodno odlučeno zajedništvo muškarca i žene s pravnom sposobnošću da ga sklapaju, kako bi proveli zajednički život […].
 • Ustav Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika, 1977. Čl. 53. Obitelj je pod obranom države. Brak se temelji na dobrovoljnom pristanku žena i muškaraca; supružnici imaju potpuno jednaka prava u obiteljskim odnosima.
 • Ustav Narodne Republike Kine, 1982. Čl. 49. Brak, obitelj, majke i djecu štiti država […].
 • Ustav Socijalističke Republike Vijetnam, 1992. Čl. 64. Obitelj je srž društva. Država štiti brak i obitelj. Muški i ženski građani imaju pravo sklopiti brak u skladu s načelima slobodnog pristanka, progresivne orijentacije, monogamije i jednakosti između muškarca i žene […]. Članak 65. Država, društvo i obitelj odgovorni su za zaštitu, skrb i odgoj djece.
 • Ustav Republike Ekvador, 2008. Čl. 67. Obitelj je priznata u svojim različitim vrstama. Država će je štititi kao temeljnu jezgru društva i jamčiti uvjete koji u cijelosti pogoduju ostvarenju njegovih ciljeva […]. Brak je zajedništvo muškarca i žene i temeljit će se na slobodnom pristanku ugovornih osoba i na jednakosti njihovih prava, dužnosti i poslovne sposobnosti. Članak. 68 također priznaje građanske unije, ali navodi da je usvajanje rezervirano za heteroseksualne parove.
 • Ustav Bolivarske Republike Venecuele, 2009. Čl. 75. Država štiti obitelj kao prirodno tkivo društva i kao temeljni prostor za cjeloviti razvoj ljudi […]. Članak 76. Država jamči punu pomoć i zaštitu majčinstva, općenito od trenutka začeća, tijekom trudnoće, porođaja i postporođajnog razdoblja, te osigurava sveobuhvatne usluge planiranja obitelji koje se temelje na etičkim i znanstvenim vrijednostima […]. Član 77. Brak između muškarca i žene zaštićen je na temelju slobodnog pristanka i apsolutne jednakosti prava i dužnosti supružnika […]
 • Ustav Republike Angole, 1975. Čl. 35. 1. Obitelj je temeljna jezgra organizacije društva i predmet je posebne zaštite države koja je utemeljena u braku ili u de facto zajednici / Ustavu iz 2010. godine u ovom članku ima dodatak: “između muškarca i žene.”

Dakle, stara garda komunista je u ustave svojih “režima” ubacila obitelj kao osnovnu ćeliju društva, a obitelj se u najvećem broju slučajeva smatrala zajednica muškaraca i žena, koja s potomstvom zaslužuje i jamči joj se posebna zaštita države. Što se u međuvremenu primijenilo, mislim da sam dovoljno vremena posvetio manjim ili širim člancima u kojima se pojašnjavao proces metamorfoze revolucionarne ljevice u nešto što se danas zovu “lijevi liberali”, koji se bave kozmetičkim promjenama neoliberalnog kapitalizma, ako uspiju i to, dok u temelje sustava protiv kojeg bi se trebali boriti i ne misle dirati. Moderna mainstream ljevica je mali kotačić mašinerije kojoj je cilj uspostava unipolarne globalizacije, poznatije kao svijet bez granica s jednim centrom, jednom vladom, jednom valutom i jednom političkom misli koja se reducira na slijepu poslušnost proglašenim dogmama.

Komunista više nema, ili ih barem nema u takozvanom “zapadnom svijetu” i više se ne čitaju Kapital ili Gramscieve “Zatvorske bilježnice”, a smjernice “lijeve političke misli” određuju kolumne na portalu Soroseve udruge Project Syndicate.

Ideološko oružje globalizma je “multikulturalizam”

Sada kada ste se upoznali s ustavima komunističkih režima i što su za njih bile ili su još uvijek obitelji, vrijedi obratiti pozornost na multikulturalizam. O ljudskim pravima kao oružju za uspostavu globalne dominacije smo pisali ranije i možete osvježiti memoriju otvarajući linku u dnu teksta.

Možda ste primijetili da vam Facebook nudi reklamu da provjerite vaš DNK, “jer ćete se iznenaditi”. To nije ništa novo. Prije nekoliko godina je globalno popularan bio video koji pokazuje mlade ljude različitih rasa i nacionalnosti koji gaje određene predrasude, pa čak i prikrivenu mržnju prema određenoj naciji. Nakon što su dali svoj uzorak DNK, otkrilo je da djevojka koja pripada kurdskoj zajednici ima među precima Turke, Britanac je dijelom Nijemac, crnci imaju europskih gena, Latinoamerikanci tko zna već kojih, i tako dalje. Uglavnom ne postoji “čista nacija” i ne postoji “čista rasa”, što je točno, kao što su dokazala istraživanja koja je prije nekoliko godina proveo tim u kojem je sudjelovao naš političar i prof. Dragan Primorac.

Naime, prema uzrocima DNK se otkrilo da jedan dio onih koji se smatraju Hrvatima ima slavenski haplotip, dio ih ima keltski, potom ilirski, i tako dalje. Isto su pokazala ispitivanja koja su provedena među drugim nacijama. To da priroda ne poznaje “nacije” i nije neka novost. Kompletna paradigma genetike je u potpunoj suprotnosti s paradigmom “nacija”. Svi ljudi su kombinacija različitih grupa gena i ne može se govoriti o čistoj naciji, dok se o rasama, u određenom smislu, ipak može govoriti, barem kako je znanost do sada tvrdila, ako se u međuvremenu nije što promijenilo.

No, ovdje se vraćamo na ključnu stvar i globalizaciju koja se promiče pod krinkom “prirodnog internacionalizma“, koji ne poznaje nacije, uskoro vjerojatno ni rase.

Po prvi put se o kozmopolitizmu govorilo prije oko 2400 godina. Kant je vidio čovječanstvo ujedinjeno kroz povijest, Lenjin je govorio o ujedinjenju svijeta kroz dokidanje podjela među narodima, Karl Marx je izmislio umjetni nadnacionalni entitet – proletarijat, koji će osloboditi porobljene mase, a Voltaire sanjao ujedinjenu Europu. Svi navedeni mislioci i revolucionari, svako na svoj način, netko doslovno, kao na primjer Lenjin, sanjali su bolji svijet, sigurno ne ovakav kakvog nam nameće globalistička elita.

Ljudi općenito vole sanjati o idealnom svijetu, ali sanjari ponekad ne razmišljaju o posljedicama. Svaka ideologija gradi model svijeta ne obazirući se na stvarnost, koja često zna biti neugodna. U provedbi svojih planova, globalistička elita danas postaje sve agresivnija i sve je više slijepa na posljedice.

Usporedo s procesom globalizacije su krenula znanstvena istraživanja u području genetike i, kao što je bilo očekivano, otkriveno je da čiste nacije ne postoje, što je argument za promicanje multikulturalizma, jednog od ključnih instrumenata ideologije globalista, koji služi za miješanje i ujedinjenje naroda i ukidanje granica.

Naizgled vrlo human cilj, ako uzmemo u obzir da su nacije i granice ionako izmišljene od ljudi za ljude i povijesna su kategorija koja danas jeste, a sutra već ne mora biti, jednako kao i nacionalne države.

No, nije baš sve tako bezazleno i humano u ovom planu. Naime, govorimo o demontaži nacionalnih identiteta, koja se jednim dijelom provodi i kroz miješanje naroda, kulturnim relativizmom, ukidanjem društvenih standarda i osudom bilo kakvog protivljenja ovom procesu. Sve koji se usude tvrditi suprotno se proglašava “radikalnim desničarima” i “fašistima”, posebno u Europi i Sjedinjenim Državama, čak i ako kritike dolaze od strane komunista ili ostatka ostataka komunističkih zanesenjaka koje su pregazili “politički korektni lijevo-liberalni socijaldemokrati”.

No može li, na primjer, njemačku putovnicu posjedovati svaki građanin svijeta? Naravno da ne može. 2010. je njemački socijaldemokrat, što je čudno, Thilo Sarrazin objavio knjigu “Njemačka – Samouništenje“. Naravno, ovo djelo ga je stajalo mjesta u upravi Bundesbanke, ali je barem označio početak široke javne rasprave o multikulturalnosti.

Knjiga je tiskana u malom tiražu, a govori o razočaravajućim rezultatima imigracijske politike u Njemačkoj. Ali su onda Merkel, Sarkozy i Cameron progovorili o neuspjehu multikulturalizma u Europi, “ali da će se klatno ipak vratiti”.

Međutim, analogija s klatnom je vrlo opasna. Ona daje lažni dojam da svjedočimo procesu u kojem će se, ako nešto pođe po zlu, sustav moći prilagoditi. Sada je jasno da je to bio pokušaj smirivanja javnog mnijenja. U međuvremenu se klatno tako snažno zanjihalo da se sada postavlja pitanje ima li povratka natrag ili idemo u nekontrolirani kaos?

Shvativši ekstremnu nevoljkost u većine ljudi da se promijene i odreknu tradicije, ili svoje “konzervativnosti”, globalistička elita je počela ideološki kamuflirati sve svoje korake kroz navodnu “ekonomsku korist” i počeli su govoriti o udobnijem životu i više novca.

“Multikulturalnost” nam daje jeftinu radnu snagu i puni upražnjena mjesta koja se nude u, blago rečeno, “manje atraktivnim zanimanjima” kao što je posao s otpadom, teškim poslovima u izgradnji cesta, građevinarstvu i slično.

Međutim, ovo je objašnjenje osmišljeno za laike, dok je za “sekularne humaniste” to bio važan korak prema svijetu bez granica. Bilo kako bilo, presudan čimbenik je postala kratkoročna ekonomska korist. Uz nesporne pozitivne stvari, kao što je upoznavanje i zbližavanje pripadnika različitih naroda i rasa, iako se to zbog getoizacije doseljenika rijetko događa, poslodavci su sebi ostvarili dodatni profit, a potrošači su dobili proizvode po pristupačnijim cijenama.

S druge strane je došlo do dodatnog opterećenja javne infrastrukture, škola, bolnica i drugih ustanova, što se pokriva iz proračuna. Stvorene su i razne interesne skupine, razne komisije i odbori na upravljanje migracijom, organizacije za zaštitu prava migranata, itd. Međutim, kako se ispostavilo, osim financijske komponente, koja podrazumijeva priljev jeftine radne snage, došlo je do transformacije kultura. Zemlje su se počele transformirati i mijenjati društvenu atmosferu, ali ne uvijek u smjeru koji bi odgovarao autohtonom stanovništvu.

Stoga je sljedeći korak bio objasniti kako je masovna imigracija potrebna i zbog starenja stanovništva, jer nastaju teškoće s isplatama mirovina. Ovaj je argument vrlo kontroverzan, jer je postotak kvalificirane radne snage među imigrantima iz zemalja Trećeg svijeta vrlo nizak. Mnogi od njih su nepismeni i govore samo na materinjem jeziku. Osim toga, oni također stare i dolaze u dob za odlazak u mirovine. I na kraju, podaci o drugoj ili trećoj generaciji doseljenika u Europi govore kako ni njihova djeca i unuci nemaju razinu obrazovanja i stručne kvalifikacije kao lokalno stanovništvo. Međutim, njihove su ambicije puno veća od onih njihovih roditelja, koji su bili sretni da dobiju bilo kakav posao s kojim će moći prehraniti obitelj. Na kraju, vrlo mali broj imigranata je ostvario svoje snove u Europi.

Potom imamo drugi proces, a to je unutarnja migracija i odljev mozgova iz siromašnih zemalja EU i one bogatije, čime se kompenzira manjak stručne radne snage, ali se zemlje poput Bugarske, Hrvatske i Rumunjske ostavljaju bez kvalificirane radne snage.

Onda su se u određenom trenutku javili zagovornici imigracije iz Sjedinjenih Država. Uostalom, Amerika je zemlja imigranata i vidjeli smo kako se razvijala. Dakle, Amerika se pokazala kao primjer da imigracija općenito ima pozitivan rezultat. To je istina, ali samo djelomično, jer treba razumjeti prirodu američke imigracije. U prošlosti, doseljenici u Americi nisu imali nikakvih socijalnih primanja i morali se osloniti na vlastite snage. Oko trećine ih se vratilo u domovinu. Osim toga, svi su bili prisiljeni postati dio i asimilirati se u “jedinstvenu američku kulturu”. Na kraju, većina tih doseljenika je bila iz europskih zemalja, pa su u kulturi Sjedinjenih Država ujedno bili blizu svojim vrijednostima.

Danas govorimo o posve različitoj imigraciji. Uglavnom iz Afrike i Bliskog istoka, odakle dolazi veliki broj ljudi s vrlo niskim stupnjem obrazovanja koji se ne mogu samostalno integrirati u društvo, niti obavljati gospodarske djelatnosti. Nemali broj ide isključivo za primanjima, besplatnim stanovanjem i liječenjem. Međutim, oni se neće asimilirati, a mnogi od njih otvoreno priznaju da su donijeli svoje vrijednosti u novu zemlju u kojoj su primljeni i da će ih zadržati.

U pravilu, što je greška svih zapadnih vlada proteklih desetljeća, oni žive u svojim getima u koja ne zalazi čak ni policija. Za održavanje javne infrastrukture i isplate socijalnih naknada, lokalno stanovništvo je prisiljeno plaćati sve veće i veće poreze, a mnogi, s razlogom ili ne, sve više strahuju za vlastitu sigurnost.

Fenomen kojeg globalistička elita ne voli spominjati je i stopa nataliteta među strancima, koja je puno veća nego među Europljanima. London i Pariz proživljavaju pravo “baby boom” razdoblje, ali većina ove djece će biti Englezi i Francuzi samo u dokumentima.

Također se često brkaju pojmovi “multinacionalnog” i “multikulturalnog“. Društvo može biti i multinacionalno i uspješno, ali je to moguće dok god se ljudi pridržavaju zajedničkih pravila ponašanja, ako govore isti jezik i imaju zajednički identitet, jednostavno rečeno, ako žive unutar dominantne kulture. No, može doći do toga da se dvije ili više kultura na istom teritoriju često suprotstavljaju jedna drugoj ili čak isključuju jedna drugu.

Uz takav pristup, život postaje mnogo složeniji. Ljudi više nisu sigurni kako se ponašati i kako procijeniti djelovanje i ponašanje drugih ljudi, a sve veća opća društvena anksioznost se pretvara u netoleranciju. Smanjuje se broj društvenih kontakata i ljudi sve manje sudjeluju u društvenom životu. Pada razina povjerenja, uključujući i među predstavnicima iste kulture i nacionalnosti. Instinktivno, okolina se počinje uzimati kao neprijateljska i opasna, što su pokazala brojna istraživanja na tu temu.

No, čak i ako uzmemo sam pojam “tolerancije”, kao što je rekao sirijski predsjednik Bashar Al-Assad, on je pogrešan. Naime, tolerancija je kada nešto prihvaćamo protiv svoje volje i potrebno je težiti suživotu u kojem se zajednice integriraju jedna s drugom, a da se pri tom ne odriču svojih tradicionalnih vrijednosti, kultura i običaja. Europa nikada nije vodila računa o tome i integracija je rijedak slučaj. Zapada Europa je stvorila, sustav segregacije, odnosno getoizacije i na drugoj strani – asimilacije, tako da su “integrirani” pojedinci zapravo “asimilirani”.

Imigracija uvelike transformira i politički diskurs. Nacionalne manjine ne glasaju za određenu političku platformu. One glasaju za svoje etničke interese. Na primjer, u Americi Latinoamerikanci i Afroamerikanci su gotovo monolitni u podršci Demokratskoj stranci, jer im demokrate obećavaju više pogodnosti i povlastica i lakšu dodjelu državljanstva. Situacija je slična i u Europi i imigranti najvećim dijelom podržavaju “lijevo-liberalnu opciju”.

No, to je taktički savez, jer kada manjine ojačaju, one vrlo brzo mogu promijeniti političku agendu u drugom smjeru. Na primjer, vraćanje Kalifornije, Teksasa, Arizone, Novog Meksika i Nevade Meksiku je cilj utjecajne organizacije “La Raza”.

U Europi imamo primjer zahtjeva za uspostavom šerijatskog zakona, kao na primjer u Belgiji, gdje su u nekim gradovima proglašene šerijatske zone, a u Bruxellesu su dva muslimanska političara osvojila lokalne izbore obećavajući da će provoditi šerijatski zakon. Lhoucine Aït Jeddig i Redouane Ahrouch su osvojili zastupnička mjesta u dvije većinski muslimanske općine u Bruxellesu, Molenbeek-Saint-Jean i Anderlecht i rekli su da će nastaviti političku borbu za islamizaciju Belgije.

Ono što globalistička elita ne vidi, ili ne želi vidjeti, jest da nezadovoljstvo stanovništva i dalje raste. Kada se došlo do kritične točke, Europljanima se počela plasirati priča kako treba pomoći izbjeglicama, prije svega onima iz Sirije, koje bježe od strašnog rata i “Assadovog režima”. U isto vrijeme i za propagandnu svrhu je poslužila fotografija malog dječaka koji se utopio u pokušaju da iz Turske dođe do Grčke, što je izazvalo val empatije u Europi. No, nitko nije htio napisati da je obitelj dječaka tri godine živjela u Turskoj i da nisu bježali od rata. Zanimljiva je činjenica da je među izbjeglicama samo četvrtina Sirijaca, a među izbjeglicama je najviše ekonomskih migranata.

Tehnički i pravno, oni nisu izbjeglice, jer nisu zatražili azil u prvoj zemlji u koju su ušli. Oni idu po cijeloj Europi samo kako bi došli do Njemačke ili Švedske.

Na kraju je odgovor na sve bio Brexit, iako sa sumnjivim ishodom, te pobjeda Donalda Trumpa u Americi. U europskim zemljama je primjetan uspon suverenističkih i “populističkih” stranaka. One nisu iste, jer da bi zaista bila “suverenistička”, stranka mora imati program i rješenja, a populist može biti bilo tko. Dovoljno je udariti u trbuh birača i govoriti o onome što ih boli i zbog čega pate, bez razumnih rješenja da se situacija promjeni nabolje.

Razlog za uspon jednih i drugih, ali i dijela desnice je strah stanovništva zbog suludih politika europskih lidera koji su u ovoj situaciji potpuno izgubili kompas. Zapravo, danas se desnica poseže za nekim marksističkim rješenjima, kao što je pitanje obitelji, državnim nadzorom u ekonomiji i slično, dok je “ljevica” hibrid unilateralnog globalizma s neliberalnom ideologijom.

No, sat otkucava, a svake godine je situacija sve ozbiljnija, a ništa se ne čini da se riješe strukturni problemi oko prihvata određenog broja ljudi, kontrole njihovog ulaska, ali prije svega rješavanja problema u njihovim vlastitim domovinama, tako da nemaju razloga razmišljati o odlasku u Europu.

Ako se ovako nastavi, bit će sve više imigranata, a sve manje autohtonog europskog stanovništva. Brojne studije govore da nešto više od milijun ljudi, koliko ih je došlo samo 2015. godine, ne može ugroziti pola milijarde Europljana. To bi bilo točno kada bi zaista bilo “pola milijuna Europljana”, ali autohtonog stanovništva nema toliko. Osim toga, veliki dio pod utjecajem neoliberalnih propagandista nimalo ne drži do tradicije i spremni su ne samo na zamjenu stanovništva, nego i na zamjenu kulture.

Globalistička elita u ovom procesu se koristi starom taktikom “podijeli pa vladaj“, koja se pokazala vrlo učinkovitom kada su europski kolonizatori manjinu koristili da kontroliraju populaciju na osvojenim teritorijima. Njihovi interesi se podudaraju sa samozvanim “sekularnim humanistima”.

U tom procesu se želi nametnuti mišljenje da se svi ratovi u svijetu vode zbog kulturnih i etničkih razlika, stoga je recept za mir u svijetu neprepoznatljiva mješavina kultura i etničkih skupina, što otvara put stvaranju jedne globalne “nacije” i “kulture”, posljedično i globalne vladajuće strukture. Ne zaboravimo “remek djelo” napisano u tu svrhu – “Sukob civilizacija” Samuela Huntingtona.

Zapadni čovjek je na dobrom putu da pronađe neku bezvremensku kulturu, stoga živi u iluziji da će svi imigranti jednom postati Europljani. No, zapadna kultura uopće ne prati što se događalo i događa u ostatku svijeta od prije 40 do 50 godina do danas i da to uzme kao mjerilo.

Proteklih desetljeća je trajalo “pozapadnjačenje svijeta“, a kroz modu, filmove i glazbu se osvojio čak i islamski svijet. Ali danas islamski svijet ide u suprotnom smjeru, a azijske zemlje također ne žure da prihvate “zapadne vrijednosti”. Istina, te su zemlje izabrale ekonomsku slobodu, tehnološki napredak, zapadni način uređenja gradova i infrastrukture, ali ne žele odustati od borbe za jednakost i socijalnu pravdu, posebice ne žele odbaciti vlastite kulture i identitete, ukinuti društvene standarde i prioritet dati “individualnim slobodama”, apstraktnom pojmu i “svete krave” Zapada.

Dakle, prvo su nam rekli da nam dolazi jeftina radna snaga, korisna za sve. Zatim su nas lagali o starenju populacije, kao da doseljenici ne stare zajedno s nama. Zatim se prepričavaju bajke o otvorenom svijetu bez granica i na kraju se apelira na pomoć koju smo dužni pružiti izbjeglicama. Sve to je punilo stranice medija i bilo je sadržaj programa vodećih medijskih kuća, bez da se ikada spomenuo glavni cilj, a to je demontaža nacionalnih identiteta i država, pretvaranje zasebnih etničkih skupina i kultura u homogenu svjetsku populaciju, krdo individualnih potrošača bez korijena, kulture, povijesti i tradicije.

Ljudska prava kao oružje za uspostavu globalne hegemonije Zapada

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
134 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Ana
Gost
Ana
2 godine prije

Cesto kazem da levatori misle kao i mi, samo to jos nisu shvatili. Najnoviji primjer je napad na transrodnu osobu u Parizu, koja se nasla u sred demonstracija alziraca ( kojih zna biti i do 10 000 na gomili). Nakon verbalnih uvreda, drpanja, pokazivanja spolovila i “daj me usreci”, krenuli… Pročitaj više »

Laki Topalović
Gost
Laki Topalović
2 godine prije
Reply to  Ana

Tko su “levatori”, lažni ljevičari ili ….. Ljevičar pravi misli kako misli i nema tu cile mile oko nekih stvari, a obitelj i suverenitet itd su na prvom mjestu. Nigdje nije ukinuta nacionalna država jer je u ovom povijesnom trenutku nužna, prema marksistima. No vraćajući se na tradiciju. u YU… Pročitaj više »

Ana
Gost
Ana
2 godine prije

@Laki Potpuno se slazem sa tvojim komentarom, a o “levatorima” pogledaj moj odgovor Luciji, tj iduci komentar.

Lucija
Gost
Lucija
2 godine prije
Reply to  Ana

Ana
? ili… Obratno ?
Naime, ljevica danas ne postoji, a ljevičarima se proglašavaju – liberali ?

Red Dog
Gost
Red Dog
2 godine prije
Reply to  Lucija

Tradicionalna skala levice-desnice nam je zamenjena onom iz USA.
Prema toj je liberalizam levica.

Visarionovič
Gost
Visarionovič
2 godine prije
Reply to  Red Dog

Upravo tako. Dopustili smo da nas najgluplja nacija na svijetu spusti na svoju razinu.

Ana
Gost
Ana
2 godine prije
Reply to  Lucija

@ Lucija – pa zato i kazem- levatori- suprotnosti i izrodi od pravih ljevicara i antifasista, sa konstantnim metodama i primjerima njihovogi shvacanja antifasizma, te demokracije.

Brave new world
Gost
Brave new world
2 godine prije

U RH je ustavnu zastitu definicije braka kao zajednice muškarca i žene organizirala kroz referendum udruga “U ime obitelji” sa gospođom Željkom Markić na čelu. Ta hrvatska junakinja i danas je predmet najgrubljih napada i omalovažavanja od tzv ljevice koja se poziva na antifašizam i pod tom krinkom zastupa najdestruktivnija… Pročitaj više »

Laki Topalović
Gost
Laki Topalović
2 godine prije

Ljevica kao komunisti više ne postoji. Osim u pojedinaca, kao uvjerenje da bi to bilo najbolje. Socijaldemokrati nisu ljevica. Syiriza, Podemos, ili Radnička fronta i Nova ljevica u nas nisu ljevica samim tim što podržavaju EU i NATO. Dakle, taj bi termin trebalo izbaciti. Antifašist možeš biti i ako nisi… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije

LAKI TOPALOVIĆU, zašto pišeš neistinu? Grčka koja je pred Drugi svjetski rat imala blizu osam milijuna stanovnika, ne znam točno, u okupaciji talijanskoj i njemačkoj za vrijeme rata, imala je oko ili preko pola milijuna mrtvih. Njemački okupator je odnio hranu, tako da je zavladala glad i masovna smrt od… Pročitaj više »

Moreno
Gost
Moreno
2 godine prije
Reply to  zlatan

zlatan Drago mi je kad iz komentara naučin nešto šta nisan zna 🙂

Lucija
Gost
Lucija
2 godine prije

Lgbt i migranti zaista nemaju ništa s antifašizmom…

No navedena dama ima nešto zajedničko sa Sorošem. Oboje, naime koriste demokratske institucije za svoje ciljeve, koji – nisu demokratski.
A i dobro zarađuje sa svojih 6 poduzeća i 12 (?) udruga. Za koje dobija od države 50 milijuna godišnje.

Brave new world
Gost
Brave new world
2 godine prije
Reply to  Lucija

Lucija, to si saznala iz pouzdanih izvora ili se tradicionalno pravis pametna!

Lucija
Gost
Lucija
2 godine prije

? ?

žrec
Gost
žrec
2 godine prije

re: Brave new world
Da mogu, nazvao bi jedan lijepi zagrebački trg “Trg žrtava index.hr-a”

mladen3x
Gost
mladen3x
2 godine prije
Reply to  Lucija

Demokracija je sa svojim prednostima savršeni oblik vladavine i samo trebaš znati iskoristiti vlast da ti daju novac za promicanje demokratskih prava a u demokratska prava ulaze sloboda govora,sloboda odabira partnera i sloboda osnivanja obitelji na temeljima koje sam biraš.Isto tako ta ista demokracija sa svojim manama je instrument koji… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  Lucija

LUCIJA, ti migranti i ti elgebetetovci, to nije ni nacija ni radno mjesto, ni profesija. I među migrantima i lgbt, ima i glupih i pametnih, i neradnika i vrhunskih radnika, poštenih i nepoštenih. Svi u nekom trenutku možemo iz tko zna kojih razloga, postati migranti, a biti lgbbtt, uvijek brkam… Pročitaj više »

Šok
Gost
Šok
2 godine prije

u usa 40% djece ne živi kod i sa svojim biološkim roditeljima
valjda hoće da tako bude i kod nas

Lucija
Gost
Lucija
2 godine prije
Reply to  Šok

“Prećera ga”

Šok
Gost
Šok
2 godine prije
Reply to  Lucija

@Lucija Preneseno: “Fewer than half (46%) of U.S. kids younger than 18 years of age are living in a home with two married heterosexual parents in their first marriage. This is a marked change from 1960, when 73% of children fit this description, and 1980, when 61% did, according to… Pročitaj više »

Kihot
Gost
Kihot
2 godine prije
Reply to  Šok

Poanta je da je obitelj kao prva, osnovna jedinica, uspješno Razbijena i uništena.

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  Kihot

KIHOTE, a šta ako je u obitelji nasilje, otac alkoholičar koji redovito tuče i djecu i ženu, i razbija po kući….? Je li i to dio tradicije? samo neka se ne nađe netko tko će napisati da nema toga. Ima, u prošlosti je toga bilo i previše. U našim dinarskim… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  Šok

ŠOK, znaš li koliko u Rusiji ili Ukrajini, ima razvedenih brakova, koliko djece ne živi u tzv.tradicionalnoj obitelji. Prvi razvedenik je glavom i bradom, sam predsjednik Putin, tek da napomenem.

Ana
Gost
Ana
2 godine prije

Ma pravo je uzivanje citati tekstove gdina Babica. Svrbe me prsti da se ukljucim i prodiskutiram o skoro svakom paragrafu, ali to bi vec bila uzurpacija prostora i 🙂 . Svakako, kao i uvijek- argumenti, zakljucci…. Ma sve!!! Naklon!

Laki Topalović
Gost
Laki Topalović
2 godine prije

Jbte, pa Željka Markić bi sad prepisala ustav DDR/Kina/SSSR itd itd itd.. u dijelu definicije i zaštite obitelji

PPP
Gost
PPP
2 godine prije

Ne samo za obitelj nego i za religiozne ustanove. Više je slobode imala Crkva u vrijeme komunizma, nego sada. 🙂

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije

LAKI, a kako je ustav DDR/Kina/SSSR tretirao obitelj? Daj prosvjetli me?

Alanis
Gost
Alanis
2 godine prije

U svemu tome je toliko nelogičnosti i kontradiktornisti, da zaista ne znam kako pobornicima cijelog tog “progresivnog” pokreta glava ne eksplodira.

Trubadur
Gost
Trubadur
2 godine prije

Ostavite se ljevice, desnice, demokratije i svih ostalih izma, koji su ništa drugo nego iluzije… Nema toga več davno u postmodernom društvu…. Danas imamo samo suverenističku i globalističku stranu ….Politički pedigre je tu nevažan….Jest, da je globalizacija nužda ali zato GLOBALIZAM nije…..Ali problem uopšte dašnice je, da velikoj večini ne… Pročitaj više »

Lucija
Gost
Lucija
2 godine prije
Reply to  Trubadur

Trubadur
O, htjeli bi oni biti patriciji.
Samo bez obzira koliko milijjuna i milijardi imali ukradenih bili su i ostali – fukara.
To što su psihopati kod mene nije olakšavajuća okolnost.

Slavonac
Gost
Slavonac
2 godine prije

Gopodinu novinaru.Ja bi volijo dase pozabavis malo sa crvenim menedzerima i njihovom djecom.Svi tajkuni su ostavstina CKJ.Mi presedamo VE a ne postivamo RVE 1481 koja kaze treba lustracija i zabraniti onima koji su bili u totalitarnom komunizmu.Nas premier nemoze svoje roditelje prosvjetliti.Dok se to ne napravi i svi arhive ne… Pročitaj više »

Ivo
Gost
Ivo
2 godine prije
Reply to  Slavonac

opet preskačeš lijekove, svemirac. Lustriraj tu svoju glavu, bilo bi vrijeme. Smrt idiotizmu.

Slavonac
Gost
Slavonac
2 godine prije
Reply to  Ivo

Svako brani svoje.Nikad siska nije pala ispod masline.

otpisani
Gost
otpisani
2 godine prije
Reply to  Slavonac

Slavonac
I tebi sinko;)

PPP
Gost
PPP
2 godine prije
Reply to  Slavonac

Slavonac, zašto bi novinar pričao o crvenim menadžerima kad on za njih nije glasao nego ti.

Ti bi sada htio da drugi riješava ono što si ti zaj*ebo.

Neka svatko svoj problem rješava.

Slavonac
Gost
Slavonac
2 godine prije
Reply to  PPP

Covice o cemu ti govoris.Mi dobili Rat,a isli kod fasista raditi.Branis ono sto nije obranjivo.Potomci crvene bagre ,drmaju kapitalom i medijima na ovim prostorima.

oddball
Gost
oddball
2 godine prije

Žalosno i mizerno,…. čitam i ne vjerujem, kao prvo tradicionalna seksulana ponašanja itekako uključuju i homoseksualce, nedvosmisleno možemo pratiti homoseksualnost od najranijih ljudskih zajednica, ne želim držati predavanje iz povijesti i antropologije tko je pismen neka se posluži podacima, dakle neka društva prije više tisuća godina su znala uključiti i… Pročitaj više »

PPP
Gost
PPP
2 godine prije
Reply to  oddball

Halo ekolog, farmaceut, doktore ekonomije i magije, sada vidimo da si i doktor antropologije. Ti si se neki dan odjavio s ovog portala. 🙂

Sada mi je jasno da si pripadnik LGBT zajednice. Trebao si odmah otvoriti karte.

Saddam Panonski
Gost
Saddam Panonski
2 godine prije
Reply to  PPP

Na koji način čovjeka diskvalificira iz rasprave njegova seksualna orijentacija?

PPP
Gost
PPP
2 godine prije

Ne diskvalificira, ali ga ne opravdava da piše tvrdnje koje ne stoje. On se vjerojatno pronašao u članku, a onda je kao i obično krenuo pisati nelogičnosti koje nemaju za cilj zdravu argumentiranu polemiku, nego omalovažavanje drugih.

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  PPP

PPP, ja sam se pronašao u članku, jer sam protiv tradicije, osim da tradicija bude folklor. Osobno mi smetaju tradicionalisti, jer su svi odreda licemjeri. Koriste internet, čedo modernih vremena i proizvod Zapada, piju kavicu ili čaj, i to imaju zahvaljujući globalizaciji. Odbalove tvrdnje stoje, a tvoje ne stoje. Jer… Pročitaj više »

Moreno
Gost
Moreno
2 godine prije
Reply to  oddball

oddball Čini se kako nisi u tijeku . . . tubaša je uvik bilo, ima ih i uvik će ih bit, neznan da neko ima problema sa tim činjenicama . . . međutim dok si ti spava nakotilo se još puno toga; LGBTIQCAPGNGFNBA – Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer,… Pročitaj više »

oddball
Gost
oddball
2 godine prije
Reply to  Moreno

moj moto je živi i pusti druge da žive, uopće se za razliku od tebe ne opterećujem ovim lbgtbnjk, niti me ne zanimaju, meni su u životu konkretnu najviše zla napravili hrvati katolici tako da,….

Mat
Gost
Mat
2 godine prije
Reply to  oddball

oddball, budi malo precizniji,koji Hrvati katolici???…..krezubi ili….

Moreno
Gost
Moreno
2 godine prije
Reply to  oddball

oddball Je, opterećuju me tubaši kad idu u procesijun oko grada i kako oni kažu ponosno paradiraju pa ti dan ne dolazin u grad, to isto i crkva radi sa svojin procesijama. Meni se čini kako si ti preopterećen sa katilicima jer ako ti je neko zlo napravija onda je… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  Moreno

MORENO, i meni smetaju nogometni navijači i svo to primitivno ludilo oko te glupe igre. Idu mi na k……c, kada je neka “velika” utakmica. Pitaj ljude oko stadiona na splitskom Poljudu, svaki put strahuju da im ne razbiju auto ili djecu ne puste na ulicu. Ok, srećom, tog nogometnog ludila… Pročitaj više »

Moreno
Gost
Moreno
2 godine prije
Reply to  zlatan

zlatan Također, ako si i ka mlad živija u Splitu onda si zna di se tubaši pojavljuju . . . 1970-ih su dolazili u restoran ”Dva Goluba”, na Sustipanu, na mistu di je danas ACI restoran kojega vodi Grašo, kupali su se na đigu . . . svi su to… Pročitaj više »

žrec
Gost
žrec
2 godine prije
Reply to  oddball

Oddball, ne znam što su ti zlo napravili hrvati katolici, ali se vidi da ti je razum pod utjecajem prošlosti i emocija, što te diskvalificira za bilo kakvu ozbiljnu raspravu. Ne možeš raspravljati s nečijim emocijama. A i inače si 100 postotni leftard, u svoj negativnosti te riječi, još od… Pročitaj više »

Ivo
Gost
Ivo
2 godine prije
Reply to  oddball

hahah…proučavao sam malo povijest, nisam nigdje pročitao da su u starom Rimu imali wc-e za transgendere i slične nesretnike. Što se pozapadnjavanja tiče, Japana pogotovo, to je sve na vrhovima bajoneta doneseno transgenderu, alo?! Nemam inače ništa protiv vas iz lgbt-a, dokle god to držite to za sebe i ne… Pročitaj više »

oddball
Gost
oddball
2 godine prije
Reply to  Ivo

wc za transgendere? ja pokušavam biti ozbiljan, ajmo malo drugačija povijest, narod Siouxa, imali su mjuesto za ratnike, squo, i homoseksulaci su imali posebno mjesto u plemenu sa u njihovoj tradiciji određenom funkcijom, mi nismo u stanju dati tim ljudima da na neki način registriraju svoju nekakvu zajednicu bez da… Pročitaj više »

Piretis
Member
Piretis
2 godine prije
Reply to  oddball

@oddbal- Daj, molim te, pročitaj famoznu Istanbulsku konvenciju, koju smo i “mi” potpisali. Obrati pažnju na čl.12 st. 5 gdje se jasno traži od potpisnice da “kulturu, običaje, vjeru i tradiciju u mjeri u kojoj se razlikuju od načela i tumačenja ove Konvencije, trebaju potčiniti ciljevima Konvencije”. U čl. 4… Pročitaj više »

oddball
Gost
oddball
2 godine prije
Reply to  Piretis

razumijem te, pročitao sam konvenciju i nemam problema sa tim, mislim da se cijela stvar predimenzionira, što se krije iza formulacije rodna ideologija? dakle imaš muškarce, žene i likovi koji ne znaju što su ili su muškarci “zarobljeni” u tijelu ženi ili obrnutu, mislim koga briga, ja nisam u životu… Pročitaj više »

Moreno
Gost
Moreno
2 godine prije
Reply to  oddball

oddball A šta se tiće istanbulske tebi nije problem šta se za udruge i raznu dodatnu birokraciju iz drżavnoga proračuna izdvaja trocifreni broj miljuni kun za one kojima će bit egzistencija uvećavanje problema nasilja nad ženama i promisli kako funkcioniraju ti kojima egzistencija ovisi o nasilju di bi prestankom nasilja… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  oddball

ODBALL, točno tako. Svi ovi tradicionalisti nisu rekli niti jednu riječ kada je onaj bacio četvero djece sa balkona, jer po njima, djeca su njegovo vlasništvo. Civilizirano društvo ne dopušta ni bacanje kućnih ljubimaca, a kamo li djecu! Uvijek pitam takve, znate li barem jedan istospolni brak ili zajednicu? Ispostavi… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  Piretis

PIRETIS, moja vjera je staroslavenska. Zašto kršćani lažu da su korijeni evropske civilizacije i nas Slavena i nas Hrvata, u kršćanstvu, kada to nije istina! I to kršćanstvo je isto bio dio globalnog širenja.

Piretis
Member
Piretis
2 godine prije
Reply to  zlatan

@zlatan- Nije tema je li vjera, kršćanska, od pamtivjeka dio naših života ili nije. Za mnoge na ovim prostorima ona jeste dio života. To je činjenica. Isto kao što je činjenica da su opće društvene vrijednosti našeg društva u korijenu kršćanske. Ima istine da su se kršćanstvo i islam širili,… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  oddball

ODBALL, imali su u mnogim kulturama i ratnike homoseksualce. U grčkoj Tebi, postojao je cijeli odred gejeva-ratnika, a mnoge stare vojske su ih bile pune. Dokazano je da su bili odlični ratnici. Problem je u percepciji primitivne sredine, koja misli da su muškarci gejevi plahe pahuljice, a lezbijke da su… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  Ivo

IVO, a kakve su to zahode imali u starome Rimu? Nisu u rimskoj i grčkoj civilizaciji imali problema sa postojanjem homoseksualnosti, to dolazi tek sa kršćanstvom. Japan na bajunetama? Hahaaa, Japan se otvorio velikom Svijetu 1853, a prvi strani vojnik je na japansko tlo stupio tek 1945. Inače sve do… Pročitaj više »

Pero
Gost
Pero
2 godine prije
Reply to  oddball

Jesi li ti upravo to pohvalio melting pot? Strasno, prestrasno i zalosno

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  Pero

PERO, barem smo mi na slavenskom jugu melting pot Ilira, Romana i Slavena. Ma ima tu i Avara, i ostalih ovakvih-onakvih. Koliko nas ima od žute kose kao slama, pa do crne kovrdžave, od kosih očiju, pa do ne znam kakvih sve ne. Znači i nas treba likvidirati, jer i… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  oddball

ODBALL, sve je to točno. Ni meni nije jasno kako nekome u ovome vremenu, toliko može mrziti pedere i slične. Znam da oni kažu, neka budu u četiri zida takvi, hahahaaa, kao da rade neke nepodopštine na ulici. Dapače, homići su toliko povučeni, da se ni danas njih 99%, ne… Pročitaj više »

oddball
Gost
oddball
2 godine prije
Reply to  zlatan

da ti odgovorim na prvo pitanje, mržnja je sama sebi smisao za ljude koji ne znaju drugačije, najbolji ti je primjer Hitler, počelo je sa židovima koji su eto krivi za sve, 36. je bilo lako u Njemačkoj mrziti židove, a bilo ih je manje od 1% njemačke populacije, nažalost… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  oddball

ODBALL, zar kravata nije hrvatski proizvod, hm, hahahaaa? Smiješno je ipak tako pisati, da je velika većina ideja sa zapada. E pa nije baš tako jednostavno. Nedavno sam gledao na National geografic ili na Tv-history, ne pamtim, o putu svile. Pa je do u detalje objašnjeno koliko je dugo taj… Pročitaj više »

Moreno
Gost
Moreno
2 godine prije

Muški I ženske biološki nisu isti, to je priroda odredila i nikakvi društveni inženjering to nemore prominit bez obzira šta kažu i znanost i religije i ideologije.

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  Moreno

MORENO, kako nisu isti, osim po pitanju spolnih organa i mogućnosti rađanja? Zar žene nemaju mozak? Po vjernicima, žena je pola muškarca, ima pola mozga. Vjeruješ li u te svinjarije?
Inače ako si protiv znanosti, pa koji vrag koristiš internet? Za mene je to biti licemjeran. Zao.

Moreno
Gost
Moreno
2 godine prije
Reply to  zlatan

zlatan Nisu isti ne samo po spolnosti i mogućnošću rađanja nego po puno toga drugoga . . . uziman kako si normalan čovik za raspravu, ravnopravan svima ostalima bez obzira na spol, ali me ipak čudi kako možeš napisat ”Zar žene nemaju mozak? Po vjernicima, žena je pola muškarca, ima… Pročitaj više »

Messimontana
Gost
Messimontana
2 godine prije

Prvo pitanje…zašto određena skupina ljudi (Gay, bi, hindusi, muslimani, vegetarijanci..skroz nebitno) ne bi imala ista prava kao i većina dok ne krše zakone i pravila države u kojoj žive…I ako drugome me rade zlo????…zato jer to piše u knjizi napisanoj prije 3000 godina u kojoj se govori o divovima, ljudi… Pročitaj više »

PPP
Gost
PPP
2 godine prije
Reply to  Messimontana

Ozbiljnost komentara si uništio spominjanjem ravne Zemlje, al’ dobro. Jedan primjer. Zakon je jasan. Sekularna država ne priznaje menije prema religioznoj i ideološkoj pripadnosti. Ako pak misliš da treba i takva osobna prava uzeti u obzir, onda očekuj da će drugi tražiti pravo na 150 žena jer to nikoga ne… Pročitaj više »

Messimontana
Gost
Messimontana
2 godine prije
Reply to  PPP

Očito ne poznaješ bibliju ili povijesne činjenice…dakle, kad je Jošua (mislim da je taj, morao bi prov ako te baš zanima toliko) zauzimao jedan Kananski grad navodno je zaustavio sunce da zađe i na taj način produžio bitku u „noć“ i pobjedio na kraju…I to ti je bio glavni argument… Pročitaj više »

PPP
Gost
PPP
2 godine prije
Reply to  Messimontana

Bibliju, kao i većina, čitaš binarno, a to se tako ne radi. Biblija nije bajka, nego skup opisa društvenih i prirodnih događanja u vremenu kojeg nitko od nas ne poznaje. Čak i Tora u prijevodu znači “Zakonik”. Druga stvar, koju rijetko tko zna, tiče se tog spaljivanja vještica i znanstvenika.… Pročitaj više »

Messimontana
Gost
Messimontana
2 godine prije
Reply to  PPP

I ovo za bibliju…dakle jesu li po tebi onda tekstovi istiniti ali u nekom nepoznatom dobu (dakle postoje divovi, Jona je u trbuhu kuta proveo 3 dana..) ili su neke alegorije iz kojih mi moramo izvući zaključke???…I po tebi je li onda postojao npr Mojsije, da li je živio 900… Pročitaj više »

PPP
Gost
PPP
2 godine prije
Reply to  Messimontana

Vidim ja Messimontana da si sve “shvatio”. 🙂 Sve svete knjige su ustvari jedan oblik pravnih propisa tog vremena i način kako se treba ponašati. One su napisane stilom koji odgovara tom vremenu i samo binarne osobe ih čitaju bukvalno. Zamisli sada da smo u budućnosti u godini 4000. Djeca… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  PPP

PPP, kršćanska rulja je spalila i Aleksandrijsku knjižnicu i zadnju onodobnu znanstvenicu Hipatiju, su ubili i meso joj ogulili do kosti. Alekandrijski tadašnji biskup, koji je primitivnu rulju nahuškao na to, kasnije je proglašen za sveca. To je sveti Ćiril aleksandrijski. Da EU parlament osudu sve totalitarne vjerske režime, da… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  PPP

PPP, joj meni, gospođa Crkva da je bila toliko nevina, dobra, hahaaa. PPP, je li to neki vic ili zaista misliš? Pa ta Crkva kada je krenula u križarske ratove, četiri puta su prošli kroz moju Dalmaciji i bijesna, pijana i smrdljiva križarska rulja, spalila je Zadar. Godine 1202. Kada… Pročitaj više »

PPP
Gost
PPP
2 godine prije
Reply to  zlatan

Zlatane, žali Bože energije koju imaš i koju pogrešno koristiš. Komentari su ti puni mržnje koja te zaslijepljuje tako da čitaš ono što ne piše, vidiš ono što ne postoji i čuješ ono što nitko nije rekao. Da ponovimo, možda će ona “Repetitio mater studiorum est” ipak upaliti? “Najviše spaljivanja… Pročitaj više »

Messimontana
Gost
Messimontana
2 godine prije
Reply to  PPP

Dr…u čemu je prob da ja ili bilo tko dr imamo dvije-tri (ili 150 žena) ako se volimo i nitko nikoga nije na to prislio????…Ozb???…A kad tvrdiš da većina određuje pravila manjini sjeti se npr naci Njem, fašist Italije, Nedićeve Srb ili naših U…i koliko je to zla i smrti… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  Messimontana

MESSIMONTANA, pa i sada se navijači pomlate ako čuju tvoj naglasak. Hoću reći, moguće je to.
To prenizak ili previsok…..i danas ima prepreka. Npr., u mojoj firmi radio je momak visok 204 cm. Nakon srednje škole, želio je postati vojni pilot. Ne može rekli su mu, previsok si !

Piretis
Member
Piretis
2 godine prije
Reply to  Messimontana

@Messimontana- Evo zašto: Ja sam, samo kao primjer, vegetarijanac. I zakon i društvo nemaju ništa protiv mojeg stila života i prehrane. E sad, zamisli da ja, ovakav kakav jesam, počnem sumanuto lobirati, sa skupinom istomišljenika, i da proguram zakon koji obavezuje i druge, tj sve, da se drže mojeg stila… Pročitaj više »

Messimontana
Gost
Messimontana
2 godine prije
Reply to  Piretis

Koja to skupina nameće dr svoja pravila???…ako misliš na Gay, LGTB i tako nešto čini mi se da oni žele samo prava kao i svi dr….ako misliš na muslimane tu se slažem da u demokraciji nemaju šta vrijediti pravila bilo koje crkve?

PPP
Gost
PPP
2 godine prije
Reply to  Messimontana

Osobno pravo nije prirodno pravo. Osobna prava su stvar dogovora zajednice, a ne dio prirodnih prava. Prirodna ili univerzalna prava pokrivaju sve. Poštujući prirodna prava nitko ne može biti ugrožen.

Reci mi koja to prava nemaju pripradnici LGBT zajednice?

Messimontana
Gost
Messimontana
2 godine prije
Reply to  PPP

Do prije par god vjenčanje i nasljeđivanje imovine ako ti partner premine…čak nisu smjeli ni nekakvu glupu paradu održati jednom god…sada je to oke ali samo zato jer su se izborili za to…rekao si da si vegetarijanac, zamisli da to ne možeš promijeniti i netko ti uskrati ovo gore i… Pročitaj više »

Piretis
Member
Piretis
2 godine prije
Reply to  Messimontana

@Messimontana- Nisam ni spomenuo uskraćivanje prava niti zatvaranje ili tuču nekoga. Svatko mora imati pravo na svoj život. Ali nitko si ne smije uzeti pravo da nameće kroz obrazovni sustav svoj stil života i seksualne navike. A to se dešava, za sada samo na “razvijenom zapadu” ali već sutra to… Pročitaj više »

Lurker
Gost
Lurker
2 godine prije
Reply to  Piretis

Ponovilo se nedavno, ali su ih zaustavili muslimani koji su prosvjedovali (roditelji). Od krscana niti a niti b.

Lurker
Gost
Lurker
2 godine prije
Reply to  Messimontana

Da, do prije par godina je situacija za lgbt bila puno losija pa su se izborili i tu sam ih podrzavao… Ali, borba se nastavlja iako za to nema potrebe, a s tim nisam OK. Ukoliko imaju sva prava plus pravo na gradjanski brak zasto je nuzno da npr trans… Pročitaj više »

Messimontana
Gost
Messimontana
2 godine prije
Reply to  PPP

I ko je je po tebi to „osobno pravo“…Ne razumijem…daj definiciju

PPP
Gost
PPP
2 godine prije
Reply to  Messimontana

Prije parade “ponosa” nisam nikada vidio poradu heteroseksualaca, dakle te parade služe samo za podijele u društvu, jer prava homoseksualnih osoba su zaštićena jasno preciziranim prirodnim pravima koja nitko nema pravo pogaziti na bilo koji način. Ona se suprotstavljaju bilo kakvom pravnom normiraju. O tome su pisali Weber, Hobbes, Spinoza,… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  PPP

PPP, a šta misliš, zašto je sklopljeno samo 35 ili 70, istospolnih zajednica u Hrvatskoj? Ne znam točnu brojku, da li 35 ili 70, a nije ni važno. Tako malo, jer još uvijek se 99% gejeva i lezbijki ne želi deklarirati, jer bi im život bio nakon toga ugrožen. Ok,… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  PPP

PPP, u kršćanskom srednjem vijeku su gejeve spaljivali, ako bi ih ulovili. U nekim muslimanskim zemljama i danas ima toga, jednako kao što je seks izvan braka u nekim islamskim zemljama kažnjiv.

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  Piretis

PIRETIS, ja sam pretežn vegetarijanac (jede ribu, mliječne prozvode…), ako si ti pravi vegetarijanac, onda sigurno znaš na kakve si predrasude i čak mržnju, nailazio u našoj primitivnoj sredini. Mogu misliti sa čime se susreću vegani. E sada, ako je netko gej, vegan, nije nogometni navijač, već radije hoda po… Pročitaj više »

Messimontana
Gost
Messimontana
2 godine prije

Pitanje br.2….tko brani bogatom, npr Njemcu, Norvežaninu, Šveđaninu itd da ima 5-6 djece???…ako ih neka sirotinja iz Iraka koja radi slabo plaćene poslove može imati toliko zašto ih onda nemaju ovi gore???…pitanje br.3….tko bi čistio ulice, radio na farmama, njegovao starije da nema tih istih ljudi????….Evo u RH više ne… Pročitaj više »

Mucke
Gost
Mucke
2 godine prije
Reply to  Messimontana

Brani im isto kao i meni zdrav razum koji kaze da ako budes imao vise od dvoje djece zavrsit ces bankrotiran ,kao beskucnik kopajuci po kantama za smece.Ovo za sta se vi zalazete u Sovjetskom Savezu se zvalo uravnilovka i neslavno je propalo jednako kao i liberalizam,samo sto to jos… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  Mucke

MUĆKE, ljudi koji su pročitali više od jedne knjige, ne žele imati čopor djece oko sebe. To je civilizacijska činjenica. Kada bi se množili kao miševi, koliko bi nas onda bilo? Već idemo prema brojci osam milijardi…..do kada? Ne znam koliko djece imaju ti iz Iraka, možda nemaju baš 6,… Pročitaj više »

Pero
Gost
Pero
2 godine prije
Reply to  Messimontana

Odgovor na pitanje br.2: trenutni sustav i financijski sistem. Odgovor na pitanje br. 3: nije poanta tko ce raditi “nize placene poslove” vec zasto domicilno stanovnistvo ne zivi od tog istog rada? Odgovor je isti: trenutni sustav i financijski sistem. Dakle, poanta nije u rijesavanju posljedice, vec rijesavanju uzroka. A… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  Pero

PERO, u davnim vremenima ljudi su se množili kao miševi, samo je tada pola male djece umrlo prije druge ili pete godine. Do 18-te godine, već je 67% bilo mrtvo, a do 50-te, oko 94% od ukupno rošenih je već bilo pod zemljom. Danas dožive 85 ili 90 godina i… Pročitaj više »

Har Megiddo
Gost
Har Megiddo
2 godine prije

Jedna od idiotskijih tvrdnji koju možete svako malo čuti iz konzervativnih, tradicionalnih i desnih krugova je kako tzv. liberalna ljevica ne zagovara “istinski” liberalizam (što god to bilo), nego kulturalni marksizam!!! Te panjine su duboko uvjerene da je Staljin svojedobno slao svoje agente da se infiltriraju na američka sveučilišta i… Pročitaj više »

Red Dog
Gost
Red Dog
2 godine prije
Reply to  Har Megiddo

Oooo… kulturoloski marksizam. Slava, slava Velikom Breiviku, jer je on popularizirao to 😉 Ranije je Luda Desnica muku mucila da objasni zavere Illuminata-jevreja-komunista, ili drugih konstelacija. Sad kazu samo „kulturoloski marksizam“ i oni „znaju“. Akteri zavera mogu ukljuciti i druge, ali uvek komuniste. Jer komunisti, bajo moj, nisu nestali, samo… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  Har Megiddo

HAR MEGIDO, te države koje si nabrojao, ta Sj.Koreja, Kuba i danas su tobože socijalističke države, u kojima su komunisti na vlasti. Uz opasku, u Sj.Koreji nitko ne govori o komunizmu i marksizmu, i tamo je na vlasti Radnička Partija Koreje. Ne postoji niti jedan spomenik Marxu ili Lenjinu, nigdje… Pročitaj više »

Har Megiddo
Gost
Har Megiddo
2 godine prije
Reply to  zlatan

@zlatan, piše u članku o kojim je odredbama riječ. Bez da sada ulazimo u finese koliko je koja od navedenih zemalja kapitalistička, koliko socijalistička, a koliko komunistička itd., u očima konzervativnih, tradicionalnih i desnih to su sve “komunjare”, je li. I ne samo oni, nego i postmoderni liberali (osim naravno… Pročitaj više »

dane
Gost
dane
2 godine prije

u srbiji su svi komunisti obukli liberalno odelo.za druge bivse reublike ne znam

PPP
Gost
PPP
2 godine prije
Reply to  dane

U pravu si. Bilo mi je dovoljno samo ovo pogledati.

https://www.youtube.com/watch?v=N9lPiyFDfpk

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  dane

DANE, ti nisu ni tada bili komunisti. Imaš masu njih koji su bili obični karijeristi. Uostalom, čovjek može mijenjati mišljenje, a magarac ne može.

farree
Member
farree
2 godine prije

Znate šta je najzanimljivije u ovoj cijeloj priči. Najliberalnija zemlja svijeta nisu ni Švedska niti Njemačka nego oni Arapski Emirati + Katar i Oman. Tamo se za Božić na skoro svim javnim mjestima (Malls i Hotels…) pjevuše božićne pjesmice i dijele paketići i nikoga nije briga kako si obučen. Čak… Pročitaj više »

Lurker
Gost
Lurker
2 godine prije
Reply to  farree

To im je bila ideja… Ali kao i sva jednostavna rjesenja za slozene probleme nije uspjela, samo su si stavili trosak za vrat plus ne smiju priznati da su pogrijesili jer su sve protivnike uspjesno demonizirali i etiketirali pa je sada, jelte, malo nezgodno priznati gesku.

Kihot
Gost
Kihot
2 godine prije

Tko o ćemu, Babić o Marxu. No svakako odličan članak. “Moderna mainstream ljevica je mali kotačić mašinerije kojoj je cilj uspostava unipolarne globalizacije, poznatije kao svijet bez granica s jednim centrom, jednom vladom, jednom valutom i jednom političkom misli koja se reducira na slijepu poslušnost proglašenim dogmama” Suština.

Red Dog
Gost
Red Dog
2 godine prije

Sta biste rekli…
Kad bih vam rekao da je seme belih muzjaka, i kvantitativno i kvalitativno, spalo na trecinu onoga iz 1970-tih? I nastavlja opasti.
https://www.theguardian.com/science/2017/jul/29/infertility-crisis-sperm-counts-halved

Laki Topalović
Gost
Laki Topalović
2 godine prije
Reply to  Red Dog

Bićemo crni i žuti, gdje je problem? Moj je brat bio 1992. kao azilant u Nizozemskoj. reče, možeš se oženit za par sati. nema muških. Nizozemke love strance lasom za vrat i kod matičara. Sve redom, nevažno koje rase i vjere.Razlog? Nizozemci su masom ili gay ili “bisex” što se… Pročitaj više »

Mucke
Gost
Mucke
2 godine prije

Nije problem kakvi cemo biti(meni se osobno svidja ovako kako jest sada) nego da to bude stvar osobnog izbora a ne prisile.Vlasti u Nizozemskoj su odavno uocile problem o kojem govorite i otvorile granice za one iz prekomorskih teritorija(kolonija) pa danas prolazak preko Centralne stanice u Roterdamu ili Amsterdamu izgleda… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije

LAKI, muških najviše fali u Ukrajini, Rusiji i Bjelorusiji, to su države sa najmanjim postotkom muškaraca. Razlog? U WW2, muškarci su predstavljali u te tri sovjetske republike, preko 80% poginulih, osim toga i danas žive kraće u tri spomenute države od žena, za nekih 5 ili 7 godina. Pročitaj nešto… Pročitaj više »

Lucija
Gost
Lucija
2 godine prije
Reply to  Red Dog

Neda mi se gledat je li to isto istraživanje od prije godinu dvije, ali ovo jest bilo veliko i značajno: Usa, eu, Australija, Kanada…plonost spermija opala za 52%.

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  Lucija

LUČI, to je svjetski problem, uzrok nepoznat. Moguće je da je u pitanju zagađenost životne sredine ili koješta drugo. Ako je to u pitanju, hm, šta će se tek dogoditi u npr.,Kini ili Indiji, koje imaju velikih problema sa zagađenom sredinom. Evropa je ipak sve čišća i sve manje zagađena.

puf
Gost
puf
2 godine prije

Stvarno mi nije jasno cemu tolika buka oko LGBT osoba. Svi mi imamo svoje izbore i nesto sto cini nasu licnost. Neko preferira isti spol, ok tvoja stvar. Neko preferira drugi spol, ok tvoja stvar. Neko preferira oba spola, opet ok tvoja stvar. Brak je jako dugo bio pod dominacijom… Pročitaj više »

Moreno
Gost
Moreno
2 godine prije
Reply to  puf

puf Pa oni stvaraju buku, do prij 20 godin isto su živili i nije bilo buke

puf
Gost
puf
2 godine prije
Reply to  Moreno

Moreno Samo zivjeti nije dovoljno. Ja imam prijateljicu koja je lezbejka. Ona ze jedno vrijeme zivjela sa djevojkom. Svaki dan je prolazila kroz uvrede komsija i poznanika. Dakle, svaki dan je trpila verbalno zlostavljanje. Nije mogla posjetiti vlastitu djevojku kada je zaglavila bolnice pri automobilskoj nesreci, jer po zakonu ona… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  puf

PUF, gdje je to bilo sa te dvije lezbijke? U kojem našem ex-yu gradu, i također, kako je sredina znala da su lezbijke? Pa koliko znam, a zapravo ne znam, u bolnicu možeš doći nekoga posjetiti ako ti je i prijatelj ili obični znanac. Nekako mislim da su one javno… Pročitaj više »

puf
Gost
puf
2 godine prije
Reply to  zlatan

Zlatane Bilo je u manjem gradicu nedaleko od Sarajeva. Po manjim sredinama svako svakoga zna ili se ljudi vecinom znaju. Ostatak price sam napisao gore u prethodnom komentaru. Samim time sto se ljudi vecinom znaju cim vide ili cuju za osobu odmah znaju ko je i sta je osoba, te… Pročitaj više »

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  Moreno

MORENO, a kada bi se pederi javno vješali, očito ti ne bi smetalo? Zadnje masovno vješanje muških homoseksualaca bilo je u Londonu 1811 ili 1812 godine. Zadnji peder smaknut zato jer je peder, bio je isto u Britaniji, 1839, tako nekako. Ok, opet ih je Hitler ubijao 1941-1945, ali to… Pročitaj više »

Moreno
Gost
Moreno
2 godine prije
Reply to  zlatan

zlatan Ti opet okrićeš pilu naopako . . . ja san samo napisa kako je pedera bilo i dok nisu dizali buku nije bilo problema . . . tek sa povorkom ponosa se pojavilo i ono ”ubij pedera” . . . kako san već napisa, niti mislin kako pederi tribaju… Pročitaj više »

Lurker
Gost
Lurker
2 godine prije
Reply to  puf

E stari, kasnis, to je na zapadu bila prica prije par godina, sada su bitno napredovali… Sada je normalno da muski mogu u zenski wc (jer se danas osjeca zenom) da ukoliko izjavis da ne zelis spavati sa trans osobom da si bigot, da transevi (prikladno odjeveni, naravno) citaju maloj… Pročitaj više »

pera lozac
Gost
pera lozac
2 godine prije

Ja znam samo jedno, desice se kao i pre 500 godina u Spaniji ili pre 100 i neku na Balkanu, tj. totalno proterivanje Arapa iz Spanije i Turaka sa Balkana, i isto kao i onda prolice se reke krvi. Ako nastavi ovako u roku 100-150 godina, belci ce postat apsolutna… Pročitaj više »

Lurker
Gost
Lurker
2 godine prije
Reply to  pera lozac

Gle, ukoliko je crnac o kojem je rijec asimiliran to mi ne smeta… Smetaju me samo kad namecu svoju kulturu ovdje. I to me jako smetaju.

zlatan
Gost
zlatan
2 godine prije
Reply to  pera lozac

PERA LOŽAČ, kada bi se u selima Poljičke kneževine, a to to je zaleđe planine Mosor blizu Splita, neka cura udala za Srbina, u selu bi svirala ona mrtavčka zvona s acrkve. zajednica bi je se odrekla. Toga je bilo još dugo, sve do Drugog svj.rata, pa i kasnije. Jasno… Pročitaj više »

pera lozac
Gost
pera lozac
2 godine prije
Reply to  zlatan

Nema sumnje da ima belaca sto vole crnkinje ali u daleko manjem broju ih zene i prave decu sa njima, ija sam kresno ne jednu crnkinju i puno vise mulatkinja ali ih nikada nebi ozenio i malog crnca zvao sinom. Za mene vazi brazilska uzrecica tj. belkinju za zenu, mulatkinju… Pročitaj više »

pera lozac
Gost
pera lozac
2 godine prije

Pitanje za Administratora:
Pre mesec dana sam slucajno “natrcao” na vas portal, i odonda svi komentari duzi od dva reda su OBAVEZNO CENZURISANI, cak i kada sam postavio link jedne pesme ni pod razno nacionalisticke.
CIME SAM TO ZASLUZIO??????

pera lozac
Gost
pera lozac
2 godine prije
Reply to  pera lozac

ok ovako je vec bolje.

L. R.
Admin
Famed Member
2 godine prije
Reply to  pera lozac

Poštovani, svaki link mora biti validiran, tako da to nije vezano samo za vas.

Svaki link moramo provjeriti, jer ljudi postavljaju stvari koje nisu prikladne za čitati i vidjeti.

Hvala na razumijevanju.

Mirko
Gost
Mirko
2 godine prije

LGBT = Liquer Guns Bacon Tits, pa če svi pametni muškarci uči u LGBT.

Red Dog
Gost
Red Dog
2 godine prije

Klasicna porodica vec jeste mrtva. Mrzi me da razvijam kako i zasto, ali to nije zbog nekog zlog plana neke zle elite, vec zato sto je to sta razmazeni plebs hoce kad moze. Ekonomska baza odreduje nadgradnju. Ranije je porodica bila ekonomska neophodnost. Sad nije vise. A LGBT paradiranje je… Pročitaj više »

alan ford
Gost
alan ford
2 godine prije

paradkos je samo za one koji nisu upućeni, da se u bivšoj komunističkoj istočnoj Europi bolje održao i nacionalni identitet, i konzervativne vrijednosti i kršćanstvo…nego u navodnoj “kršćanskoj” zapadnoj Europi. Komunistički sustavi u istočnoj Europi, bili su strogo sekularni, antikršćanski i antireligijski, ali su u svojim temeljnim načelima, bili konzervativni… Pročitaj više »

alan ford
Gost
alan ford
2 godine prije

To je jedna strana medalje, dakle, ispravno, je to što je Babić ovdje napisao u analizi, da su bivše komunističke države poticale obitelj i da su u principu bile konzervativne. Svi koji se sjećaju Jugoslavije znaju to, da se tada u Jugoslaviji njegovalo sve ono što je bilo narodno i… Pročitaj više »

alan ford
Gost
alan ford
2 godine prije

Hrvatski ljevičari se ponašaju po onom geslu: neprijatelj mog neprijatelja je moj prijatelj. Dakle, ako je lihvar Soros neprijatelj svih konzervativaca i desničara, onda je Soros prijatelj ljevice, nema veze, što je taj Soros velezločinac i jedno 1000 puta gori od svih desničara. Dakle, samo ako Markićka nešto zastupa– ona… Pročitaj više »

alan ford
Gost
alan ford
2 godine prije

Većina danšnjih ljevičara su baš onakvi kakvim ih je opisao David Icke, (koji nije ni desničar, ni vjernik, naprotiv on je protivnik organiziranih religija: „Rijetko susrećem zatupljenije ili naivnije ljude od onih koje nazivaju ekstremnim krajem političke ‘ljevice’. Njima se već stotinama godina manipulira kako bi mijenjali svijet prema nacrtima… Pročitaj više »

alan ford
Gost
alan ford
2 godine prije

Ljevica je u konačnici samo korisni idiot globalističke korporativne elite, protiv koje se navodno bori. Jer je ljevica uporno i po svaku cijenu protiv nacionalizma i za internacionalizam, A svaki internacionalizam, pa i onaj dobronamjerni, u konačnici samo ide na ruku toj zloj globalističkoj, korporativnoj eliti- onih 1% koji žele… Pročitaj više »

alan ford
Gost
alan ford
2 godine prije

“No može li, na primjer, njemačku putovnicu posjedovati svaki građanin svijeta? Naravno da ne može. 2010. je njemački socijaldemokrat, što je čudno, Thilo Sarrazin objavio knjigu “Njemačka – Samouništenje“. Naravno, ovo djelo ga je stajalo mjesta u upravi Bundesbanke, ali je barem označio početak široke javne rasprave o multikulturalnosti. Knjiga… Pročitaj više »

Visarionovič
Gost
Visarionovič
2 godine prije

Bravo, bravo, bravo! Fantastičan članak! Bojao sam se da samo ja tako mislim, ali sve mi se više čini da tako misli većina, no začepili su nam usta.

POVEZANE VIJESTI

Izbornik