Change
Reset

Perestrojka?

Na kraju Hladnog rata vojna ravnoteža je urušena i bez obzira na efikasnost socijalističkih država sve su izgubile zaštitu SSSR-a koji je…
Izbornik