Liberalizam i ljevica su dvije ideologije nespojive u načinu ostvarenja ciljeva

Josef Stiglitz
98 komentara

Živeći u bipolarnom političkom svijetu u kojem se politika sastoji od demokrata i republikanaca, a nijedna druga ideologija nije stvarna, medijske korporacije u Sjedinjenim Državama proizvoljno koriste lijeve, liberalne i demokratske sinonime. Iako je autor ovog članka, ranije i ovdje, pokušavao pojasniti da od vremena Karla Kautskog i institucionalnom životu zapadnog kapitalističkog svijeta ne postoje ni socijalisti ni komunisti i da možemo govoriti samo o revizionistima, čak i u nas, što je začuđujuće, mnogi termine kao „lijevi–liberali“ ili „demokratski socijalisti“ uzimaju kao nešto što zaista postoji u lijevom političkom spektru.

Ovo je očigledno pogrešno i neistinito, posebno u Sjedinjenim Državama. Demokrati su stranka, a ljevica i liberalizam su ideologije. Složit ćemo se da demokratska politika i vlast često ne mora biti ni lijeva ni liberalna, već može biti i konzervativna, demokršćanska ili krajnje desna. Legitimitet dobiva pobjedom na izborima i on nije upitan, ali demokrati nisu nužni ljevičari ili liberali. Ali kao što je primijetio Orwell, laž koja se dovoljno puta ponovi postaje istina. Tako se zbog američkih demokrata po inerciji i medijskom manipulacijom ljevica poistovjećuje s Demokratskom strankom u Sjedinjenim Državama, što je apsolutna besmislica.

Ponekad je korisno u ovom postmodernom dobu podsjetiti da riječi još uvijek imaju značenje i da se razlike vide. Navedimo sada razliku između liberala i ljevičara.

Bernie Sanders nastupa ispred Demokratske stranke, kampanju vodi neovisni i samoidentificira se kao “demokratski socijalist”, što bi u Sjedinjenim Državama bila „ideologija bez stranke“. On to uspoređuje sa Skandinavijom, iako mnogi ne znaju da je Skandinavija napravila radikalan zaokret ka neoliberalizmu, bilo u ekonomskom ili ideološkom smislu. Kaže se da su njegovi stavovi o mnogim pitanjima „lijevo od centra“, ali je američka politika toliko skrenula udesno da je on zapravo paleodemokrat i između Sandersa 2020. i McGoverna 1972. nema neke razlike. Nije čudo da su glasači zbunjeni.

Liberali i ljevičari možda žele mnogo istih stvari. Smanjenu nejednakost dohotka, bolje radne uvjete, povoljnije stanovanje i zdravstvo, ali ovo vrijedi ako govorimo o klasičnom liberalizmu, ne neoliberalizmu, koji nije ekonomska doktrina, već ideologija sa svim potrebnim karakteristikama.

Postoje razlike stupnjeva. Klasični liberal želi da se jaz između bogatih i siromašnih smanji, a komunist uopće ne želi klasne razlike. Vrlo su različiti kad je riječ o vanjskoj politici. Liberali podržavaju neke ratove, dok marksizam dopušta obraćanje vojsci samo radi samoobrane.

Čitajući ovaj odlomak, ljudi i dalje vjeruju da postoji dovoljno preklapanja između ova dva tabora koja opravdavaju ili čak zahtijevaju suradnju. I liberali i ljevičari žele spasiti planetu, ali je svoje viđenje ekološkog pitanja još prošlog stoljeća opisao neomarksist Herbert Marcuse. Međutim, sljedeći ovaj narativ, mnogi kažu zašto onda liberali i ljevičari ne bi udružiti snage u borbi protiv zajedničkih neprijatelja?

Nobelovac za ekonomiju Joseph Stiglitz krajnji je liberal, profesor na Columbiji, bivši predsjedatelj Vijeća ekonomskih savjetnika i bivši glavni ekonomist Svjetske banke, nedavno je objavio u The New York Timesu savršeno ilustrirao zašto će odnos između liberala i ljevičara uvijek biti neispunjen san.

Stiglitz ispravno identificira problem: „Unatoč najnižim stopama nezaposlenosti od kraja šezdesetih godina prošlog stoljeća, američka ekonomija zanemaruje svoje građane. Oko 90 posto njih vidi da im u posljednjih 30 godina prihodi stagniraju ili opadaju. To ne iznenađuje s obzirom na to da Sjedinjene Države imaju najvišu razinu nejednakosti među naprednim zemljama i zemlja su s najnižim mogućnostima promjene ovog trenda.”

On ispravno raspodjeljuje krivicu na “otimanje bogatstva“ i na kuće poput hedge fondova koji ne stvaraju ništa osim profita i ostavština su Reagana.

“Kao što su sile globalizacije i tehnološka promjene pridonijele rastućoj nejednakosti, usvojili smo politike koje su pogoršavale nejednakosti u društvu. Više smo se pouzdali u tržišta i smanjili socijalnu zaštitu“, piše Stiglitz, koji je ogorčeni kritičar oštrih mjera štednje i rezova javne potrošnje, koje vidi kao smrt za ekonomije ne samo zemalja u razvoju , već i onih koje su nekoć bile razvijene, poput Italije, a danas su u dužničkom ropstvu.

„Mogli smo i trebali bi pružiti veću pomoć pogođenim radnicima, baš kao što bismo trebali pružiti pomoć radnicima koji izgube posao kao rezultat tehnoloških promjena, ali korporativni interesi su se tome protivili. Slabije tržište rada je ujedno značilo niže troškove rada kod kuće, jeftinu radnu snagu su nadopunili zaposleni u inozemstvu. Sada smo u začaranom krugu. U našem političkom sustavu usmjerenom na novac, veća ekonomska nejednakost dovodi do veće političke nejednakosti, a slabija pravila i deregulacija uzrokuju još veću ekonomsku nejednakost“, napisao je dokazani klasični liberal Joseph Stiglitz.

Međutim, liberali poput Stiglitza i ljevičari se dijele kada se rasprava okrene rješenju. Dok je Lenjin pitao: „Što da se radi?“, kada je zagovarao revoluciju, Stiglitz odgovara: „Sve započinje prepoznavanjem vitalne uloge koju država ima u osiguravanju tržišta da služi društvu. Potrebni su nam propisi koji osiguravaju jaku konkurenciju bez zlouporabe, koji uspostavljaju odnos između korporacija i radnika koje zapošljavaju i kupaca kojima bi trebali služiti.”

“Potrebne su akcije vlade”, kaže on, a poznato je da je uloga države u ekonomiji i financijama, blago rečeno,  svetogrđe za neoliberale i libertarijance, kako se sada neki vole zvati.

„Potreban nam je novi društveni ugovor između birača i izabranih dužnosnika, između radnika i korporacija, između bogatih i siromašnih, te između onih koji imaju posao i onih koji su nezaposleni“, kaže Joseph Stiglitz.

Ako ste slijedili tijek misli, Stiglitz zna što treba učiniti. Uglavnom ima pravo, ali ono što želi možda nije dovoljno, iako bi dalo neke koristi i umanjilo štetu. Ali ono što on ne zna je kako provesti u djelo njegove prijedloge. Kao politika svih liberala, njegova također grize, ali bez zuba. Dakle, isprazna fantazija.

Stiglitz je i sam rekao: „U našem političkom sustavu koji se vodi novcem, veća ekonomska nejednakost dovodi do veće političke nejednakosti, a slabija pravila i deregulacija uzrokuju još veću ekonomsku nejednakost.“

Ta spirala smrti kasnog predatorskog kapitalizma neće se zaustaviti. Ne postoji svijet u kojem će korporacije i njihove marionete u političkom sustavu i  korumpirani medijski propagandisti “priznati vitalnu ulogu države.” Neće se regulirati i oni neće stvarati “novi društveni ugovor” o kojem sanja Joseph Stiglitz.

Oni su bogati i moćni i neće se probuditi jednog dana i sebi reći: “Vrijeme je da prestanem biti sebičan magarac, preraspodijelit ću svoj dohodak.”  Moćne ljude nije briga za slabe bijednike. Novac se oduzima od bogatih na jedan jedini način – silom. Moćnima se oduzimaju povlastice na isti način, onda kada nemaju izbora. Je li to komunistička revolucija? Ne nužno, iako će je neki nazvati i takvom. Dovoljan je politički izbor poput  Mohameda Mosadeka u Iranu ili Huga Chaveza u Venezueli i korporacije ostaju bez nadzora nad ključnim sektorima gospodarstva.

Možda liberali i ljevičari i prepoznaju mnoge iste probleme, samo ljevičari, a ovdje ne govorimo o „demokratskim socijalistima“, razumiju da stvarna rješenja zahtijevaju ozbiljan pritisak na vladajuću elitu. Vjerojatna prijetnja silom, na primjer, mirna prosvjedna demonstracija koja bi mogla postati nasilna, može biti dovoljna za provođenje reformi. Ali reforme se uvijek ukinu i povuku nakon što ljevica ih prestane gledati. Dakle, elite će se morati ukloniti revolucijom, procesom koji zahtijeva nasilje. Naravno, to nasilje neće biti „juriš na Zimski dvorac bajunetima“, već primjereno trećem mileniju u kojem živimo.

S druge strane, liberali i kada zahtijevaju promjene oni pitaju lijepo. Budući da se protive nasilju i vjerodostojnim prijetnjama nasiljem, prešutno se protive radikalnim promjenama postojeće strukture politike i društva. Za razliku od ljevičara, oni nisu voljni riskirati svoje sitne privilegije kako bi ostvarili reforme za koje tvrde da ih žele. Dakle, kad dođe do komešanja, liberali će na kraju izdati svoje radikalne saveznike vlastima i pobjeći će na prvi znak državne represije.  Ali ako ne možete vjerovati svom savezniku, onda vam on i nije saveznik.

U marksističkoj filozofiji su osobna sloboda i socijalna solidarnost nerazdvojni. Marksistička tradicija uglavnom odbacuje liberalne pokušaje racionalizacije podjele pravde i jednakosti na dva načela, jedno u području političkih sloboda, a drugo u području ekonomije.

Društveno sudjelovanje u liberalnoj teoriji primarno je usmjereno na maksimiziranje političkih sloboda, dok je ekonomsko sudjelovanje ograničeno na ljude s resursima i kapitalom. Za Lockea, liberalna teorija demokratskih prava također daje prednost individualnom imunitetu od političke prisile ili miješanja bilo kojeg dijela, uključujući i samu vladu. Ipak, podrazumijevani pojam pravde i prava u marksizmu ipak daje pozitivna prava na puno sudjelovanje pojedinca u političkoj i ekonomskoj sferi.

Ovdje je osnova sprječavanje otuđenja i iskorištavanja ljudske osobe i tako se odriče, za sada, revolucionarnog nasilja. Kao što napominje R.G. Peffer, ono što se razvija u marksističkoj tradiciji je podrška i obrana ljudskih prava i ljudskog dostojanstva.

Socijalna i ekonomska prava, poput prava na rad, materijalne sigurnosti, zdravstvene zaštite i tako dalje, najvažnija su u marksističkoj teoriji. U liberalnoj teoriji, međutim, ta se prava mogu proizvoljno žrtvovati, budući da liberalizam, pogotovo zato što se očituje u tržišnim politikama, pojedinca odvaja od zajednice, povučen je u sebe, potpuno zaokupljen svojim privatnim interesom i djelovanjem u skladu s njegovom privatnom osobom. Jedina veza između ljudi je prirodna nužnost, potreba i privatni interes, očuvanje njihove imovine i njihovih egoističnih osobnih potreba.

Liberalna teorija propada upravo zato što se individualne i društvene slobode mogu ostvariti samo ako su povezane na smislen način, čineći političku i ekonomsku pravdu i prava zajedničkima.

Steven Lukes prepoznaje da je Marxov koncept ljudske osobe u kontekstu općeg dobra presudan za razumijevanje njegova pojma solidarnosti. Marx u svojim radovima podupire ljudska prava zasnovana na „Deklaraciji o pravima čovjeka i građanina iz 1971.“. Cilj ove potpore ljudskim pravima i dostojanstvu je da se spriječi iskorištavanje i ugnjetavanje u političkom i  ekonomskom smislu. Ali kasnije, jednom kada je sustav promijenjen, nude se i rješenja.

“Prije svega je potrebno izbjeći ponovnu uspostavu društva kao apstrakcije koja se suočava s pojedincem. Manifestacija njegova života, čak i kad se ne pojavljuje izravno u obliku zajedničke manifestacije, ostvarene u suradnji s drugim ljudima, je, dakle, manifestacija i afirmacija društvenog života. Pojedinačni ljudski život i život vrste nisu različite stvari, iako je način postojanja individualnog života nužno specifičniji ili općenitiji način života vrste.„

U tom smislu, za ljevicu su takozvana „građanska prava“ pojedinca odraz neuspjeha društva da postigne konkretnu slobodu. Takva ravnopravnost isključivo političkih prava negira važnost razlika po rođenju, društvenom rangu, obrazovanju i zanimanju. Takva liberalna jednakost za Marxa je apstraktna i jednodimenzionalna, jer ne ukida nejednaku raspodjelu moći u ekonomskom i društvenom životu i jednostavno tolerira slobodu samo u političkoj sferi.

Ovaj oblik otuđenja i iskorištavanja, odnosno „lažna svijest“, ugrađen je u sustav kapitalizma, ali je također legitimiran i od strane političke strukture koja ga podržava. To je zbog činjenice da je dobit jedina temeljna istina na kojoj su se temeljili ekonomski odnosi.

Osim toga, kapitalizam uopće ne brani ljudska prava ili ljudsko dostojanstvo. Zapravo, povijesno je djelovao protiv njih. Umjesto toga, kapitalizam brani “pravo” da se izvuče višak vrijednosti kojeg stvaraju radnici.

Klasni sukob, koji je posljedica otuđenja i iskorištavanja, može se razumjeti i u kontekstu imperijalizma i ovisnosti. Međunarodni aspekti takvog razvoja pokazuju da su manje razvijene zemlje strateški važne za oligarhiju ne samo kao izvor sirovina i proizvodnje, već i kao ulagačke jedinice za višak kapitala. Eksploatacija ovih tržišta postaje toliko značajna kao sredstvo za sprečavanje neizbježnog uništavanja kapitalizma da će neoimperijalisti posegnuti za svim represivnim mjerama samo kako bi održali prihvatljive profitne marže.

Iako je izravno stjecanje kolonija uveliko stvar prošlosti, glavne zapadne sile i dalje pokušavaju ekonomski kontrolirati i često politički manipulirati manje razvijenim zemljama samo kako bi održale vlastiti gospodarski rast. Ovaj takozvani “novi imperijalizam” razlikuje se od staroga uglavnom oblikom, ali ne i sadržajem. Čak i u postkomunističkom svijetu, ciljevi ove kontrole su još uvijek isti.

Konkretno, ova kontrola osigurava neznatno profitabilnu opskrbu sirovinama, osigurava tržišta za izvoz proizvodnje i uspostavlja profitabilna prodajna mjesta za ulaganje kapitala. Dakle, tržišne mjere i strana pomoć u okviru neoliberalnih strategija nisu uspjeli dati korist onima kojima je najpotrebnija.

Kada bi ljudska prava i ljudsko dostojanstvo imati istinski značaj, tada jednakost političkih sloboda mora koegzistirati s jednakošću društvenih slojeva na globalnoj razini. I dalje ostaje činjenica da je liberalna demokracija i dalje odraz velike razlike u klasama i primjer raslojavanja.

To mora dovesti do daljnjih antagonizama, nasilja i neizbježnih revolucija. Stoga su sva prava, a posebno najnužnija, ukorijenjena u zahtjevima za socijalnom i ekonomskom jednakošću, a tek onda u zahtjevima za političkom jednakošću, koji zagovaraju liberali.

Ljudsko oslobođenje i ljudsko dostojanstvo također poprimaju i vjerske dimenzije. Papa Ivan Pavao II priznaje da, čak i ako je ideja da se „dugovi moraju platiti“ pravedna, nije u redu zahtijevati ili očekivati plaćanje kada bi učinak bio nametanje političkih izbora koji bi doveli do gladi i očaja za čitave narode. Ne može se očekivati da ugovorene dugove treba platiti po cijeni nepodnošljive žrtve. U takvim je slučajevima potrebno pronaći, kako se to dijelom i dešava, načine ublažavanja, odgađanja ili čak otkazivanja duga, kompatibilnih s osnovnim pravom naroda na opstanak i napredak. U stvari, katolički teolozi, poput Gustava Gutiérreza i Gerharda Ludwiga Müllera, tvrdili su da je „Teologija oslobođenja“ obuhvaćala ovaj pojam marksističke solidarnosti i ljudskog dostojanstva.

Jednom, kada je u Rim gledao sa sumnjom i čak neprijateljstvom, Müller sada kaže: “Po mom sudu, crkveni i teološki pokret koji je u Latinskoj Americi pod nazivom “Teologija oslobođenja” započeo nakon Drugog vatikanskog koncila jedna je od najznačajnijih struja katoličkih teologija u XX stoljeću.”

I Gustav Gutiérrez i Gerhard Müller tvrde da doprinos „Teorije oslobođenja“ crkvenom učenju, posebno njegovo artikuliranje “preferencijalne mogućnosti za siromašne”, pruža religijski temelj sličan Marxovom pojmu solidarnosti i ljudskog dostojanstva.

Izvor: Counterpunch

Američki „demokratski socijalizam“ – Infekcija ljevičarenja se širi na globalnoj razini


* Stavovi izneseni u kolumni su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Logicno.com portala.

Liberalizam
Pretplatiti se
Obavijesti o
98 Komentari
Najstariji
Najnoviji Najviše komentiran
Inline povratne informacije
Pogledaj sve komentare
onaj najgl.....veći Dalton
4 godine prije

Liberali, ljevičari, socijalisti….. današnjice!? I njihova trabunjanja……..
Slušajući Hamletova trabunjanja, Polonije u jednom trenutku izriče glasovitu rečenicu: “U tom ludilu ima sistema…”

Laki Topalović
4 godine prije

Narativ je nekada čudna stvar. Za liberale su nacionalisti i konzervativci automatizmom fašisti, iako imamo De Gaullea ili demokršćane u Italiji, monarhiste u Grčkoj i Poljskoj koji su bili zagriženi antifašisti i borili su se protiv nacifašizma. Čak i Britanci, bez obzira na sve.. Jednako tako se ljevica danas veže za liberale, iako nemaju apsolutno nikakve veze, što zna svatko tko je otvorio pola knjige iz povijesti XX stoljeća, da ne govorim tko se dublje bavio tematikom, kao ovi autori.

grioewrgiqergfqerwfqewfuewf
4 godine prije

I ljevica i liberalizam su jela izašla iz iz iste kuhinje da programiraju mozgove zemljana po programu stvoritelja.

Red Dog
4 godine prije

Niko ne menja ponasanje ako ne mora.
Eksperti za sigurnost kazu da na seminarima elita ne pita kako preokrenuti razvoj vec kako zastititi sebe. Stvorili su stoku od mase i sad se plase te stoke.
Reakciji je levo/komunizam sinonim za Davo/Zlo. Sve sto nije rakcionarno kao oni je levo. Pa su napravili levicu i od liberala.

Moreno
4 godine prije

Ja nevirujen u te podjele na liberalizam, ljevičarstvo, desničarstvo . . . to je sve nametnuto . . . sve je prevara . . . i to ništa u stvarnosti ne postoji . . . postoji ka iluzija, zato se svi i osjećaju prevareni, i oni koji se identificiraju ka liberali, livi i desni, svi se osjećaju prevareni . . . i nejasno je kako oni više nemogu shvatit tu prevaru . . . takvih je većina i pare mi malo makani . . . zato se ništa i ne minja jer većina ne shvaća prevaru . . . Pa liberalizam podrazumjeva enormnu regulaciju, danas živimo u puno reguliranijem svitu nego prij 40 godin, šta je više slobodnoga tržišta to je više trgovinskih sporazuma pisanih na tisuće stranica koje se nesmiju niti pročitat prij potpisivanja, sićan se TTIP-a koji na sriću nije proša i za kojega su bili svi liberali… Čitaj više »

Mucke
4 godine prije

Jedan od brojnih clanaka na temu ideologija i po n-ti put mozak vecine odbija prihvatiti cijenicu da bivsa ljevica (SDP) sama sebe kroz usta vrha stranke i samog predsjednika, naziva” lijevi centar”.Jeli treba objasnjavat sta je to” lijevi centar””?
Pokusaj imputiranja “privatizacije” nepostojecoj ljevici je tipican twist jednog liberala.

Son of Alerik
4 godine prije

Dobro je s vremena na vrijeme čuti cvilež socijalističke klateži koja žali za vremenima u kojima su nacionalizirali,tj otimali tuđe i koristili kao svoje, od tvornica do stanova na Trgu Bana Jelačića.
Danas se nalazimo u najbgatijem dobu svakog u cjelokupnoj povijesti. Zahvaljujući liberalizmu. Slobodama. Privatnom vlasništvu i pravnoj državi koja to vlasništvo štiti.

Son of Alerik
4 godine prije

Umjesto liberalizma, ljevičarenja i desničarenja, da je probati sa suverenizmom? Evo malo teorijskih odrednica: U suverenističkoj koncepciji povijesti, čovjek je čovjek jedino zahvaljujući duhovnom procesu kojem pridonosi kao član obitelji, društvene skupine, nacije i u funkciji povijesti kojoj svi narodi daju svoj doprinos. Stoga je velika vrijednost tradicije u zapisima, jeziku, običajima, pravilima društvenog života. Izveden iz konteksta vlastite povijesti, čovjek je prosta jedinka. Anti-individualistička, ispravna koncepcija života naglašava važnost države i prihvaća pojedinca jedino ako se njegovi interesi podudaraju s onima u državi, koji predstavljaju savjest i opću volju čovjeka kao povijesne cjeline. Suverenizam se protivi klasičnom liberalizmu koji je nastao kao reakcija na apsolutizam i iscrpljena je njegova povijesna funkcija kada je država postala izrazom savjesti i volje građana. Liberalizam negira državu u ime pojedinca; socijalizam potvrđuje prava države koja izražava stvarnu bit pojedinca. Nije nacija ta koja generira državu; to je starinski prirodoslovni koncept koji je pružio… Čitaj više »

far
4 godine prije

Ukoliko živite u kući koja ima onoliko 10 kupatila isto toliko stanovnika, onda ne postoji problem da svako koristi onoliko „kupatilskih resursa“ koliko sam smatra da je potrebno. Ovdje si možete priuštiti luksuz neplaniranja i svatko moze upraznjavati svoj liberalni slobodarski san koliko zeli (Moja sloboda koja ne ugrozava slobodu drugih). Ali ukoliko živite u kući koja posjeduje 2 kupatila i 10 ukučana onda itekako morate da povedete računa o planiranju vremena koji svaki pojedinac provodi u kupatilu. Kako svako planiranje podrazumijeva nekog ko planira, bilo da se tu radi o državi, despotu ili kompjuterskom programu, slijedi da se ograničenjem resursa mora odstupiti od ovog „svetog“ pravila utilaterističkog liberalnog kapitalizma. Kako čovjek obitava na jednom veoma usamljenom planetu i sa samim tim po definiciji raspolaže jako ograničenim resursima to je u stvarnosti potreba nekom vrstom planiranjem enormna, naravno ukoliko želimo da i slijedečim generacijama ostavimo barem neku šansu. Ukoliko ne… Čitaj više »

NE ideologije
4 godine prije

Ideologije uvjek su zlotvorne.

Cooper
4 godine prije

Ljevica i desnica su zamijenili mjesta, ali iznad i ispod su ostali isti.
J. L. Godard

Perun
4 godine prije

N.Babicu uz duzno postovanje ne davi nas likovima poput Stiglitza taj lik nije vise relevantan u ekonomskom promisljanju ,neoliberalizam i liberalizam su davno prevazidjene ideje u ekonomiji,filozofiji i svakodnevnom zivotu ….To je potrebno samo glupavim nacijama bez etnicki definirane pripadnost(citaj parazitima bez mentalnih i materijalnih resursa)…..Drzava je uvijek bila i bice diktatura……

nessy
4 godine prije

A Babicu, Babicu vi me unistavate, potpuno. Svaki dan, 2-3 izvrsna clanka. Jos lako sto su odlicni, ali su svi i vrlo dugi. Kad pocnem clanak, moram ga procitati do kraja, a za to treba vremena. Eto, zato kazem da me unistavate. Samo vi nastavite unistavati, mene i ostale citaoce, zelim puno srece i zdravlja.

Lucija
4 godine prije

Srećom da je tekst- članak dobar. 70% komentara je za – brisanje, a 2 komentatora bi trebalo banirati na mjesec dana radi mentalnog zdravlja…

puki
4 godine prije

Liberalizam i ljevičarstvo uopće nisu nespojive. Kao prvo, ono što ih najviše spaja su internacionalizam i anti-nacionalizam, po svaku cijenu. Mislim na ono “zapadno ljevičarstvo”- ili ono što se danasa naziva “kulturni marxiszam”. To ljevičarstvo, nastalo od šezdestosmaškog ppokreta, bivši slovački konzervatuvni politiačr Vladimir Palko, nazvao je “zapadno ljevičarstvo” ili “zapadni komunizam”. To “zapadno ljevičarstvo” se ne zalaže za one tipičen ljevičarske ideje, : ukidanje privatnog vlasništva i kapitalizma,. već ponajviše za borbu protiv svega što je normalno i tradoionlano, obitelj, religija, nacija,… itd.. Velika većina šesdesetosmaša zapravo se nije borila protiv kapitalizma, već za rušenje normalnog društva. Za rušenje i uništavanje svake normalnosti i za promicanje i nametanje svakojakih perverzija. Ono što su prije 50 godina šezdestosmaši zahtjevali, danas je službena politika EU. Nekadašnje perjanice šezdestosmaškog pokreta, kao Daniel Cohn-Bendit i Joschka Fischer (privatno veliki prijatelji), koji su se tada tukli sa policijom, danas su perjanice globalističke kapitalističke elite.… Čitaj više »

© 2023 – Portal Logično

POVEZANE VIJESTI